Está en la página 1de 4

Cantos de Obatala

Canto 1

Obba: Baba alaye´o, baba alaye´o, baba pewuro´,Obi eyo´ arayeO´ okuni
baba.

Coro: Repite…

Obba: Baba elerifa, odumila bogbo iworo, baba elerifa, odumila ejilala, baba
kolala obatala,okuabuke, abuke okuaro, baba osanbiola daye okuni baba.

Coro: Baba alaye´o, baba alaye´o, baba pewuro´ osa nio´ layeo´ okunio baba.

Canto 2

Obba: Olofin lowa.

Coro: Ogido´, ogido´, ogido´.

Obba: Baba labe, labe fun, labe ogedelowa

Coro: Ogedeoma´ ogedeoma´ wesi.

Obba: Irunganga laye laye´ Oshanla´ efima ya lolo´ (bis)

Obatala okikimireo, alaunkeo´ .

Coro: Ekee´epaa´ babalu olowo´ eee´ .

Obba: Babalu olowo ekee´, baba mokenye mokenye ogbefun, baba mokenye
mokenye eeepa mu´, baba baki role akuko ato ni iko le gangan, ato ni iko le
gangan ayaguna eleeyibo´.

Coro: Repite tercer coro.

Obba: Mo´ si olodumare mofo ee´, mo´ si olodumare´ (bis).

Okurin maya eleyigbo.

Coro: repite tercer coro.


Canto 3

Obba: Baba fururu olorereo´ oka yeyé eelerigbo, elerifa gbasigbasawo


eyigborere gbasigbawo enuaye ewayaloro, ewayaloro elese okan.

Coro: Repite..

Obba: Baba elese okan, baba elese okan.

Coro: Eyawaloro elese okan.

Obba: Baba wolense, baba wolense.

Coro: Eyawaloro wolense.

Canto 4

Obba: Iwere ijeje, iwere ijeje, oluwa mi obatala, oluwa mi orisa, iba baba iba
yeyé obatala kawokaso mamelo enikiala wase olofin osa olofin abaraye.

Coro: Repite…

Canto 5

Obba: Obatala kini okuo, obatala kini okuo, tele tele kini jenao, laye laye
soro kotonashe, obanla eyesimoro obanla dide dide´ .

Coro: Obanla aye´ abanla dide, obanla aye´ obanla dide, obanla feye si moro
obanla dide dide´ .

Canto 6

Obba: Banlaeko´ kinibanla, kinibanla mawo.

Coro: Repite…
Canto 7

Obba: Akete oba oba see´niye, akete oba oba see´niye (bis)

baba joko dara obanla ese obanla ese, baba fumi laye.

Coro: Repetir…

Obba: Obanla ese, obanla ese baba fumi laye.

Coro: Aee´ obanla ese, obanla ese baba fumi laye.

Obba: Aee´ obanla esee´.

Coro: Baba´obanla esee.

Obba: Aremu obatala oee´

Coro: Obanla ese´.

Obba: Odu aremu obatala laakoreo´

Coro: obanla ese´

Canto 8

Obba: Jale jale, jale bogbo jale, ajaguna jale, jale bogbo jale.

Coro: Repite…

Canto 9

Obba: Waye waye lo mio, wayekala meda, wayekala meda aremu, wajekala
medao´

Coro: repite…

Canto 10

Obba: Arukaka, arukaka, arukaka mi obatala.

Coro: Repite…
Canto 11

Obba: Eniwe niwe ewayo, ewayo ewayo, kewe kewe.

Coro: Repite…

Canto 12

Obba: Wajonke wajonke´ wayorima wayorima, wajonke baba.

Coro: repite…

También podría gustarte