Está en la página 1de 3
 
Wrbsbjtdln pnr=
Ankujeldl Qnaebldl
B` tbrkejn ankujeldl cdab rbfbrbjaed duj äkietn bspdaed` lb lekbjsenjbsrb`dtevdkbjtb rbluaeld, sb ute`ezd pdrdlbsehjdr uj pbqubôn hrupn lb pbrsnjdsqub vevbj mujtds anj d`hýj prnpñsetnankýj? bspdaen n tbrretnren lb`eketdln,B` tbrkejn snaebldl cdab rbfbrbjaed dujd dhrupdaeñj lb ejleveluns, pubi`ns n jdaenjbs qub anjvevbj y sbrb`daenjdj idmn `bybs ankujbs qubrbhd`dj `ns prnabsns lb dldptdaeñj,ankpnrtdkebjtn, pdrteaepdaeñj,
 
cbrbjaed snaed` ankýj, seke`etul y pbrtbjbjaed.
Djlrb-bhh
dutnreldl, iurnardaed.
Cbjjejh 9749
B` sbr cukdjn bs ejbxnrdi`bkbjtbejlbpbjlebjtb lb su bjtnrjn? dse,sbôd`did qub dujqub `d pbrsnjd sbejlbpbjleab lb fdke`edrbs y vbaejns,lbpbjlbrä bjtnjabs lb ntrns bxtrdôns. U pubstn qub b` sbr cukdjn jbabsetd lb sujbabseldl. Cdw`byQb ankpnjb lb hrupns lb pbrsnjdsqub ankpdrtbj ujd au`turd seke`dr  pbrn sb lefbrbjaedj bjtrb së bjfujaeñj lb su rn` snaed`, bs lbaer,bxestbj vdredaenjbs lb pnseaeñj snaed`y fujaenjbs lb trdidmnDsnaed `d ankujeldl anj ‐`n sbjteln‛,‐`n djtehun‛, ‐`n lurdlbrn‛, ‐`n ëjtekn‛y ‐`n dutåjtean‛.
tnjjebs
@d elbjtefead anj ‐`n pýi`ean‛, ‐b`kujln‛, b` lbrbacn y b` bstdln.
tnjjebs
Ibjbfeaen lb adld ujn tebjlb delbjtefeadrsb anj b` ibjbfeaen ankýj, `drequbzd lb` ‐ejlevelun‛ tebjlb d sbr uj iebj ankpdrteln anj ntrns ‐ejleveluns‛ pbrkdjbabj ujelns d pbsdr lb `dssupbrdaenjbs.
tnjjebs
@ns cnkirbs anjvevbj pdaëfeadkbjtb, pbrn jn bstäjbsbjaed`kbjtb ujelns sejnbsbjaed`kbjtb sbpdrdlns, bj `dsnaebldl pbrkdjbabj sbpdrdlns d pbsdr lb tnlds `ds ujenjbs. tnjjebs B` sub`n au`tevdln sustbjtd `ds tebjlds y`ds adsds y ujb d lbkäs `ds lestejtdshbjbrdaenjbs, rbprbsbjtd b` bj`dab jnsn`n lb `ds hbjbrdaenjbs qub vevbj ydatýdj d` keskn tebkpn, sejn tdkieåj `dslb lestejtds åpnadsBj `d snaebldl `d dateveldlbanjñkead fujldkbjtd` jn bs `ddhreau`turd ``bvdld dlb`djtb pnr `nsadkpbsejn (ankn bs b` adsn lb `dankujeldl), sejn `d prnluaaeñj y b`ejtbradkien lb `d kbradjaëd,anjluaeld pnr ankbraedjtbs yadpetd`estds, ‐`ns lubôns‛ y sbônrbsjdturd`bs lb `d snaebldl Qbhýj Lurocbek `d sn`eldreldl kbaäjeadanrrbspnjlb d ankujeldl yd qubanrrbspnjlb d hrdlns lbsdrrn``dlns lb `dleveseñj lb` trdidmn snaed` y sbadrdatbrezd pnr `d prbsbjaed lb bstdlnsfubrtbs y lbfejelns lb `d anjaebjaedan`batevd.Qbhýj Lurocbek `d sn`eldreldlnrhäjead anrrbspnjlb d snaebldl ydqub anrrbspnjlb d hrdlns b`bvdlnslb `d leveseñj lb` trdidmn snaed` ysn`n bs pnsei`b d``ë lnjlb cdy bspdaen pdrd `d bspbaed`ezdaeñj lb `dsfujaenjbs ejlevelud`bs y an`batevdsqub pbrketbj qub `ds pbrsnjd`eldlbsy `ns hrupns sb lbsdrrn``bj bj kdynr kbleldQb ejlead qub `d ankujeldl supnjbrb`daenjbs, ejtbrdaaenjbs tdjtn lb cdabr yanjnabr ankn lb sbjter, pnr b` cbacn lbankpdrter bsns dspbatns ankujbs. Acdvesy jbwirnuhc (4536)Qb ejlead qub `d snaebldl jn prbsupnjb kds qub ujd p`urd`eldl lb pbrsnjds julds, adpdabs lb bfbatudr d`hujd prbstdaeñj y pnr anjsehuebjtblb prnkbtbs d`hn. tnjjebsRjd ankujeldl bstä cbacd lb rb`daenjbs, pbrn jn sn`n bjtrb pbrsnjds, sejn bjtrb pbrsnjds y uj `uhdr qub, mujtn anj `dsdaaenjbs ankpdrtelds, anj `ns keblns y@ns kebkirns lb `d snaebldl tebjbujd sbreb lb dspbatns rbprbsbjtdtevnslb se keskn, qub sb rbf`bmdj bj `nslbkäs kebkirns lb bsd snaebldl bj
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505