Está en la página 1de 29

1 6a

> Rodea los objetos que llevan e:

1 7a

a A
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a. . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 7a

AAAAAAAAAAAA A. .. . . . . . . . . . . . . . . . .a A a A a A a A a A a a A . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . A AAAAAAAAAA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .a A a A a A a A a A a a A . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-8
Rodea la letra a:

eiouaeuaeoia ueuoauiaoaia oiaeuaeoiu ai AIUAEOUOAOUI


Rodea la letra a:

casa avin abeto ala lpiz ao gafas cocina maceta pap nieva azul aleta chica pana amarillo amapola auto ola ala tela mam

1 8a

> Rodea los objetos que llevan a:

1 9a

o O
ooooooooooooooooooooooooo. .o. . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 9a

OOOOOOOOOOOO O. .. . . . . . . . . . . . . . . . .o O o O o O o O o O o o O . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . OOOOOOOOOOOO O . . . . . . . . . . . . . . . . . .o O o O o O o O o O o o O . . . . . . . . . . . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 - 10
Rodea la letra o:

eiouoeuoeoiai oioeuoaoeiaoe oiaouieoiaoieo IOUA OEIAOUOU


Rodea la letra o:

oO

oveja oso odo olmo loco ciego amigo goloso loro ola oro tomate toro ojo goma color amor cosa cocinero burro coco tarro

1 10a

> Rodea los objetos que llevan o:

1 11a

y Y
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .y. . . . . . . . . . . . . . . . y y y y y y y y y y y y y y . . . . . . . . . . . . . . . y y y y y y y y y y y y y . . . . . . . . . . . . . . . . . y y y y y y y y y y y y y . . . . . . . . . . . . . . . . . y y y y y y y y y y y y y . . . . . . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 11a

YYYYYYYYYYYY Y. .. . . . . . . . . . . . . . . . .y Y y Y y Y y Y y Y y y Y . . . . . . . . . . . . . . . y y y y y y y y y y y y y . . . . . . . . . . . . . . . . . YYYYYYYYYYYY Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .y Y y Y y Y y Y y Y y y Y . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1a

i I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .i. . . . . . . . . . . . . . . . iiiiiiiiiiiiiiiii i. . . . . . . . . . . . . . . . . i i i i i i i i i i i i i i .i i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . i i i i i i i i i i i i i i .i i i .i . . . . . . . . . . . . . . . i i i i i i i i i i i i i i .i i i .i . . . . . . . . . . . . . . . .i . . . . . . . . . . . . . . .

1 1a

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I. .. . . . . . . . . . . . . . . . . i I i I i I i I i I i I iI iI iI iI . . . . . . . . . . . . . . . iiiiiiiiiiiiiiiii . . . . . . . . . . . . . . . . . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I . . . . . . . . . . . . . . . . . i I i I i I i I i I i I iI iI iI iI . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

> Rodea los objetos que llevan i:

1-2
Rodea la letra i:

eiouieuieoiai eioeuiaoeiaue oiaeuieoiueie IEUAIOEIAEUIUI


Rodea la letra i:

iI

indio bicicleta pito hilo iglesia camino hielo isla cielo miel cristal pie pia tila fila jilguerito fino hipo hilo amigo cuida ciudad filo tila

1 2a

> Rodea los objetos que llevan i:

1 3a

u U
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu .u. . . . . . . . . . . . . . . . u u u u u u u u u u u u u. . . . . . . . . . . . . . . . . u u u u u u u u u u u u. .u . . . . . . . u u u u u u u u u u u u u . . . . . . . . . . . . . . . u u u u u u u u u u u u u. . . . . . . . . . . . . . . u

1 3a

UUUUUUUUUUUUU U. .. . . . . . . . . . . . . . . . uU uU uU uU uU uU uU . . . . . . . . . . . . . . . u u u u u u u u u u u u u . . . . . . . . . . . . . . . . UUUUUUUUUUUUU U . . . . . . . . . . . . . . . . . uU uU uU uU uU uU uU . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4
Rodea la letra u:

eiouoeuouoia uiueuoaouiao uoiouaouieui OUAUOEIUOUIU


Rodea la letra u:

uU

ua hucha luna humo hueco fuego lupa culpa mueca cubo pintura junio juicio mula mula msica cuna uva agua pupa pa cuc agua

1 4a

> Rodea los objetos que llevan u

1 5a

e E
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e. . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 5a

EEEEEEEEEEEEEE E. .. . . . . . . . . . . . . . . . .e E e E e E e E e E e E e e E . . . . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . EEEEEEEEEEEEEE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .e E e E e E e E e E e E e e E . . . . . . . . . . . . . . . E . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6
Rodea la letra e:

eiouaeuaeoiae euoeuiaoeiau oiaeuaeoiueie AEUAEOEOAEUI


Rodea la letra e:

eE

elefante estrella len ele telfono tijeras eme ese tren tele pelota pala estuche leche coche cielo chimenea camina cesta puerta veleta cereza