Está en la página 1de 5

1

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon


Juni 2007

TRANSLATØREKSAMEN I SPANSK
Råd om litteratur og informasjonskilder til bruk i forberedelsen til translatøreksamen
Listen er bare veiledende − den gjør ikke krav på å være fullstendig
Særlig viktige publikasjoner er merket med *

1. Om oversettelse i teori og praksis

Informasjon under dette punktet vil bli tilføyd senere.

2. Allment språk

2.1 Ordbøker
Americanismos. Diccionario ilustrado Sopena; Ed. Sopena (1983), Barcelona;
ISBN: 84-303-0892-X
* Blanco Rodríguez, María José et al.: Diccionario general. Lengua Española. Bibliograf S.A.
(1999), Barcelona; ISBN: 84-7153-928-
*Bratli Carl: Spansk-dansk ordbog; 2. udgave ; Gyldendal (2001), København ; ISBN: 8700481149
* Collins Spanish Dictionary Spanish-English/English-Spanish; 21st century
edition; Harper Collins Publishers (2004), New York; ISBN: 0-06-053736-1
Diccionario de español para extranjeros [Proyecto editorial y dirección: Concepción Maldonado];
Ed. SM (2002), Madrid; ISBN: 84-348-8605-7
Diccionario de la lengua española (2 vols.); Real Academia Española (1992), Madrid; ISBN: 84-
239-9200-4 (Obra completa)
* El pequeño Larousse Ilustrado 2006; SPES Ed. S.L. (2005), Barcelona; ISBN: 84- 8332-7090
* Galimberti Jarman, Beatriz & Roy Russell: The Oxford Spanish Dictionary; Oxford University
Press (2003), 3. ed. , Oxford; ISBN: 0-19-860475-0 + 0-19-860730-X-
Nuevo Espasa Ilustrado 2007 + CD-Rom; Espasa Calpe S.A. (2006), Madrid; ISBN: 84-6702134-9
Pequeño LAROUSSE ilustrado 2007; Larousse Ediciones (2006), Barcelona; ISBN: 84-8332-858-5
* Moliner, María: Diccionario de uso del español (2 vols.); Ed. Gredos S.A. (1990), Madrid; ISBN:
84-249-1344-2
Morínigos, Marcos A.: Diccionario de americanismos; Muchnik Editores (1985), Barcelona; ISBN:
84-85501-82-9
* Nilsson, Kåre: Norsk-spansk ordbok; Universitetsforlaget (1997), Oslo; ISBN: 82- 00-22508-9
Nuevo Espasa Ilustrado 2007 + CD-Rom; Espasa Calpe S.A. (2006), Madrid; ISBN: 84-6702134-9
2

* REDES - Diccionario combinatorio del español contemporáneo (dirigido por Ignacio Bosque);
Ediciones SM - Área Internacional (2004), Madrid; ISBN: 84-675-0276-2
Saínz de Robles, Federico Carlos: Ensayo de diccionario español de sinónimos y antónimos; Aguilar
(1973), Madrid; ISBN: 84-03-27029-1
* Seco, Manuel: Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española; Aguilar (1987),
Madrid; ISBN: 84-239-6948
*Seco, Manuel, Olimpia Andrés, Gabino Ramos: Diccionario del español actual (2 vols.); Aguilar
(1999), Madrid; ISBN: 84-294-6472-7 (Obra completa)
* Spansk blå ordbok: Spansk-norsk (rev. av Gunn Aarli og Juan Antonio Martínez López)/norsk-
spansk ved Chr. Blom-Dahl, Kunnskapsforlaget (2006), Oslo; ISBN: 82-573-1502-8

2.2 Grammatikk
Relevant for en translatørkandidat er de grammatikker som brukes i spanskstudiet på universitets- og
høgskolenivå. Disse fås i de norske universitetsbokhandlene.
Real Academia Española: Gramática descriptiva de la lengua española; Espasa Calpe S.A. (1999),
Madrid (3 vols.); ISBN: 84-239-7917-2
* Bosque, Ignacio y Violeta Demonte: Gramática descriptiva de la lengua española (3 vols.); Espasa
Calpe S.A. (1999) Madrid; ISBN: 84-239-7917 (obra completa)

3. Økonomisk-administrativt fagspråk

3.1 Oppslagsverk/Ordbøker
Alcaraz Varó, Enrique et al.: Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de
comunicación Ingles-Español Spanish-English; 2 ª edición ; Ariel Economía (2005),
Barcelona; ISBN: 84-344-4522-0
Alcaraz, Enrique & Brian Hughes: Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales
Inglés - Español Español - Inglés; 4 ª edición; Ariel Economía (2004), Barcelona; ISBN:
84-344-4510
Angus, Ian M. et al.: Diccionario de términos usados en informes financieros español-inglés/inglés-
español; Ed. Deusto (1989), Bilbao; ISBN: 84-234-0755
Bernard, Yves – J.C. Colli: Vocabulario económico y financiero; APD (1981), Madrid ; ISBN: 84-
7019-077-6
Codesa, José María: Diccionario de contabilidad; Ed. Pirámide (1984), Madrid; ISBN: 84-368-
0251-9
Elosúa, Marcelino: Diccionario empresarial español-inglés/inglés-español; M. Elosúa (1988),
Madrid; ISBN: 84-85378-86-3
Evjen, Hans: Norsk-Spansk forretningsordbok; H. Aschehoug & Co. (1974), Oslo; ISBN: 82-03-
06023-1
Fernández Collado, José Antonio: Diccionario inglés-español/ español-inglés de términos
administrativos; Ed. Trillas (1988), México D.F.; ISBN 968-24-2349-X -
Frías-Sucre Giraud, Alejandro: Diccionario comercial inglés-español/ español- inglés; Ed.
Juventud S.A. (1981), Barcelona; ISBN: 84-261-1223-4
*Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog/Diccionario Industrial y Económico; GTO Forlag
(1989), København ; ISBN: 87-983092-1-8
3

Heras, José: Diccionario de Mercados Financieros; 2 ª edición ; Gestión 2000.com (2001),


Barcelona; ISBN: 84-8088-597-3
Jérez Riesco, José Luis: Comercio Internacional; ESIC Edit. (2002), Madrid; ISBN: 84-7356-325-5
LAROUSSE Business Dictionary English - Spanish Español - Inglés ; Larousse Editorial, S.L
(2004), Barcelona; ISBN: 84-8332-864-0
LAROUSSE Diccionario de Marketing English - Spanish Español - Inglés; Larousse Editorial, S.L.
(2004), Barcelona; ISBN: 84-8332-666-3
* Laursen, Anna - Lise et al.: Dansk - spansk erhvervsordbog; Forlaget Systimes (1999), Århus;
ISBN: 87-7783-776-2
* Laursen, Anna - Lise et al.: Spansk - dansk erhvervsordbog; Gyldendal (2003), København; ISBN:
87-12-03767 -2
Lozano Irueste, Jose Mª: Diccionario Bilingüe de Economía y Empresa; 7ª edición; Edición
Pirámide (2005), Barcelona ; ISBN: 84-368-1988-8
*Mørk, Hanne: Norsk-spansk ordbok for næringslivet; Høyskoleforlaget AS (2000), Kristiansand S;
ISBN: 82-7634-144-6
Rosenberg, Jerry M. : Diccionario de administración y finanzas; Edic. Centrum (1989), Barcelona;
ISBN 84-86590-44-2
Sanz, Carlos Javier; Diccionario Económico, Contable Comercial y Financiero; Gestión 2000. com
(2002), Barcelona; ISBN: 84-8088-801-1
Seldon, Arthur & F.G. Pennance: Diccionario de economía; Oikos-Tau S.A (1980), Barcelona;
ISBN: 84-86590-44-2
Suárez Campos, José María: Diccionario de marketing; APD (1983), Madrid; ISBN: 84-7019-090-3
Suárez Suárez, Andrés S.: Diccionario terminológico de Economía, Administración y Finanzas;
Ediciones Pirámide (2002), Madrid; ISBN: 84-368-1414-2
Tamames, Ramón & Santiago Gallego: Diccionario de Economía y Finanzas; 13ª edición; Alianza
Ed. (2006), Madrid; ISBN: 84-206-4863-9

3.2. Realia
* ANUARIO EL PAIS, Ed. EL PAIS, Madrid, siste utgave
* ANUARIO EL MUNDO, Ed. EL MUNDO, Madrid, siste utgave
Calvo Hornero, Antonia : La Unión Europea. Mecanismos financieros y moneda única; Ediciones
Pirámide (2000), Madrid; ISBN: 84-368-1517-3
Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina; Ed. Siglo XXI (1996), Madrid; ISBN:
84-323-0385-2
Hooper, John: Los españoles hoy; J. Vergara Editor (1987), Madrid; ISBN: 84-7417-081-8
Jiménez, Juan Carlos: Economía española: Veinte años en la Unión Europea; Ed. Aranzadi (2006),
Cizur Menor (Navarra); ISBN: 84-470-2682-5
Mochón, Francisco : Principios de Economía; 2ª edición; Mc Graw Hill (2001), Madrid; ISBN: 84-
481-3196-7
Mochón, Francisco: Economía, teoría y política; 5ª edición; Mc Graw Hill (2005), Madrid; ISBN:
84-481-9850-6
Palomares Lerma, Gustavo & Antonio Moreno Juste: La integración política europea; Ediciones
Pirámide (1999), Madrid; ISBN: 84-368-1356-1
Recondo, Gregorio: Identidad, Integración y Creación Cultural en América Latina. El desafío del
Mercosur; Unesco/Editorial de Belgrano (1997); Buenos Aires; ISBN: 950-577-199-1
4

* Tamames, Ramón: Introducción a la economía española;26ª edición; Alianza Editorial (2005),


Madrid; ISBN 84-206-5835-9

4. Juridisk fagspråk

Alcaraz Varó, Enrique & Brian Hughes: El español jurídico; Ariel Derecho (2002), Barcelona; ISBN:
84-344-3220-X
Bossini, Francisco R. et al.: Diccionario bilingüe de terminología jurídica Inglés Español/Español -
Inglés; 4 ª edición, Ed. Gomares (2005), Granada; ISBN: 84- 8151-538-8
* Calatayud Pérez, Carlos et al.: Diccionario básico jurídico; Editorial Comares (1986), Granada;
ISBN 84-86509-01.7
Couture, Eduardo J.: Vocabulario jurídico; Julio César Faira Editor (2004); Buenos Aires; ISBN:
9974-578-35-3
Martín del Burgo y Marchán: El Lenguaje del Derecho; Ed. Bosch (2000), Barcelona; ISBN: 84-
7676-760-9
Fernández Martínez, Juan Manuel: Diccionario Jurídico; 4 ª edición; Thomson & Aranzadi (2006),
Elcano (Navarra); ISBN: 84-9767-760-9
Gómez de Liaño, F.: Diccionario jurídico; F.G. de Liaño (1983), Salamanca; ISBN: 84-398-0343-5 *
Henriksen, Torben: Juridisk ordbog spansk- dansk; Gyldendals fagordbøger (1999), København;
ISBN: 8712020850
Pérez – Medaña, Nicolás Martínez: Diccionario jurídico de seguridad social; Edic. EINSA (1989),
Madrid; ISBN: 84-7835-026-8
Robb, Louis A.: Diccionario de términos legales español-inglés/ inglés-español; Ed. Limusa
(1986), México D.F.; ISBN: 968-18-0384-1

5. Teknisk språk

Da emneområdet for teknisk tekst kunngjøres ca. 4 uker før eksamensdato på hjemmesiden for
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (http://www.nhh.no/fsk/ ), er det kandidatens
ansvar å finne frem til relevant faglitteratur/bakgrunnsstoff for vedkommende emneområde.

I tillegg følger her henvisninger til noen få sentrale oppslagsverk samt ordbøker/glossarer. Det tas
forbehold om at noen av bøkene kan være vanskelig tilgjengelige og/eller er utdaterte.

Beigbeder Atienza, Federico: Nuevo diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa; 2
vols.; Ediciones Díaz de Santos S.A (1988)., Madrid; ISBN 84-86251-72-9 (Vol. I); ISBN:
84-86251-73-7 (Vol. II)
Javier L. Collazo, Javier: Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés- español/español-
inglés (3 vols.); Mc Graw-Hill Book Company (1986), New York ; ISBN: 0-07-079162-7
Collocott, T.C.: Chambers/Diccionario Científico y Tecnológico(2 vols.), Ediciones Omega, S.A.
(1979), Barcelona; ISBN: 84-282-0531-0; Vol. I: español-inglés-francés-alemán; Vol. II:
inglés – español; francés – español; alemán – español
*Galindo, Orlando: Dansk-spansk fagordbog/Diccionario especializado danés- español; Teknisk
Forlag A-S (1979), København; ISBN: 87-571-0609-6
Galiana Mingot, Tomás de: Pequeño Larrousse de Ciencias y Técnicas; (1976); Paris
5

* Galiana Mingot, Tomás de: LAROUSSE Diccionario Ilustrado de las Ciencias, (1987) Paris; ISBN:
2-03-450093-8
* Jochumsen, Svend: Teknisk ordbog dansk-spansk; Gyldendal (1983), København (1983); ISBN:
87-00-42652-0-
Lluis, Esteban y Emilio Lluis: Terminological Dictionary English-Spanish/ Spanish-English//
Diccionario Terminológico Inglés-Español/Español-Inglés; Fondo Educativo
Interamericano, S.A. (1980), México; ISBN: 968-6630-41-4
Malgorn, Guy: Diccionario técnico inglés - español; Paraninfo (1989), Madrid; ISBN: 84-283-0923-x
Malgorn, Guy: Diccionario técnico español - inglés; Paraninfo (1990), Madrid; ISBN: 84-283-1354 -
7
Martín Municio, Ángel y Antonio Colino Martínez (directores): Diccionario español de energía,
Ediciones Doce Calles, S.L. (2004), Madrid; ISBN: 84-9744-025-0
Putnam, Robert E.: Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas (inglés-
español/español-inglés); Edit. Paraninfo (1988), Madrid; ISBN: 84-283-1560
* Routledge Spanish Technical Dictionary/Diccionario Técnico Inglés (2 vols.); Routledge (1997);
ISBN: 0415112745
Villalón, Julio G. & Josefina Martínez Barbeito: Diccionario técnico Inglés - Español; Economía -
Finanzas - Actuarias; Netbiblo S.L., A Coruña (2003); ISBN: 84- 9745-025-6
Vox Diccionario monográfico de tecnología; Vox Biblograf, S.A. (1980), Barcelona; ISBN: 84-7153-
383-9

6. Diverse internettkilder via Google eller andre søkemotorer

Merk: I lys av den raske utviklingen og følgelig hyppige endringer innenfor økonomi, jus og teknikk
er INTERNETT blitt en meget viktig kilde for å skaffe seg oppdatert kunnskap og informasjon raskt
og effektivt.