Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015

Código de centro: 36010009 Denominación do centro: CEIP VIRXE DO ROCÍO
Enderezo: R/ ROCÍO, 70 Concello: VIGO Provincia: PO
Correo electrónico: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es Teléfono: 986 236 148 Fax: 986 119 182
Curso
e
etapa

Área

Título e Editorial ISBN Lingua da
edición

EDUCA
CIÓN
INFAN
TIL
MATEMÁTICAS “MATEMÁTICAS” EDUCACIÓN INFANTILº ED.
SM
CADERNO Nº 6
CADERNO Nº 7

9784-4675-5185-3
9784-6755-1860

CASTELÁ
CASTELÁ
“ LECTOESCRITURA “LETRAS DE COLORES” CON ENLACE INICIAL
VERSIÓN PAUTA.. ED. SANTILLSNA
LECTOESCRITURA Nº 2 VOCALES Y SONIDO
VOCÁLICO.
LECTOESCRITURA Nº 3: P, M. L, S
LECTOESCRITURA Nº 4: T,D,N,F,R/RR,H


978-84-294-8782-4
978-84-294-9094-7
978-84-294-8902-6
CASTELÁ
“ GLOBALIZADA ED. INFANTIL TRABAJO POR PROYECTOS.
!CUÁNTO SABEMOS!: LOS ROMANOS
ED. SANTILLANA
978-84-680-1841-6- CASTELÁ
5
EDUC.
INFAN
TIL
MATEMÁTICAS “MATEMÁTICAS EDUCACIÓN . INFANTIL ED. SM
CADERNO Nº 4
CADERNO Nº 5
978-84-675-5183-9

978-84-675-5184-6
CASTELÁ
“ LECTOESCRITURA LETRAS DE COLORES VERSIÓN
PAUTA.CASTELLANO
ED. INFANTIL. ED. SANTILLANA
LECTOESCRITURA Nº 1


978-84-8224-849-3
CASTELÁ
“ GLOBALIZADA ED. INFANTIL TRABAJO POR PROYECTOS:
CUÁNTO SABEMOS!:LLOS DINOSAURIOS
ED. SANTILLANA
978-84-680-1840-9 CASTELÁ

EDUCA
CIÓN
INFAN
TIL
MATEMÁTICAS “MATEMÁTICAAS EDUCACIÓN INFANTIL ED. SM
CUADERNO Nº 1
CADERNO Nº 2


978-84675-4906-5
978-84-675-4907-2
CASTELÁ
“ GLOBALIZADA EDELVIVES POR PROYECTOS- LO VES? LAS
MANOS
ED. EDELVIVES
978-84-263-9181-0 CASTELÁ
1º EP LINGUA CASTELÁ
LENGUA TRIMESTRAL LETRA A LETRA SAVIA
ED. SM

978-84-675-6790-8 CASTELÁN
1º EP LINGUA CASTELÁ LEO ED. ANAYA

978-84-678-4619-5 CASTELÁN
1º EP LINGUA CASTELÁ ESCRIBO ED. ANAYA

978-84-678-4620-1 CASTELÁN
1º EP LINGUA GALEGA LINGUA 1 CADERNO ED.ANAYA 978-84-678-4708-6 GALEGO
1º EP MATEMÁTICAS 1 MATEMÁTICAS 1.PROYECTO SABER HACER
ED.SANTILLANA

978-84-680-1737-2 CASTELÁN
1º EP MATEMÁTICAS 1

CUADERNO MATEMÁTICAS1
PRIMER TRIMESTRE. PROYECTO
SABER HACER ED.SANTILLANA
978-84-680-1738-9 CASTELÁN
CURSO
E
ETAPA
ÁREA

TÍTULO E EDITORIAL ISBN LINGUA DA
EDICIÓN
1º EP Matemáticas 1

Cuaderno Matemáticas1
Segundo Trimestre. Proyecto
SABER HACER Ed.SANTILLANA

978-84-680-1739-6 CASTELÁN
1º EP Matemáticas1

Cuaderno Matemáticas1
Tercer Trimestre. Proyecto
SABER HACER Ed.SANTILLANA

978-84-680-1740-2 CASTELÁN
1º EP Ciencias da
natureza
Proxecto Celme 1 Ed. SM 9788-49-85-44-374 GALEGO
1º EP Ciencias sociais

Proxecto Celme 1 Ed. SM 9788-49-85-44-367 GALEGO
1º EP Lingua inglesa Tiger 1 Pupil's Book - ED. MACMILLAN 978-0-230-43077-8

INGLÉS
1º EP Música Música 1 Ed. ANAYA 978-84-678-0001-2 GALEGO
1º EP Valores sociales y
cívicos
Savia 1 Ed. SM 978-84-675-7064-9 CASTELÁN
2º EP Lingua castelá Lengua 2 Conecta con PUPI Ed. SM

9788467546439 CASTELÁN
2º EP Lingua galega Lingua 2 Proxecto Xerme Ed. SM

9788468542882 GALEGO
2º EP Matemáticas Matemáticas 2 Proy. Los caminos del saber
Ed. Santillana

9788429496703 CASTELÁN
2º EP Lectura A nave dos libros 2 Ed. Santillana

9878499720852 GALEGO
2º EP Lingua inglesa Bugs World 2 Pupil’s Book Pack
Ed. Macmillan

9780230407480 INGLÉS
2º EP Música Música 2 Ed. Anaya

9788467800036 GALEGO
2º EP Atención
educativa
Sentir y pensar 2. Ed. SM

9788467540635 CASTELÁN
2º EP Cuaderno
Matemáticas 2
Primer trimestre
Proyecto Los Caminos del Saber
Ed .Santillana
978-84-294-8243-0 CASTELÁN
2º EP Cuaderno
Matemáticas 2
Segundo
Trimestre
Proyecto Los Caminos del saber
Ed. Santillana
978-84-680-0261-3 CASTELÁN
2º EP Cuaderno
Matemáticas 2
Tercer Trimestre
Proyecto Los Caminos del Saber
Ed. Santillana
978-84-680-0262-0 CASTELÁN
3º PRI MATEMATICAS TRIMESTRES SAVIA-14 ED. SM

9788467569988 CASTELÁ
3º PRI LINGUA GALEGA INTEGRADO CELME-14 ED. SM

9788498544206 GALEGA
3ºPRI
M
LINGUA CASTELÁ TRIMESTRES SAVIA-14 ED. SM

9788467569957 CASTELÁ
3º PRI MUSICA Xograr 3 Ed. Galinova
Caderno Xograr 3


9788497370639
9788497370813
GALEGA
Curso
e
etapa
Área

Título e Editorial ISBN LINGUA
DA
EDICIÓN
3º PRI CIENCIAS DA
NATUREZA
INTEGRADO CELME-14 ED. SM 9788498544275 galega
3º PRI CIENCIAS SOCIAIS INTEGRADO CELME-14 ED. SM 9788498544268 GALEGA
3º PRI VALORES
SOCIALES Y
CÍVICOS
SAVIA-14 ED. SM 9788467570656 CASTELÁ
3º EP LINGUA CASTELÁ DICCIONARIO INTERMEDIO PRIMARIA ED.
SM
9788467541281 CASTELÁN
LINGUA GALEGA PEQUEÑO DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA
ED. XERAIS
9788497821698 GALEGO
4º EP COÑECEMENTO
DO MEDIO
C. DO MEDIO (PIXEL) ED. RODEIRA 9788483493380 GALEGO
4º EP MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS (PIXEL) ED. RODEIRA

9788468305417 CASTELÁN
4º EP LINGUA CASTELÁ LENGUA (PROYECTO CONECTA2.0) ED. SM

9788467554625

CASTELÁN
4º EP LINGUA GALEGA LINGUA (PROXECTO CONECTA2.0) ED. SM

9788498543384 GALEGO
4º EP LINGUA INGLESA QUEST 4 ACTIVITY PACK ED. MACMILLAN 9780230424418 INGLÉS
4º EP MÚSICA CADERNO XOGRAR 4 ED. GALINOVA 9788497370820 GALEGO

4º EP ATENCIÓN
EDUCATIVA
SENTIR Y PENSAR 4 ED. SM 9788467540659 CASTELÁN
4º EP LINGUA CASTELÁ DICCIONARIO INTERMEDIO PRIMARIA ED.
SM
9788467541281 CASTELÁN
4º EP LINGUA GALEGA PEQUEÑO DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA
ED. XERAIS
9788497821698 GALEGO
5º PRI MATEMATICAS TRIMESTRES SAVIA-14 ED. SM 9788467569933 CASTELÁ
5º PRI LINGUA GALEGA INTEGRADO CELME-14 ED. SM 9788498544213 GALEGA
5ºPRI
M
LINGUA CASTELÁ TRIMESTRES SAVIA-14 ED. SM 9788467569926 CASTELÁ
5º PRI MUSICA XOGRAR 5 ED. GALINOVA
CADERNO XOGRAR 5
9788497370653
9788497370837
GALEGA
5º PRI LINGUA INGLESA QUEST 5 ACTIVITY PACK- ED. MACMILLAN 9780230424524

INGLÉS
5º PRI CIENCIAS DA
NATUREZA
CIENCIAS DA NATUREZA 5. EDEBÉ.PROXECTO
TALENTIA.
9788483493786 GALEGA
5º PRI CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS 5.EDEBÉ. PROXECTO
TALENTIA.
9788483493809 GALEGA
5º PRI VALORES
SOCIALES Y
CÍVICOS
SAVIA-14 ED. SM 9788498544435 CASTELÁ
5º EP LINGUA CASTELÁ DICCIONARIO INTERMEDIO PRIMARIA ED.
SM
9788467541281 CASTELÁN
5º EP LINGUA GALEGA PEQUEÑO DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA
ED. XERAIS
9788497821698 GALEGO
6º EP C. DO MEDIO. A CASA DO SABER ED. SANTILLANA 9788482248875

GALEGO
6º EP MATEMÁTICAS TIMONEL ED. SM

9788467532722

CASTELÁN
6º EP LINGUA CASTELÁ ABRE LA PUERTA ED. ANAYA 9788466779043 CASTELÁN
6º EP LINGUA GALEGA ABRE A PORTA ED. ANAYA 9878466780704 GALEGO


Vigo, 20 de xuño do 2014


O/A director/a:Asdo.: Ángela Novoa Blanco.

CURSO
E
ETAPA
ÁREA

TÍTULO E EDITORIAL ISBN LINGUA DA
EDICIÓN
6º EP ED. PARA A
CIDADANÍA
CIDADANÍA ED. SM 9788498541502 GALEGO
6º EP LINGUA INGLESA BUGS 6- PUPIL!S BOOK
BUGS 6 –ACTIVITY BOOK ED. MACMILLAN
9781405011723
9781405011761
INGLÉS
6º EP LINGUA CASTELÁ DICCIONARIO DE PRIMARIA LENGUA
ESPAÑOLA
ED. ANAYA
8483325659 CASTELÁN
6º EP LINGUA GALEGA PEQUENO DICIONARIO XERAIS DA LINGUA
ED.XERAIS
978849782169 GALEGO

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.