Está en la página 1de 33

XXIX.

ITZIAR LOPEZ URALDE OROI-LASTERKETA

MEMORIA 2012 TXOSTENA

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.-

LASTERKETA PRESTATZEN / ORGANIZANDO LA CARRERA

1.1.- ABIAPUNTUA / PUNTO DE PARTIDA


2010ean Itxartu Taldeak Itziar Memorialaren aurreko Batzorde antolatzaileari 25 urteko antzinatasuna eta maila guztietan oso izen ona zuen kirol ekintza honen antolaketa onartu zionean, kirol ekintza tradizional honi eusteko borondate sendoaz onartu genuen. Cuando el ao 2010 Itxartu Taldea acept del anterior Comit Organizador del Memorial Itziar el responsabilizarse de la organizacin del Memorial, un evento deportivo con ms de 25 aos de antigedad, y con un importante prestigio a todos los niveles, lo hicimos con la determinada voluntad de seguir manteniendo esta tradicional prueba deportiva.

1.2.- ANTOLAKUNTZAREN HASIERA / INICIOS DE ORGANIZACIN


2011an hainbat harreman izaten hasi ginen, lehendabizi, jakina, gure Getxoko Udalarekin, antolakuntzaren arlo guztien berri emateko, lehen unetik bere babes osoa jasoz. En el 2012 iniciamos nuestros contactos, lgicamente en primer lugar, con el Ayuntamiento de Getxo, para explicar todos los aspectos organizativos, encontrando desde el primer momento su apoyo. Tras el primer contacto se solicit formalmente al Ayuntamiento su colaboracin, presentando una Memoria con todos los detalles habituales: fecha, recorridos, horarios, presupuesto, etc.

Lehen harreman haren ondoren, Udalari bere laguntza eskatu genion formalki, ohikoak diren xehetasun guztiak jasotzen zituen Txosten bat aurkeztuz: data, ibilbideak, ordutegiak, aurrekontua, eta abar.

Ondoren Memorialak zituen ohiko babesleekin bildu ginen: Euskadko Kutxa, Coca-Cola eta El Correo. Babesle hauek aurreko urteetan Memorialari eskaini zioten antzeko laguntza bermatu ziguten.

A continuacin contactamos con los otros patrocinadores habituales del Memorial: Caja Laboral, Coca Cola y El Correo. Estos patrocinadores nos garantizaron un apoyo similar al que hasta la fecha haban dado al Memorial.

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.3.- KARTELA ETA LIBURUXKA / CARTEL Y FOLLETO


Karel iragartzaile berri bat burutu zen eta era askotako informazioa eskaintzen duen diptikoa: ibilbideak, ordutegiak, araudia, mailak, sariak, etab. Se elabor un nuevo cartel anunciador, as como un dptico en el que se facilita todo tipo de informacin: itinerarios, horarios, reglamento, categoras, premios, etc.

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.4.- IZEN-EMATEA / LAS INSCRIPCIONES


Izen-emateko orria eta horrekin batera Se prepar una hoja para la izen-eman behar zuten guztientzako realizacin de las inscripciones, as orri informatiboa prestatu ziren. como una hoja informativa para todos los que se inscriban.

Izen-emateak burutzeko zerrenda Para la realizacin de honetan ageri diren tokia hauek inscripciones se posibilitaban ahalbideratu ziren: siguientes lugares: www.itxartu.com GETXO KIROLAK: Polideportivos Fadura, Gobela y Andra Mari Kantxa Kirol Moda (Algorta) Gaztaaga Kirolak (Algorta) Deportes Alejo Uribe (Las Arenas y Astrabudua) Bikila (Bilbao) Sportlandia (Portugalete)

las los

Eta izen-emateko epea abenduaren Se estableci como plazo de 1etik 13ra bitartera, biak barne, ezarri inscripcin del 1 al 13 de diciembre, zen. ambos incluidos.
4

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.5.- WEBGUNEA / PGINA WEB


Itxartu Taldearen webgunean lasterketaren informazio osoa eskaini zen, bi hizkuntzetan. Oraindik ikusgai dago www.itxartu.com helbidea erabiliz. En la pgina web de Itxartu Taldea se colg toda la informacin de la prueba, en bilinge. Todava se puede ver accediendo a su direccin www.itxartu.com

1.6.- POSTA ELEKTRONIKOAK / CORREOS ELECTRNICOS


Itxartu Taldeak, Atletismo Taldeei baita beste norgehiagoka batzuetan inoiz eskuartu duten partaideei, posta elektronikoak bidali zizkien parte hartzera gonbidatuz. Itxartu Taldea envi correos electrnicos a los Clubes de Atletismo, as como a los participantes en otras pruebas de atletismo organizadas por Itxartu, invitndoles a participar.

1.7.- UDALAK EGIN ZUEN PRENTSAURREKOAREN DEIALDIA CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO
Abenduaren 10ean Getxoko Udaleko Komunikazio Sailak Prentsaurrekoa deitu zuen Udaltzaingoaren egoitzan, abenduaren 13ko goizeko 11:30etan XXVII. Itziar Lopez de Uralde Oroilasterketa aurkezteko. El rea de Comunicacin del Ayuntamiento de Getxo convoc una Rueda de Prensa en la sede de la Polica Local, para el lunes 10 de diciembre para la Presentacin del XXIX Memorial Itziar Lpez de Uralde.

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.8.- PRENTSAURREKOA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren prentsaurrekoak hedabide batzuetan izan zuen oihartzuna asotzen da, baina ez ziren bakarrak zan, izan ere tokian tokiko irratiek eta elebista batzuek zein prentsa digitalak era jaso zuten: A continuacin se recoge la repercusin de esta rueda de prensa en algunos medios de comunicacin, pero no los nicos, ya que varias radios, las televisiones locales, as como la prensa digital, se hicieron eco de la noticia.

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.9.- IRAGARKIAK EL CORREO-N / ANUNCIOS EN EL CORREO


EL CORREOrekin lortutako akordio baten bidez, lau egunetan lasterketaren kartel iragartzailea argitaratu da (Azaroak 28, Abenduak 3, 4 eta 11). Mediante acuerdo con EL CORREO se ha publicado a lo largo de cuatro das el cartel anunciador de la prueba (28 de Noviembre, 3, 4 y 11 de Diciembre).

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.10.- SARIAK ETA OPARIAK / PREMIOS Y REGALOS

Lasterketa irabaztegatik, gizon zein emakume mailetan, 600,00na ziren sariak eta 600,00 gehiago baldin eta ibilbidearen marka gaindituz gero: 3020 emakume mailan (Marta Tigabea-rena) eta 2631 gizon mailan (Tadeo Nada-rena).

El premio por ganar la carrera, tanto para Mujeres como para Hombres, era de 600,00, ms otros 600,00 si se rebajaba la marca del circuito, establecido en 3020 (Marta Tigabea en la categora de Mujeres) y en 2631 (Tadeo Nada en la categora de hombres). Tambin se estableci un premio de 300 para el primer corredor vasco y de 200 para el primero de Getrxo, tanto para Mujeres como para Hombres.

Lehen euskal lasterkariarentzako 300 ko saria ezarri zen eta Getxoko lehenarentzat ere 200 ko saria, Emakumeetan zein Gizotetan

Era berean, maila bakoitzeko lehen As mismo estaba establecido la lasterkarientzako hainbat garaikur entrega de diversos trofeos para los banatu ziren. primeros de cada categora. Memorialean izena-emandako guztiei eta Testigantzako lasterketako izenaemandako nagusiei, kamiseta tekniko bana eman zitzaien helmugara heltzean. Testigantzako lasterketan helmugara heldu zirenean izena-emandako gazte guztiei domina bana eta garaikur bana eman zitzaien. Bere aldetikan, Getxo Kirolak Getxoko partaideen artean 7 sarien zozketa egin zuen: Fadura Jatetxean bi pertsonentzako menua; Getxo Kirolaken Sendagile Zerbitzuan bi azterketa mediku; Getxo Kirolaken Osasun eta Estetika Zerbitzuan bi masai; Getxo Kirolak-en Fitnessmuskulazio Gimnasioan bi entrenamendu gidatu eta elikadurari buruzko aholkulaitza. A todos los que se haban inscrito para el Memorial as como a los adultos inscritos en el Testimonial, al llegar a la meta se les entreg una camiseta tcnica. A todos los jvenes que participaron en el Testimonial se les entreg al llegar a la Meta una medalla conmemorativa, as como un trofeo. Por su parte Getxo Kirolak sorte entre los participantes de Getxo 7 premios populares: Un men para dos personas en el Restaurante Fadura; dos reconocimientos mdicos en el Servicio Mdico de Getxo Kirolak; dos masajes en el Servicio de Salud y Esttica de Getxo Kirolak; dos entrenamientos guiados y asesoramiento de alimentacin en el Gimnasio de Fitness-musculacin de Getxo Kirolak.
10

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

1.11.- IRAGARPEN-EUSKARRIAK / SOPORTES PUBLICITARIOS


Prestatu ziren iragarpen-euskarriak Hauek izan ziren 300 6.000 3.000 4.000 3.200 4 Kartel Folletos Txartela Izen-emateko orri Dortsal Iragarki El Correo-n Los soportes publicitarios preparados han sido los siguientes: 300 6.000 3.000 4.000 3.200 4 Carteles Folletos Tarjetas Hojas de Inscripcin Dorsales Anuncios en El Correo

11

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.-

LASTERKETAREN EGUNA / EL DA DE LA CARRERA

2.1.- PARTAIDEAK DENERA / TOTAL INSCRIPCIONES


Testigantzazkoa / Testimonial ..................................................................... 840 Neskatxoak Nias ............................................................. 159 Mutiltxoak Nios ............................................................... 464 Emakumeak - Mujeres (> junior)............................................ 56 Gizonak - Hombres (> junior)............................................... 161

Memorial..................................................................................................... 1.565 Neska gazteak Juvenil femenina ........................................ 27 Neska juniorrak Junior femenina .......................................... 4 Emakume seniorrak Senior femenina ................................. 67 Emakume beteranak A Veterana A femenina ................... 138 Emakume beteranak B Veterana B femenina ..................... 19 Emakumean Denera Total Mujeres ............................... 255 Mutil gazteak Juvenil masculino ......................................... 76 Mutil juniorrak Junior masculino ......................................... 16 Gizon seniorrak Senior masculino .................................... 275 Gizon beteranoak A Veterano A masculino ...................... 687 Gizon beteranoak B Veterano B masculino ...................... 256 Gizonak Denera Total Hombres .................................. 1.310

Partaideak Denera Total Participantes ............................... 2.405


Testigantzazkoa Testimonial ............................................ 840 Oroimenezkoa Memorial................................................ 1.565 Emakumeak Mujeres ........................................................ 470 Gizonak Hombres .......................................................... 1.935

12

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.2.- TESTIGANTZAZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL TESTIMONIAL


Testigantzazko lasterketa lehiarik gabekoa da eta bi kilometro luze ditu. 10:30etan abiatu zen eta 850 pertsonak inguruk parte hartu zuten. Izan ere lasterketa honetarako izena eman zutenak ez ezik, Oroimenezkoa prestatzeko hau ere egiten duten lasterkariak ere gehitu behar dira, baita gazteenak lagundu zituzten baino izena eman ez zuten hainbat senitarteko ere. En el Testimonial, que es una prueba no competitiva, de dos kilmetros, que comenz a las 10:30, participaron alrededor de 850 personas, ya que adems de los que se haban inscrito se debe contar a otros atletas que habitualmente lo hacen como preparacin del Memorial, as como a muchos familiares de los ms pequeos, que corrieron el Testimonial sin haberse inscrito.

Irteera Makaletako Etorbidean izan zuen, Fadura parean, eta Ollarretxe, Zubilleta Iturgitxi eta Bizkerre igaro ondoren, Faduran sartu ziren korrikalariak. Aurten atletismo pistan izan zuen helmuga lasterketak.

La salida se dio en Los Chopos, frente a Fadura, y tras pasar por Ollarretxe, Zubilleta, Iturgitzi, y Bizkerre, entr en Fadura, donde la meta estaba en la pista de atletismo.

13

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

Iristean parte-hartzaile gazte guztiek Al llegar se entreg a todos los domina eta garaikurra jaso zuten. participantes jvenes una medalla as como un trofeo.

14

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.3.- OROIMENEZKO LASTERKETAKO PARTAIDETZA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL


Oroimenezkoa 11:00etan abiatu zen, Itxartu Euskal Dantzari Taldeko dantzarien Agurra dantzatu ondoren eta Itziar Lopez de Uralde-ren omenez egon zen minutu bateko isilunearen ondoren. El Memorial comenz a las 11:00, tras el Agurra de los dantzaris de Itxartu Euskal Dantzari Taldea, y del minuto de silencio en recuerdo de Itziar Lpez de Uralde

15

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

Oroimenezkoa lehiakorra da, 9 kilometro ditu eta Makaletako Etorbidean (Fadura parean) abiatu ziren, Asua Errepiderantz, eta Leioako biribilgunean Gobelaurre kalean sartu ziren, eta Gorbea Mendia, Zubiak eta Errekagane kaleak zeharkatu ondoren, Mesedetako kalera heldu ziren. Gero Andres Larrazabal-etik Zugatzartera joan ziren.

El Memorial, prueba competitiva, de 9 kilmetros, parti de Los Chopos (frente a Fadura), para dirigirse hasta la carretera de Asa, y en la rotonda de Leioa, tomar Gobelaurre, y tras pasar por Monte Gorbea, Los Puentes y Errekagane llegar a Las Mercedes. Posteriormente se tom Andrs Larrazabal para alcanzar Zugatzarte.

16

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

Hemendik Algortako Etorbidea, Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal eta Ollarretxe kaleetatik igaro ziren, berriro ere Makaletako Etorbidea hartzeko, Faduran sartu eta Atletismo pistara joan, helmugara iristeko.

Posteriormente por Algortako Etorbidea se lleg a Mariandresena, Telletxe, Sarrikobaso, Bidezabal, y Ollarretxe, desde donde se tom de nuevo Los Chopos para entrar en Fadura y llegar a la pista de atletismo, donde estaba la meta.

17

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.4.- SAILKAPEN OROKORRA / CLASIFICACIN ABSOLUTA


Jarraian behin betiko sailkapen orokorreko lehen bost lasterkari azaltzen dira, gizonezko zein emakumezkoen mailetan. Gizonak Hombres Zenbakia Dorsal 821 2192 681 505 2003 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Gutirrez-Cabello Barragn Aingeru Oualla Hicham Garca Gil David Urrechua Garca de la Vega Iigo Garca Soiza Iaki Denbora Tiempo 28:35 29:07 29:10 29:37 31:02 A continuacin se indica la clasificacin definitiva absoluta de los cinco primeros, tanto en hombres como en mujeres.

1 2 3 4 5

18

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 2112 1391 10 7 1020 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Gebre Aunoon Trihas Boulaid Kaoutar Medina Ofretorio Leire Solar Temprano Belit Tejedor Saiz Angela Denbora Tiempo 30:38 32:03 32:35 33:25 37:09

1 2 3 4 5

19

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.5.- BETERANOAK A SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS A


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 1 2 3 Izen eta abizenak Nombre y apellidos 2 Fonaneda Prez Francisco Javier 1012 Roscales Barcenas Isidro 1125 lvarez de Eulate Alfonso Denbora Tiempo 29:40 30:44 30:48

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 999 426 460 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Douq Zeroual Ouahiba Santamara Kamara Maribel Bergara Lpez Miren Denbora Tiempo 37:45 40:02 40:50

1 2 3

20

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.6.- BETERANOAK B SAILKAPENA / CLASIFICACIN VETERANOS B


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 849 1392 2129 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Fdez. de Gamboa Irarragorri Mikel Gonzlez Moreno Jos Antonio Lucas Sainz-Maza Jos Luis Denbora Tiempo 31:23 32:16 32:45

1 2 3

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 251 2069 833 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Ruiz Tern Inma San Juan Urkijo M Carmen Pacheco Maqueda Pilar Denbora Tiempo 36:45 40:44 44:00

1 2 3

21

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.7.- JUNIORREN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUNIOR


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 491 648 977 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Azkune Cordon Josu Barcenilla Bermdez Lander Loizaga Rodriguez Mikel Denbora Tiempo 34:59 35:35 35:36

1 2 3

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Izen eta abizenak Dorsal Nombre y apellidos 1239 Prez Palaios Aida Denbora Tiempo 57:33

22

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.8.- GAZTEEN SAILKAPENA / CLASIFICACIN JUVENILES


Gizonak - Hombres Zenbakia Dorsal 2011 961 645 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Etura Romero Jon Ander Fernndez Aurre Juan vila Artigue Ander Denbora Tiempo 36:11 36:12 36:41

1 2 3

Emakumeak - Mujeres Zenbakia Dorsal 769 642 644 Izen eta abizenak Nombre y apellidos Leguina Basabe Nahikari Lpez Perea Alba Ruiz Relloso Paula Denbora Tiempo 43:13 46:52 46:52

1 2 3

23

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.9.- EUSKADIKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE EUSKADI

Aingeru Gutirrez-Cabello 28:35

Leire Medina 32:35


24

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.10.- GETXOKO LEHEN SAILKATUAK / PRIMEROS CLASIFICADOS DE GETXO

Iigo Urretxua 29:37

Leire Medina 32:35

25

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.11.- GETXO KIROLAK SARIAK / PREMIOS GETXO KIROLAK

26

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.12.- OIHARTZUNA HEDABIDETAN / REPERCUSIN EN LOS MEDIOS


Ondoren hedabide batzuetan izan A continuacin se recoge la zuen oihartzuna jasotzen da. repercusin en algunos medios de comunicacin.

27

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

28

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

29

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

30

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

2.13.- ESKERRAK EMANEZ / AGRADECIMIENTOS


Itziar Oroi-lasterketa hau ahalbideratu Agradecemos sinceramente a todos dute guztiei gure eskerrik beroenak los que han hecho posible esta nueva eman nahi dizkiegu: edicin del Memorial Itziar: Getxo Udalari, bere arduradun Al Ayuntamiento de Getxo, politikoei zein bere desde sus responsables zerbitzuetako pertsonei: polticos a todos los servicios: Udaltzaingoari, Babes zibilari, Polica Local, Proteccin Civil, Getxo Kirolak-i, Komunikazio, Getxo Kirolak, reas de kultura eta abar Sailei. Comunicacin, Cultura, etc. Bere babes osoa eskaini diguten A los otros patrocinadores
beste babesle nagusiei: Euskadiko Kutxa-Iparkutxa, Coca Cola eta El Correo. Kilometroetako beste babesleei: Buenos Das-Buenas Noches, Abra-Getxo Kirol Portua; eta Bizkerre Futbol Taldea. Bizkaiko Atletismo Federazioari eta bereziki bere epaileei. Lasterketa honen berri eskaini duten Hedabideei. principales por su total apoyo: Caja Laboral-Iparkutxa, Coca Cola y El Correo. A los otros patrocinadores kilomtricos: Buenos Das-Buenas Noches; Puerto Deportivo El AbraGetxo; y Bizkerre Futbol Taldea. A la Federacin Vizcaina de Atletismo, y muy especialmente a sus jueces. A los medios de comunicacin que han dado cuenta de la prueba. A todos los atletas que participaron tanto en el Testimonial como en el Memorial. A todas las personas que han colaborado en las labores de organizacin, tanto de Itxartu Taldea como de otras entidades que haban venido colaborando con el Memorial (Club Atletismo Getxo; Itxas Argia, Punta Galea Txirrindulari Elkarte, etc.).

Testigantzazko zein Oroimenezko


lasterketetan parte hartu zuten lasterkari guztiei. Antolakuntza arloan bere laguntza eskaini zuten pertsona guztiei, bai Itxartu Taldeko kideei, zein Oroilasterketa honetan aurreko urteetatik lanean aritu direnei (Getxo Atletismo taldea, Itxas Argia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea, etab.)

31

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 KIROL EKINTZEN TXOSTENA XXIX ITZIAR LOPEZ URALDE ORIO-LASTERKETA

3.- ETORKIZUNA / FUTURO

Itxartu Taldeak Itziar Oroi-lasterketa Itxartu Taldea se compromete a antolatzen jarraitzeko erabaki sendoa seguir organizando el Memorial Itziar, du hartuta eta ildo horretan: y en ese sentido: Euskadiko Atletismo egutegian Itziar Oroi-lasterketak toki esanguratsua lortu dezan egingo dugu lan. Antolakuntza hobetzeko eta sariak areagotzeko, aurrekontu handiagoak izatearen alde egingo dugu lan. Geroz eta lasterkari gehiagok parte hartu dezaten egingo dugu lan, bai gazteen Testigantzazko lasterketan zein Oroimenezko lasterketan.

Trabajaremos para que el Memorial Itziar ocupe un lugar destacado en el calendario de atletismo de Euskadi.

Trabajaremos para incrementar los presupuestos, con el fin de dotar de una mejor organizacin y de premios.

Trabajaremos para incrementar la participacin de los atletas, tanto de los ms jvenes en el Testimonial, como de los menos jvenes en el Memorial.

32