Está en la página 1de 2

R h

ita i

la Al ra i

# Bi %ec&'ica

Entidad organizadora / Erakunde antolatzailea

( )* + r, -!.

pa * n e c

Hospital Aita Menni Ospitalea

e Es uc !r "e

D3, C 6

i /

r (

DC iDid, 9: T r3. uta O !pa i n "e # Fi-IJ r3. uta


Lug3/:

Ho-Mit ( Ait9 M n'I


Eg39, 10, B Rba,

BOLETN DE INSCRIPCIN / IZENA EMATEKO ORRIA:

APELLIDOS / ABIZENAK ......


NOMBRE / IZENA ..................................................................................
TITULACIN / TITULAZIOA ....................................................................................
E-mail .....................................................................................
INSCRIPCIN / IZENA EMATEA:
200
FORMA DE PAGO / ORDAINTZEKO ERA:
Mediante transferencia bancaria, en cualquier sucursal del Banco Santander Central
Hispano a la c/c 0049.5217.60.2510277774 a favor de HOSPITAL AITA MENNI.
Enviar boletn de inscripcin y resguardo de transferencia.
Banku transferentzia bidez, Banco Santander Central Hispanoko edozein sukurtsaletan, k/k 0049.5217.60.2510277774, AITA MENNI OSPITALEAren alde.
Bidali izena emateko orria eta transferentziaren ordainagiri.

K l

Z 6

r l9 :u

p9;* n <

Al r9;i, Es @k !r "

CONTACTO / HARREMANAK:

6 h

Olatz Otaola

k, ad3 6 k,

et9 Bi % k3' kA
it9;io9

Tel: 94 443 49 27

N 6 nUzaU: T r3. ut9 OW!p9;i n l X et9 Fi-IJ r3. ut X

E-mail: cener@aita-menni.org

L Wu9:

www. daocerebral.es

Ait9 M n'I O-Mit "e9


Eg39 10, B Rb,

PROGRAMA

PROGRAMA

Dr. Enric Sirvent


Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Barcelona y diplomado en
Antropologa Social y Cultural (UAB).

Enric Sirvent doktorea


Fisioterapian diplomatua Bartzelonako Unibertsitatean eta Antropologia Sozial
eta Kulturaleko diplomatua (UAB).

Viernes 23 de octubre de 2015

Ostirala, 2015eko urriaren 23a

15:00-16:00
16:00-17:30
17:30-17:45
17:45-19:30

Ponencia introductoria: Aspectos filo-funcionales de las extremidades


Superiores.
Exploracin pato-neurolgica dirigida a la cintura escapular.
Descanso
Prctica de exploracin y rearmonizacin del sistema articular de las
extremidades superiores.

Sbado 24 de octubre de 2015


09:00-10:00
10:00-11:30
11:30-11:45
11:45-13:30
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00

Recentraje muscular.
Fisioterapia de la cpsula posterior del hombro.
Descanso
Reeducacin desde la escpula.
Comida
Reeducacin a partir de los patrones de movimiento.
Terapia manual para el sndrome doloroso regional de la extremidad
superior.

Vicen Punsola
Diplomado en Fisioterapia y Terapeuta de mano.
Viernes 11 de diciembre de 2015
15:00-16:30
16:30-16:45
16:45-17:45
17:45-19:30

Ponencia introductoria: La mano, una extremidad no especializada.


Descanso
Exploracin pato-neurolgica de codo, antebrazo y mano, extremidad
superior proximal vs extremidad superior distal.
Prctica de exploracin de la espasticidad y la retraccin de la mano
neurolgica.

Sbado 12 de diciembre de 2015


09:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-18:00

Ferulaje en el paciente espstico; indicaciones y contraindicaciones.


Descanso
Taller de ferulaje en el paciente espstico.
Como adaptar ejercicios funcionales a travs de la evaluacin
funcional; biomecnica aplicada.
Comida
Reeducacin de la sensibilidad y estrategias para el abordaje del dolor.

15:00-16:00
16:00-17:30
17:30-17:45
17:45-19:30

Sarrerako hitzaldia: Goiko adarretako alderdi filo-funtzionalak.


Miaketa pato-neurologikoa sorbalda gerrikora zuzendua.
Atsedenaldia
Goiko adarretako artikulazio sistemaren miaketa eta errearmonizazioa
praktikatzea.

Larunbata, 2015eko urriaren 24a


09:00-10:00
10:00-11:30
11:30-11:45
11:45-13:30
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00

Birzentratze muskularra.
Sorbaldako atzeko kapsularen fisioterapia.
Atsenaldia
Berreziketa eskapulatik.
Bazkaria
Berreziketa mugimenduaren patroietatik abiatuta.
Eskuko terapia goiko adarreko minaren sindrome erregionalerako.

Vicen Punsola
Fisioterapian diplomatua eta Esku Terapeuta.
Ostirala, 2015eko abenduaren 11
15:00-16:30
16:30-16:45
16:45-17:45
17:45-19:30

Sarrerako hitzaldia: Eskua, espezializatu gabeko adarra.


Atsedenaldia
Ukondo, besaurre eta eskuaren miaketa pato-neurologikoa, goiko adar
proximala vs. goiko adar distala.
Esku neurologikoaren espastizitatearen eta uzkurduraren miaketa
praktikoa.

Larunbata, 2015eko abenduaren 12a


09:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-18:00

Ferulajea paziente espastikoan; jarraibideak eta kontraindikazioak.


Atsedenaldia
Ferulaje tailerra paziente espastikoarentzat.
Nola egokitu ariketa funtzionalak ebaluazio funtzionalaren bidez;
biomekanika aplikatua.
Bazkaria
Sentsibilitatearen berreziketa eta mina lantzeko estrategiak.