Está en la página 1de 2

botika

Informacin ciudadana sobre medicamentos


www.osakidetza.euskadi.net/ibotika

N 17 2015

DEJAR LAS PASTILLAS PARA DORMIR:

SIN PRISA,
PERO CON PAUTA

Las pastillas para dormir no son un tratamiento de por vida.


Pueden crear dependencia.
Adems, aumentan el riesgo de sufrir cadas, accidentes
e incluso prdidas de memoria. Ms en personas mayores.
Si llevas tiempo tomndolas, plantate dejarlas. Por tu salud.
Por tu bienestar.
Te puede parecer difcil pero es posible. Los profesionales sanitarios
te pueden ayudar:
No las dejes de repente. Es fundamental hacerlo de forma
gradual.
Sin prisa pero con pauta. Se
aconseja ir reduciendo la dosis poco
a poco, en un proceso que puede
durar entre 10 y 24 semanas. Aqu
tienes un ejemplo de pauta.
De esta manera evitars que el
insomnio vuelva a aparecer.

o
l
p
Ejem

Si necesitas algunos hbitos que te


ayuden a dormir mejor, consulta la
ficha i-botika Insomnio: que no te
quite el sueo.
Elaborado por: Iigo Aizpurua, Alfonso Casi, Isabel Elizondo, Laura Gancedo, Alberto Gartzia, Olatz Ibarra, Itxasne Lekue,
M Jos Lpez, Carmela Mozo, Corpus Peral, Karmele Prez, Isabel Porras, Raquel Roca, M Teresa Santamarta, Juan Uriarte.

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

La informacin aqu contenida tiene nicamente finalidad informativa y en ningn caso sustituye las recomendaciones de tu profesional sanitario.
Queda totalmente prohibido el uso de este documento con fines promocionales.
ISSN: 2255-3185

botika

Medikamentuei buruzko herritarrentzako informazioa

www.osakidetza.euskadi.net/ibotika

2015 17 zk.

LO EGITEKO PILULAK NOLA UTZI:

POLIKI,
BAINA PAUSOKA

Lo egiteko pilulak ez dira bizitza osorako tratamendua.

Mendekotasuna sor dezakete.


Gainera, erorikoak, istripuak eta oroimen-galerak izateko

arriskua areagotzen dute; adinekoetan, bereziki.
Aspalditik hartzen ari bazara, uzteko momentua izan liteke.
Zure osasunagatik. Zure ongizateagatik.
Zaila iruditu arren, posiblea da. Osasun-profesionalen laguntzarekin, nahi baduzu:

Ez utzi bat-batean; pixkanaka-pixkanaka baizik.

Poliki baina pausoka egin behar


da. Jarraibide baten arabera.
Dosia apurka apurka joan behar
da gutxitzen; 10-24 aste iraun
dezakeen prozesua izan ohi da.
Hemen duzu adibide bat.

Horrela, ez duzu berriz insomniorik izango.

a
e
d
i
Adib

Hobeto lo egiten lagunduko dizkizuten


ohiturak
eskuragarri
dauzkazu i-botikaren Insomnioa
amesgaizto bihur ez dadin izeneko
fitxan.
Egileak: Iigo Aizpurua, Alfonso Casi, Isabel Elizondo, Laura Gancedo, Alberto Gartzia, Olatz Ibarra, Itxasne Lekue,
M Jos Lpez, Carmela Mozo, Corpus Peral, Karmele Prez, Isabel Porras, Raquel Roca, M Teresa Santamarta, Juan Uriarte.

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Hemen bildu den informazioaren helburu bakarra, hain zuzen ere, informazioa ematea da, eta ez zure osasun-profesionalak eman dizkizun gomendioak
ordezkatzea. Erabat debekaturik dago dokumentu hau promozio helburuetarako erabiltzea.
ISSN: 2255-3177