Está en la página 1de 1

Seria Nr. ……………..

Furnizor:………………………. Cumparator:……………….......
Forma juridica..……………….. ……………………………........
Nr inmatr.Reg. Com./an………. Nr. inmatr. in Reg.Com
C.I.F.: ………………………… ……………………………........
Capital social…………………. C.I.F……………………………
Sediul………………………… Sediul…………………………..
………………………………. …………………………………
Punct de lucru………………. AVIZ DE INSOTIRE A MARFII Judetul:………………………
Adresa punct de lucru………. Contul…………………………
Contul………………………. Data (ziua, luna, anul)………………. Banca…………………………
Tel/Fax………………………
Nr. SPECIFICATIA U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. (produse, ambalaje, etc.) livrata (fara T.V.A.) – lei - -lei-
0 1 2 3 4 5

Date privind privind expeditia: Total:


Semnatura Numele delegatului…….……………………… Semnatura
si stampila ………………………………………………… de primire
furnizorului B.I./C.I. Seria …..Nr. ………….elib…………..
Mijlocul de transport…………………………..
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ………………..ora………………..
Semnaturile………………………………..