Está en la página 1de 134

HORA UTC PLANTA TABLA DE CONVERSION

0:00:17 IR A LA PLANTA PESOS PVU LE DIA 1


0:01:18 IR A LA PLANTA $ 360,069 5 350 DIA 2
0:01:53 IR A LA PLANTA DIA 3
0:03:13 IR A LA PLANTA SALDO EN CUENTA $ 131,682 DIA 4
0:03:28 IR A LA PLANTA PRECIO (PVU) PRECIO (DOLAR) DIA 5
0:03:39 IR A LA PLANTA PRECIO PVU 18.70 DIA 6
0:03:53 IR A LA PLANTA PRECIO DÓLAR $ 3,851 DIA 7
0:04:09 IR A LA PLANTA STOCK ACTUAL DIA 8
0:04:31 IR A LA PLANTA 0 0 0 0 425 DIA 9
0:04:39 IR A LA PLANTA DIA 10
AGUA ESPANTA CUERVOS MAT. GRAN MAT. PEQU LE
0:04:43 IR A LA PLANTA DIA 11
0:06:40 IR A LA PLANTA PLANTAS DIA 12
0:06:49 IR A LA PLANTA 100 50 3 DIA 13
0:06:58 IR A LA PLANTA COSTO MATERA AGUA DIA 14
GIRASOL
0:07:02 IR A LA PLANTA PEQUEÑO 1 150 DIA 15
0:07:05 IR A LA PLANTA CUERVOS COSTOS TOTAL DIA 16
0:07:10 IR A LA PLANTA GANANCIA 100 DIA 17
0:07:22 IR A LA PLANTA 0 CANTIDAD A COMPRAR 0 GANANCIA 0 DIA 18
0:07:25 IR A LA PLANTA 200 100 6 DIA 19
0:07:25 IR A LA PLANTA COSTO MATERA AGUA DIA 20
GIRASOL
0:07:28 IR A LA PLANTA MADRE 1 300 DIA 21
0:07:50 IR A LA PLANTA CUERVOS COSTOS TOTAL DIA 22
0:07:53 IR A LA PLANTA GANANCIA 550 DIA 23
0:08:01 IR A LA PLANTA 0 CANTIDAD A COMPRAR 0 GANANCIA 0 DIA 24
0:08:15 IR A LA PLANTA STOCK CON PLANTAS DIA 25
0:08:18 IR A LA PLANTA DURACION 3 DIAS DIA 26
0:08:50 IR A LA PLANTA 0 0 0 0 425 DIA 27
0:08:52 IR A LA PLANTA AGUA ESPANTA CUERVOS MAT. GRAN MAT. PEQU LE DIA 28
0:09:04 IR A LA PLANTA GANANCIA TOTAL DIA 29
0:09:04 IR A LA PLANTA DIA 30
0 $ -
0:09:08 IR A LA PLANTA
0:09:30 IR A LA PLANTA
0:09:43 IR A LA PLANTA
0:09:43 IR A LA PLANTA CAN
0:09:46 IR A LA PLANTA
0:10:22 IR A LA PLANTA
0:10:22 IR A LA PLANTA
128
0:10:22 IR A LA PLANTA
0:10:41 IR A LA PLANTA
0:10:43 IR A LA PLANTA
0:10:48 IR A LA PLANTA
0:10:51 IR A LA PLANTA

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4


0
DIA 5
0
DIA 6
0
DIA 7
0
DIA 8
0 0 0 0 0
DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 1
0:10:53 IR A LA PLANTA
0:10:54 IR A LA PLANTA
0:10:55 IR A LA PLANTA
0:10:57 IR A LA PLANTA
0:10:57 IR A LA PLANTA DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4
0
DIA 5
0
DIA 6
0
DIA 7
0
DIA 8
0 0 0 0 0
DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 1
0:11:00 IR A LA PLANTA
0:11:03 IR A LA PLANTA
0:11:09 IR A LA PLANTA
0:11:20 IR A LA PLANTA
0:11:22 IR A LA PLANTA
0:11:22 IR A LA PLANTA
0:11:24 IR A LA PLANTA
0:11:32 IR A LA PLANTA
0:11:34 IR A LA PLANTA
0:11:43 IR A LA PLANTA
0:11:48 IR A LA PLANTA
0:12:14 IR A LA PLANTA
0:12:14 IR A LA PLANTA
0:12:16 IR A LA PLANTA
0:12:53 IR A LA PLANTA
0:13:04 IR A LA PLANTA
0:13:15 IR A LA PLANTA
0:13:21 IR A LA PLANTA
0:13:38 IR A LA PLANTA
0:14:02 IR A LA PLANTA
0:14:13 IR A LA PLANTA
0:14:15 IR A LA PLANTA
0:14:31 IR A LA PLANTA
0:14:54 IR A LA PLANTA
0:14:57 IR A LA PLANTA
0:14:59 IR A LA PLANTA
0:15:02 IR A LA PLANTA
0:15:09 IR A LA PLANTA
0:15:15 IR A LA PLANTA
0:15:20 IR A LA PLANTA
0:15:21 IR A LA PLANTA
0:15:22 IR A LA PLANTA
0:15:25 IR A LA PLANTA
0:15:26 IR A LA PLANTA
0:15:30 IR A LA PLANTA
0:15:42 IR A LA PLANTA
0:15:43 IR A LA PLANTA
0:15:50 IR A LA PLANTA
0:16:22 IR A LA PLANTA
0:16:32 IR A LA PLANTA
0:16:42 IR A LA PLANTA
0:17:10 IR A LA PLANTA
0:17:12 IR A LA PLANTA
0:17:14 IR A LA PLANTA
0:17:17 IR A LA PLANTA
0:17:20 IR A LA PLANTA
0:17:36 IR A LA PLANTA
0:17:48 IR A LA PLANTA
0:17:55 IR A LA PLANTA
0:18:15 IR A LA PLANTA
0:18:33 IR A LA PLANTA
0:18:33 IR A LA PLANTA
0:18:33 IR A LA PLANTA
0:19:01 IR A LA PLANTA
0:19:34 IR A LA PLANTA
0:19:37 IR A LA PLANTA
0:19:44 IR A LA PLANTA
0:19:51 IR A LA PLANTA
0:19:52 IR A LA PLANTA
0:19:54 IR A LA PLANTA
0:19:54 IR A LA PLANTA
0:19:54 IR A LA PLANTA
0:19:57 IR A LA PLANTA
0:19:57 IR A LA PLANTA
0:19:59 IR A LA PLANTA
0:19:59 IR A LA PLANTA
0:20:02 IR A LA PLANTA
0:20:05 IR A LA PLANTA
0:20:12 IR A LA PLANTA
0:20:17 IR A LA PLANTA
0:20:23 IR A LA PLANTA
0:20:36 IR A LA PLANTA
0:20:40 IR A LA PLANTA
0:20:41 IR A LA PLANTA
0:20:41 IR A LA PLANTA
0:20:45 IR A LA PLANTA
0:20:47 IR A LA PLANTA
0:20:52 IR A LA PLANTA
0:20:54 IR A LA PLANTA
0:20:57 IR A LA PLANTA
0:20:59 IR A LA PLANTA
0:21:00 IR A LA PLANTA
0:21:02 IR A LA PLANTA
0:21:03 IR A LA PLANTA
0:21:05 IR A LA PLANTA
0:21:06 IR A LA PLANTA
0:21:08 IR A LA PLANTA
0:21:08 IR A LA PLANTA
0:21:15 IR A LA PLANTA
0:21:19 IR A LA PLANTA
0:21:19 IR A LA PLANTA
0:21:20 IR A LA PLANTA
0:21:29 IR A LA PLANTA
0:21:50 IR A LA PLANTA
0:21:53 IR A LA PLANTA
0:22:02 IR A LA PLANTA
0:22:26 IR A LA PLANTA
0:22:28 IR A LA PLANTA
0:22:49 IR A LA PLANTA
0:22:52 IR A LA PLANTA
0:22:57 IR A LA PLANTA
0:22:57 IR A LA PLANTA
0:23:00 IR A LA PLANTA
0:23:01 IR A LA PLANTA
0:23:02 IR A LA PLANTA
0:23:04 IR A LA PLANTA
0:23:13 IR A LA PLANTA
0:23:32 IR A LA PLANTA
0:23:50 IR A LA PLANTA
0:24:06 IR A LA PLANTA
0:24:06 IR A LA PLANTA
0:24:09 IR A LA PLANTA
0:24:20 IR A LA PLANTA
0:24:47 IR A LA PLANTA
0:24:49 IR A LA PLANTA
0:24:51 IR A LA PLANTA
0:25:10 IR A LA PLANTA
0:25:18 IR A LA PLANTA
0:25:19 IR A LA PLANTA
0:25:39 IR A LA PLANTA
0:26:12 IR A LA PLANTA
0:26:13 IR A LA PLANTA
0:26:13 IR A LA PLANTA
0:26:16 IR A LA PLANTA
0:26:39 IR A LA PLANTA
0:26:46 IR A LA PLANTA
0:26:49 IR A LA PLANTA
0:26:52 IR A LA PLANTA
0:27:04 IR A LA PLANTA
0:27:15 IR A LA PLANTA
0:27:22 IR A LA PLANTA
0:27:22 IR A LA PLANTA
0:27:28 IR A LA PLANTA
0:27:33 IR A LA PLANTA
0:27:38 IR A LA PLANTA
0:27:59 IR A LA PLANTA
0:28:10 IR A LA PLANTA
0:28:12 IR A LA PLANTA
0:28:13 IR A LA PLANTA
0:28:22 IR A LA PLANTA
0:28:22 IR A LA PLANTA
0:28:32 IR A LA PLANTA
0:28:34 IR A LA PLANTA
0:28:35 IR A LA PLANTA
0:28:37 IR A LA PLANTA
0:28:56 IR A LA PLANTA
0:28:58 IR A LA PLANTA
0:28:58 IR A LA PLANTA
0:28:59 IR A LA PLANTA
0:28:59 IR A LA PLANTA
0:29:01 IR A LA PLANTA
0:29:02 IR A LA PLANTA
0:29:04 IR A LA PLANTA
0:29:13 IR A LA PLANTA
0:29:14 IR A LA PLANTA
0:29:15 IR A LA PLANTA
0:29:15 IR A LA PLANTA
0:29:17 IR A LA PLANTA
0:29:18 IR A LA PLANTA
0:29:26 IR A LA PLANTA
0:29:29 IR A LA PLANTA
0:29:58 IR A LA PLANTA
0:30:02 IR A LA PLANTA
0:30:02 IR A LA PLANTA
0:30:31 IR A LA PLANTA
0:30:33 IR A LA PLANTA
0:30:34 IR A LA PLANTA
0:30:36 IR A LA PLANTA
0:30:37 IR A LA PLANTA
0:30:38 IR A LA PLANTA
0:30:38 IR A LA PLANTA
0:30:44 IR A LA PLANTA
0:30:52 IR A LA PLANTA
0:30:58 IR A LA PLANTA
0:31:03 IR A LA PLANTA
0:31:04 IR A LA PLANTA
0:31:05 IR A LA PLANTA
0:31:06 IR A LA PLANTA
0:31:07 IR A LA PLANTA
0:31:08 IR A LA PLANTA
0:31:08 IR A LA PLANTA
0:31:10 IR A LA PLANTA
0:31:11 IR A LA PLANTA
0:31:12 IR A LA PLANTA
0:31:14 IR A LA PLANTA
0:31:18 IR A LA PLANTA
0:31:19 IR A LA PLANTA
0:31:21 IR A LA PLANTA
0:31:22 IR A LA PLANTA
0:31:27 IR A LA PLANTA
0:31:50 IR A LA PLANTA
0:31:58 IR A LA PLANTA
0:32:34 IR A LA PLANTA
0:32:36 IR A LA PLANTA
0:32:42 IR A LA PLANTA
0:32:44 IR A LA PLANTA
0:33:05 IR A LA PLANTA
0:33:08 IR A LA PLANTA
0:33:13 IR A LA PLANTA
0:33:24 IR A LA PLANTA
0:33:25 IR A LA PLANTA
0:33:26 IR A LA PLANTA
0:33:27 IR A LA PLANTA
0:33:29 IR A LA PLANTA
0:33:30 IR A LA PLANTA
0:33:42 IR A LA PLANTA
0:33:42 IR A LA PLANTA
0:33:45 IR A LA PLANTA
0:34:06 IR A LA PLANTA
0:34:07 IR A LA PLANTA
0:34:11 IR A LA PLANTA
0:34:12 IR A LA PLANTA
0:34:12 IR A LA PLANTA
0:34:17 IR A LA PLANTA
0:34:23 IR A LA PLANTA
0:34:51 IR A LA PLANTA
0:34:56 IR A LA PLANTA
0:35:20 IR A LA PLANTA
0:35:25 IR A LA PLANTA
0:35:31 IR A LA PLANTA
0:35:39 IR A LA PLANTA
0:35:59 IR A LA PLANTA
0:36:11 IR A LA PLANTA
0:36:15 IR A LA PLANTA
0:36:32 IR A LA PLANTA
0:36:35 IR A LA PLANTA
0:36:36 IR A LA PLANTA
0:36:42 IR A LA PLANTA
0:36:46 IR A LA PLANTA
0:36:49 IR A LA PLANTA
0:36:53 IR A LA PLANTA
0:36:54 IR A LA PLANTA
0:36:58 IR A LA PLANTA
0:37:19 IR A LA PLANTA
0:37:20 IR A LA PLANTA
0:37:24 IR A LA PLANTA
0:37:27 IR A LA PLANTA
0:37:29 IR A LA PLANTA
0:37:31 IR A LA PLANTA
0:37:31 IR A LA PLANTA
0:38:06 IR A LA PLANTA
0:38:18 IR A LA PLANTA
0:38:21 IR A LA PLANTA
0:38:28 IR A LA PLANTA
0:38:34 IR A LA PLANTA
0:38:58 IR A LA PLANTA
0:38:59 IR A LA PLANTA
0:39:04 IR A LA PLANTA
0:39:09 IR A LA PLANTA
0:39:11 IR A LA PLANTA
0:39:11 IR A LA PLANTA
0:39:11 IR A LA PLANTA
0:39:27 IR A LA PLANTA
0:39:37 IR A LA PLANTA
0:39:42 IR A LA PLANTA
0:39:46 IR A LA PLANTA
0:39:50 IR A LA PLANTA
0:40:03 IR A LA PLANTA
0:40:13 IR A LA PLANTA
0:40:21 IR A LA PLANTA
0:40:25 IR A LA PLANTA
0:40:25 IR A LA PLANTA
0:40:26 IR A LA PLANTA
0:40:59 IR A LA PLANTA
0:41:00 IR A LA PLANTA
0:41:01 IR A LA PLANTA
0:41:05 IR A LA PLANTA
0:41:07 IR A LA PLANTA
0:41:11 IR A LA PLANTA
0:41:19 IR A LA PLANTA
0:41:30 IR A LA PLANTA
0:41:34 IR A LA PLANTA
0:41:42 IR A LA PLANTA
0:41:48 IR A LA PLANTA
0:41:50 IR A LA PLANTA
0:41:54 IR A LA PLANTA
0:41:58 IR A LA PLANTA
0:42:00 IR A LA PLANTA
0:42:01 IR A LA PLANTA
0:42:04 IR A LA PLANTA
0:42:06 IR A LA PLANTA
0:42:08 IR A LA PLANTA
0:42:10 IR A LA PLANTA
0:42:12 IR A LA PLANTA
0:42:12 IR A LA PLANTA
0:42:22 IR A LA PLANTA
0:42:22 IR A LA PLANTA
0:43:01 IR A LA PLANTA
0:43:06 IR A LA PLANTA
0:43:06 IR A LA PLANTA
0:43:07 IR A LA PLANTA
0:43:11 IR A LA PLANTA
0:43:19 IR A LA PLANTA
0:43:28 IR A LA PLANTA
0:43:40 IR A LA PLANTA
0:43:41 IR A LA PLANTA
0:44:02 IR A LA PLANTA
0:44:20 IR A LA PLANTA
0:44:32 IR A LA PLANTA
0:45:02 IR A LA PLANTA
0:45:08 IR A LA PLANTA
0:45:10 IR A LA PLANTA
0:45:14 IR A LA PLANTA
0:45:24 IR A LA PLANTA
0:45:24 IR A LA PLANTA
0:45:25 IR A LA PLANTA
0:45:27 IR A LA PLANTA
0:45:38 IR A LA PLANTA
0:45:38 IR A LA PLANTA
0:45:42 IR A LA PLANTA
0:45:58 IR A LA PLANTA
0:45:58 IR A LA PLANTA
0:46:02 IR A LA PLANTA
0:46:03 IR A LA PLANTA
0:46:07 IR A LA PLANTA
0:46:07 IR A LA PLANTA
0:46:08 IR A LA PLANTA
0:46:12 IR A LA PLANTA
0:46:18 IR A LA PLANTA
0:46:23 IR A LA PLANTA
0:46:25 IR A LA PLANTA
0:46:28 IR A LA PLANTA
0:46:29 IR A LA PLANTA
0:46:30 IR A LA PLANTA
0:46:46 IR A LA PLANTA
0:47:00 IR A LA PLANTA
0:47:09 IR A LA PLANTA
0:47:11 IR A LA PLANTA
0:47:12 IR A LA PLANTA
0:47:17 IR A LA PLANTA
0:47:26 IR A LA PLANTA
0:47:51 IR A LA PLANTA
0:47:52 IR A LA PLANTA
0:47:56 IR A LA PLANTA
0:48:01 IR A LA PLANTA
0:48:14 IR A LA PLANTA
0:48:15 IR A LA PLANTA
0:48:34 IR A LA PLANTA
0:48:34 IR A LA PLANTA
0:48:35 IR A LA PLANTA
0:48:43 IR A LA PLANTA
0:48:49 IR A LA PLANTA
0:48:49 IR A LA PLANTA
0:49:02 IR A LA PLANTA
0:49:12 IR A LA PLANTA
0:49:23 IR A LA PLANTA
0:49:32 IR A LA PLANTA
0:49:46 IR A LA PLANTA
0:49:50 IR A LA PLANTA
0:50:05 IR A LA PLANTA
0:50:10 IR A LA PLANTA
0:50:24 IR A LA PLANTA
0:50:26 IR A LA PLANTA
0:50:26 IR A LA PLANTA
0:50:26 IR A LA PLANTA
0:50:26 IR A LA PLANTA
0:50:33 IR A LA PLANTA
0:50:52 IR A LA PLANTA
0:51:00 IR A LA PLANTA
0:51:03 IR A LA PLANTA
0:51:03 IR A LA PLANTA
0:51:28 IR A LA PLANTA
0:51:31 IR A LA PLANTA
0:51:33 IR A LA PLANTA
0:51:53 IR A LA PLANTA
0:52:09 IR A LA PLANTA
0:52:09 IR A LA PLANTA
0:52:13 IR A LA PLANTA
0:52:27 IR A LA PLANTA
0:52:33 IR A LA PLANTA
0:52:37 IR A LA PLANTA
0:52:37 IR A LA PLANTA
0:52:37 IR A LA PLANTA
0:52:39 IR A LA PLANTA
0:52:39 IR A LA PLANTA
0:52:42 IR A LA PLANTA
0:52:48 IR A LA PLANTA
0:52:51 IR A LA PLANTA
0:53:11 IR A LA PLANTA
0:53:11 IR A LA PLANTA
0:53:16 IR A LA PLANTA
0:53:16 IR A LA PLANTA
0:53:16 IR A LA PLANTA
0:53:36 IR A LA PLANTA
0:53:39 IR A LA PLANTA
0:53:51 IR A LA PLANTA
0:53:55 IR A LA PLANTA
0:54:01 IR A LA PLANTA
0:54:07 IR A LA PLANTA
0:54:10 IR A LA PLANTA
0:54:15 IR A LA PLANTA
0:54:15 IR A LA PLANTA
0:54:30 IR A LA PLANTA
0:54:44 IR A LA PLANTA
0:54:44 IR A LA PLANTA
0:54:56 IR A LA PLANTA
0:55:04 IR A LA PLANTA
0:56:36 IR A LA PLANTA
0:57:06 IR A LA PLANTA
0:57:25 IR A LA PLANTA
0:57:35 IR A LA PLANTA
0:57:39 IR A LA PLANTA
0:57:40 IR A LA PLANTA
0:57:44 IR A LA PLANTA
0:58:10 IR A LA PLANTA
0:58:19 IR A LA PLANTA
0:58:19 IR A LA PLANTA
0:58:19 IR A LA PLANTA
0:58:33 IR A LA PLANTA
0:58:39 IR A LA PLANTA
0:58:57 IR A LA PLANTA
0:58:57 IR A LA PLANTA
0:59:17 IR A LA PLANTA
0:59:20 IR A LA PLANTA
0:59:20 IR A LA PLANTA
0:59:20 IR A LA PLANTA
0:59:21 IR A LA PLANTA
0:59:25 IR A LA PLANTA
0:59:28 IR A LA PLANTA
0:59:28 IR A LA PLANTA
0:59:28 IR A LA PLANTA
0:59:32 IR A LA PLANTA
1:00:01 IR A LA PLANTA
1:00:04 IR A LA PLANTA
1:00:04 IR A LA PLANTA
1:00:04 IR A LA PLANTA
1:00:04 IR A LA PLANTA
1:00:04 IR A LA PLANTA
1:00:08 IR A LA PLANTA
1:00:12 IR A LA PLANTA
1:00:15 IR A LA PLANTA
1:00:16 IR A LA PLANTA
1:00:19 IR A LA PLANTA
1:00:21 IR A LA PLANTA
1:00:24 IR A LA PLANTA
1:00:27 IR A LA PLANTA
1:00:28 IR A LA PLANTA
1:00:30 IR A LA PLANTA
1:00:32 IR A LA PLANTA
1:00:34 IR A LA PLANTA
1:00:38 IR A LA PLANTA
1:00:38 IR A LA PLANTA
1:00:38 IR A LA PLANTA
1:00:38 IR A LA PLANTA
1:01:11 IR A LA PLANTA
1:01:12 IR A LA PLANTA
1:01:12 IR A LA PLANTA
1:01:20 IR A LA PLANTA
1:01:29 IR A LA PLANTA
1:01:36 IR A LA PLANTA
1:01:52 IR A LA PLANTA
1:02:00 IR A LA PLANTA
1:02:15 IR A LA PLANTA
1:02:15 IR A LA PLANTA
1:02:16 IR A LA PLANTA
1:02:21 IR A LA PLANTA
1:02:26 IR A LA PLANTA
1:02:30 IR A LA PLANTA
1:02:33 IR A LA PLANTA
1:02:36 IR A LA PLANTA
1:02:40 IR A LA PLANTA
1:02:43 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:49 IR A LA PLANTA
1:02:56 IR A LA PLANTA
1:03:00 IR A LA PLANTA
1:03:01 IR A LA PLANTA
1:03:06 IR A LA PLANTA
1:03:09 IR A LA PLANTA
1:03:23 IR A LA PLANTA
1:03:23 IR A LA PLANTA
1:03:28 IR A LA PLANTA
1:03:29 IR A LA PLANTA
1:03:41 IR A LA PLANTA
1:03:43 IR A LA PLANTA
1:03:44 IR A LA PLANTA
1:03:48 IR A LA PLANTA
1:03:48 IR A LA PLANTA
1:03:51 IR A LA PLANTA
1:03:54 IR A LA PLANTA
1:03:58 IR A LA PLANTA
1:04:01 IR A LA PLANTA
1:04:03 IR A LA PLANTA
1:04:04 IR A LA PLANTA
1:04:11 IR A LA PLANTA
1:04:22 IR A LA PLANTA
1:04:31 IR A LA PLANTA
1:04:34 IR A LA PLANTA
1:04:42 IR A LA PLANTA
1:04:42 IR A LA PLANTA
1:04:45 IR A LA PLANTA
1:04:55 IR A LA PLANTA
1:05:14 IR A LA PLANTA
1:05:18 IR A LA PLANTA
1:05:23 IR A LA PLANTA
1:05:35 IR A LA PLANTA
1:06:03 IR A LA PLANTA
1:06:37 IR A LA PLANTA
1:06:37 IR A LA PLANTA
1:06:45 IR A LA PLANTA
1:06:46 IR A LA PLANTA
1:07:12 IR A LA PLANTA
1:07:45 IR A LA PLANTA
1:08:19 IR A LA PLANTA
1:08:19 IR A LA PLANTA
1:08:19 IR A LA PLANTA
1:08:19 IR A LA PLANTA
1:08:44 IR A LA PLANTA
1:08:46 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:08:54 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:15 IR A LA PLANTA
1:09:16 IR A LA PLANTA
1:09:16 IR A LA PLANTA
1:09:16 IR A LA PLANTA
1:09:21 IR A LA PLANTA
1:09:28 IR A LA PLANTA
1:09:28 IR A LA PLANTA
1:09:28 IR A LA PLANTA
1:09:28 IR A LA PLANTA
1:09:28 IR A LA PLANTA
1:09:55 IR A LA PLANTA
1:10:02 IR A LA PLANTA
1:10:07 IR A LA PLANTA
1:10:14 IR A LA PLANTA
1:10:16 IR A LA PLANTA
1:10:19 IR A LA PLANTA
1:10:19 IR A LA PLANTA
1:10:19 IR A LA PLANTA
1:10:20 IR A LA PLANTA
1:10:36 IR A LA PLANTA
1:10:36 IR A LA PLANTA
1:10:48 IR A LA PLANTA
1:10:53 IR A LA PLANTA
1:11:05 IR A LA PLANTA
1:11:29 IR A LA PLANTA
1:11:41 IR A LA PLANTA
1:11:44 IR A LA PLANTA
1:12:01 IR A LA PLANTA
1:12:08 IR A LA PLANTA
1:12:10 IR A LA PLANTA
1:12:12 IR A LA PLANTA
1:12:14 IR A LA PLANTA
1:12:14 IR A LA PLANTA
1:12:18 IR A LA PLANTA
1:12:23 IR A LA PLANTA
1:12:25 IR A LA PLANTA
1:12:27 IR A LA PLANTA
1:12:28 IR A LA PLANTA
1:12:31 IR A LA PLANTA
1:12:31 IR A LA PLANTA
1:12:39 IR A LA PLANTA
1:12:46 IR A LA PLANTA
1:12:49 IR A LA PLANTA
1:12:52 IR A LA PLANTA
1:12:52 IR A LA PLANTA
1:12:52 IR A LA PLANTA
1:12:52 IR A LA PLANTA
1:12:52 IR A LA PLANTA
1:12:56 IR A LA PLANTA
1:12:56 IR A LA PLANTA
1:13:00 IR A LA PLANTA
1:13:02 IR A LA PLANTA
1:13:03 IR A LA PLANTA
1:13:05 IR A LA PLANTA
1:13:07 IR A LA PLANTA
1:13:10 IR A LA PLANTA
1:13:10 IR A LA PLANTA
1:13:13 IR A LA PLANTA
1:13:14 IR A LA PLANTA
1:13:14 IR A LA PLANTA
1:13:18 IR A LA PLANTA
1:13:25 IR A LA PLANTA
1:13:27 IR A LA PLANTA
1:13:27 IR A LA PLANTA
1:13:27 IR A LA PLANTA
1:13:31 IR A LA PLANTA
1:13:34 IR A LA PLANTA
1:13:39 IR A LA PLANTA
1:13:47 IR A LA PLANTA
1:13:51 IR A LA PLANTA
1:13:52 IR A LA PLANTA
1:13:57 IR A LA PLANTA
1:13:57 IR A LA PLANTA
1:14:01 IR A LA PLANTA
1:14:01 IR A LA PLANTA
1:14:02 IR A LA PLANTA
1:14:04 IR A LA PLANTA
1:14:07 IR A LA PLANTA
1:14:07 IR A LA PLANTA
1:14:07 IR A LA PLANTA
1:14:07 IR A LA PLANTA
1:14:08 IR A LA PLANTA
1:14:11 IR A LA PLANTA
1:14:15 IR A LA PLANTA
1:14:18 IR A LA PLANTA
1:14:23 IR A LA PLANTA
1:14:33 IR A LA PLANTA
1:14:37 IR A LA PLANTA
1:14:38 IR A LA PLANTA
1:14:40 IR A LA PLANTA
1:14:48 IR A LA PLANTA
1:14:51 IR A LA PLANTA
1:14:53 IR A LA PLANTA
1:14:57 IR A LA PLANTA
1:15:01 IR A LA PLANTA
1:15:03 IR A LA PLANTA
1:15:04 IR A LA PLANTA
1:15:09 IR A LA PLANTA
1:15:25 IR A LA PLANTA
1:15:41 IR A LA PLANTA
1:15:51 IR A LA PLANTA
1:15:51 IR A LA PLANTA
1:15:51 IR A LA PLANTA
1:15:56 IR A LA PLANTA
1:16:03 IR A LA PLANTA
1:16:08 IR A LA PLANTA
1:16:10 IR A LA PLANTA
1:16:11 IR A LA PLANTA
1:16:20 IR A LA PLANTA
1:16:35 IR A LA PLANTA
1:16:35 IR A LA PLANTA
1:16:37 IR A LA PLANTA
1:17:02 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:11 IR A LA PLANTA
1:17:12 IR A LA PLANTA
1:17:46 IR A LA PLANTA
1:17:49 IR A LA PLANTA
1:17:49 IR A LA PLANTA
1:17:56 IR A LA PLANTA
1:18:02 IR A LA PLANTA
1:18:24 IR A LA PLANTA
1:18:46 IR A LA PLANTA
1:18:50 IR A LA PLANTA
1:19:01 IR A LA PLANTA
1:19:08 IR A LA PLANTA
1:19:12 IR A LA PLANTA
1:19:14 IR A LA PLANTA
1:19:15 IR A LA PLANTA
1:19:18 IR A LA PLANTA
1:19:22 IR A LA PLANTA
1:19:22 IR A LA PLANTA
1:19:24 IR A LA PLANTA
1:19:24 IR A LA PLANTA
1:19:24 IR A LA PLANTA
1:19:28 IR A LA PLANTA
1:19:29 IR A LA PLANTA
1:19:40 IR A LA PLANTA
1:19:57 IR A LA PLANTA
1:20:03 IR A LA PLANTA
1:20:03 IR A LA PLANTA
1:20:03 IR A LA PLANTA
1:20:06 IR A LA PLANTA
1:20:13 IR A LA PLANTA
1:20:39 IR A LA PLANTA
1:20:40 IR A LA PLANTA
1:20:42 IR A LA PLANTA
1:20:43 IR A LA PLANTA
1:20:43 IR A LA PLANTA
1:20:44 IR A LA PLANTA
1:20:47 IR A LA PLANTA
1:20:48 IR A LA PLANTA
1:20:49 IR A LA PLANTA
1:20:57 IR A LA PLANTA
1:21:12 IR A LA PLANTA
1:21:19 IR A LA PLANTA
1:21:22 IR A LA PLANTA
1:21:25 IR A LA PLANTA
1:21:29 IR A LA PLANTA
1:21:32 IR A LA PLANTA
1:21:34 IR A LA PLANTA
1:21:35 IR A LA PLANTA
1:21:36 IR A LA PLANTA
1:21:38 IR A LA PLANTA
1:21:41 IR A LA PLANTA
1:21:41 IR A LA PLANTA
1:21:42 IR A LA PLANTA
1:21:47 IR A LA PLANTA
1:21:48 IR A LA PLANTA
1:21:50 IR A LA PLANTA
1:21:57 IR A LA PLANTA
1:21:57 IR A LA PLANTA
1:22:04 IR A LA PLANTA
1:22:12 IR A LA PLANTA
1:22:19 IR A LA PLANTA
1:22:27 IR A LA PLANTA
1:22:32 IR A LA PLANTA
1:22:45 IR A LA PLANTA
1:22:53 IR A LA PLANTA
1:23:09 IR A LA PLANTA
1:23:20 IR A LA PLANTA
1:23:54 IR A LA PLANTA
1:24:21 IR A LA PLANTA
1:25:27 IR A LA PLANTA
1:26:14 IR A LA PLANTA
1:26:38 IR A LA PLANTA
1:26:49 IR A LA PLANTA
1:27:05 IR A LA PLANTA
1:27:14 IR A LA PLANTA
1:27:18 IR A LA PLANTA
1:27:24 IR A LA PLANTA
1:27:25 IR A LA PLANTA
1:27:53 IR A LA PLANTA
1:27:53 IR A LA PLANTA
1:27:57 IR A LA PLANTA
1:27:58 IR A LA PLANTA
1:28:05 IR A LA PLANTA
1:28:08 IR A LA PLANTA
1:28:17 IR A LA PLANTA
1:28:29 IR A LA PLANTA
1:28:46 IR A LA PLANTA
1:28:56 IR A LA PLANTA
1:29:05 IR A LA PLANTA
1:29:12 IR A LA PLANTA
1:29:19 IR A LA PLANTA
1:29:31 IR A LA PLANTA
1:29:58 IR A LA PLANTA
1:30:04 IR A LA PLANTA
1:30:10 IR A LA PLANTA
1:30:15 IR A LA PLANTA
1:30:42 IR A LA PLANTA
1:31:14 IR A LA PLANTA
1:31:16 IR A LA PLANTA
1:31:53 IR A LA PLANTA
1:32:15 IR A LA PLANTA
1:32:24 IR A LA PLANTA
1:32:58 IR A LA PLANTA
1:33:22 IR A LA PLANTA
1:33:22 IR A LA PLANTA
1:33:26 IR A LA PLANTA
1:33:27 IR A LA PLANTA
1:34:35 IR A LA PLANTA
1:34:36 IR A LA PLANTA
1:34:47 IR A LA PLANTA
1:35:10 IR A LA PLANTA
1:35:22 IR A LA PLANTA
1:35:49 IR A LA PLANTA
1:35:53 IR A LA PLANTA
1:35:55 IR A LA PLANTA
1:35:58 IR A LA PLANTA
1:36:13 IR A LA PLANTA
1:36:14 IR A LA PLANTA
1:36:23 IR A LA PLANTA
1:36:36 IR A LA PLANTA
1:36:56 IR A LA PLANTA
1:36:58 IR A LA PLANTA
1:37:05 IR A LA PLANTA
1:37:17 IR A LA PLANTA
1:37:20 IR A LA PLANTA
1:37:20 IR A LA PLANTA
1:38:09 IR A LA PLANTA
1:38:20 IR A LA PLANTA
1:38:48 IR A LA PLANTA
1:38:48 IR A LA PLANTA
1:38:48 IR A LA PLANTA
1:39:21 IR A LA PLANTA
1:39:44 IR A LA PLANTA
1:40:00 IR A LA PLANTA
1:40:04 IR A LA PLANTA
1:40:07 IR A LA PLANTA
1:40:11 IR A LA PLANTA
1:40:14 IR A LA PLANTA
1:40:15 IR A LA PLANTA
1:40:18 IR A LA PLANTA
1:40:20 IR A LA PLANTA
1:40:20 IR A LA PLANTA
1:40:24 IR A LA PLANTA
1:40:26 IR A LA PLANTA
1:40:31 IR A LA PLANTA
1:40:36 IR A LA PLANTA
1:41:02 IR A LA PLANTA
1:41:04 IR A LA PLANTA
1:41:10 IR A LA PLANTA
1:41:33 IR A LA PLANTA
1:42:39 IR A LA PLANTA
1:43:04 IR A LA PLANTA
1:43:08 IR A LA PLANTA
1:43:11 IR A LA PLANTA
1:43:16 IR A LA PLANTA
1:43:24 IR A LA PLANTA
1:43:27 IR A LA PLANTA
1:43:30 IR A LA PLANTA
1:43:34 IR A LA PLANTA
1:43:37 IR A LA PLANTA
1:43:37 IR A LA PLANTA
1:43:39 IR A LA PLANTA
1:43:43 IR A LA PLANTA
1:43:47 IR A LA PLANTA
1:43:51 IR A LA PLANTA
1:43:54 IR A LA PLANTA
1:44:23 IR A LA PLANTA
1:44:57 IR A LA PLANTA
1:45:04 IR A LA PLANTA
1:45:13 IR A LA PLANTA
1:45:44 IR A LA PLANTA
1:46:27 IR A LA PLANTA
1:46:27 IR A LA PLANTA
1:46:32 IR A LA PLANTA
1:46:35 IR A LA PLANTA
1:46:37 IR A LA PLANTA
1:46:38 IR A LA PLANTA
1:46:40 IR A LA PLANTA
1:46:43 IR A LA PLANTA
1:46:49 IR A LA PLANTA
1:46:51 IR A LA PLANTA
1:46:52 IR A LA PLANTA
1:47:02 IR A LA PLANTA
1:47:04 IR A LA PLANTA
1:47:06 IR A LA PLANTA
1:47:06 IR A LA PLANTA
1:47:23 IR A LA PLANTA
1:47:27 IR A LA PLANTA
1:47:28 IR A LA PLANTA
1:47:28 IR A LA PLANTA
1:47:28 IR A LA PLANTA
1:47:28 IR A LA PLANTA
1:47:28 IR A LA PLANTA
1:47:30 IR A LA PLANTA
1:47:37 IR A LA PLANTA
1:47:39 IR A LA PLANTA
1:47:39 IR A LA PLANTA
1:47:39 IR A LA PLANTA
1:47:39 IR A LA PLANTA
1:47:49 IR A LA PLANTA
1:48:01 IR A LA PLANTA
1:48:14 IR A LA PLANTA
1:49:04 IR A LA PLANTA
1:49:17 IR A LA PLANTA
1:49:51 IR A LA PLANTA
1:49:56 IR A LA PLANTA
1:49:56 IR A LA PLANTA
1:49:56 IR A LA PLANTA
1:50:26 IR A LA PLANTA
1:51:00 IR A LA PLANTA
1:51:00 IR A LA PLANTA
1:51:00 IR A LA PLANTA
1:51:00 IR A LA PLANTA
1:51:00 IR A LA PLANTA
1:51:03 IR A LA PLANTA
1:51:06 IR A LA PLANTA
1:51:13 IR A LA PLANTA
1:51:17 IR A LA PLANTA
1:51:17 IR A LA PLANTA
1:51:20 IR A LA PLANTA
1:51:32 IR A LA PLANTA
1:51:34 IR A LA PLANTA
1:51:40 IR A LA PLANTA
1:51:40 IR A LA PLANTA
1:51:42 IR A LA PLANTA
1:51:44 IR A LA PLANTA
1:51:44 IR A LA PLANTA
1:51:44 IR A LA PLANTA
1:51:46 IR A LA PLANTA
1:51:50 IR A LA PLANTA
1:51:51 IR A LA PLANTA
1:51:52 IR A LA PLANTA
1:51:52 IR A LA PLANTA
1:51:54 IR A LA PLANTA
1:51:56 IR A LA PLANTA
1:51:56 IR A LA PLANTA
1:51:57 IR A LA PLANTA
1:51:57 IR A LA PLANTA
1:51:58 IR A LA PLANTA
1:51:58 IR A LA PLANTA
1:52:00 IR A LA PLANTA
1:52:01 IR A LA PLANTA
1:52:01 IR A LA PLANTA
1:52:03 IR A LA PLANTA
1:52:05 IR A LA PLANTA
1:52:06 IR A LA PLANTA
1:52:09 IR A LA PLANTA
1:52:13 IR A LA PLANTA
1:52:16 IR A LA PLANTA
1:52:19 IR A LA PLANTA
1:52:19 IR A LA PLANTA
1:52:38 IR A LA PLANTA
1:53:02 IR A LA PLANTA
1:53:06 IR A LA PLANTA
1:53:13 IR A LA PLANTA
1:53:17 IR A LA PLANTA
1:54:04 IR A LA PLANTA
1:54:11 IR A LA PLANTA
1:54:11 IR A LA PLANTA
1:54:35 IR A LA PLANTA
1:54:49 IR A LA PLANTA
1:55:09 IR A LA PLANTA
1:55:13 IR A LA PLANTA
1:55:29 IR A LA PLANTA
1:55:43 IR A LA PLANTA
1:55:49 IR A LA PLANTA
1:55:49 IR A LA PLANTA
1:55:55 IR A LA PLANTA
1:56:16 IR A LA PLANTA
1:56:19 IR A LA PLANTA
1:56:25 IR A LA PLANTA
1:56:28 IR A LA PLANTA
1:56:30 IR A LA PLANTA
1:56:30 IR A LA PLANTA
1:56:45 IR A LA PLANTA
1:56:49 IR A LA PLANTA
1:57:26 IR A LA PLANTA
1:57:30 IR A LA PLANTA
1:58:14 IR A LA PLANTA
1:58:15 IR A LA PLANTA
1:58:49 IR A LA PLANTA
1:58:49 IR A LA PLANTA
1:59:36 IR A LA PLANTA
1:59:40 IR A LA PLANTA
1:59:42 IR A LA PLANTA
1:59:42 IR A LA PLANTA
1:59:42 IR A LA PLANTA
1:59:42 IR A LA PLANTA
1:59:42 IR A LA PLANTA
1:59:45 IR A LA PLANTA
2:00:16 IR A LA PLANTA
2:00:16 IR A LA PLANTA
2:00:20 IR A LA PLANTA
2:00:20 IR A LA PLANTA
2:00:45 IR A LA PLANTA
2:00:56 IR A LA PLANTA
2:00:56 IR A LA PLANTA
2:00:56 IR A LA PLANTA
2:01:54 IR A LA PLANTA
2:01:59 IR A LA PLANTA
2:02:30 IR A LA PLANTA
2:02:34 IR A LA PLANTA
2:02:38 IR A LA PLANTA
2:02:41 IR A LA PLANTA
2:02:50 IR A LA PLANTA
2:02:59 IR A LA PLANTA
2:03:14 IR A LA PLANTA
2:03:25 IR A LA PLANTA
2:03:29 IR A LA PLANTA
2:03:37 IR A LA PLANTA
2:03:41 IR A LA PLANTA
2:03:46 IR A LA PLANTA
2:03:46 IR A LA PLANTA
2:03:46 IR A LA PLANTA
2:03:46 IR A LA PLANTA
2:03:46 IR A LA PLANTA
2:04:02 IR A LA PLANTA
2:04:10 IR A LA PLANTA
2:04:28 IR A LA PLANTA
2:04:36 IR A LA PLANTA
2:04:37 IR A LA PLANTA
2:04:38 IR A LA PLANTA
2:04:48 IR A LA PLANTA
2:04:52 IR A LA PLANTA
2:05:08 IR A LA PLANTA
2:05:08 IR A LA PLANTA
2:05:09 IR A LA PLANTA
2:05:12 IR A LA PLANTA
2:05:14 IR A LA PLANTA
2:05:21 IR A LA PLANTA
2:05:40 IR A LA PLANTA
2:05:53 IR A LA PLANTA
2:06:37 IR A LA PLANTA
2:06:38 IR A LA PLANTA
2:06:39 IR A LA PLANTA
2:06:42 IR A LA PLANTA
2:06:43 IR A LA PLANTA
2:06:44 IR A LA PLANTA
2:06:45 IR A LA PLANTA
2:06:50 IR A LA PLANTA
2:06:52 IR A LA PLANTA
2:07:14 IR A LA PLANTA
2:07:14 IR A LA PLANTA
2:07:15 IR A LA PLANTA
2:07:16 IR A LA PLANTA
2:07:18 IR A LA PLANTA
2:07:27 IR A LA PLANTA
2:07:30 IR A LA PLANTA
2:08:05 IR A LA PLANTA
2:08:10 IR A LA PLANTA
2:08:15 IR A LA PLANTA
2:08:31 IR A LA PLANTA
2:08:31 IR A LA PLANTA
2:08:34 IR A LA PLANTA
2:08:37 IR A LA PLANTA
2:08:39 IR A LA PLANTA
2:08:43 IR A LA PLANTA
2:08:56 IR A LA PLANTA
2:09:46 IR A LA PLANTA
2:10:08 IR A LA PLANTA
2:10:16 IR A LA PLANTA
2:10:46 IR A LA PLANTA
2:11:50 IR A LA PLANTA
2:12:06 IR A LA PLANTA
2:12:12 IR A LA PLANTA
2:12:39 IR A LA PLANTA
2:12:49 IR A LA PLANTA
2:13:28 IR A LA PLANTA
2:14:56 IR A LA PLANTA
2:14:56 IR A LA PLANTA
2:14:59 IR A LA PLANTA
2:15:09 IR A LA PLANTA
2:16:08 IR A LA PLANTA
2:16:30 IR A LA PLANTA
2:16:42 IR A LA PLANTA
2:17:04 IR A LA PLANTA
2:18:17 IR A LA PLANTA
2:18:45 IR A LA PLANTA
2:18:45 IR A LA PLANTA
2:19:06 IR A LA PLANTA
2:19:06 IR A LA PLANTA
2:19:06 IR A LA PLANTA
2:20:14 IR A LA PLANTA
2:20:22 IR A LA PLANTA
2:21:38 IR A LA PLANTA
2:21:44 IR A LA PLANTA
2:21:45 IR A LA PLANTA
2:21:51 IR A LA PLANTA
2:21:56 IR A LA PLANTA
2:21:58 IR A LA PLANTA
2:22:05 IR A LA PLANTA
2:22:08 IR A LA PLANTA
2:22:12 IR A LA PLANTA
2:22:12 IR A LA PLANTA
2:22:14 IR A LA PLANTA
2:22:22 IR A LA PLANTA
2:22:29 IR A LA PLANTA
2:22:33 IR A LA PLANTA
2:22:37 IR A LA PLANTA
2:22:39 IR A LA PLANTA
2:22:46 IR A LA PLANTA
2:22:47 IR A LA PLANTA
2:23:07 IR A LA PLANTA
2:23:12 IR A LA PLANTA
2:23:41 IR A LA PLANTA
2:25:09 IR A LA PLANTA
2:25:09 IR A LA PLANTA
2:25:12 IR A LA PLANTA
2:26:15 IR A LA PLANTA
2:26:37 IR A LA PLANTA
2:26:39 IR A LA PLANTA
2:26:40 IR A LA PLANTA
2:26:41 IR A LA PLANTA
2:26:43 IR A LA PLANTA
2:26:45 IR A LA PLANTA
2:26:45 IR A LA PLANTA
2:26:45 IR A LA PLANTA
2:26:46 IR A LA PLANTA
2:26:48 IR A LA PLANTA
2:26:48 IR A LA PLANTA
2:26:50 IR A LA PLANTA
2:26:52 IR A LA PLANTA
2:26:52 IR A LA PLANTA
2:26:53 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:11 IR A LA PLANTA
2:27:12 IR A LA PLANTA
2:27:12 IR A LA PLANTA
2:27:12 IR A LA PLANTA
2:27:17 IR A LA PLANTA
2:27:17 IR A LA PLANTA
2:27:17 IR A LA PLANTA
2:27:47 IR A LA PLANTA
2:27:47 IR A LA PLANTA
2:28:00 IR A LA PLANTA
2:28:05 IR A LA PLANTA
2:28:07 IR A LA PLANTA
2:28:09 IR A LA PLANTA
2:28:11 IR A LA PLANTA
2:28:22 IR A LA PLANTA
2:28:22 IR A LA PLANTA
2:28:25 IR A LA PLANTA
2:28:26 IR A LA PLANTA
2:29:02 IR A LA PLANTA
2:29:21 IR A LA PLANTA
2:29:21 IR A LA PLANTA
2:29:21 IR A LA PLANTA
2:29:21 IR A LA PLANTA
2:29:26 IR A LA PLANTA
2:29:27 IR A LA PLANTA
2:29:36 IR A LA PLANTA
2:29:36 IR A LA PLANTA
2:29:38 IR A LA PLANTA
2:29:38 IR A LA PLANTA
2:29:53 IR A LA PLANTA
2:30:03 IR A LA PLANTA
2:30:05 IR A LA PLANTA
2:30:06 IR A LA PLANTA
2:30:41 IR A LA PLANTA
2:31:21 IR A LA PLANTA
2:31:21 IR A LA PLANTA
2:31:33 IR A LA PLANTA
2:31:54 IR A LA PLANTA
2:32:00 IR A LA PLANTA
2:32:01 IR A LA PLANTA
2:32:12 IR A LA PLANTA
2:33:16 IR A LA PLANTA
2:33:16 IR A LA PLANTA
2:33:34 IR A LA PLANTA
2:33:50 IR A LA PLANTA
2:34:00 IR A LA PLANTA
2:34:14 IR A LA PLANTA
2:34:17 IR A LA PLANTA
2:34:37 IR A LA PLANTA
2:34:39 IR A LA PLANTA
2:34:58 IR A LA PLANTA
2:34:59 IR A LA PLANTA
2:35:32 IR A LA PLANTA
2:35:34 IR A LA PLANTA
2:35:34 IR A LA PLANTA
2:36:03 IR A LA PLANTA
2:36:38 IR A LA PLANTA
2:36:46 IR A LA PLANTA
2:36:48 IR A LA PLANTA
2:36:49 IR A LA PLANTA
2:36:53 IR A LA PLANTA
2:36:57 IR A LA PLANTA
2:37:12 IR A LA PLANTA
2:37:34 IR A LA PLANTA
2:38:04 IR A LA PLANTA
2:38:54 IR A LA PLANTA
2:39:17 IR A LA PLANTA
2:39:28 IR A LA PLANTA
2:39:42 IR A LA PLANTA
2:39:42 IR A LA PLANTA
2:39:42 IR A LA PLANTA
2:39:42 IR A LA PLANTA
2:39:46 IR A LA PLANTA
2:39:47 IR A LA PLANTA
2:39:47 IR A LA PLANTA
2:39:55 IR A LA PLANTA
2:40:09 IR A LA PLANTA
2:40:40 IR A LA PLANTA
2:40:47 IR A LA PLANTA
2:40:47 IR A LA PLANTA
2:40:47 IR A LA PLANTA
2:41:03 IR A LA PLANTA
2:41:04 IR A LA PLANTA
2:41:21 IR A LA PLANTA
2:41:21 IR A LA PLANTA
2:41:48 IR A LA PLANTA
2:41:55 IR A LA PLANTA
2:41:56 IR A LA PLANTA
2:42:29 IR A LA PLANTA
2:42:36 IR A LA PLANTA
2:42:42 IR A LA PLANTA
2:42:46 IR A LA PLANTA
2:42:48 IR A LA PLANTA
2:42:48 IR A LA PLANTA
2:42:52 IR A LA PLANTA
2:42:53 IR A LA PLANTA
2:42:55 IR A LA PLANTA
2:42:56 IR A LA PLANTA
2:42:59 IR A LA PLANTA
2:43:02 IR A LA PLANTA
2:43:04 IR A LA PLANTA
2:43:05 IR A LA PLANTA
2:43:08 IR A LA PLANTA
2:43:09 IR A LA PLANTA
2:43:13 IR A LA PLANTA
2:43:17 IR A LA PLANTA
2:43:27 IR A LA PLANTA
2:43:31 IR A LA PLANTA
2:43:41 IR A LA PLANTA
2:43:45 IR A LA PLANTA
2:43:48 IR A LA PLANTA
2:43:50 IR A LA PLANTA
2:43:53 IR A LA PLANTA
2:44:06 IR A LA PLANTA
2:44:14 IR A LA PLANTA
2:44:26 IR A LA PLANTA
2:44:41 IR A LA PLANTA
2:45:00 IR A LA PLANTA
2:45:04 IR A LA PLANTA
2:45:05 IR A LA PLANTA
2:45:16 IR A LA PLANTA
2:45:16 IR A LA PLANTA
2:45:16 IR A LA PLANTA
2:45:29 IR A LA PLANTA
2:45:34 IR A LA PLANTA
2:45:45 IR A LA PLANTA
2:45:51 IR A LA PLANTA
2:46:09 IR A LA PLANTA
2:46:48 IR A LA PLANTA
2:46:49 IR A LA PLANTA
2:46:49 IR A LA PLANTA
2:47:59 IR A LA PLANTA
2:48:02 IR A LA PLANTA
2:48:26 IR A LA PLANTA
2:48:26 IR A LA PLANTA
2:49:15 IR A LA PLANTA
2:49:19 IR A LA PLANTA
2:49:49 IR A LA PLANTA
2:50:04 IR A LA PLANTA
2:50:52 IR A LA PLANTA
2:51:22 IR A LA PLANTA
2:51:41 IR A LA PLANTA
2:51:57 IR A LA PLANTA
2:52:15 IR A LA PLANTA
2:52:19 IR A LA PLANTA
2:52:21 IR A LA PLANTA
2:52:31 IR A LA PLANTA
2:53:05 IR A LA PLANTA
2:53:26 IR A LA PLANTA
2:53:39 IR A LA PLANTA
2:53:41 IR A LA PLANTA
2:53:52 IR A LA PLANTA
2:53:57 IR A LA PLANTA
2:54:02 IR A LA PLANTA
2:54:06 IR A LA PLANTA
2:54:14 IR A LA PLANTA
2:54:14 IR A LA PLANTA
2:54:21 IR A LA PLANTA
2:54:21 IR A LA PLANTA
2:54:28 IR A LA PLANTA
2:54:29 IR A LA PLANTA
2:54:39 IR A LA PLANTA
2:54:44 IR A LA PLANTA
2:54:44 IR A LA PLANTA
2:54:46 IR A LA PLANTA
2:54:48 IR A LA PLANTA
2:54:50 IR A LA PLANTA
2:54:52 IR A LA PLANTA
2:54:59 IR A LA PLANTA
2:54:59 IR A LA PLANTA
2:55:08 IR A LA PLANTA
2:55:19 IR A LA PLANTA
2:55:19 IR A LA PLANTA
2:55:29 IR A LA PLANTA
2:55:34 IR A LA PLANTA
2:55:54 IR A LA PLANTA
2:55:54 IR A LA PLANTA
2:55:54 IR A LA PLANTA
2:56:08 IR A LA PLANTA
2:56:14 IR A LA PLANTA
2:56:27 IR A LA PLANTA
2:56:28 IR A LA PLANTA
2:56:28 IR A LA PLANTA
2:56:33 IR A LA PLANTA
2:56:38 IR A LA PLANTA
2:56:42 IR A LA PLANTA
2:56:42 IR A LA PLANTA
2:57:03 IR A LA PLANTA
2:57:03 IR A LA PLANTA
2:57:13 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:34 IR A LA PLANTA
2:57:38 IR A LA PLANTA
2:57:49 IR A LA PLANTA
2:58:00 IR A LA PLANTA
2:58:00 IR A LA PLANTA
2:58:09 IR A LA PLANTA
2:58:09 IR A LA PLANTA
2:58:09 IR A LA PLANTA
2:58:09 IR A LA PLANTA
2:58:20 IR A LA PLANTA
2:58:35 IR A LA PLANTA
2:58:35 IR A LA PLANTA
2:58:35 IR A LA PLANTA
2:58:35 IR A LA PLANTA
2:58:40 IR A LA PLANTA
2:58:43 IR A LA PLANTA
2:58:43 IR A LA PLANTA
2:58:43 IR A LA PLANTA
2:58:43 IR A LA PLANTA
2:58:58 IR A LA PLANTA
2:58:58 IR A LA PLANTA
2:59:17 IR A LA PLANTA
2:59:17 IR A LA PLANTA
2:59:18 IR A LA PLANTA
2:59:18 IR A LA PLANTA
2:59:18 IR A LA PLANTA
2:59:34 IR A LA PLANTA
2:59:48 IR A LA PLANTA
2:59:50 IR A LA PLANTA
2:59:52 IR A LA PLANTA
2:59:57 IR A LA PLANTA
3:00:03 IR A LA PLANTA
3:00:30 IR A LA PLANTA
3:00:37 IR A LA PLANTA
3:00:55 IR A LA PLANTA
3:00:56 IR A LA PLANTA
3:01:00 IR A LA PLANTA
3:01:11 IR A LA PLANTA
3:01:11 IR A LA PLANTA
3:01:23 IR A LA PLANTA
3:01:30 IR A LA PLANTA
3:01:30 IR A LA PLANTA
3:01:30 IR A LA PLANTA
3:01:45 IR A LA PLANTA
3:01:50 IR A LA PLANTA
3:01:54 IR A LA PLANTA
3:02:00 IR A LA PLANTA
3:02:04 IR A LA PLANTA
3:03:12 IR A LA PLANTA
3:03:12 IR A LA PLANTA
3:03:28 IR A LA PLANTA
3:03:28 IR A LA PLANTA
3:03:28 IR A LA PLANTA
3:03:47 IR A LA PLANTA
3:04:02 IR A LA PLANTA
3:04:10 IR A LA PLANTA
3:04:28 IR A LA PLANTA
3:04:32 IR A LA PLANTA
3:04:32 IR A LA PLANTA
3:04:33 IR A LA PLANTA
3:04:46 IR A LA PLANTA
3:04:46 IR A LA PLANTA
3:04:51 IR A LA PLANTA
3:05:06 IR A LA PLANTA
3:05:21 IR A LA PLANTA
3:05:21 IR A LA PLANTA
3:05:21 IR A LA PLANTA
3:05:55 IR A LA PLANTA
3:05:55 IR A LA PLANTA
3:05:56 IR A LA PLANTA
3:06:10 IR A LA PLANTA
3:06:10 IR A LA PLANTA
3:06:15 IR A LA PLANTA
3:06:50 IR A LA PLANTA
3:06:59 IR A LA PLANTA
3:06:59 IR A LA PLANTA
3:07:00 IR A LA PLANTA
3:07:16 IR A LA PLANTA
3:07:29 IR A LA PLANTA
3:07:46 IR A LA PLANTA
3:07:51 IR A LA PLANTA
3:07:57 IR A LA PLANTA
3:08:03 IR A LA PLANTA
3:08:03 IR A LA PLANTA
3:08:08 IR A LA PLANTA
3:08:11 IR A LA PLANTA
3:08:33 IR A LA PLANTA
3:08:33 IR A LA PLANTA
3:08:33 IR A LA PLANTA
3:08:38 IR A LA PLANTA
3:08:38 IR A LA PLANTA
3:08:49 IR A LA PLANTA
3:09:13 IR A LA PLANTA
3:09:15 IR A LA PLANTA
3:09:18 IR A LA PLANTA
3:09:24 IR A LA PLANTA
3:09:45 IR A LA PLANTA
3:09:46 IR A LA PLANTA
3:09:53 IR A LA PLANTA
3:10:22 IR A LA PLANTA
3:10:26 IR A LA PLANTA
3:10:27 IR A LA PLANTA
3:10:50 IR A LA PLANTA
3:10:52 IR A LA PLANTA
3:10:58 IR A LA PLANTA
3:10:58 IR A LA PLANTA
3:11:01 IR A LA PLANTA
3:11:01 IR A LA PLANTA
3:11:03 IR A LA PLANTA
3:11:06 IR A LA PLANTA
3:11:07 IR A LA PLANTA
3:11:08 IR A LA PLANTA
3:11:13 IR A LA PLANTA
3:11:24 IR A LA PLANTA
3:11:32 IR A LA PLANTA
3:11:32 IR A LA PLANTA
3:11:41 IR A LA PLANTA
3:11:41 IR A LA PLANTA
3:11:44 IR A LA PLANTA
3:11:55 IR A LA PLANTA
3:11:55 IR A LA PLANTA
3:11:55 IR A LA PLANTA
3:12:16 IR A LA PLANTA
3:12:20 IR A LA PLANTA
3:12:59 IR A LA PLANTA
3:13:33 IR A LA PLANTA
3:13:54 IR A LA PLANTA
3:13:54 IR A LA PLANTA
3:13:54 IR A LA PLANTA
3:14:03 IR A LA PLANTA
3:14:03 IR A LA PLANTA
3:14:28 IR A LA PLANTA
3:14:37 IR A LA PLANTA
3:14:37 IR A LA PLANTA
3:14:37 IR A LA PLANTA
3:14:41 IR A LA PLANTA
3:14:58 IR A LA PLANTA
3:14:58 IR A LA PLANTA
3:15:15 IR A LA PLANTA
3:15:32 IR A LA PLANTA
3:15:32 IR A LA PLANTA
3:15:48 IR A LA PLANTA
3:15:51 IR A LA PLANTA
3:15:57 IR A LA PLANTA
3:16:01 IR A LA PLANTA
3:16:01 IR A LA PLANTA
3:16:01 IR A LA PLANTA
3:16:12 IR A LA PLANTA
3:16:33 IR A LA PLANTA
3:16:33 IR A LA PLANTA
3:16:33 IR A LA PLANTA
3:16:40 IR A LA PLANTA
3:16:43 IR A LA PLANTA
3:16:45 IR A LA PLANTA
3:16:48 IR A LA PLANTA
3:16:52 IR A LA PLANTA
3:17:04 IR A LA PLANTA
3:17:08 IR A LA PLANTA
3:17:19 IR A LA PLANTA
3:17:26 IR A LA PLANTA
3:17:34 IR A LA PLANTA
3:17:34 IR A LA PLANTA
3:17:34 IR A LA PLANTA
3:17:34 IR A LA PLANTA
3:17:34 IR A LA PLANTA
3:17:42 IR A LA PLANTA
3:18:02 IR A LA PLANTA
3:18:02 IR A LA PLANTA
3:18:08 IR A LA PLANTA
3:18:08 IR A LA PLANTA
3:18:17 IR A LA PLANTA
3:18:23 IR A LA PLANTA
3:18:36 IR A LA PLANTA
3:18:36 IR A LA PLANTA
3:19:05 IR A LA PLANTA
3:19:11 IR A LA PLANTA
3:19:17 IR A LA PLANTA
3:19:40 IR A LA PLANTA
3:19:45 IR A LA PLANTA
3:19:52 IR A LA PLANTA
3:19:52 IR A LA PLANTA
3:19:52 IR A LA PLANTA
3:20:26 IR A LA PLANTA
3:20:27 IR A LA PLANTA
3:20:27 IR A LA PLANTA
3:20:59 IR A LA PLANTA
3:20:59 IR A LA PLANTA
3:21:02 IR A LA PLANTA
3:21:02 IR A LA PLANTA
3:21:36 IR A LA PLANTA
3:21:36 IR A LA PLANTA
3:21:38 IR A LA PLANTA
3:21:56 IR A LA PLANTA
3:22:10 IR A LA PLANTA
3:22:10 IR A LA PLANTA
3:22:13 IR A LA PLANTA
3:22:17 IR A LA PLANTA
3:22:20 IR A LA PLANTA
3:22:33 IR A LA PLANTA
3:22:40 IR A LA PLANTA
3:22:43 IR A LA PLANTA
3:22:48 IR A LA PLANTA
3:23:02 IR A LA PLANTA
3:23:17 IR A LA PLANTA
3:23:34 IR A LA PLANTA
3:23:43 IR A LA PLANTA
3:23:56 IR A LA PLANTA
3:24:13 IR A LA PLANTA
3:24:28 IR A LA PLANTA
3:24:38 IR A LA PLANTA
3:24:42 IR A LA PLANTA
3:24:42 IR A LA PLANTA
3:24:44 IR A LA PLANTA
3:24:45 IR A LA PLANTA
3:24:47 IR A LA PLANTA
3:24:51 IR A LA PLANTA
3:25:08 IR A LA PLANTA
3:25:12 IR A LA PLANTA
3:25:27 IR A LA PLANTA
3:25:45 IR A LA PLANTA
3:25:47 IR A LA PLANTA
3:25:47 IR A LA PLANTA
3:25:51 IR A LA PLANTA
3:26:14 IR A LA PLANTA
3:26:17 IR A LA PLANTA
3:26:30 IR A LA PLANTA
3:26:37 IR A LA PLANTA
3:26:51 IR A LA PLANTA
3:26:51 IR A LA PLANTA
3:26:53 IR A LA PLANTA
3:27:11 IR A LA PLANTA
3:27:33 IR A LA PLANTA
3:27:33 IR A LA PLANTA
3:27:42 IR A LA PLANTA
3:28:06 IR A LA PLANTA
3:28:14 IR A LA PLANTA
3:28:17 IR A LA PLANTA
3:28:19 IR A LA PLANTA
3:28:24 IR A LA PLANTA
3:28:24 IR A LA PLANTA
3:28:26 IR A LA PLANTA
3:28:28 IR A LA PLANTA
3:28:29 IR A LA PLANTA
3:28:36 IR A LA PLANTA
3:29:06 IR A LA PLANTA
3:29:06 IR A LA PLANTA
3:29:06 IR A LA PLANTA
3:29:06 IR A LA PLANTA
3:29:40 IR A LA PLANTA
3:29:40 IR A LA PLANTA
3:29:40 IR A LA PLANTA
3:29:54 IR A LA PLANTA
3:29:57 IR A LA PLANTA
3:29:59 IR A LA PLANTA
3:30:01 IR A LA PLANTA
3:30:13 IR A LA PLANTA
3:30:16 IR A LA PLANTA
3:30:24 IR A LA PLANTA
3:30:43 IR A LA PLANTA
3:31:13 IR A LA PLANTA
3:32:07 IR A LA PLANTA
3:32:12 IR A LA PLANTA
3:32:23 IR A LA PLANTA
3:32:29 IR A LA PLANTA
3:32:33 IR A LA PLANTA
3:32:35 IR A LA PLANTA
3:32:41 IR A LA PLANTA
3:33:15 IR A LA PLANTA
3:33:32 IR A LA PLANTA
3:33:50 IR A LA PLANTA
3:33:58 IR A LA PLANTA
3:34:09 IR A LA PLANTA
3:34:24 IR A LA PLANTA
3:34:57 IR A LA PLANTA
3:35:03 IR A LA PLANTA
3:36:09 IR A LA PLANTA
3:36:09 IR A LA PLANTA
3:36:29 IR A LA PLANTA
3:36:45 IR A LA PLANTA
3:36:45 IR A LA PLANTA
3:37:18 IR A LA PLANTA
3:37:18 IR A LA PLANTA
3:37:34 IR A LA PLANTA
3:37:53 IR A LA PLANTA
3:37:53 IR A LA PLANTA
3:37:53 IR A LA PLANTA
3:38:29 IR A LA PLANTA
3:38:32 IR A LA PLANTA
3:38:32 IR A LA PLANTA
3:38:32 IR A LA PLANTA
3:38:32 IR A LA PLANTA
3:38:37 IR A LA PLANTA
3:38:38 IR A LA PLANTA
3:39:00 IR A LA PLANTA
3:39:13 IR A LA PLANTA
3:39:13 IR A LA PLANTA
3:39:18 IR A LA PLANTA
3:39:57 IR A LA PLANTA
3:40:24 IR A LA PLANTA
3:40:24 IR A LA PLANTA
3:40:25 IR A LA PLANTA
3:40:25 IR A LA PLANTA
3:40:44 IR A LA PLANTA
3:41:09 IR A LA PLANTA
3:41:12 IR A LA PLANTA
3:41:16 IR A LA PLANTA
3:41:28 IR A LA PLANTA
3:41:46 IR A LA PLANTA
3:42:32 IR A LA PLANTA
3:42:32 IR A LA PLANTA
3:42:32 IR A LA PLANTA
3:42:39 IR A LA PLANTA
3:42:42 IR A LA PLANTA
3:42:54 IR A LA PLANTA
3:42:59 IR A LA PLANTA
3:43:03 IR A LA PLANTA
3:43:08 IR A LA PLANTA
3:43:09 IR A LA PLANTA
3:43:09 IR A LA PLANTA
3:43:13 IR A LA PLANTA
3:43:20 IR A LA PLANTA
3:43:46 IR A LA PLANTA
3:43:49 IR A LA PLANTA
3:44:13 IR A LA PLANTA
3:44:13 IR A LA PLANTA
3:44:13 IR A LA PLANTA
3:44:16 IR A LA PLANTA
3:44:19 IR A LA PLANTA
3:44:19 IR A LA PLANTA
3:44:21 IR A LA PLANTA
3:44:26 IR A LA PLANTA
3:44:27 IR A LA PLANTA
3:44:27 IR A LA PLANTA
3:44:27 IR A LA PLANTA
3:44:28 IR A LA PLANTA
3:44:33 IR A LA PLANTA
3:44:37 IR A LA PLANTA
3:44:42 IR A LA PLANTA
3:44:51 IR A LA PLANTA
3:44:51 IR A LA PLANTA
3:44:54 IR A LA PLANTA
3:44:57 IR A LA PLANTA
3:44:57 IR A LA PLANTA
3:44:58 IR A LA PLANTA
3:45:01 IR A LA PLANTA
3:45:23 IR A LA PLANTA
3:45:38 IR A LA PLANTA
3:45:53 IR A LA PLANTA
3:46:00 IR A LA PLANTA
3:46:00 IR A LA PLANTA
3:46:00 IR A LA PLANTA
3:46:10 IR A LA PLANTA
3:46:13 IR A LA PLANTA
3:46:31 IR A LA PLANTA
3:46:31 IR A LA PLANTA
3:46:34 IR A LA PLANTA
3:46:46 IR A LA PLANTA
3:46:56 IR A LA PLANTA
3:47:04 IR A LA PLANTA
3:47:05 IR A LA PLANTA
3:47:14 IR A LA PLANTA
3:47:28 IR A LA PLANTA
3:47:34 IR A LA PLANTA
3:47:34 IR A LA PLANTA
3:47:36 IR A LA PLANTA
3:47:37 IR A LA PLANTA
3:47:38 IR A LA PLANTA
3:47:40 IR A LA PLANTA
3:47:45 IR A LA PLANTA
3:47:56 IR A LA PLANTA
3:48:01 IR A LA PLANTA
3:48:04 IR A LA PLANTA
3:48:06 IR A LA PLANTA
3:48:07 IR A LA PLANTA
3:48:09 IR A LA PLANTA
3:48:10 IR A LA PLANTA
3:48:12 IR A LA PLANTA
3:48:14 IR A LA PLANTA
3:48:34 IR A LA PLANTA
3:48:38 IR A LA PLANTA
3:48:39 IR A LA PLANTA
3:48:43 IR A LA PLANTA
3:48:50 IR A LA PLANTA
3:49:06 IR A LA PLANTA
3:49:13 IR A LA PLANTA
3:49:18 IR A LA PLANTA
3:49:26 IR A LA PLANTA
3:49:53 IR A LA PLANTA
3:50:14 IR A LA PLANTA
3:50:25 IR A LA PLANTA
3:50:25 IR A LA PLANTA
3:50:25 IR A LA PLANTA
3:50:25 IR A LA PLANTA
3:50:50 IR A LA PLANTA
3:50:50 IR A LA PLANTA
3:50:50 IR A LA PLANTA
3:50:55 IR A LA PLANTA
3:51:00 IR A LA PLANTA
3:51:31 IR A LA PLANTA
3:51:59 IR A LA PLANTA
3:52:05 IR A LA PLANTA
3:52:28 IR A LA PLANTA
3:53:02 IR A LA PLANTA
3:53:03 IR A LA PLANTA
3:53:13 IR A LA PLANTA
3:53:15 IR A LA PLANTA
3:53:16 IR A LA PLANTA
3:53:19 IR A LA PLANTA
3:53:30 IR A LA PLANTA
3:54:09 IR A LA PLANTA
3:54:10 IR A LA PLANTA
3:54:43 IR A LA PLANTA
3:54:58 IR A LA PLANTA
3:55:07 IR A LA PLANTA
3:55:45 IR A LA PLANTA
3:56:16 IR A LA PLANTA
3:57:15 IR A LA PLANTA
3:57:54 IR A LA PLANTA
3:57:54 IR A LA PLANTA
3:57:56 IR A LA PLANTA
3:58:42 IR A LA PLANTA
3:59:12 IR A LA PLANTA
3:59:28 IR A LA PLANTA
3:59:34 IR A LA PLANTA
3:59:39 IR A LA PLANTA
3:59:40 IR A LA PLANTA
3:59:40 IR A LA PLANTA
3:59:41 IR A LA PLANTA
3:59:43 IR A LA PLANTA
3:59:45 IR A LA PLANTA
3:59:45 IR A LA PLANTA
3:59:48 IR A LA PLANTA
3:59:49 IR A LA PLANTA
3:59:56 IR A LA PLANTA
4:00:01 IR A LA PLANTA
4:00:09 IR A LA PLANTA
4:00:10 IR A LA PLANTA
4:00:12 IR A LA PLANTA
4:00:28 IR A LA PLANTA
4:00:29 IR A LA PLANTA
4:00:30 IR A LA PLANTA
4:00:50 IR A LA PLANTA
4:00:51 IR A LA PLANTA
4:00:52 IR A LA PLANTA
4:01:31 IR A LA PLANTA
4:01:43 IR A LA PLANTA
4:02:35 IR A LA PLANTA
4:02:41 IR A LA PLANTA
4:03:15 IR A LA PLANTA
4:03:24 IR A LA PLANTA
4:04:13 IR A LA PLANTA
4:04:35 IR A LA PLANTA
4:05:17 IR A LA PLANTA
4:05:33 IR A LA PLANTA
4:05:37 IR A LA PLANTA
4:05:41 IR A LA PLANTA
4:05:59 IR A LA PLANTA
4:07:25 IR A LA PLANTA
4:07:59 IR A LA PLANTA
4:09:02 IR A LA PLANTA
4:09:06 IR A LA PLANTA
4:09:15 IR A LA PLANTA
4:09:20 IR A LA PLANTA
4:09:30 IR A LA PLANTA
4:09:52 IR A LA PLANTA
4:09:55 IR A LA PLANTA
4:10:00 IR A LA PLANTA
4:10:05 IR A LA PLANTA
4:10:20 IR A LA PLANTA
4:10:25 IR A LA PLANTA
4:10:36 IR A LA PLANTA
4:10:45 IR A LA PLANTA
4:10:49 IR A LA PLANTA
4:10:56 IR A LA PLANTA
4:10:59 IR A LA PLANTA
4:11:16 IR A LA PLANTA
4:11:25 IR A LA PLANTA
4:11:41 IR A LA PLANTA
4:11:55 IR A LA PLANTA
4:11:55 IR A LA PLANTA
4:11:59 IR A LA PLANTA
4:11:59 IR A LA PLANTA
4:12:01 IR A LA PLANTA
4:12:02 IR A LA PLANTA
4:12:02 IR A LA PLANTA
4:12:02 IR A LA PLANTA
4:12:03 IR A LA PLANTA
4:12:34 IR A LA PLANTA
4:12:34 IR A LA PLANTA
4:12:36 IR A LA PLANTA
4:12:36 IR A LA PLANTA
4:12:36 IR A LA PLANTA
4:12:36 IR A LA PLANTA
4:12:37 IR A LA PLANTA
4:12:43 IR A LA PLANTA
4:12:45 IR A LA PLANTA
4:12:47 IR A LA PLANTA
4:12:52 IR A LA PLANTA
4:12:54 IR A LA PLANTA
4:13:10 IR A LA PLANTA
4:13:24 IR A LA PLANTA
4:13:28 IR A LA PLANTA
4:13:34 IR A LA PLANTA
4:13:38 IR A LA PLANTA
4:13:39 IR A LA PLANTA
4:13:39 IR A LA PLANTA
4:14:04 IR A LA PLANTA
4:14:25 IR A LA PLANTA
4:14:36 IR A LA PLANTA
4:14:41 IR A LA PLANTA
4:14:47 IR A LA PLANTA
4:14:55 IR A LA PLANTA
4:16:45 IR A LA PLANTA
4:18:17 IR A LA PLANTA
4:18:48 IR A LA PLANTA
4:19:16 IR A LA PLANTA
4:19:40 IR A LA PLANTA
4:19:40 IR A LA PLANTA
4:19:51 IR A LA PLANTA
4:21:48 IR A LA PLANTA
4:22:04 IR A LA PLANTA
4:22:05 IR A LA PLANTA
4:22:21 IR A LA PLANTA
4:22:32 IR A LA PLANTA
4:22:34 IR A LA PLANTA
4:22:41 IR A LA PLANTA
4:23:19 IR A LA PLANTA
4:23:28 IR A LA PLANTA
4:23:48 IR A LA PLANTA
4:24:11 IR A LA PLANTA
4:24:32 IR A LA PLANTA
4:25:16 IR A LA PLANTA
4:25:27 IR A LA PLANTA
4:25:46 IR A LA PLANTA
4:26:43 IR A LA PLANTA
4:26:55 IR A LA PLANTA
4:27:09 IR A LA PLANTA
4:27:45 IR A LA PLANTA
4:27:45 IR A LA PLANTA
4:27:52 IR A LA PLANTA
4:28:56 IR A LA PLANTA
4:29:31 IR A LA PLANTA
4:29:32 IR A LA PLANTA
4:29:32 IR A LA PLANTA
4:29:40 IR A LA PLANTA
4:29:44 IR A LA PLANTA
4:29:47 IR A LA PLANTA
4:29:47 IR A LA PLANTA
4:29:52 IR A LA PLANTA
4:29:56 IR A LA PLANTA
4:29:59 IR A LA PLANTA
4:29:59 IR A LA PLANTA
4:30:04 IR A LA PLANTA
4:30:06 IR A LA PLANTA
4:30:09 IR A LA PLANTA
4:30:15 IR A LA PLANTA
4:30:20 IR A LA PLANTA
4:30:29 IR A LA PLANTA
4:30:35 IR A LA PLANTA
4:30:41 IR A LA PLANTA
4:30:54 IR A LA PLANTA
4:31:08 IR A LA PLANTA
4:31:20 IR A LA PLANTA
4:31:44 IR A LA PLANTA
4:31:57 IR A LA PLANTA
4:32:32 IR A LA PLANTA
4:32:38 IR A LA PLANTA
4:32:42 IR A LA PLANTA
4:32:44 IR A LA PLANTA
4:33:12 IR A LA PLANTA
4:33:40 IR A LA PLANTA
4:33:50 IR A LA PLANTA
4:34:01 IR A LA PLANTA
4:34:18 IR A LA PLANTA
4:34:36 IR A LA PLANTA
4:35:07 IR A LA PLANTA
4:35:16 IR A LA PLANTA
4:35:20 IR A LA PLANTA
4:35:56 IR A LA PLANTA
4:35:58 IR A LA PLANTA
4:36:15 IR A LA PLANTA
4:36:33 IR A LA PLANTA
4:36:49 IR A LA PLANTA
4:37:23 IR A LA PLANTA
4:39:03 IR A LA PLANTA
4:39:08 IR A LA PLANTA
4:39:35 IR A LA PLANTA
4:40:25 IR A LA PLANTA
4:40:25 IR A LA PLANTA
4:40:25 IR A LA PLANTA
4:40:56 IR A LA PLANTA
4:40:59 IR A LA PLANTA
4:41:20 IR A LA PLANTA
4:41:27 IR A LA PLANTA
4:41:33 IR A LA PLANTA
4:41:33 IR A LA PLANTA
4:41:35 IR A LA PLANTA
4:41:38 IR A LA PLANTA
4:42:36 IR A LA PLANTA
4:42:47 IR A LA PLANTA
4:43:06 IR A LA PLANTA
4:43:10 IR A LA PLANTA
4:43:31 IR A LA PLANTA
4:43:40 IR A LA PLANTA
4:43:44 IR A LA PLANTA
4:43:45 IR A LA PLANTA
4:43:59 IR A LA PLANTA
4:44:08 IR A LA PLANTA
4:44:12 IR A LA PLANTA
4:44:15 IR A LA PLANTA
4:44:20 IR A LA PLANTA
4:44:26 IR A LA PLANTA
4:44:32 IR A LA PLANTA
4:44:41 IR A LA PLANTA
4:44:44 IR A LA PLANTA
4:44:51 IR A LA PLANTA
4:45:21 IR A LA PLANTA
4:46:15 IR A LA PLANTA
4:46:15 IR A LA PLANTA
4:46:54 IR A LA PLANTA
4:47:12 IR A LA PLANTA
4:47:23 IR A LA PLANTA
4:47:23 IR A LA PLANTA
4:47:56 IR A LA PLANTA
4:47:56 IR A LA PLANTA
4:48:04 IR A LA PLANTA
4:48:04 IR A LA PLANTA
4:48:28 IR A LA PLANTA
4:48:39 IR A LA PLANTA
4:48:39 IR A LA PLANTA
4:48:55 IR A LA PLANTA
4:49:01 IR A LA PLANTA
4:49:29 IR A LA PLANTA
4:49:29 IR A LA PLANTA
4:49:29 IR A LA PLANTA
4:49:30 IR A LA PLANTA
4:50:00 IR A LA PLANTA
4:50:04 IR A LA PLANTA
4:50:41 IR A LA PLANTA
4:50:41 IR A LA PLANTA
4:50:41 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:50:53 IR A LA PLANTA
4:51:00 IR A LA PLANTA
4:51:44 IR A LA PLANTA
4:51:44 IR A LA PLANTA
4:51:44 IR A LA PLANTA
4:51:57 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:07 IR A LA PLANTA
4:52:18 IR A LA PLANTA
4:52:18 IR A LA PLANTA
4:52:18 IR A LA PLANTA
4:52:42 IR A LA PLANTA
4:53:16 IR A LA PLANTA
4:53:38 IR A LA PLANTA
4:53:40 IR A LA PLANTA
4:53:44 IR A LA PLANTA
4:53:46 IR A LA PLANTA
4:53:49 IR A LA PLANTA
4:53:49 IR A LA PLANTA
4:53:50 IR A LA PLANTA
4:54:02 IR A LA PLANTA
4:54:06 IR A LA PLANTA
4:54:51 IR A LA PLANTA
4:55:03 IR A LA PLANTA
4:55:39 IR A LA PLANTA
4:55:42 IR A LA PLANTA
4:55:42 IR A LA PLANTA
4:55:46 IR A LA PLANTA
4:55:46 IR A LA PLANTA
4:55:46 IR A LA PLANTA
4:55:46 IR A LA PLANTA
4:55:50 IR A LA PLANTA
4:56:06 IR A LA PLANTA
4:56:06 IR A LA PLANTA
4:56:06 IR A LA PLANTA
4:56:18 IR A LA PLANTA
4:56:53 IR A LA PLANTA
4:57:21 IR A LA PLANTA
4:57:25 IR A LA PLANTA
4:57:27 IR A LA PLANTA
4:57:30 IR A LA PLANTA
4:57:31 IR A LA PLANTA
4:57:33 IR A LA PLANTA
4:57:34 IR A LA PLANTA
4:57:42 IR A LA PLANTA
4:58:00 IR A LA PLANTA
4:58:02 IR A LA PLANTA
4:58:02 IR A LA PLANTA
4:58:09 IR A LA PLANTA
4:58:09 IR A LA PLANTA
4:58:25 IR A LA PLANTA
4:58:47 IR A LA PLANTA
4:58:53 IR A LA PLANTA
4:59:05 IR A LA PLANTA
4:59:05 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:45 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
4:59:58 IR A LA PLANTA
5:00:04 IR A LA PLANTA
5:00:19 IR A LA PLANTA
5:00:20 IR A LA PLANTA
5:00:24 IR A LA PLANTA
5:00:24 IR A LA PLANTA
5:00:30 IR A LA PLANTA
5:00:40 IR A LA PLANTA
5:01:18 IR A LA PLANTA
5:02:27 IR A LA PLANTA
5:03:34 IR A LA PLANTA
5:03:35 IR A LA PLANTA
5:04:05 IR A LA PLANTA
5:04:23 IR A LA PLANTA
5:04:39 IR A LA PLANTA
5:04:43 IR A LA PLANTA
5:05:13 IR A LA PLANTA
5:05:13 IR A LA PLANTA
5:05:22 IR A LA PLANTA
5:05:24 IR A LA PLANTA
5:05:25 IR A LA PLANTA
5:05:28 IR A LA PLANTA
5:05:35 IR A LA PLANTA
5:05:37 IR A LA PLANTA
5:05:39 IR A LA PLANTA
5:05:52 IR A LA PLANTA
5:06:02 IR A LA PLANTA
5:06:27 IR A LA PLANTA
5:06:28 IR A LA PLANTA
5:06:28 IR A LA PLANTA
5:07:09 IR A LA PLANTA
5:07:48 IR A LA PLANTA
5:08:01 IR A LA PLANTA
5:08:14 IR A LA PLANTA
5:08:24 IR A LA PLANTA
5:08:36 IR A LA PLANTA
5:08:52 IR A LA PLANTA
5:08:57 IR A LA PLANTA
5:09:03 IR A LA PLANTA
5:09:11 IR A LA PLANTA
5:09:21 IR A LA PLANTA
5:09:21 IR A LA PLANTA
5:10:17 IR A LA PLANTA
5:10:24 IR A LA PLANTA
5:10:27 IR A LA PLANTA
5:10:28 IR A LA PLANTA
5:10:35 IR A LA PLANTA
5:10:38 IR A LA PLANTA
5:10:41 IR A LA PLANTA
5:10:45 IR A LA PLANTA
5:10:49 IR A LA PLANTA
5:10:56 IR A LA PLANTA
5:10:59 IR A LA PLANTA
5:11:05 IR A LA PLANTA
5:11:05 IR A LA PLANTA
5:11:11 IR A LA PLANTA
5:11:18 IR A LA PLANTA
5:11:22 IR A LA PLANTA
5:11:27 IR A LA PLANTA
5:11:47 IR A LA PLANTA
5:11:50 IR A LA PLANTA
5:11:51 IR A LA PLANTA
5:11:55 IR A LA PLANTA
5:12:02 IR A LA PLANTA
5:12:04 IR A LA PLANTA
5:12:25 IR A LA PLANTA
5:12:25 IR A LA PLANTA
5:13:06 IR A LA PLANTA
5:13:32 IR A LA PLANTA
5:13:34 IR A LA PLANTA
5:13:53 IR A LA PLANTA
5:13:53 IR A LA PLANTA
5:13:53 IR A LA PLANTA
5:13:53 IR A LA PLANTA
5:14:10 IR A LA PLANTA
5:14:50 IR A LA PLANTA
5:15:05 IR A LA PLANTA
5:15:07 IR A LA PLANTA
5:15:09 IR A LA PLANTA
5:15:10 IR A LA PLANTA
5:15:12 IR A LA PLANTA
5:15:47 IR A LA PLANTA
5:15:55 IR A LA PLANTA
5:16:15 IR A LA PLANTA
5:16:21 IR A LA PLANTA
5:16:21 IR A LA PLANTA
5:16:34 IR A LA PLANTA
5:16:36 IR A LA PLANTA
5:17:55 IR A LA PLANTA
5:18:11 IR A LA PLANTA
5:18:14 IR A LA PLANTA
5:18:17 IR A LA PLANTA
5:18:19 IR A LA PLANTA
5:18:22 IR A LA PLANTA
5:18:25 IR A LA PLANTA
5:18:27 IR A LA PLANTA
5:18:27 IR A LA PLANTA
5:18:27 IR A LA PLANTA
5:18:30 IR A LA PLANTA
5:18:34 IR A LA PLANTA
5:18:35 IR A LA PLANTA
5:18:35 IR A LA PLANTA
5:18:40 IR A LA PLANTA
5:19:06 IR A LA PLANTA
5:19:12 IR A LA PLANTA
5:19:21 IR A LA PLANTA
5:19:28 IR A LA PLANTA
5:19:34 IR A LA PLANTA
5:19:54 IR A LA PLANTA
5:19:59 IR A LA PLANTA
5:20:00 IR A LA PLANTA
5:20:02 IR A LA PLANTA
5:20:07 IR A LA PLANTA
5:20:18 IR A LA PLANTA
5:20:25 IR A LA PLANTA
5:20:32 IR A LA PLANTA
5:21:01 IR A LA PLANTA
5:21:27 IR A LA PLANTA
5:21:31 IR A LA PLANTA
5:21:31 IR A LA PLANTA
5:22:05 IR A LA PLANTA
5:22:08 IR A LA PLANTA
5:22:08 IR A LA PLANTA
5:22:08 IR A LA PLANTA
5:22:11 IR A LA PLANTA
5:22:40 IR A LA PLANTA
5:22:40 IR A LA PLANTA
5:22:40 IR A LA PLANTA
5:22:47 IR A LA PLANTA
5:23:00 IR A LA PLANTA
5:23:03 IR A LA PLANTA
5:23:12 IR A LA PLANTA
5:23:14 IR A LA PLANTA
5:23:32 IR A LA PLANTA
5:23:44 IR A LA PLANTA
5:23:44 IR A LA PLANTA
5:23:48 IR A LA PLANTA
5:24:11 IR A LA PLANTA
5:24:20 IR A LA PLANTA
5:24:35 IR A LA PLANTA
5:24:49 IR A LA PLANTA
5:25:08 IR A LA PLANTA
5:26:25 IR A LA PLANTA
5:26:50 IR A LA PLANTA
5:26:51 IR A LA PLANTA
5:27:28 IR A LA PLANTA
5:28:16 IR A LA PLANTA
5:28:18 IR A LA PLANTA
5:28:19 IR A LA PLANTA
5:28:22 IR A LA PLANTA
5:28:23 IR A LA PLANTA
5:28:25 IR A LA PLANTA
5:28:26 IR A LA PLANTA
5:28:28 IR A LA PLANTA
5:28:29 IR A LA PLANTA
5:28:37 IR A LA PLANTA
5:28:38 IR A LA PLANTA
5:28:44 IR A LA PLANTA
5:29:30 IR A LA PLANTA
5:29:33 IR A LA PLANTA
5:29:39 IR A LA PLANTA
5:29:40 IR A LA PLANTA
5:29:41 IR A LA PLANTA
5:29:43 IR A LA PLANTA
5:29:44 IR A LA PLANTA
5:29:44 IR A LA PLANTA
5:29:46 IR A LA PLANTA
5:29:51 IR A LA PLANTA
5:29:52 IR A LA PLANTA
5:29:52 IR A LA PLANTA
5:29:53 IR A LA PLANTA
5:29:55 IR A LA PLANTA
5:30:00 IR A LA PLANTA
5:30:00 IR A LA PLANTA
5:30:18 IR A LA PLANTA
5:30:21 IR A LA PLANTA
5:30:22 IR A LA PLANTA
5:30:23 IR A LA PLANTA
5:30:56 IR A LA PLANTA
5:31:34 IR A LA PLANTA
5:32:53 IR A LA PLANTA
5:32:58 IR A LA PLANTA
5:33:38 IR A LA PLANTA
5:34:33 IR A LA PLANTA
5:34:59 IR A LA PLANTA
5:35:29 IR A LA PLANTA
5:35:54 IR A LA PLANTA
5:36:23 IR A LA PLANTA
5:37:48 IR A LA PLANTA
5:39:07 IR A LA PLANTA
5:39:20 IR A LA PLANTA
5:39:27 IR A LA PLANTA
5:40:03 IR A LA PLANTA
5:41:34 IR A LA PLANTA
5:41:38 IR A LA PLANTA
5:42:18 IR A LA PLANTA
5:42:23 IR A LA PLANTA
5:43:54 IR A LA PLANTA
5:43:59 IR A LA PLANTA
5:44:17 IR A LA PLANTA
5:44:22 IR A LA PLANTA
5:45:20 IR A LA PLANTA
5:45:22 IR A LA PLANTA
5:45:46 IR A LA PLANTA
5:45:48 IR A LA PLANTA
5:46:04 IR A LA PLANTA
5:46:22 IR A LA PLANTA
5:46:29 IR A LA PLANTA
5:46:47 IR A LA PLANTA
5:47:19 IR A LA PLANTA
5:47:19 IR A LA PLANTA
5:48:08 IR A LA PLANTA
5:48:37 IR A LA PLANTA
5:48:51 IR A LA PLANTA
5:48:51 IR A LA PLANTA
5:50:40 IR A LA PLANTA
5:51:21 IR A LA PLANTA
5:51:21 IR A LA PLANTA
5:51:29 IR A LA PLANTA
5:52:20 IR A LA PLANTA
5:53:47 IR A LA PLANTA
5:53:49 IR A LA PLANTA
5:54:46 IR A LA PLANTA
5:55:11 IR A LA PLANTA
5:56:48 IR A LA PLANTA
5:57:16 IR A LA PLANTA
5:57:42 IR A LA PLANTA
5:57:43 IR A LA PLANTA
5:57:50 IR A LA PLANTA
5:58:03 IR A LA PLANTA
5:58:21 IR A LA PLANTA
5:58:31 IR A LA PLANTA
5:58:37 IR A LA PLANTA
5:58:46 IR A LA PLANTA
5:58:51 IR A LA PLANTA
5:58:55 IR A LA PLANTA
5:59:02 IR A LA PLANTA
5:59:05 IR A LA PLANTA
5:59:18 IR A LA PLANTA
5:59:18 IR A LA PLANTA
5:59:18 IR A LA PLANTA
5:59:19 IR A LA PLANTA
5:59:23 IR A LA PLANTA
5:59:27 IR A LA PLANTA
5:59:27 IR A LA PLANTA
5:59:31 IR A LA PLANTA
5:59:41 IR A LA PLANTA
5:59:56 IR A LA PLANTA
5:59:56 IR A LA PLANTA
6:00:05 IR A LA PLANTA
6:00:05 IR A LA PLANTA
6:00:06 IR A LA PLANTA
6:00:08 IR A LA PLANTA
6:00:18 IR A LA PLANTA
6:00:24 IR A LA PLANTA
6:01:01 IR A LA PLANTA
6:01:02 IR A LA PLANTA
6:01:21 IR A LA PLANTA
6:01:35 IR A LA PLANTA
6:01:38 IR A LA PLANTA
6:01:57 IR A LA PLANTA
6:02:20 IR A LA PLANTA
6:02:57 IR A LA PLANTA
6:03:15 IR A LA PLANTA
6:03:39 IR A LA PLANTA
6:04:01 IR A LA PLANTA
6:04:13 IR A LA PLANTA
6:04:13 IR A LA PLANTA
6:04:13 IR A LA PLANTA
6:04:18 IR A LA PLANTA
6:04:18 IR A LA PLANTA
6:04:36 IR A LA PLANTA
6:05:24 IR A LA PLANTA
6:05:46 IR A LA PLANTA
6:05:58 IR A LA PLANTA
6:07:19 IR A LA PLANTA
6:07:44 IR A LA PLANTA
6:08:10 IR A LA PLANTA
6:08:25 IR A LA PLANTA
6:08:27 IR A LA PLANTA
6:08:28 IR A LA PLANTA
6:08:50 IR A LA PLANTA
6:08:58 IR A LA PLANTA
6:09:06 IR A LA PLANTA
6:09:07 IR A LA PLANTA
6:09:12 IR A LA PLANTA
6:09:14 IR A LA PLANTA
6:09:16 IR A LA PLANTA
6:09:17 IR A LA PLANTA
6:09:18 IR A LA PLANTA
6:09:20 IR A LA PLANTA
6:09:20 IR A LA PLANTA
6:09:20 IR A LA PLANTA
6:09:20 IR A LA PLANTA
6:09:20 IR A LA PLANTA
6:09:26 IR A LA PLANTA
6:09:28 IR A LA PLANTA
6:09:31 IR A LA PLANTA
6:09:34 IR A LA PLANTA
6:09:36 IR A LA PLANTA
6:09:37 IR A LA PLANTA
6:09:37 IR A LA PLANTA
6:09:37 IR A LA PLANTA
6:09:37 IR A LA PLANTA
6:09:40 IR A LA PLANTA
6:09:42 IR A LA PLANTA
6:09:48 IR A LA PLANTA
6:09:55 IR A LA PLANTA
6:09:55 IR A LA PLANTA
6:09:56 IR A LA PLANTA
6:10:00 IR A LA PLANTA
6:10:00 IR A LA PLANTA
6:10:02 IR A LA PLANTA
6:10:03 IR A LA PLANTA
6:10:06 IR A LA PLANTA
6:10:11 IR A LA PLANTA
6:10:13 IR A LA PLANTA
6:10:14 IR A LA PLANTA
6:10:16 IR A LA PLANTA
6:10:23 IR A LA PLANTA
6:10:27 IR A LA PLANTA
6:10:31 IR A LA PLANTA
6:10:45 IR A LA PLANTA
6:11:10 IR A LA PLANTA
6:11:39 IR A LA PLANTA
6:11:48 IR A LA PLANTA
6:12:13 IR A LA PLANTA
6:12:46 IR A LA PLANTA
6:13:50 IR A LA PLANTA
6:13:50 IR A LA PLANTA
6:15:24 IR A LA PLANTA
6:16:14 IR A LA PLANTA
6:16:17 IR A LA PLANTA
6:16:23 IR A LA PLANTA
6:16:54 IR A LA PLANTA
6:17:51 IR A LA PLANTA
6:18:12 IR A LA PLANTA
6:18:25 IR A LA PLANTA
6:19:20 IR A LA PLANTA
6:19:28 IR A LA PLANTA
6:19:30 IR A LA PLANTA
6:20:37 IR A LA PLANTA
6:20:37 IR A LA PLANTA
6:22:02 IR A LA PLANTA
6:22:10 IR A LA PLANTA
6:22:27 IR A LA PLANTA
6:24:24 IR A LA PLANTA
6:24:48 IR A LA PLANTA
6:24:59 IR A LA PLANTA
6:24:59 IR A LA PLANTA
6:27:06 IR A LA PLANTA
6:27:06 IR A LA PLANTA
6:27:19 IR A LA PLANTA
6:28:38 IR A LA PLANTA
6:29:08 IR A LA PLANTA
6:29:51 IR A LA PLANTA
6:29:55 IR A LA PLANTA
6:29:56 IR A LA PLANTA
6:29:59 IR A LA PLANTA
6:30:02 IR A LA PLANTA
6:30:08 IR A LA PLANTA
6:30:12 IR A LA PLANTA
6:30:55 IR A LA PLANTA
6:31:03 IR A LA PLANTA
6:31:29 IR A LA PLANTA
6:31:38 IR A LA PLANTA
6:34:09 IR A LA PLANTA
6:34:34 IR A LA PLANTA
6:34:44 IR A LA PLANTA
6:34:44 IR A LA PLANTA
6:35:50 IR A LA PLANTA
6:36:08 IR A LA PLANTA
6:37:56 IR A LA PLANTA
6:38:16 IR A LA PLANTA
6:38:43 IR A LA PLANTA
6:38:43 IR A LA PLANTA
6:39:15 IR A LA PLANTA
6:39:49 IR A LA PLANTA
6:40:50 IR A LA PLANTA
6:40:52 IR A LA PLANTA
6:41:24 IR A LA PLANTA
6:41:54 IR A LA PLANTA
6:42:53 IR A LA PLANTA
6:42:54 IR A LA PLANTA
6:42:57 IR A LA PLANTA
6:43:11 IR A LA PLANTA
6:43:17 IR A LA PLANTA
6:43:24 IR A LA PLANTA
6:43:32 IR A LA PLANTA
6:43:37 IR A LA PLANTA
6:44:02 IR A LA PLANTA
6:44:05 IR A LA PLANTA
6:44:08 IR A LA PLANTA
6:44:12 IR A LA PLANTA
6:44:39 IR A LA PLANTA
6:44:41 IR A LA PLANTA
6:45:11 IR A LA PLANTA
6:45:11 IR A LA PLANTA
6:45:17 IR A LA PLANTA
6:45:21 IR A LA PLANTA
6:45:46 IR A LA PLANTA
6:45:46 IR A LA PLANTA
6:45:46 IR A LA PLANTA
6:46:32 IR A LA PLANTA
6:46:37 IR A LA PLANTA
6:46:49 IR A LA PLANTA
6:46:50 IR A LA PLANTA
6:46:50 IR A LA PLANTA
6:47:11 IR A LA PLANTA
6:47:25 IR A LA PLANTA
6:47:50 IR A LA PLANTA
6:47:56 IR A LA PLANTA
6:48:51 IR A LA PLANTA
6:48:57 IR A LA PLANTA
6:49:31 IR A LA PLANTA
6:49:49 IR A LA PLANTA
6:49:49 IR A LA PLANTA
6:50:04 IR A LA PLANTA
6:50:04 IR A LA PLANTA
6:50:04 IR A LA PLANTA
6:50:39 IR A LA PLANTA
6:50:43 IR A LA PLANTA
6:51:17 IR A LA PLANTA
6:51:18 IR A LA PLANTA
6:51:18 IR A LA PLANTA
6:51:52 IR A LA PLANTA
6:51:52 IR A LA PLANTA
6:51:57 IR A LA PLANTA
6:52:12 IR A LA PLANTA
6:52:27 IR A LA PLANTA
6:52:32 IR A LA PLANTA
6:52:38 IR A LA PLANTA
6:52:44 IR A LA PLANTA
6:53:18 IR A LA PLANTA
6:53:19 IR A LA PLANTA
6:53:19 IR A LA PLANTA
6:53:19 IR A LA PLANTA
6:53:53 IR A LA PLANTA
6:54:03 IR A LA PLANTA
6:54:23 IR A LA PLANTA
6:54:23 IR A LA PLANTA
6:55:26 IR A LA PLANTA
6:55:45 IR A LA PLANTA
6:56:05 IR A LA PLANTA
6:56:40 IR A LA PLANTA
6:56:40 IR A LA PLANTA
6:57:14 IR A LA PLANTA
6:57:14 IR A LA PLANTA
6:57:49 IR A LA PLANTA
6:57:49 IR A LA PLANTA
6:57:49 IR A LA PLANTA
6:57:49 IR A LA PLANTA
6:58:12 IR A LA PLANTA
6:59:24 IR A LA PLANTA
6:59:24 IR A LA PLANTA
6:59:38 IR A LA PLANTA
7:00:08 IR A LA PLANTA
7:01:55 IR A LA PLANTA
7:01:55 IR A LA PLANTA
7:01:55 IR A LA PLANTA
7:02:00 IR A LA PLANTA
7:02:30 IR A LA PLANTA
7:03:43 IR A LA PLANTA
7:04:33 IR A LA PLANTA
7:04:33 IR A LA PLANTA
7:04:38 IR A LA PLANTA
7:05:14 IR A LA PLANTA
7:05:14 IR A LA PLANTA
7:05:19 IR A LA PLANTA
7:05:33 IR A LA PLANTA
7:05:49 IR A LA PLANTA
7:06:23 IR A LA PLANTA
7:06:57 IR A LA PLANTA
7:06:57 IR A LA PLANTA
7:07:02 IR A LA PLANTA
7:07:42 IR A LA PLANTA
7:07:43 IR A LA PLANTA
7:07:49 IR A LA PLANTA
7:08:54 IR A LA PLANTA
7:09:31 IR A LA PLANTA
7:09:33 IR A LA PLANTA
7:09:41 IR A LA PLANTA
7:10:08 IR A LA PLANTA
7:10:42 IR A LA PLANTA
7:10:44 IR A LA PLANTA
7:10:44 IR A LA PLANTA
7:11:14 IR A LA PLANTA
7:11:45 IR A LA PLANTA
7:12:28 IR A LA PLANTA
7:12:55 IR A LA PLANTA
7:13:19 IR A LA PLANTA
7:13:46 IR A LA PLANTA
7:14:46 IR A LA PLANTA
7:14:46 IR A LA PLANTA
7:14:46 IR A LA PLANTA
7:14:58 IR A LA PLANTA
7:15:20 IR A LA PLANTA
7:15:20 IR A LA PLANTA
7:15:51 IR A LA PLANTA
7:16:30 IR A LA PLANTA
7:17:04 IR A LA PLANTA
7:17:04 IR A LA PLANTA
7:17:04 IR A LA PLANTA
7:17:04 IR A LA PLANTA
7:17:20 IR A LA PLANTA
7:17:20 IR A LA PLANTA
7:18:07 IR A LA PLANTA
7:18:07 IR A LA PLANTA
7:18:15 IR A LA PLANTA
7:18:37 IR A LA PLANTA
7:18:37 IR A LA PLANTA
7:18:37 IR A LA PLANTA
7:18:37 IR A LA PLANTA
7:18:37 IR A LA PLANTA
7:18:58 IR A LA PLANTA
7:19:11 IR A LA PLANTA
7:19:11 IR A LA PLANTA
7:19:52 IR A LA PLANTA
7:19:52 IR A LA PLANTA
7:19:52 IR A LA PLANTA
7:19:53 IR A LA PLANTA
7:20:22 IR A LA PLANTA
7:20:22 IR A LA PLANTA
7:20:53 IR A LA PLANTA
7:20:57 IR A LA PLANTA
7:21:00 IR A LA PLANTA
7:21:08 IR A LA PLANTA
7:21:44 IR A LA PLANTA
7:21:44 IR A LA PLANTA
7:21:50 IR A LA PLANTA
7:22:01 IR A LA PLANTA
7:22:51 IR A LA PLANTA
7:22:55 IR A LA PLANTA
7:23:58 IR A LA PLANTA
7:23:58 IR A LA PLANTA
7:24:03 IR A LA PLANTA
7:24:09 IR A LA PLANTA
7:24:39 IR A LA PLANTA
7:24:39 IR A LA PLANTA
7:24:39 IR A LA PLANTA
7:24:39 IR A LA PLANTA
7:25:13 IR A LA PLANTA
7:25:40 IR A LA PLANTA
7:25:43 IR A LA PLANTA
7:25:48 IR A LA PLANTA
7:26:18 IR A LA PLANTA
7:26:48 IR A LA PLANTA
7:27:18 IR A LA PLANTA
7:27:18 IR A LA PLANTA
7:27:28 IR A LA PLANTA
7:27:28 IR A LA PLANTA
7:27:52 IR A LA PLANTA
7:27:52 IR A LA PLANTA
7:28:27 IR A LA PLANTA
7:28:27 IR A LA PLANTA
7:28:27 IR A LA PLANTA
7:28:32 IR A LA PLANTA
7:28:43 IR A LA PLANTA
7:29:02 IR A LA PLANTA
7:29:02 IR A LA PLANTA
7:29:04 IR A LA PLANTA
7:29:07 IR A LA PLANTA
7:29:12 IR A LA PLANTA
7:29:13 IR A LA PLANTA
7:29:13 IR A LA PLANTA
7:29:17 IR A LA PLANTA
7:29:48 IR A LA PLANTA
7:29:48 IR A LA PLANTA
7:30:08 IR A LA PLANTA
7:30:12 IR A LA PLANTA
7:30:24 IR A LA PLANTA
7:30:24 IR A LA PLANTA
7:30:46 IR A LA PLANTA
7:30:46 IR A LA PLANTA
7:30:57 IR A LA PLANTA
7:30:57 IR A LA PLANTA
7:30:57 IR A LA PLANTA
7:30:57 IR A LA PLANTA
7:31:03 IR A LA PLANTA
7:31:05 IR A LA PLANTA
7:31:22 IR A LA PLANTA
7:31:52 IR A LA PLANTA
7:31:52 IR A LA PLANTA
7:31:52 IR A LA PLANTA
7:31:52 IR A LA PLANTA
7:32:02 IR A LA PLANTA
7:32:02 IR A LA PLANTA
7:32:02 IR A LA PLANTA
7:32:02 IR A LA PLANTA
7:32:33 IR A LA PLANTA
7:32:41 IR A LA PLANTA
7:32:41 IR A LA PLANTA
7:32:41 IR A LA PLANTA
7:32:55 IR A LA PLANTA
7:33:17 IR A LA PLANTA
7:33:29 IR A LA PLANTA
7:34:03 IR A LA PLANTA
7:35:04 IR A LA PLANTA
7:35:08 IR A LA PLANTA
7:35:08 IR A LA PLANTA
7:35:14 IR A LA PLANTA
7:35:14 IR A LA PLANTA
7:35:19 IR A LA PLANTA
7:35:44 IR A LA PLANTA
7:35:44 IR A LA PLANTA
7:35:44 IR A LA PLANTA
7:35:50 IR A LA PLANTA
7:35:55 IR A LA PLANTA
7:36:00 IR A LA PLANTA
7:36:03 IR A LA PLANTA
7:37:16 IR A LA PLANTA
7:37:29 IR A LA PLANTA
7:37:31 IR A LA PLANTA
7:37:35 IR A LA PLANTA
7:37:43 IR A LA PLANTA
7:37:46 IR A LA PLANTA
7:37:48 IR A LA PLANTA
7:37:49 IR A LA PLANTA
7:37:50 IR A LA PLANTA
7:37:50 IR A LA PLANTA
7:37:51 IR A LA PLANTA
7:37:55 IR A LA PLANTA
7:37:56 IR A LA PLANTA
7:37:58 IR A LA PLANTA
7:38:00 IR A LA PLANTA
7:38:14 IR A LA PLANTA
7:38:16 IR A LA PLANTA
7:38:16 IR A LA PLANTA
7:38:16 IR A LA PLANTA
7:38:29 IR A LA PLANTA
7:38:50 IR A LA PLANTA
7:39:05 IR A LA PLANTA
7:39:13 IR A LA PLANTA
7:39:28 IR A LA PLANTA
7:39:28 IR A LA PLANTA
7:39:35 IR A LA PLANTA
7:39:40 IR A LA PLANTA
7:40:04 IR A LA PLANTA
7:40:04 IR A LA PLANTA
7:40:04 IR A LA PLANTA
7:40:04 IR A LA PLANTA
7:40:18 IR A LA PLANTA
7:40:21 IR A LA PLANTA
7:40:24 IR A LA PLANTA
7:40:38 IR A LA PLANTA
7:41:28 IR A LA PLANTA
7:41:59 IR A LA PLANTA
7:42:10 IR A LA PLANTA
7:42:49 IR A LA PLANTA
7:43:24 IR A LA PLANTA
7:43:31 IR A LA PLANTA
7:44:05 IR A LA PLANTA
7:44:05 IR A LA PLANTA
7:44:45 IR A LA PLANTA
7:45:08 IR A LA PLANTA
7:45:34 IR A LA PLANTA
7:46:41 IR A LA PLANTA
7:46:42 IR A LA PLANTA
7:47:56 IR A LA PLANTA
7:48:40 IR A LA PLANTA
7:49:17 IR A LA PLANTA
7:49:36 IR A LA PLANTA
7:50:14 IR A LA PLANTA
7:50:20 IR A LA PLANTA
7:50:25 IR A LA PLANTA
7:50:27 IR A LA PLANTA
7:50:35 IR A LA PLANTA
7:50:37 IR A LA PLANTA
7:50:40 IR A LA PLANTA
7:50:42 IR A LA PLANTA
7:50:48 IR A LA PLANTA
7:50:55 IR A LA PLANTA
7:51:01 IR A LA PLANTA
7:51:39 IR A LA PLANTA
7:51:41 IR A LA PLANTA
7:51:51 IR A LA PLANTA
7:51:55 IR A LA PLANTA
7:52:05 IR A LA PLANTA
7:52:09 IR A LA PLANTA
7:56:23 IR A LA PLANTA
7:56:31 IR A LA PLANTA
7:56:37 IR A LA PLANTA
7:58:11 IR A LA PLANTA
7:58:14 IR A LA PLANTA
7:58:15 IR A LA PLANTA
7:59:01 IR A LA PLANTA
7:59:24 IR A LA PLANTA
7:59:40 IR A LA PLANTA
7:59:58 IR A LA PLANTA
8:00:28 IR A LA PLANTA
8:00:34 IR A LA PLANTA
8:00:35 IR A LA PLANTA
8:00:43 IR A LA PLANTA
8:01:09 IR A LA PLANTA
8:01:12 IR A LA PLANTA
8:01:13 IR A LA PLANTA
8:01:15 IR A LA PLANTA
8:01:20 IR A LA PLANTA
8:01:23 IR A LA PLANTA
8:01:26 IR A LA PLANTA
8:01:26 IR A LA PLANTA
8:01:48 IR A LA PLANTA
8:01:50 IR A LA PLANTA
8:01:51 IR A LA PLANTA
8:01:51 IR A LA PLANTA
8:01:51 IR A LA PLANTA
8:01:51 IR A LA PLANTA
8:01:51 IR A LA PLANTA
8:02:26 IR A LA PLANTA
8:02:45 IR A LA PLANTA
8:03:21 IR A LA PLANTA
8:03:29 IR A LA PLANTA
8:03:31 IR A LA PLANTA
8:04:03 IR A LA PLANTA
8:04:04 IR A LA PLANTA
8:04:41 IR A LA PLANTA
8:05:49 IR A LA PLANTA
8:06:02 IR A LA PLANTA
8:06:20 IR A LA PLANTA
8:06:29 IR A LA PLANTA
8:06:50 IR A LA PLANTA
8:07:11 IR A LA PLANTA
8:07:14 IR A LA PLANTA
8:07:17 IR A LA PLANTA
8:07:36 IR A LA PLANTA
8:07:57 IR A LA PLANTA
8:08:15 IR A LA PLANTA
8:08:36 IR A LA PLANTA
8:08:45 IR A LA PLANTA
8:08:49 IR A LA PLANTA
8:08:53 IR A LA PLANTA
8:09:10 IR A LA PLANTA
8:09:19 IR A LA PLANTA
8:09:19 IR A LA PLANTA
8:09:23 IR A LA PLANTA
8:09:28 IR A LA PLANTA
8:09:31 IR A LA PLANTA
8:09:44 IR A LA PLANTA
8:09:45 IR A LA PLANTA
8:09:46 IR A LA PLANTA
8:09:47 IR A LA PLANTA
8:09:50 IR A LA PLANTA
8:09:53 IR A LA PLANTA
8:10:11 IR A LA PLANTA
8:10:14 IR A LA PLANTA
8:11:09 IR A LA PLANTA
8:11:34 IR A LA PLANTA
8:11:42 IR A LA PLANTA
8:11:44 IR A LA PLANTA
8:12:03 IR A LA PLANTA
8:12:42 IR A LA PLANTA
8:12:59 IR A LA PLANTA
8:13:06 IR A LA PLANTA
8:13:21 IR A LA PLANTA
8:13:53 IR A LA PLANTA
8:14:15 IR A LA PLANTA
8:14:15 IR A LA PLANTA
8:14:17 IR A LA PLANTA
8:14:17 IR A LA PLANTA
8:14:49 IR A LA PLANTA
8:14:49 IR A LA PLANTA
8:14:49 IR A LA PLANTA
8:14:49 IR A LA PLANTA
8:14:49 IR A LA PLANTA
8:14:55 IR A LA PLANTA
8:14:55 IR A LA PLANTA
8:15:22 IR A LA PLANTA
8:16:26 IR A LA PLANTA
8:16:52 IR A LA PLANTA
8:17:40 IR A LA PLANTA
8:17:58 IR A LA PLANTA
8:19:39 IR A LA PLANTA
8:20:11 IR A LA PLANTA
8:20:31 IR A LA PLANTA
8:20:34 IR A LA PLANTA
8:20:38 IR A LA PLANTA
8:20:40 IR A LA PLANTA
8:20:44 IR A LA PLANTA
8:20:46 IR A LA PLANTA
8:20:49 IR A LA PLANTA
8:20:52 IR A LA PLANTA
8:20:54 IR A LA PLANTA
8:20:55 IR A LA PLANTA
8:20:58 IR A LA PLANTA
8:20:59 IR A LA PLANTA
8:21:05 IR A LA PLANTA
8:21:22 IR A LA PLANTA
8:21:25 IR A LA PLANTA
8:21:27 IR A LA PLANTA
8:21:44 IR A LA PLANTA
8:21:44 IR A LA PLANTA
8:21:44 IR A LA PLANTA
8:21:50 IR A LA PLANTA
8:21:52 IR A LA PLANTA
8:21:55 IR A LA PLANTA
8:22:00 IR A LA PLANTA
8:22:07 IR A LA PLANTA
8:22:28 IR A LA PLANTA
8:22:41 IR A LA PLANTA
8:22:45 IR A LA PLANTA
8:23:02 IR A LA PLANTA
8:23:32 IR A LA PLANTA
8:23:39 IR A LA PLANTA
8:25:08 IR A LA PLANTA
8:25:18 IR A LA PLANTA
8:26:56 IR A LA PLANTA
8:27:00 IR A LA PLANTA
8:27:17 IR A LA PLANTA
8:27:28 IR A LA PLANTA
8:28:08 IR A LA PLANTA
8:28:44 IR A LA PLANTA
8:29:40 IR A LA PLANTA
8:30:10 IR A LA PLANTA
8:30:40 IR A LA PLANTA
8:31:25 IR A LA PLANTA
8:31:25 IR A LA PLANTA
8:34:38 IR A LA PLANTA
8:34:41 IR A LA PLANTA
8:34:44 IR A LA PLANTA
8:35:38 IR A LA PLANTA
8:36:24 IR A LA PLANTA
8:36:29 IR A LA PLANTA
8:36:32 IR A LA PLANTA
8:36:34 IR A LA PLANTA
8:36:48 IR A LA PLANTA
8:36:48 IR A LA PLANTA
8:37:06 IR A LA PLANTA
8:37:09 IR A LA PLANTA
8:37:19 IR A LA PLANTA
8:39:13 IR A LA PLANTA
8:39:17 IR A LA PLANTA
8:42:10 IR A LA PLANTA
8:42:41 IR A LA PLANTA
8:43:08 IR A LA PLANTA
8:43:11 IR A LA PLANTA
8:43:15 IR A LA PLANTA
8:43:30 IR A LA PLANTA
8:44:10 IR A LA PLANTA
8:44:14 IR A LA PLANTA
8:44:34 IR A LA PLANTA
8:44:50 IR A LA PLANTA
8:45:33 IR A LA PLANTA
8:45:36 IR A LA PLANTA
8:45:47 IR A LA PLANTA
8:45:51 IR A LA PLANTA
8:45:54 IR A LA PLANTA
8:45:59 IR A LA PLANTA
8:46:07 IR A LA PLANTA
8:46:18 IR A LA PLANTA
8:46:23 IR A LA PLANTA
8:46:25 IR A LA PLANTA
8:46:37 IR A LA PLANTA
8:46:39 IR A LA PLANTA
8:46:51 IR A LA PLANTA
8:46:55 IR A LA PLANTA
8:47:36 IR A LA PLANTA
8:47:36 IR A LA PLANTA
8:48:06 IR A LA PLANTA
8:48:06 IR A LA PLANTA
8:48:40 IR A LA PLANTA
8:48:54 IR A LA PLANTA
8:49:02 IR A LA PLANTA
8:49:10 IR A LA PLANTA
8:49:11 IR A LA PLANTA
8:49:29 IR A LA PLANTA
8:49:40 IR A LA PLANTA
8:49:49 IR A LA PLANTA
8:51:51 IR A LA PLANTA
8:52:22 IR A LA PLANTA
8:53:01 IR A LA PLANTA
8:53:42 IR A LA PLANTA
8:54:03 IR A LA PLANTA
8:54:33 IR A LA PLANTA
8:55:03 IR A LA PLANTA
8:55:57 IR A LA PLANTA
8:56:05 IR A LA PLANTA
8:56:23 IR A LA PLANTA
8:56:25 IR A LA PLANTA
8:56:56 IR A LA PLANTA
8:57:12 IR A LA PLANTA
8:57:42 IR A LA PLANTA
8:58:20 IR A LA PLANTA
8:58:22 IR A LA PLANTA
8:58:23 IR A LA PLANTA
8:58:29 IR A LA PLANTA
8:58:33 IR A LA PLANTA
8:58:35 IR A LA PLANTA
8:58:36 IR A LA PLANTA
8:58:38 IR A LA PLANTA
8:58:40 IR A LA PLANTA
8:58:56 IR A LA PLANTA
8:59:17 IR A LA PLANTA
8:59:48 IR A LA PLANTA
9:00:19 IR A LA PLANTA
9:00:23 IR A LA PLANTA
9:00:44 IR A LA PLANTA
9:01:38 IR A LA PLANTA
9:01:41 IR A LA PLANTA
9:02:27 IR A LA PLANTA
9:03:09 IR A LA PLANTA
9:03:26 IR A LA PLANTA
9:03:42 IR A LA PLANTA
9:03:52 IR A LA PLANTA
9:04:13 IR A LA PLANTA
9:04:17 IR A LA PLANTA
9:04:29 IR A LA PLANTA
9:04:39 IR A LA PLANTA
9:05:52 IR A LA PLANTA
9:05:52 IR A LA PLANTA
9:06:18 IR A LA PLANTA
9:06:22 IR A LA PLANTA
9:06:22 IR A LA PLANTA
9:06:27 IR A LA PLANTA
9:09:09 IR A LA PLANTA
9:09:13 IR A LA PLANTA
9:09:15 IR A LA PLANTA
9:09:17 IR A LA PLANTA
9:09:22 IR A LA PLANTA
9:09:26 IR A LA PLANTA
9:09:30 IR A LA PLANTA
9:09:35 IR A LA PLANTA
9:09:38 IR A LA PLANTA
9:09:38 IR A LA PLANTA
9:09:39 IR A LA PLANTA
9:09:41 IR A LA PLANTA
9:10:46 IR A LA PLANTA
9:10:50 IR A LA PLANTA
9:11:00 IR A LA PLANTA
9:11:03 IR A LA PLANTA
9:11:06 IR A LA PLANTA
9:11:09 IR A LA PLANTA
9:11:17 IR A LA PLANTA
9:12:43 IR A LA PLANTA
9:13:12 IR A LA PLANTA
9:13:25 IR A LA PLANTA
9:13:29 IR A LA PLANTA
9:13:42 IR A LA PLANTA
9:13:48 IR A LA PLANTA
9:13:55 IR A LA PLANTA
9:14:09 IR A LA PLANTA
9:14:19 IR A LA PLANTA
9:15:09 IR A LA PLANTA
9:16:10 IR A LA PLANTA
9:16:15 IR A LA PLANTA
9:18:23 IR A LA PLANTA
9:18:26 IR A LA PLANTA
9:18:29 IR A LA PLANTA
9:18:34 IR A LA PLANTA
9:18:37 IR A LA PLANTA
9:18:40 IR A LA PLANTA
9:18:44 IR A LA PLANTA
9:18:47 IR A LA PLANTA
9:18:50 IR A LA PLANTA
9:18:55 IR A LA PLANTA
9:19:07 IR A LA PLANTA
9:19:24 IR A LA PLANTA
9:19:39 IR A LA PLANTA
9:19:42 IR A LA PLANTA
9:19:46 IR A LA PLANTA
9:19:51 IR A LA PLANTA
9:19:54 IR A LA PLANTA
9:19:57 IR A LA PLANTA
9:20:00 IR A LA PLANTA
9:20:03 IR A LA PLANTA
9:20:06 IR A LA PLANTA
9:20:11 IR A LA PLANTA
9:20:16 IR A LA PLANTA
9:20:18 IR A LA PLANTA
9:20:21 IR A LA PLANTA
9:20:25 IR A LA PLANTA
9:20:28 IR A LA PLANTA
9:20:30 IR A LA PLANTA
9:20:33 IR A LA PLANTA
9:20:35 IR A LA PLANTA
9:20:37 IR A LA PLANTA
9:20:40 IR A LA PLANTA
9:20:44 IR A LA PLANTA
9:20:50 IR A LA PLANTA
9:20:53 IR A LA PLANTA
9:20:59 IR A LA PLANTA
9:21:04 IR A LA PLANTA
9:21:06 IR A LA PLANTA
9:21:09 IR A LA PLANTA
9:21:13 IR A LA PLANTA
9:21:16 IR A LA PLANTA
9:21:17 IR A LA PLANTA
9:21:19 IR A LA PLANTA
9:21:22 IR A LA PLANTA
9:21:27 IR A LA PLANTA
9:21:29 IR A LA PLANTA
9:21:32 IR A LA PLANTA
9:21:36 IR A LA PLANTA
9:21:39 IR A LA PLANTA
9:21:41 IR A LA PLANTA
9:21:45 IR A LA PLANTA
9:21:48 IR A LA PLANTA
9:21:51 IR A LA PLANTA
9:21:54 IR A LA PLANTA
9:21:59 IR A LA PLANTA
9:22:02 IR A LA PLANTA
9:22:05 IR A LA PLANTA
9:22:09 IR A LA PLANTA
9:22:12 IR A LA PLANTA
9:22:15 IR A LA PLANTA
9:22:18 IR A LA PLANTA
9:22:21 IR A LA PLANTA
9:22:23 IR A LA PLANTA
9:22:27 IR A LA PLANTA
9:22:33 IR A LA PLANTA
9:22:36 IR A LA PLANTA
9:22:39 IR A LA PLANTA
9:22:41 IR A LA PLANTA
9:22:42 IR A LA PLANTA
9:22:45 IR A LA PLANTA
9:22:48 IR A LA PLANTA
9:22:51 IR A LA PLANTA
9:22:54 IR A LA PLANTA
9:22:57 IR A LA PLANTA
9:23:01 IR A LA PLANTA
9:23:08 IR A LA PLANTA
9:23:11 IR A LA PLANTA
9:24:03 IR A LA PLANTA
9:24:41 IR A LA PLANTA
9:24:44 IR A LA PLANTA
9:25:00 IR A LA PLANTA
9:27:57 IR A LA PLANTA
9:28:32 IR A LA PLANTA
9:31:58 IR A LA PLANTA
9:32:20 IR A LA PLANTA
9:32:39 IR A LA PLANTA
9:33:01 IR A LA PLANTA
9:34:00 IR A LA PLANTA
9:34:06 IR A LA PLANTA
9:36:31 IR A LA PLANTA
9:36:38 IR A LA PLANTA
9:37:12 IR A LA PLANTA
9:37:13 IR A LA PLANTA
9:37:24 IR A LA PLANTA
9:38:54 IR A LA PLANTA
9:38:59 IR A LA PLANTA
9:39:01 IR A LA PLANTA
9:39:03 IR A LA PLANTA
9:39:49 IR A LA PLANTA
9:40:06 IR A LA PLANTA
9:40:06 IR A LA PLANTA
9:41:01 IR A LA PLANTA
9:41:17 IR A LA PLANTA
9:41:40 IR A LA PLANTA
9:41:43 IR A LA PLANTA
9:43:39 IR A LA PLANTA
9:43:50 IR A LA PLANTA
9:44:41 IR A LA PLANTA
9:45:05 IR A LA PLANTA
9:45:28 IR A LA PLANTA
9:46:42 IR A LA PLANTA
9:46:47 IR A LA PLANTA
9:47:49 IR A LA PLANTA
9:48:45 IR A LA PLANTA
9:48:54 IR A LA PLANTA
9:49:21 IR A LA PLANTA
9:49:24 IR A LA PLANTA
9:50:24 IR A LA PLANTA
9:51:10 IR A LA PLANTA
9:51:46 IR A LA PLANTA
9:51:55 IR A LA PLANTA
9:52:01 IR A LA PLANTA
9:52:01 IR A LA PLANTA
9:52:13 IR A LA PLANTA
9:52:36 IR A LA PLANTA
9:52:36 IR A LA PLANTA
9:53:27 IR A LA PLANTA
9:53:50 IR A LA PLANTA
9:54:12 IR A LA PLANTA
9:54:23 IR A LA PLANTA
9:54:30 IR A LA PLANTA
9:54:46 IR A LA PLANTA
9:54:54 IR A LA PLANTA
9:55:22 IR A LA PLANTA
9:55:55 IR A LA PLANTA
9:55:59 IR A LA PLANTA
9:56:15 IR A LA PLANTA
9:56:30 IR A LA PLANTA
9:56:34 IR A LA PLANTA
9:56:50 IR A LA PLANTA
9:57:03 IR A LA PLANTA
9:57:04 IR A LA PLANTA
9:58:07 IR A LA PLANTA
9:59:51 IR A LA PLANTA
10:02:41 IR A LA PLANTA
10:02:46 IR A LA PLANTA
10:02:52 IR A LA PLANTA
10:03:22 IR A LA PLANTA
10:03:56 IR A LA PLANTA
10:04:59 IR A LA PLANTA
10:07:31 IR A LA PLANTA
10:07:31 IR A LA PLANTA
10:07:48 IR A LA PLANTA
10:08:52 IR A LA PLANTA
10:09:04 IR A LA PLANTA
10:09:04 IR A LA PLANTA
10:09:38 IR A LA PLANTA
10:10:13 IR A LA PLANTA
10:10:48 IR A LA PLANTA
10:11:22 IR A LA PLANTA
10:11:22 IR A LA PLANTA
10:11:22 IR A LA PLANTA
10:11:45 IR A LA PLANTA
10:12:50 IR A LA PLANTA
10:12:54 IR A LA PLANTA
10:14:31 IR A LA PLANTA
10:14:31 IR A LA PLANTA
10:14:32 IR A LA PLANTA
10:14:49 IR A LA PLANTA
10:14:53 IR A LA PLANTA
10:15:04 IR A LA PLANTA
10:15:07 IR A LA PLANTA
10:15:10 IR A LA PLANTA
10:15:14 IR A LA PLANTA
10:15:15 IR A LA PLANTA
10:16:04 IR A LA PLANTA
10:16:04 IR A LA PLANTA
10:16:38 IR A LA PLANTA
10:17:17 IR A LA PLANTA
10:17:23 IR A LA PLANTA
10:17:47 IR A LA PLANTA
10:17:47 IR A LA PLANTA
10:17:59 IR A LA PLANTA
10:18:18 IR A LA PLANTA
10:18:18 IR A LA PLANTA
10:18:29 IR A LA PLANTA
10:20:16 IR A LA PLANTA
10:20:19 IR A LA PLANTA
10:20:23 IR A LA PLANTA
10:21:16 IR A LA PLANTA
10:21:28 IR A LA PLANTA
10:22:02 IR A LA PLANTA
10:22:02 IR A LA PLANTA
10:22:36 IR A LA PLANTA
10:23:10 IR A LA PLANTA
10:23:18 IR A LA PLANTA
10:24:24 IR A LA PLANTA
10:24:39 IR A LA PLANTA
10:24:52 IR A LA PLANTA
10:24:58 IR A LA PLANTA
10:25:29 IR A LA PLANTA
10:25:33 IR A LA PLANTA
10:25:36 IR A LA PLANTA
10:25:37 IR A LA PLANTA
10:25:42 IR A LA PLANTA
10:26:11 IR A LA PLANTA
10:26:15 IR A LA PLANTA
10:27:18 IR A LA PLANTA
10:27:21 IR A LA PLANTA
10:27:21 IR A LA PLANTA
10:27:48 IR A LA PLANTA
10:28:18 IR A LA PLANTA
10:28:30 IR A LA PLANTA
10:28:41 IR A LA PLANTA
10:28:48 IR A LA PLANTA
10:29:06 IR A LA PLANTA
10:29:22 IR A LA PLANTA
10:29:34 IR A LA PLANTA
10:29:40 IR A LA PLANTA
10:29:53 IR A LA PLANTA
10:30:13 IR A LA PLANTA
10:30:47 IR A LA PLANTA
10:30:48 IR A LA PLANTA
10:30:51 IR A LA PLANTA
10:30:53 IR A LA PLANTA
10:30:55 IR A LA PLANTA
10:31:37 IR A LA PLANTA
10:31:51 IR A LA PLANTA
10:31:56 IR A LA PLANTA
10:32:12 IR A LA PLANTA
10:32:19 IR A LA PLANTA
10:32:52 IR A LA PLANTA
10:32:53 IR A LA PLANTA
10:33:27 IR A LA PLANTA
10:33:27 IR A LA PLANTA
10:33:30 IR A LA PLANTA
10:33:45 IR A LA PLANTA
10:34:26 IR A LA PLANTA
10:34:31 IR A LA PLANTA
10:35:05 IR A LA PLANTA
10:35:39 IR A LA PLANTA
10:35:39 IR A LA PLANTA
10:36:20 IR A LA PLANTA
10:37:08 IR A LA PLANTA
10:37:12 IR A LA PLANTA
10:37:16 IR A LA PLANTA
10:37:22 IR A LA PLANTA
10:37:26 IR A LA PLANTA
10:37:31 IR A LA PLANTA
10:37:35 IR A LA PLANTA
10:37:39 IR A LA PLANTA
10:37:43 IR A LA PLANTA
10:37:48 IR A LA PLANTA
10:37:50 IR A LA PLANTA
10:37:55 IR A LA PLANTA
10:37:59 IR A LA PLANTA
10:38:03 IR A LA PLANTA
10:38:07 IR A LA PLANTA
10:38:11 IR A LA PLANTA
10:38:16 IR A LA PLANTA
10:38:20 IR A LA PLANTA
10:38:24 IR A LA PLANTA
10:38:24 IR A LA PLANTA
10:38:25 IR A LA PLANTA
10:38:28 IR A LA PLANTA
10:38:32 IR A LA PLANTA
10:39:18 IR A LA PLANTA
10:40:18 IR A LA PLANTA
10:40:18 IR A LA PLANTA
10:40:18 IR A LA PLANTA
10:40:18 IR A LA PLANTA
10:40:18 IR A LA PLANTA
10:40:49 IR A LA PLANTA
10:41:11 IR A LA PLANTA
10:41:21 IR A LA PLANTA
10:41:57 IR A LA PLANTA
10:42:15 IR A LA PLANTA
10:43:04 IR A LA PLANTA
10:43:19 IR A LA PLANTA
10:43:23 IR A LA PLANTA
10:43:30 IR A LA PLANTA
10:43:36 IR A LA PLANTA
10:44:16 IR A LA PLANTA
10:44:23 IR A LA PLANTA
10:44:34 IR A LA PLANTA
10:44:55 IR A LA PLANTA
10:45:46 IR A LA PLANTA
10:46:49 IR A LA PLANTA
10:47:07 IR A LA PLANTA
10:47:07 IR A LA PLANTA
10:47:15 IR A LA PLANTA
10:47:33 IR A LA PLANTA
10:48:14 IR A LA PLANTA
10:48:41 IR A LA PLANTA
10:48:46 IR A LA PLANTA
10:49:24 IR A LA PLANTA
10:50:16 IR A LA PLANTA
10:50:28 IR A LA PLANTA
10:50:28 IR A LA PLANTA
10:51:02 IR A LA PLANTA
10:51:23 IR A LA PLANTA
10:51:32 IR A LA PLANTA
10:51:32 IR A LA PLANTA
10:52:06 IR A LA PLANTA
10:52:06 IR A LA PLANTA
10:52:06 IR A LA PLANTA
10:52:18 IR A LA PLANTA
10:52:40 IR A LA PLANTA
10:52:53 IR A LA PLANTA
10:53:14 IR A LA PLANTA
10:53:14 IR A LA PLANTA
10:53:25 IR A LA PLANTA
10:53:48 IR A LA PLANTA
10:53:48 IR A LA PLANTA
10:53:53 IR A LA PLANTA
10:53:53 IR A LA PLANTA
10:54:28 IR A LA PLANTA
10:54:28 IR A LA PLANTA
10:54:33 IR A LA PLANTA
10:54:51 IR A LA PLANTA
10:54:51 IR A LA PLANTA
10:55:03 IR A LA PLANTA
10:55:03 IR A LA PLANTA
10:55:37 IR A LA PLANTA
10:56:11 IR A LA PLANTA
10:56:13 IR A LA PLANTA
10:56:19 IR A LA PLANTA
10:56:23 IR A LA PLANTA
10:56:23 IR A LA PLANTA
10:56:23 IR A LA PLANTA
10:56:41 IR A LA PLANTA
10:56:41 IR A LA PLANTA
10:57:19 IR A LA PLANTA
10:57:19 IR A LA PLANTA
10:57:59 IR A LA PLANTA
10:57:59 IR A LA PLANTA
10:58:04 IR A LA PLANTA
10:58:16 IR A LA PLANTA
10:58:20 IR A LA PLANTA
10:58:24 IR A LA PLANTA
10:58:54 IR A LA PLANTA
10:58:54 IR A LA PLANTA
10:58:54 IR A LA PLANTA
10:59:04 IR A LA PLANTA
10:59:09 IR A LA PLANTA
10:59:14 IR A LA PLANTA
10:59:20 IR A LA PLANTA
10:59:48 IR A LA PLANTA
10:59:57 IR A LA PLANTA
11:00:00 IR A LA PLANTA
11:00:00 IR A LA PLANTA
11:00:36 IR A LA PLANTA
11:01:10 IR A LA PLANTA
11:01:10 IR A LA PLANTA
11:01:10 IR A LA PLANTA
11:01:10 IR A LA PLANTA
11:01:43 IR A LA PLANTA
11:01:43 IR A LA PLANTA
11:01:48 IR A LA PLANTA
11:01:52 IR A LA PLANTA
11:01:55 IR A LA PLANTA
11:01:56 IR A LA PLANTA
11:02:07 IR A LA PLANTA
11:02:08 IR A LA PLANTA
11:02:10 IR A LA PLANTA
11:02:12 IR A LA PLANTA
11:02:17 IR A LA PLANTA
11:02:47 IR A LA PLANTA
11:02:48 IR A LA PLANTA
11:02:48 IR A LA PLANTA
11:02:48 IR A LA PLANTA
11:02:48 IR A LA PLANTA
11:02:48 IR A LA PLANTA
11:02:59 IR A LA PLANTA
11:03:22 IR A LA PLANTA
11:03:22 IR A LA PLANTA
11:03:27 IR A LA PLANTA
11:03:28 IR A LA PLANTA
11:03:55 IR A LA PLANTA
11:03:58 IR A LA PLANTA
11:03:58 IR A LA PLANTA
11:03:58 IR A LA PLANTA
11:04:29 IR A LA PLANTA
11:04:29 IR A LA PLANTA
11:04:59 IR A LA PLANTA
11:04:59 IR A LA PLANTA
11:05:01 IR A LA PLANTA
11:05:01 IR A LA PLANTA
11:05:01 IR A LA PLANTA
11:05:06 IR A LA PLANTA
11:05:07 IR A LA PLANTA
11:05:20 IR A LA PLANTA
11:05:33 IR A LA PLANTA
11:05:41 IR A LA PLANTA
11:05:41 IR A LA PLANTA
11:05:46 IR A LA PLANTA
11:05:52 IR A LA PLANTA
11:05:52 IR A LA PLANTA
11:05:59 IR A LA PLANTA
11:06:40 IR A LA PLANTA
11:06:40 IR A LA PLANTA
11:07:34 IR A LA PLANTA
11:07:44 IR A LA PLANTA
11:08:17 IR A LA PLANTA
11:08:18 IR A LA PLANTA
11:08:51 IR A LA PLANTA
11:09:11 IR A LA PLANTA
11:09:25 IR A LA PLANTA
11:09:36 IR A LA PLANTA
11:09:36 IR A LA PLANTA
11:09:42 IR A LA PLANTA
11:09:45 IR A LA PLANTA
11:09:55 IR A LA PLANTA
11:09:55 IR A LA PLANTA
11:09:55 IR A LA PLANTA
11:09:55 IR A LA PLANTA
11:09:56 IR A LA PLANTA
11:10:25 IR A LA PLANTA
11:10:30 IR A LA PLANTA
11:10:30 IR A LA PLANTA
11:10:30 IR A LA PLANTA
11:10:30 IR A LA PLANTA
11:11:04 IR A LA PLANTA
11:11:04 IR A LA PLANTA
11:11:10 IR A LA PLANTA
11:11:12 IR A LA PLANTA
11:11:14 IR A LA PLANTA
11:11:17 IR A LA PLANTA
11:11:20 IR A LA PLANTA
11:11:23 IR A LA PLANTA
11:11:26 IR A LA PLANTA
11:11:29 IR A LA PLANTA
11:11:36 IR A LA PLANTA
11:11:37 IR A LA PLANTA
11:11:37 IR A LA PLANTA
11:11:38 IR A LA PLANTA
11:11:40 IR A LA PLANTA
11:11:43 IR A LA PLANTA
11:12:12 IR A LA PLANTA
11:12:12 IR A LA PLANTA
11:12:12 IR A LA PLANTA
11:12:26 IR A LA PLANTA
11:12:47 IR A LA PLANTA
11:12:47 IR A LA PLANTA
11:12:47 IR A LA PLANTA
11:12:52 IR A LA PLANTA
11:13:03 IR A LA PLANTA
11:13:10 IR A LA PLANTA
11:13:15 IR A LA PLANTA
11:13:18 IR A LA PLANTA
11:13:19 IR A LA PLANTA
11:13:21 IR A LA PLANTA
11:13:22 IR A LA PLANTA
11:13:23 IR A LA PLANTA
11:13:25 IR A LA PLANTA
11:13:27 IR A LA PLANTA
11:13:43 IR A LA PLANTA
11:13:45 IR A LA PLANTA
11:13:46 IR A LA PLANTA
11:13:47 IR A LA PLANTA
11:13:50 IR A LA PLANTA
11:13:55 IR A LA PLANTA
11:13:55 IR A LA PLANTA
11:13:55 IR A LA PLANTA
11:14:19 IR A LA PLANTA
11:14:25 IR A LA PLANTA
11:14:31 IR A LA PLANTA
11:14:31 IR A LA PLANTA
11:14:31 IR A LA PLANTA
11:14:36 IR A LA PLANTA
11:14:36 IR A LA PLANTA
11:14:37 IR A LA PLANTA
11:14:42 IR A LA PLANTA
11:14:42 IR A LA PLANTA
11:14:49 IR A LA PLANTA
11:14:55 IR A LA PLANTA
11:15:19 IR A LA PLANTA
11:15:24 IR A LA PLANTA
11:15:30 IR A LA PLANTA
11:15:40 IR A LA PLANTA
11:15:54 IR A LA PLANTA
11:15:58 IR A LA PLANTA
11:16:00 IR A LA PLANTA
11:16:00 IR A LA PLANTA
11:16:02 IR A LA PLANTA
11:16:05 IR A LA PLANTA
11:16:10 IR A LA PLANTA
11:16:12 IR A LA PLANTA
11:17:12 IR A LA PLANTA
11:17:12 IR A LA PLANTA
11:17:12 IR A LA PLANTA
11:17:12 IR A LA PLANTA
11:17:35 IR A LA PLANTA
11:18:36 IR A LA PLANTA
11:18:44 IR A LA PLANTA
11:19:06 IR A LA PLANTA
11:19:14 IR A LA PLANTA
11:19:48 IR A LA PLANTA
11:19:55 IR A LA PLANTA
11:20:31 IR A LA PLANTA
11:20:38 IR A LA PLANTA
11:21:06 IR A LA PLANTA
11:21:06 IR A LA PLANTA
11:21:06 IR A LA PLANTA
11:21:06 IR A LA PLANTA
11:21:41 IR A LA PLANTA
11:21:41 IR A LA PLANTA
11:21:46 IR A LA PLANTA
11:21:56 IR A LA PLANTA
11:22:00 IR A LA PLANTA
11:22:02 IR A LA PLANTA
11:22:05 IR A LA PLANTA
11:22:32 IR A LA PLANTA
11:22:46 IR A LA PLANTA
11:22:46 IR A LA PLANTA
11:22:46 IR A LA PLANTA
11:22:47 IR A LA PLANTA
11:23:20 IR A LA PLANTA
11:23:20 IR A LA PLANTA
11:23:50 IR A LA PLANTA
11:24:20 IR A LA PLANTA
11:24:20 IR A LA PLANTA
11:24:20 IR A LA PLANTA
11:24:32 IR A LA PLANTA
11:24:58 IR A LA PLANTA
11:25:31 IR A LA PLANTA
11:25:31 IR A LA PLANTA
11:25:33 IR A LA PLANTA
11:25:51 IR A LA PLANTA
11:25:53 IR A LA PLANTA
11:25:53 IR A LA PLANTA
11:25:55 IR A LA PLANTA
11:25:56 IR A LA PLANTA
11:26:00 IR A LA PLANTA
11:26:01 IR A LA PLANTA
11:26:04 IR A LA PLANTA
11:26:06 IR A LA PLANTA
11:26:07 IR A LA PLANTA
11:26:07 IR A LA PLANTA
11:26:07 IR A LA PLANTA
11:26:41 IR A LA PLANTA
11:26:52 IR A LA PLANTA
11:27:10 IR A LA PLANTA
11:27:11 IR A LA PLANTA
11:27:11 IR A LA PLANTA
11:27:39 IR A LA PLANTA
11:27:40 IR A LA PLANTA
11:27:45 IR A LA PLANTA
11:27:45 IR A LA PLANTA
11:27:45 IR A LA PLANTA
11:28:14 IR A LA PLANTA
11:28:18 IR A LA PLANTA
11:28:45 IR A LA PLANTA
11:28:48 IR A LA PLANTA
11:28:56 IR A LA PLANTA
11:28:56 IR A LA PLANTA
11:28:56 IR A LA PLANTA
11:29:34 IR A LA PLANTA
11:29:54 IR A LA PLANTA
11:30:44 IR A LA PLANTA
11:30:49 IR A LA PLANTA
11:31:10 IR A LA PLANTA
11:31:14 IR A LA PLANTA
11:31:19 IR A LA PLANTA
11:31:19 IR A LA PLANTA
11:31:46 IR A LA PLANTA
11:31:57 IR A LA PLANTA
11:32:20 IR A LA PLANTA
11:32:32 IR A LA PLANTA
11:32:37 IR A LA PLANTA
11:32:37 IR A LA PLANTA
11:32:50 IR A LA PLANTA
11:33:20 IR A LA PLANTA
11:33:41 IR A LA PLANTA
11:33:41 IR A LA PLANTA
11:33:41 IR A LA PLANTA
11:33:41 IR A LA PLANTA
11:34:15 IR A LA PLANTA
11:34:15 IR A LA PLANTA
11:34:23 IR A LA PLANTA
11:34:51 IR A LA PLANTA
11:35:52 IR A LA PLANTA
11:36:23 IR A LA PLANTA
11:36:34 IR A LA PLANTA
11:36:51 IR A LA PLANTA
11:36:57 IR A LA PLANTA
11:36:57 IR A LA PLANTA
11:36:57 IR A LA PLANTA
11:37:03 IR A LA PLANTA
11:37:37 IR A LA PLANTA
11:37:43 IR A LA PLANTA
11:38:13 IR A LA PLANTA
11:38:23 IR A LA PLANTA
11:38:53 IR A LA PLANTA
11:38:58 IR A LA PLANTA
11:39:04 IR A LA PLANTA
11:39:04 IR A LA PLANTA
11:39:13 IR A LA PLANTA
11:39:40 IR A LA PLANTA
11:39:46 IR A LA PLANTA
11:39:51 IR A LA PLANTA
11:39:53 IR A LA PLANTA
11:40:09 IR A LA PLANTA
11:40:14 IR A LA PLANTA
11:40:19 IR A LA PLANTA
11:40:23 IR A LA PLANTA
11:40:27 IR A LA PLANTA
11:40:27 IR A LA PLANTA
11:40:28 IR A LA PLANTA
11:40:44 IR A LA PLANTA
11:40:47 IR A LA PLANTA
11:40:55 IR A LA PLANTA
11:41:04 IR A LA PLANTA
11:41:29 IR A LA PLANTA
11:41:44 IR A LA PLANTA
11:41:50 IR A LA PLANTA
11:41:55 IR A LA PLANTA
11:42:25 IR A LA PLANTA
11:42:25 IR A LA PLANTA
11:42:54 IR A LA PLANTA
11:42:55 IR A LA PLANTA
11:42:55 IR A LA PLANTA
11:43:29 IR A LA PLANTA
11:43:53 IR A LA PLANTA
11:44:01 IR A LA PLANTA
11:44:04 IR A LA PLANTA
11:44:11 IR A LA PLANTA
11:45:22 IR A LA PLANTA
11:45:57 IR A LA PLANTA
11:46:31 IR A LA PLANTA
11:46:31 IR A LA PLANTA
11:47:05 IR A LA PLANTA
11:47:39 IR A LA PLANTA
11:47:44 IR A LA PLANTA
11:48:14 IR A LA PLANTA
11:48:57 IR A LA PLANTA
11:49:18 IR A LA PLANTA
11:49:43 IR A LA PLANTA
11:50:15 IR A LA PLANTA
11:50:27 IR A LA PLANTA
11:50:29 IR A LA PLANTA
11:50:52 IR A LA PLANTA
11:51:51 IR A LA PLANTA
11:52:29 IR A LA PLANTA
11:52:29 IR A LA PLANTA
11:52:36 IR A LA PLANTA
11:52:36 IR A LA PLANTA
11:53:06 IR A LA PLANTA
11:53:06 IR A LA PLANTA
11:53:34 IR A LA PLANTA
11:53:36 IR A LA PLANTA
11:53:36 IR A LA PLANTA
11:53:37 IR A LA PLANTA
11:53:40 IR A LA PLANTA
11:53:40 IR A LA PLANTA
11:53:40 IR A LA PLANTA
11:53:43 IR A LA PLANTA
11:53:45 IR A LA PLANTA
11:53:47 IR A LA PLANTA
11:53:53 IR A LA PLANTA
11:53:54 IR A LA PLANTA
11:54:10 IR A LA PLANTA
11:54:40 IR A LA PLANTA
11:55:09 IR A LA PLANTA
11:55:14 IR A LA PLANTA
11:55:37 IR A LA PLANTA
11:55:44 IR A LA PLANTA
11:56:11 IR A LA PLANTA
11:57:21 IR A LA PLANTA
11:57:26 IR A LA PLANTA
11:57:44 IR A LA PLANTA
11:59:27 IR A LA PLANTA
12:00:03 IR A LA PLANTA
12:00:05 IR A LA PLANTA
12:00:08 IR A LA PLANTA
12:00:14 IR A LA PLANTA
12:00:55 IR A LA PLANTA
12:00:59 IR A LA PLANTA
12:01:20 IR A LA PLANTA
12:01:49 IR A LA PLANTA
12:01:58 IR A LA PLANTA
12:02:25 IR A LA PLANTA
12:02:36 IR A LA PLANTA
12:02:44 IR A LA PLANTA
12:02:44 IR A LA PLANTA
12:02:44 IR A LA PLANTA
12:02:47 IR A LA PLANTA
12:02:59 IR A LA PLANTA
12:03:09 IR A LA PLANTA
12:03:18 IR A LA PLANTA
12:03:18 IR A LA PLANTA
12:03:18 IR A LA PLANTA
12:03:30 IR A LA PLANTA
12:03:41 IR A LA PLANTA
12:03:55 IR A LA PLANTA
12:04:00 IR A LA PLANTA
12:04:00 IR A LA PLANTA
12:04:00 IR A LA PLANTA
12:04:06 IR A LA PLANTA
12:04:13 IR A LA PLANTA
12:04:13 IR A LA PLANTA
12:04:13 IR A LA PLANTA
12:04:33 IR A LA PLANTA
12:04:34 IR A LA PLANTA
12:04:52 IR A LA PLANTA
12:04:52 IR A LA PLANTA
12:04:52 IR A LA PLANTA
12:04:52 IR A LA PLANTA
12:04:52 IR A LA PLANTA
12:05:26 IR A LA PLANTA
12:05:30 IR A LA PLANTA
12:06:37 IR A LA PLANTA
12:06:40 IR A LA PLANTA
12:06:45 IR A LA PLANTA
12:06:48 IR A LA PLANTA
12:06:51 IR A LA PLANTA
12:06:51 IR A LA PLANTA
12:06:55 IR A LA PLANTA
12:07:27 IR A LA PLANTA
12:07:33 IR A LA PLANTA
12:07:36 IR A LA PLANTA
12:07:40 IR A LA PLANTA
12:07:42 IR A LA PLANTA
12:07:43 IR A LA PLANTA
12:07:51 IR A LA PLANTA
12:07:55 IR A LA PLANTA
12:07:58 IR A LA PLANTA
12:08:01 IR A LA PLANTA
12:09:09 IR A LA PLANTA
12:12:47 IR A LA PLANTA
12:15:31 IR A LA PLANTA
12:15:35 IR A LA PLANTA
12:16:00 IR A LA PLANTA
12:16:20 IR A LA PLANTA
12:16:59 IR A LA PLANTA
12:17:03 IR A LA PLANTA
12:17:11 IR A LA PLANTA
12:17:11 IR A LA PLANTA
12:17:14 IR A LA PLANTA
12:17:45 IR A LA PLANTA
12:17:49 IR A LA PLANTA
12:17:54 IR A LA PLANTA
12:17:58 IR A LA PLANTA
12:18:24 IR A LA PLANTA
12:18:28 IR A LA PLANTA
12:18:32 IR A LA PLANTA
12:18:36 IR A LA PLANTA
12:18:46 IR A LA PLANTA
12:19:19 IR A LA PLANTA
12:19:22 IR A LA PLANTA
12:19:30 IR A LA PLANTA
12:19:34 IR A LA PLANTA
12:20:26 IR A LA PLANTA
12:20:42 IR A LA PLANTA
12:20:47 IR A LA PLANTA
12:20:48 IR A LA PLANTA
12:20:53 IR A LA PLANTA
12:20:56 IR A LA PLANTA
12:21:19 IR A LA PLANTA
12:21:23 IR A LA PLANTA
12:22:18 IR A LA PLANTA
12:22:21 IR A LA PLANTA
12:22:26 IR A LA PLANTA
12:23:04 IR A LA PLANTA
12:23:28 IR A LA PLANTA
12:23:32 IR A LA PLANTA
12:23:38 IR A LA PLANTA
12:23:44 IR A LA PLANTA
12:23:46 IR A LA PLANTA
12:23:49 IR A LA PLANTA
12:23:53 IR A LA PLANTA
12:23:53 IR A LA PLANTA
12:23:59 IR A LA PLANTA
12:24:01 IR A LA PLANTA
12:24:05 IR A LA PLANTA
12:24:17 IR A LA PLANTA
12:24:20 IR A LA PLANTA
12:24:29 IR A LA PLANTA
12:24:32 IR A LA PLANTA
12:24:36 IR A LA PLANTA
12:24:44 IR A LA PLANTA
12:24:48 IR A LA PLANTA
12:24:53 IR A LA PLANTA
12:24:57 IR A LA PLANTA
12:24:57 IR A LA PLANTA
12:24:58 IR A LA PLANTA
12:25:03 IR A LA PLANTA
12:25:04 IR A LA PLANTA
12:25:05 IR A LA PLANTA
12:25:20 IR A LA PLANTA
12:25:28 IR A LA PLANTA
12:25:32 IR A LA PLANTA
12:25:38 IR A LA PLANTA
12:25:41 IR A LA PLANTA
12:26:29 IR A LA PLANTA
12:26:29 IR A LA PLANTA
12:26:44 IR A LA PLANTA
12:26:44 IR A LA PLANTA
12:27:50 IR A LA PLANTA
12:27:53 IR A LA PLANTA
12:28:19 IR A LA PLANTA
12:28:32 IR A LA PLANTA
12:30:30 IR A LA PLANTA
12:31:04 IR A LA PLANTA
12:31:23 IR A LA PLANTA
12:32:42 IR A LA PLANTA
12:33:41 IR A LA PLANTA
12:35:21 IR A LA PLANTA
12:35:28 IR A LA PLANTA
12:36:00 IR A LA PLANTA
12:36:07 IR A LA PLANTA
12:36:08 IR A LA PLANTA
12:37:01 IR A LA PLANTA
12:37:17 IR A LA PLANTA
12:37:41 IR A LA PLANTA
12:37:46 IR A LA PLANTA
12:37:51 IR A LA PLANTA
12:37:52 IR A LA PLANTA
12:38:08 IR A LA PLANTA
12:41:00 IR A LA PLANTA
12:42:23 IR A LA PLANTA
12:43:00 IR A LA PLANTA
12:43:03 IR A LA PLANTA
12:46:42 IR A LA PLANTA
12:46:45 IR A LA PLANTA
12:47:00 IR A LA PLANTA
12:47:03 IR A LA PLANTA
12:47:14 IR A LA PLANTA
12:47:23 IR A LA PLANTA
12:47:34 IR A LA PLANTA
12:47:57 IR A LA PLANTA
12:48:08 IR A LA PLANTA
12:48:42 IR A LA PLANTA
12:48:45 IR A LA PLANTA
12:50:05 IR A LA PLANTA
12:50:41 IR A LA PLANTA
12:52:06 IR A LA PLANTA
12:52:10 IR A LA PLANTA
12:52:13 IR A LA PLANTA
12:52:52 IR A LA PLANTA
12:53:01 IR A LA PLANTA
12:53:04 IR A LA PLANTA
12:53:13 IR A LA PLANTA
12:54:10 IR A LA PLANTA
12:54:22 IR A LA PLANTA
12:54:26 IR A LA PLANTA
12:54:31 IR A LA PLANTA
12:54:33 IR A LA PLANTA
12:54:38 IR A LA PLANTA
12:55:00 IR A LA PLANTA
12:55:04 IR A LA PLANTA
12:55:40 IR A LA PLANTA
12:57:34 IR A LA PLANTA
12:57:53 IR A LA PLANTA
12:57:55 IR A LA PLANTA
12:58:02 IR A LA PLANTA
12:58:07 IR A LA PLANTA
12:58:18 IR A LA PLANTA
12:59:32 IR A LA PLANTA
12:59:32 IR A LA PLANTA
13:00:46 IR A LA PLANTA
13:00:57 IR A LA PLANTA
13:01:01 IR A LA PLANTA
13:01:01 IR A LA PLANTA
13:01:07 IR A LA PLANTA
13:01:59 IR A LA PLANTA
13:02:10 IR A LA PLANTA
13:02:12 IR A LA PLANTA
13:04:22 IR A LA PLANTA
13:04:58 IR A LA PLANTA
13:04:59 IR A LA PLANTA
13:04:59 IR A LA PLANTA
13:06:18 IR A LA PLANTA
13:06:20 IR A LA PLANTA
13:06:22 IR A LA PLANTA
13:06:26 IR A LA PLANTA
13:06:30 IR A LA PLANTA
13:06:35 IR A LA PLANTA
13:06:39 IR A LA PLANTA
13:07:09 IR A LA PLANTA
13:07:21 IR A LA PLANTA
13:07:27 IR A LA PLANTA
13:08:28 IR A LA PLANTA
13:08:40 IR A LA PLANTA
13:08:41 IR A LA PLANTA
13:08:57 IR A LA PLANTA
13:09:02 IR A LA PLANTA
13:09:31 IR A LA PLANTA
13:09:43 IR A LA PLANTA
13:10:18 IR A LA PLANTA
13:11:19 IR A LA PLANTA
13:12:34 IR A LA PLANTA
13:12:36 IR A LA PLANTA
13:12:39 IR A LA PLANTA
13:13:01 IR A LA PLANTA
13:14:05 IR A LA PLANTA
13:14:39 IR A LA PLANTA
13:14:44 IR A LA PLANTA
13:18:14 IR A LA PLANTA
13:18:14 IR A LA PLANTA
13:18:14 IR A LA PLANTA
13:18:31 IR A LA PLANTA
13:18:53 IR A LA PLANTA
13:20:40 IR A LA PLANTA
13:22:09 IR A LA PLANTA
13:22:24 IR A LA PLANTA
13:22:28 IR A LA PLANTA
13:22:33 IR A LA PLANTA
13:22:54 IR A LA PLANTA
13:23:37 IR A LA PLANTA
13:24:54 IR A LA PLANTA
13:25:34 IR A LA PLANTA
13:25:34 IR A LA PLANTA
13:25:46 IR A LA PLANTA
13:26:28 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:27:30 IR A LA PLANTA
13:31:12 IR A LA PLANTA
13:31:46 IR A LA PLANTA
13:32:03 IR A LA PLANTA
13:32:14 IR A LA PLANTA
13:32:17 IR A LA PLANTA
13:32:19 IR A LA PLANTA
13:32:21 IR A LA PLANTA
13:32:23 IR A LA PLANTA
13:34:17 IR A LA PLANTA
13:34:21 IR A LA PLANTA
13:34:23 IR A LA PLANTA
13:34:56 IR A LA PLANTA
13:35:50 IR A LA PLANTA
13:36:27 IR A LA PLANTA
13:37:01 IR A LA PLANTA
13:37:31 IR A LA PLANTA
13:41:07 IR A LA PLANTA
13:41:39 IR A LA PLANTA
13:42:03 IR A LA PLANTA
13:42:41 IR A LA PLANTA
13:42:43 IR A LA PLANTA
13:42:45 IR A LA PLANTA
13:42:52 IR A LA PLANTA
13:43:31 IR A LA PLANTA
13:44:07 IR A LA PLANTA
13:44:13 IR A LA PLANTA
13:44:22 IR A LA PLANTA
13:46:32 IR A LA PLANTA
13:47:23 IR A LA PLANTA
13:48:57 IR A LA PLANTA
13:48:59 IR A LA PLANTA
13:49:04 IR A LA PLANTA
13:49:04 IR A LA PLANTA
13:49:04 IR A LA PLANTA
13:49:33 IR A LA PLANTA
13:49:38 IR A LA PLANTA
13:49:45 IR A LA PLANTA
13:51:06 IR A LA PLANTA
13:51:47 IR A LA PLANTA
13:52:10 IR A LA PLANTA
13:53:17 IR A LA PLANTA
13:53:17 IR A LA PLANTA
13:53:57 IR A LA PLANTA
13:55:09 IR A LA PLANTA
13:57:21 IR A LA PLANTA
13:57:21 IR A LA PLANTA
13:57:41 IR A LA PLANTA
13:57:43 IR A LA PLANTA
13:58:25 IR A LA PLANTA
13:59:55 IR A LA PLANTA
14:00:59 IR A LA PLANTA
14:01:33 IR A LA PLANTA
14:02:36 IR A LA PLANTA
14:04:53 IR A LA PLANTA
14:05:27 IR A LA PLANTA
14:05:45 IR A LA PLANTA
14:05:51 IR A LA PLANTA
14:06:01 IR A LA PLANTA
14:06:25 IR A LA PLANTA
14:06:41 IR A LA PLANTA
14:07:33 IR A LA PLANTA
14:08:01 IR A LA PLANTA
14:09:17 IR A LA PLANTA
14:09:35 IR A LA PLANTA
14:10:10 IR A LA PLANTA
14:10:46 IR A LA PLANTA
14:11:16 IR A LA PLANTA
14:12:33 IR A LA PLANTA
14:14:54 IR A LA PLANTA
14:15:01 IR A LA PLANTA
14:15:10 IR A LA PLANTA
14:15:17 IR A LA PLANTA
14:15:29 IR A LA PLANTA
14:15:42 IR A LA PLANTA
14:15:42 IR A LA PLANTA
14:16:17 IR A LA PLANTA
14:16:17 IR A LA PLANTA
14:16:17 IR A LA PLANTA
14:17:25 IR A LA PLANTA
14:17:46 IR A LA PLANTA
14:18:01 IR A LA PLANTA
14:18:35 IR A LA PLANTA
14:18:45 IR A LA PLANTA
14:18:45 IR A LA PLANTA
14:19:10 IR A LA PLANTA
14:20:18 IR A LA PLANTA
14:20:18 IR A LA PLANTA
14:20:23 IR A LA PLANTA
14:21:11 IR A LA PLANTA
14:21:33 IR A LA PLANTA
14:22:11 IR A LA PLANTA
14:22:15 IR A LA PLANTA
14:22:19 IR A LA PLANTA
14:22:22 IR A LA PLANTA
14:22:27 IR A LA PLANTA
14:22:42 IR A LA PLANTA
14:22:42 IR A LA PLANTA
14:22:44 IR A LA PLANTA
14:23:04 IR A LA PLANTA
14:23:11 IR A LA PLANTA
14:23:38 IR A LA PLANTA
14:23:39 IR A LA PLANTA
14:23:40 IR A LA PLANTA
14:23:42 IR A LA PLANTA
14:23:43 IR A LA PLANTA
14:24:03 IR A LA PLANTA
14:25:39 IR A LA PLANTA
14:25:39 IR A LA PLANTA
14:25:42 IR A LA PLANTA
14:25:46 IR A LA PLANTA
14:26:20 IR A LA PLANTA
14:27:42 IR A LA PLANTA
14:28:29 IR A LA PLANTA
14:28:43 IR A LA PLANTA
14:28:46 IR A LA PLANTA
14:28:49 IR A LA PLANTA
14:28:57 IR A LA PLANTA
14:29:20 IR A LA PLANTA
14:29:21 IR A LA PLANTA
14:29:24 IR A LA PLANTA
14:29:28 IR A LA PLANTA
14:29:32 IR A LA PLANTA
14:29:45 IR A LA PLANTA
14:30:48 IR A LA PLANTA
14:34:51 IR A LA PLANTA
14:35:17 IR A LA PLANTA
14:35:50 IR A LA PLANTA
14:36:24 IR A LA PLANTA
14:36:24 IR A LA PLANTA
14:37:15 IR A LA PLANTA
14:38:17 IR A LA PLANTA
14:38:52 IR A LA PLANTA
14:38:52 IR A LA PLANTA
14:39:02 IR A LA PLANTA
14:39:56 IR A LA PLANTA
14:40:11 IR A LA PLANTA
14:40:15 IR A LA PLANTA
14:40:20 IR A LA PLANTA
14:40:24 IR A LA PLANTA
14:40:29 IR A LA PLANTA
14:40:58 IR A LA PLANTA
14:40:58 IR A LA PLANTA
14:41:33 IR A LA PLANTA
14:41:37 IR A LA PLANTA
14:41:43 IR A LA PLANTA
14:41:43 IR A LA PLANTA
14:42:51 IR A LA PLANTA
14:43:25 IR A LA PLANTA
14:43:25 IR A LA PLANTA
14:43:25 IR A LA PLANTA
14:43:25 IR A LA PLANTA
14:43:59 IR A LA PLANTA
14:44:38 IR A LA PLANTA
14:44:38 IR A LA PLANTA
14:44:38 IR A LA PLANTA
14:44:43 IR A LA PLANTA
14:44:50 IR A LA PLANTA
14:45:24 IR A LA PLANTA
14:45:25 IR A LA PLANTA
14:45:43 IR A LA PLANTA
14:45:58 IR A LA PLANTA
14:46:02 IR A LA PLANTA
14:46:04 IR A LA PLANTA
14:46:04 IR A LA PLANTA
14:46:08 IR A LA PLANTA
14:46:13 IR A LA PLANTA
14:46:13 IR A LA PLANTA
14:46:47 IR A LA PLANTA
14:46:47 IR A LA PLANTA
14:47:01 IR A LA PLANTA
14:47:08 IR A LA PLANTA
14:47:21 IR A LA PLANTA
14:47:47 IR A LA PLANTA
14:47:47 IR A LA PLANTA
14:48:25 IR A LA PLANTA
14:48:30 IR A LA PLANTA
14:49:09 IR A LA PLANTA
14:49:13 IR A LA PLANTA
14:49:15 IR A LA PLANTA
14:49:18 IR A LA PLANTA
14:49:34 IR A LA PLANTA
14:49:59 IR A LA PLANTA
14:49:59 IR A LA PLANTA
14:49:59 IR A LA PLANTA
14:50:05 IR A LA PLANTA
14:50:10 IR A LA PLANTA
14:50:16 IR A LA PLANTA
14:50:30 IR A LA PLANTA
14:50:30 IR A LA PLANTA
14:50:32 IR A LA PLANTA
14:51:03 IR A LA PLANTA
14:51:15 IR A LA PLANTA
14:52:01 IR A LA PLANTA
14:52:06 IR A LA PLANTA
14:52:07 IR A LA PLANTA
14:52:41 IR A LA PLANTA
14:53:05 IR A LA PLANTA
14:53:11 IR A LA PLANTA
14:53:39 IR A LA PLANTA
14:53:39 IR A LA PLANTA
14:54:10 IR A LA PLANTA
14:54:10 IR A LA PLANTA
14:54:11 IR A LA PLANTA
14:54:15 IR A LA PLANTA
14:54:18 IR A LA PLANTA
14:54:39 IR A LA PLANTA
14:54:44 IR A LA PLANTA
14:54:44 IR A LA PLANTA
14:54:44 IR A LA PLANTA
14:55:13 IR A LA PLANTA
14:55:18 IR A LA PLANTA
14:55:18 IR A LA PLANTA
14:55:41 IR A LA PLANTA
14:55:52 IR A LA PLANTA
14:55:52 IR A LA PLANTA
14:55:52 IR A LA PLANTA
14:55:52 IR A LA PLANTA
14:56:16 IR A LA PLANTA
14:56:20 IR A LA PLANTA
14:56:27 IR A LA PLANTA
14:56:27 IR A LA PLANTA
14:56:27 IR A LA PLANTA
14:56:27 IR A LA PLANTA
14:56:50 IR A LA PLANTA
14:57:01 IR A LA PLANTA
14:57:24 IR A LA PLANTA
14:57:24 IR A LA PLANTA
14:58:04 IR A LA PLANTA
14:58:04 IR A LA PLANTA
14:58:04 IR A LA PLANTA
14:58:37 IR A LA PLANTA
14:59:07 IR A LA PLANTA
14:59:07 IR A LA PLANTA
14:59:07 IR A LA PLANTA
14:59:13 IR A LA PLANTA
14:59:13 IR A LA PLANTA
14:59:31 IR A LA PLANTA
14:59:35 IR A LA PLANTA
14:59:43 IR A LA PLANTA
15:00:16 IR A LA PLANTA
15:00:38 IR A LA PLANTA
15:00:44 IR A LA PLANTA
15:00:47 IR A LA PLANTA
15:00:50 IR A LA PLANTA
15:00:50 IR A LA PLANTA
15:01:07 IR A LA PLANTA
15:01:08 IR A LA PLANTA
15:01:25 IR A LA PLANTA
15:01:25 IR A LA PLANTA
15:01:29 IR A LA PLANTA
15:02:05 IR A LA PLANTA
15:02:05 IR A LA PLANTA
15:02:39 IR A LA PLANTA
15:02:39 IR A LA PLANTA
15:03:13 IR A LA PLANTA
15:03:13 IR A LA PLANTA
15:03:13 IR A LA PLANTA
15:03:14 IR A LA PLANTA
15:03:14 IR A LA PLANTA
15:03:18 IR A LA PLANTA
15:03:48 IR A LA PLANTA
15:03:53 IR A LA PLANTA
15:03:53 IR A LA PLANTA
15:03:53 IR A LA PLANTA
15:03:53 IR A LA PLANTA
15:03:56 IR A LA PLANTA
15:04:23 IR A LA PLANTA
15:04:23 IR A LA PLANTA
15:04:28 IR A LA PLANTA
15:04:28 IR A LA PLANTA
15:04:28 IR A LA PLANTA
15:04:29 IR A LA PLANTA
15:04:33 IR A LA PLANTA
15:05:32 IR A LA PLANTA
15:05:33 IR A LA PLANTA
15:05:33 IR A LA PLANTA
15:05:33 IR A LA PLANTA
15:05:33 IR A LA PLANTA
15:06:07 IR A LA PLANTA
15:06:07 IR A LA PLANTA
15:06:07 IR A LA PLANTA
15:06:11 IR A LA PLANTA
15:06:12 IR A LA PLANTA
15:06:30 IR A LA PLANTA
15:06:48 IR A LA PLANTA
15:06:48 IR A LA PLANTA
15:06:48 IR A LA PLANTA
15:06:48 IR A LA PLANTA
15:07:22 IR A LA PLANTA
15:07:22 IR A LA PLANTA
15:07:27 IR A LA PLANTA
15:07:57 IR A LA PLANTA
15:07:57 IR A LA PLANTA
15:08:31 IR A LA PLANTA
15:08:31 IR A LA PLANTA
15:09:03 IR A LA PLANTA
15:09:05 IR A LA PLANTA
15:09:35 IR A LA PLANTA
15:09:35 IR A LA PLANTA
15:09:37 IR A LA PLANTA
15:09:50 IR A LA PLANTA
15:10:11 IR A LA PLANTA
15:10:38 IR A LA PLANTA
15:10:41 IR A LA PLANTA
15:11:45 IR A LA PLANTA
15:11:51 IR A LA PLANTA
15:12:11 IR A LA PLANTA
15:12:16 IR A LA PLANTA
15:12:16 IR A LA PLANTA
15:12:29 IR A LA PLANTA
15:12:43 IR A LA PLANTA
15:12:58 IR A LA PLANTA
15:13:24 IR A LA PLANTA
15:13:25 IR A LA PLANTA
15:14:03 IR A LA PLANTA
15:14:03 IR A LA PLANTA
15:14:04 IR A LA PLANTA
15:14:20 IR A LA PLANTA
15:14:38 IR A LA PLANTA
15:14:38 IR A LA PLANTA
15:14:38 IR A LA PLANTA
15:15:02 IR A LA PLANTA
15:15:12 IR A LA PLANTA
15:15:12 IR A LA PLANTA
15:15:12 IR A LA PLANTA
15:15:48 IR A LA PLANTA
15:16:15 IR A LA PLANTA
15:16:35 IR A LA PLANTA
15:17:09 IR A LA PLANTA
15:17:14 IR A LA PLANTA
15:17:14 IR A LA PLANTA
15:17:14 IR A LA PLANTA
15:17:14 IR A LA PLANTA
15:17:15 IR A LA PLANTA
15:17:19 IR A LA PLANTA
15:17:22 IR A LA PLANTA
15:17:50 IR A LA PLANTA
15:17:55 IR A LA PLANTA
15:17:56 IR A LA PLANTA
15:17:56 IR A LA PLANTA
15:17:56 IR A LA PLANTA
15:18:11 IR A LA PLANTA
15:18:11 IR A LA PLANTA
15:18:24 IR A LA PLANTA
15:18:34 IR A LA PLANTA
15:19:11 IR A LA PLANTA
15:19:11 IR A LA PLANTA
15:19:11 IR A LA PLANTA
15:19:11 IR A LA PLANTA
15:19:24 IR A LA PLANTA
15:19:42 IR A LA PLANTA
15:19:45 IR A LA PLANTA
15:19:45 IR A LA PLANTA
15:19:45 IR A LA PLANTA
15:19:45 IR A LA PLANTA
15:19:51 IR A LA PLANTA
15:19:55 IR A LA PLANTA
15:19:56 IR A LA PLANTA
15:19:58 IR A LA PLANTA
15:19:58 IR A LA PLANTA
15:20:05 IR A LA PLANTA
15:20:07 IR A LA PLANTA
15:20:28 IR A LA PLANTA
15:20:32 IR A LA PLANTA
15:20:35 IR A LA PLANTA
15:20:38 IR A LA PLANTA
15:21:04 IR A LA PLANTA
15:21:06 IR A LA PLANTA
15:21:11 IR A LA PLANTA
15:21:14 IR A LA PLANTA
15:21:30 IR A LA PLANTA
15:21:33 IR A LA PLANTA
15:21:44 IR A LA PLANTA
15:21:44 IR A LA PLANTA
15:21:44 IR A LA PLANTA
15:21:52 IR A LA PLANTA
15:22:13 IR A LA PLANTA
15:22:13 IR A LA PLANTA
15:22:25 IR A LA PLANTA
15:22:25 IR A LA PLANTA
15:22:31 IR A LA PLANTA
15:22:37 IR A LA PLANTA
15:22:44 IR A LA PLANTA
15:23:00 IR A LA PLANTA
15:23:03 IR A LA PLANTA
15:23:05 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:13 IR A LA PLANTA
15:23:53 IR A LA PLANTA
15:23:58 IR A LA PLANTA
15:24:14 IR A LA PLANTA
15:24:29 IR A LA PLANTA
15:24:29 IR A LA PLANTA
15:24:29 IR A LA PLANTA
15:24:59 IR A LA PLANTA
15:25:28 IR A LA PLANTA
15:25:44 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:25:59 IR A LA PLANTA
15:26:16 IR A LA PLANTA
15:27:02 IR A LA PLANTA
15:27:02 IR A LA PLANTA
15:27:21 IR A LA PLANTA
15:27:40 IR A LA PLANTA
15:27:40 IR A LA PLANTA
15:27:52 IR A LA PLANTA
15:28:15 IR A LA PLANTA
15:28:15 IR A LA PLANTA
15:28:15 IR A LA PLANTA
15:28:15 IR A LA PLANTA
15:28:15 IR A LA PLANTA
15:28:53 IR A LA PLANTA
15:28:54 IR A LA PLANTA
15:29:00 IR A LA PLANTA
15:29:01 IR A LA PLANTA
15:29:35 IR A LA PLANTA
15:30:05 IR A LA PLANTA
15:30:05 IR A LA PLANTA
15:30:05 IR A LA PLANTA
15:30:14 IR A LA PLANTA
15:30:22 IR A LA PLANTA
15:30:29 IR A LA PLANTA
15:30:35 IR A LA PLANTA
15:30:39 IR A LA PLANTA
15:30:40 IR A LA PLANTA
15:30:40 IR A LA PLANTA
15:30:46 IR A LA PLANTA
15:30:50 IR A LA PLANTA
15:30:55 IR A LA PLANTA
15:31:01 IR A LA PLANTA
15:31:09 IR A LA PLANTA
15:31:14 IR A LA PLANTA
15:31:14 IR A LA PLANTA
15:31:14 IR A LA PLANTA
15:31:48 IR A LA PLANTA
15:31:48 IR A LA PLANTA
15:32:23 IR A LA PLANTA
15:32:23 IR A LA PLANTA
15:32:31 IR A LA PLANTA
15:32:57 IR A LA PLANTA
15:32:57 IR A LA PLANTA
15:32:57 IR A LA PLANTA
15:32:57 IR A LA PLANTA
15:33:36 IR A LA PLANTA
15:33:42 IR A LA PLANTA
15:34:12 IR A LA PLANTA
15:34:12 IR A LA PLANTA
15:34:12 IR A LA PLANTA
15:34:17 IR A LA PLANTA
15:34:17 IR A LA PLANTA
15:34:57 IR A LA PLANTA
15:34:57 IR A LA PLANTA
15:35:03 IR A LA PLANTA
15:35:19 IR A LA PLANTA
15:35:25 IR A LA PLANTA
15:35:38 IR A LA PLANTA
15:35:39 IR A LA PLANTA
15:36:18 IR A LA PLANTA
15:36:47 IR A LA PLANTA
15:36:47 IR A LA PLANTA
15:36:47 IR A LA PLANTA
15:36:47 IR A LA PLANTA
15:36:53 IR A LA PLANTA
15:36:54 IR A LA PLANTA
15:36:58 IR A LA PLANTA
15:37:02 IR A LA PLANTA
15:37:21 IR A LA PLANTA
15:37:29 IR A LA PLANTA
15:37:29 IR A LA PLANTA
15:37:29 IR A LA PLANTA
15:38:08 IR A LA PLANTA
15:38:15 IR A LA PLANTA
15:38:44 IR A LA PLANTA
15:39:48 IR A LA PLANTA
15:39:48 IR A LA PLANTA
15:39:48 IR A LA PLANTA
15:39:48 IR A LA PLANTA
15:41:22 IR A LA PLANTA
15:42:50 IR A LA PLANTA
15:46:45 IR A LA PLANTA
15:46:50 IR A LA PLANTA
15:46:50 IR A LA PLANTA
15:47:23 IR A LA PLANTA
15:48:27 IR A LA PLANTA
15:49:35 IR A LA PLANTA
15:50:09 IR A LA PLANTA
15:50:44 IR A LA PLANTA
15:51:44 IR A LA PLANTA
15:52:45 IR A LA PLANTA
15:52:52 IR A LA PLANTA
15:53:25 IR A LA PLANTA
15:53:32 IR A LA PLANTA
15:54:02 IR A LA PLANTA
15:55:38 IR A LA PLANTA
15:56:12 IR A LA PLANTA
15:56:12 IR A LA PLANTA
15:59:01 IR A LA PLANTA
15:59:03 IR A LA PLANTA
15:59:08 IR A LA PLANTA
16:00:39 IR A LA PLANTA
16:04:13 IR A LA PLANTA
16:04:13 IR A LA PLANTA
16:04:47 IR A LA PLANTA
16:04:48 IR A LA PLANTA
16:05:50 IR A LA PLANTA
16:05:50 IR A LA PLANTA
16:06:21 IR A LA PLANTA
16:06:24 IR A LA PLANTA
16:06:25 IR A LA PLANTA
16:07:59 IR A LA PLANTA
16:12:44 IR A LA PLANTA
16:15:29 IR A LA PLANTA
16:15:52 IR A LA PLANTA
16:16:06 IR A LA PLANTA
16:16:47 IR A LA PLANTA
16:17:11 IR A LA PLANTA
16:19:09 IR A LA PLANTA
16:20:12 IR A LA PLANTA
16:20:12 IR A LA PLANTA
16:21:29 IR A LA PLANTA
16:21:44 IR A LA PLANTA
16:22:05 IR A LA PLANTA
16:22:08 IR A LA PLANTA
16:22:29 IR A LA PLANTA
16:22:45 IR A LA PLANTA
16:23:17 IR A LA PLANTA
16:23:17 IR A LA PLANTA
16:23:52 IR A LA PLANTA
16:26:23 IR A LA PLANTA
16:26:57 IR A LA PLANTA
16:27:05 IR A LA PLANTA
16:27:08 IR A LA PLANTA
16:31:54 IR A LA PLANTA
16:32:47 IR A LA PLANTA
16:32:49 IR A LA PLANTA
16:32:50 IR A LA PLANTA
16:32:54 IR A LA PLANTA
16:32:55 IR A LA PLANTA
16:32:56 IR A LA PLANTA
16:32:58 IR A LA PLANTA
16:32:59 IR A LA PLANTA
16:33:27 IR A LA PLANTA
16:34:01 IR A LA PLANTA
16:35:46 IR A LA PLANTA
16:36:20 IR A LA PLANTA
16:36:23 IR A LA PLANTA
16:36:28 IR A LA PLANTA
16:36:46 IR A LA PLANTA
16:36:57 IR A LA PLANTA
16:37:01 IR A LA PLANTA
16:37:05 IR A LA PLANTA
16:38:55 IR A LA PLANTA
16:39:16 IR A LA PLANTA
16:39:25 IR A LA PLANTA
16:39:33 IR A LA PLANTA
16:39:47 IR A LA PLANTA
16:40:16 IR A LA PLANTA
16:40:57 IR A LA PLANTA
16:41:01 IR A LA PLANTA
16:41:08 IR A LA PLANTA
16:41:10 IR A LA PLANTA
16:41:11 IR A LA PLANTA
16:41:13 IR A LA PLANTA
16:41:14 IR A LA PLANTA
16:41:15 IR A LA PLANTA
16:41:17 IR A LA PLANTA
16:42:19 IR A LA PLANTA
16:43:21 IR A LA PLANTA
16:43:56 IR A LA PLANTA
16:44:59 IR A LA PLANTA
16:45:00 IR A LA PLANTA
16:45:43 IR A LA PLANTA
16:48:04 IR A LA PLANTA
16:48:13 IR A LA PLANTA
16:48:16 IR A LA PLANTA
16:48:17 IR A LA PLANTA
16:48:18 IR A LA PLANTA
16:50:00 IR A LA PLANTA
16:50:06 IR A LA PLANTA
16:51:05 IR A LA PLANTA
16:52:02 IR A LA PLANTA
16:52:29 IR A LA PLANTA
16:52:40 IR A LA PLANTA
16:52:54 IR A LA PLANTA
16:53:05 IR A LA PLANTA
16:55:30 IR A LA PLANTA
16:56:21 IR A LA PLANTA
16:58:05 IR A LA PLANTA
16:58:24 IR A LA PLANTA
16:59:51 IR A LA PLANTA
16:59:51 IR A LA PLANTA
16:59:55 IR A LA PLANTA
17:00:11 IR A LA PLANTA
17:01:36 IR A LA PLANTA
17:03:54 IR A LA PLANTA
17:04:16 IR A LA PLANTA
17:04:19 IR A LA PLANTA
17:04:22 IR A LA PLANTA
17:04:34 IR A LA PLANTA
17:04:38 IR A LA PLANTA
17:04:46 IR A LA PLANTA
17:04:57 IR A LA PLANTA
17:06:18 IR A LA PLANTA
17:06:35 IR A LA PLANTA
17:06:49 IR A LA PLANTA
17:07:49 IR A LA PLANTA
17:08:02 IR A LA PLANTA
17:08:08 IR A LA PLANTA
17:08:12 IR A LA PLANTA
17:08:45 IR A LA PLANTA
17:08:46 IR A LA PLANTA
17:08:47 IR A LA PLANTA
17:08:49 IR A LA PLANTA
17:08:50 IR A LA PLANTA
17:08:58 IR A LA PLANTA
17:09:14 IR A LA PLANTA
17:09:19 IR A LA PLANTA
17:09:50 IR A LA PLANTA
17:09:54 IR A LA PLANTA
17:09:56 IR A LA PLANTA
17:09:58 IR A LA PLANTA
17:09:59 IR A LA PLANTA
17:10:03 IR A LA PLANTA
17:11:26 IR A LA PLANTA
17:11:27 IR A LA PLANTA
17:11:31 IR A LA PLANTA
17:16:01 IR A LA PLANTA
17:16:02 IR A LA PLANTA
17:16:03 IR A LA PLANTA
17:16:07 IR A LA PLANTA
17:16:10 IR A LA PLANTA
17:16:13 IR A LA PLANTA
17:16:15 IR A LA PLANTA
17:16:17 IR A LA PLANTA
17:16:18 IR A LA PLANTA
17:16:21 IR A LA PLANTA
17:16:23 IR A LA PLANTA
17:16:25 IR A LA PLANTA
17:16:33 IR A LA PLANTA
17:16:41 IR A LA PLANTA
17:16:42 IR A LA PLANTA
17:16:47 IR A LA PLANTA
17:17:41 IR A LA PLANTA
17:18:50 IR A LA PLANTA
17:18:50 IR A LA PLANTA
17:19:18 IR A LA PLANTA
17:20:52 IR A LA PLANTA
17:22:01 IR A LA PLANTA
17:22:09 IR A LA PLANTA
17:22:10 IR A LA PLANTA
17:23:04 IR A LA PLANTA
17:23:06 IR A LA PLANTA
17:23:07 IR A LA PLANTA
17:23:16 IR A LA PLANTA
17:23:16 IR A LA PLANTA
17:23:17 IR A LA PLANTA
17:23:26 IR A LA PLANTA
17:23:32 IR A LA PLANTA
17:24:01 IR A LA PLANTA
17:24:02 IR A LA PLANTA
17:24:06 IR A LA PLANTA
17:24:07 IR A LA PLANTA
17:24:10 IR A LA PLANTA
17:24:12 IR A LA PLANTA
17:24:30 IR A LA PLANTA
17:24:33 IR A LA PLANTA
17:25:04 IR A LA PLANTA
17:25:08 IR A LA PLANTA
17:25:16 IR A LA PLANTA
17:25:20 IR A LA PLANTA
17:25:35 IR A LA PLANTA
17:25:39 IR A LA PLANTA
17:25:50 IR A LA PLANTA
17:25:54 IR A LA PLANTA
17:26:12 IR A LA PLANTA
17:26:47 IR A LA PLANTA
17:27:14 IR A LA PLANTA
17:27:37 IR A LA PLANTA
17:27:42 IR A LA PLANTA
17:28:30 IR A LA PLANTA
17:29:17 IR A LA PLANTA
17:29:17 IR A LA PLANTA
17:29:26 IR A LA PLANTA
17:29:52 IR A LA PLANTA
17:30:16 IR A LA PLANTA
17:30:22 IR A LA PLANTA
17:31:26 IR A LA PLANTA
17:31:27 IR A LA PLANTA
17:31:30 IR A LA PLANTA
17:31:31 IR A LA PLANTA
17:31:31 IR A LA PLANTA
17:31:34 IR A LA PLANTA
17:31:38 IR A LA PLANTA
17:31:38 IR A LA PLANTA
17:31:43 IR A LA PLANTA
17:31:44 IR A LA PLANTA
17:31:54 IR A LA PLANTA
17:32:27 IR A LA PLANTA
17:33:33 IR A LA PLANTA
17:33:40 IR A LA PLANTA
17:34:01 IR A LA PLANTA
17:34:03 IR A LA PLANTA
17:34:07 IR A LA PLANTA
17:34:37 IR A LA PLANTA
17:34:54 IR A LA PLANTA
17:35:11 IR A LA PLANTA
17:35:28 IR A LA PLANTA
17:35:28 IR A LA PLANTA
17:36:57 IR A LA PLANTA
17:37:44 IR A LA PLANTA
17:37:48 IR A LA PLANTA
17:37:57 IR A LA PLANTA
17:37:59 IR A LA PLANTA
17:38:02 IR A LA PLANTA
17:38:04 IR A LA PLANTA
17:39:06 IR A LA PLANTA
17:39:37 IR A LA PLANTA
17:40:22 IR A LA PLANTA
17:41:41 IR A LA PLANTA
17:42:27 IR A LA PLANTA
17:42:44 IR A LA PLANTA
17:43:10 IR A LA PLANTA
17:44:16 IR A LA PLANTA
17:44:25 IR A LA PLANTA
17:44:34 IR A LA PLANTA
17:45:17 IR A LA PLANTA
17:45:37 IR A LA PLANTA
17:45:55 IR A LA PLANTA
17:45:57 IR A LA PLANTA
17:46:01 IR A LA PLANTA
17:46:05 IR A LA PLANTA
17:46:12 IR A LA PLANTA
17:46:14 IR A LA PLANTA
17:46:15 IR A LA PLANTA
17:46:36 IR A LA PLANTA
17:47:14 IR A LA PLANTA
17:47:42 IR A LA PLANTA
17:48:01 IR A LA PLANTA
17:48:03 IR A LA PLANTA
17:48:27 IR A LA PLANTA
17:48:32 IR A LA PLANTA
17:48:39 IR A LA PLANTA
17:48:46 IR A LA PLANTA
17:48:46 IR A LA PLANTA
17:49:20 IR A LA PLANTA
17:49:20 IR A LA PLANTA
17:49:20 IR A LA PLANTA
17:49:55 IR A LA PLANTA
17:50:30 IR A LA PLANTA
17:51:47 IR A LA PLANTA
17:53:01 IR A LA PLANTA
17:53:02 IR A LA PLANTA
17:53:47 IR A LA PLANTA
17:53:58 IR A LA PLANTA
17:54:04 IR A LA PLANTA
17:54:04 IR A LA PLANTA
17:54:17 IR A LA PLANTA
17:54:32 IR A LA PLANTA
17:55:05 IR A LA PLANTA
17:55:11 IR A LA PLANTA
17:55:15 IR A LA PLANTA
17:55:32 IR A LA PLANTA
17:55:36 IR A LA PLANTA
17:55:38 IR A LA PLANTA
17:56:06 IR A LA PLANTA
17:56:06 IR A LA PLANTA
17:56:19 IR A LA PLANTA
17:56:31 IR A LA PLANTA
17:56:32 IR A LA PLANTA
17:56:36 IR A LA PLANTA
17:56:40 IR A LA PLANTA
17:56:41 IR A LA PLANTA
17:56:49 IR A LA PLANTA
17:56:53 IR A LA PLANTA
17:56:54 IR A LA PLANTA
17:57:16 IR A LA PLANTA
17:57:39 IR A LA PLANTA
17:57:44 IR A LA PLANTA
17:57:58 IR A LA PLANTA
17:58:08 IR A LA PLANTA
17:58:20 IR A LA PLANTA
17:58:27 IR A LA PLANTA
17:58:53 IR A LA PLANTA
17:59:28 IR A LA PLANTA
17:59:28 IR A LA PLANTA
17:59:38 IR A LA PLANTA
18:01:05 IR A LA PLANTA
18:02:01 IR A LA PLANTA
18:02:13 IR A LA PLANTA
18:02:13 IR A LA PLANTA
18:02:13 IR A LA PLANTA
18:02:39 IR A LA PLANTA
18:02:48 IR A LA PLANTA
18:02:53 IR A LA PLANTA
18:02:56 IR A LA PLANTA
18:03:19 IR A LA PLANTA
18:03:30 IR A LA PLANTA
18:04:23 IR A LA PLANTA
18:04:27 IR A LA PLANTA
18:04:27 IR A LA PLANTA
18:04:27 IR A LA PLANTA
18:04:27 IR A LA PLANTA
18:04:32 IR A LA PLANTA
18:04:32 IR A LA PLANTA
18:05:07 IR A LA PLANTA
18:05:12 IR A LA PLANTA
18:05:33 IR A LA PLANTA
18:05:35 IR A LA PLANTA
18:05:47 IR A LA PLANTA
18:05:47 IR A LA PLANTA
18:05:47 IR A LA PLANTA
18:05:47 IR A LA PLANTA
18:05:47 IR A LA PLANTA
18:05:48 IR A LA PLANTA
18:05:48 IR A LA PLANTA
18:06:21 IR A LA PLANTA
18:06:21 IR A LA PLANTA
18:06:21 IR A LA PLANTA
18:06:21 IR A LA PLANTA
18:06:27 IR A LA PLANTA
18:07:06 IR A LA PLANTA
18:07:10 IR A LA PLANTA
18:07:11 IR A LA PLANTA
18:07:13 IR A LA PLANTA
18:07:14 IR A LA PLANTA
18:07:16 IR A LA PLANTA
18:07:26 IR A LA PLANTA
18:07:26 IR A LA PLANTA
18:07:26 IR A LA PLANTA
18:07:26 IR A LA PLANTA
18:07:26 IR A LA PLANTA
18:07:29 IR A LA PLANTA
18:07:56 IR A LA PLANTA
18:07:59 IR A LA PLANTA
18:08:01 IR A LA PLANTA
18:08:10 IR A LA PLANTA
18:08:22 IR A LA PLANTA
18:08:22 IR A LA PLANTA
18:08:30 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:08:56 IR A LA PLANTA
18:09:04 IR A LA PLANTA
18:09:04 IR A LA PLANTA
18:09:04 IR A LA PLANTA
18:09:04 IR A LA PLANTA
18:09:31 IR A LA PLANTA
18:10:08 IR A LA PLANTA
18:10:08 IR A LA PLANTA
18:10:43 IR A LA PLANTA
18:10:43 IR A LA PLANTA
18:11:17 IR A LA PLANTA
18:13:14 IR A LA PLANTA
18:13:19 IR A LA PLANTA
18:13:44 IR A LA PLANTA
18:13:49 IR A LA PLANTA
18:14:23 IR A LA PLANTA
18:14:23 IR A LA PLANTA
18:14:58 IR A LA PLANTA
18:14:58 IR A LA PLANTA
18:14:58 IR A LA PLANTA
18:16:01 IR A LA PLANTA
18:16:36 IR A LA PLANTA
18:16:36 IR A LA PLANTA
18:16:53 IR A LA PLANTA
18:17:11 IR A LA PLANTA
18:17:11 IR A LA PLANTA
18:18:14 IR A LA PLANTA
18:19:17 IR A LA PLANTA
18:19:18 IR A LA PLANTA
18:19:51 IR A LA PLANTA
18:19:51 IR A LA PLANTA
18:19:51 IR A LA PLANTA
18:19:51 IR A LA PLANTA
18:19:52 IR A LA PLANTA
18:20:30 IR A LA PLANTA
18:20:47 IR A LA PLANTA
18:20:55 IR A LA PLANTA
18:20:57 IR A LA PLANTA
18:21:05 IR A LA PLANTA
18:21:05 IR A LA PLANTA
18:21:05 IR A LA PLANTA
18:21:39 IR A LA PLANTA
18:21:51 IR A LA PLANTA
18:21:57 IR A LA PLANTA
18:22:53 IR A LA PLANTA
18:23:44 IR A LA PLANTA
18:23:58 IR A LA PLANTA
18:23:58 IR A LA PLANTA
18:23:58 IR A LA PLANTA
18:25:07 IR A LA PLANTA
18:25:07 IR A LA PLANTA
18:25:07 IR A LA PLANTA
18:25:21 IR A LA PLANTA
18:25:21 IR A LA PLANTA
18:25:43 IR A LA PLANTA
18:26:22 IR A LA PLANTA
18:26:22 IR A LA PLANTA
18:26:58 IR A LA PLANTA
18:26:58 IR A LA PLANTA
18:27:28 IR A LA PLANTA
18:27:58 IR A LA PLANTA
18:28:33 IR A LA PLANTA
18:29:38 IR A LA PLANTA
18:30:10 IR A LA PLANTA
18:30:10 IR A LA PLANTA
18:30:13 IR A LA PLANTA
18:30:15 IR A LA PLANTA
18:30:50 IR A LA PLANTA
18:30:50 IR A LA PLANTA
18:30:50 IR A LA PLANTA
18:31:26 IR A LA PLANTA
18:31:26 IR A LA PLANTA
18:31:26 IR A LA PLANTA
18:31:26 IR A LA PLANTA
18:32:25 IR A LA PLANTA
18:32:36 IR A LA PLANTA
18:32:53 IR A LA PLANTA
18:33:20 IR A LA PLANTA
18:33:21 IR A LA PLANTA
18:33:28 IR A LA PLANTA
18:33:28 IR A LA PLANTA
18:33:50 IR A LA PLANTA
18:33:57 IR A LA PLANTA
18:33:58 IR A LA PLANTA
18:34:01 IR A LA PLANTA
18:34:02 IR A LA PLANTA
18:34:43 IR A LA PLANTA
18:34:43 IR A LA PLANTA
18:36:45 IR A LA PLANTA
18:37:14 IR A LA PLANTA
18:37:15 IR A LA PLANTA
18:38:23 IR A LA PLANTA
18:38:23 IR A LA PLANTA
18:38:24 IR A LA PLANTA
18:39:13 IR A LA PLANTA
18:39:28 IR A LA PLANTA
18:41:59 IR A LA PLANTA
18:44:05 IR A LA PLANTA
18:44:32 IR A LA PLANTA
18:44:32 IR A LA PLANTA
18:45:06 IR A LA PLANTA
18:45:12 IR A LA PLANTA
18:45:37 IR A LA PLANTA
18:45:42 IR A LA PLANTA
18:45:42 IR A LA PLANTA
18:45:42 IR A LA PLANTA
18:46:15 IR A LA PLANTA
18:46:40 IR A LA PLANTA
18:46:50 IR A LA PLANTA
18:47:20 IR A LA PLANTA
18:48:23 IR A LA PLANTA
18:48:23 IR A LA PLANTA
18:48:23 IR A LA PLANTA
18:48:28 IR A LA PLANTA
18:49:03 IR A LA PLANTA
18:49:03 IR A LA PLANTA
18:49:37 IR A LA PLANTA
18:49:40 IR A LA PLANTA
18:49:45 IR A LA PLANTA
18:50:18 IR A LA PLANTA
18:50:41 IR A LA PLANTA
18:50:45 IR A LA PLANTA
18:50:51 IR A LA PLANTA
18:51:11 IR A LA PLANTA
18:51:13 IR A LA PLANTA
18:51:33 IR A LA PLANTA
18:51:39 IR A LA PLANTA
18:51:47 IR A LA PLANTA
18:51:58 IR A LA PLANTA
18:52:11 IR A LA PLANTA
18:52:13 IR A LA PLANTA
18:52:20 IR A LA PLANTA
18:52:22 IR A LA PLANTA
18:52:22 IR A LA PLANTA
18:52:43 IR A LA PLANTA
18:52:43 IR A LA PLANTA
18:53:00 IR A LA PLANTA
18:53:27 IR A LA PLANTA
18:53:27 IR A LA PLANTA
18:53:32 IR A LA PLANTA
18:53:46 IR A LA PLANTA
18:53:46 IR A LA PLANTA
18:54:01 IR A LA PLANTA
18:54:03 IR A LA PLANTA
18:54:20 IR A LA PLANTA
18:54:20 IR A LA PLANTA
18:54:32 IR A LA PLANTA
18:54:32 IR A LA PLANTA
18:54:32 IR A LA PLANTA
18:55:00 IR A LA PLANTA
18:55:05 IR A LA PLANTA
18:55:06 IR A LA PLANTA
18:55:36 IR A LA PLANTA
18:55:36 IR A LA PLANTA
18:55:44 IR A LA PLANTA
18:55:44 IR A LA PLANTA
18:56:10 IR A LA PLANTA
18:56:11 IR A LA PLANTA
18:56:20 IR A LA PLANTA
18:56:20 IR A LA PLANTA
18:56:45 IR A LA PLANTA
18:56:53 IR A LA PLANTA
18:57:18 IR A LA PLANTA
18:57:28 IR A LA PLANTA
18:57:28 IR A LA PLANTA
18:57:28 IR A LA PLANTA
18:57:28 IR A LA PLANTA
18:57:52 IR A LA PLANTA
18:58:03 IR A LA PLANTA
18:58:26 IR A LA PLANTA
18:58:26 IR A LA PLANTA
18:58:36 IR A LA PLANTA
18:59:02 IR A LA PLANTA
18:59:02 IR A LA PLANTA
18:59:02 IR A LA PLANTA
18:59:02 IR A LA PLANTA
18:59:02 IR A LA PLANTA
18:59:06 IR A LA PLANTA
18:59:06 IR A LA PLANTA
18:59:08 IR A LA PLANTA
18:59:08 IR A LA PLANTA
18:59:14 IR A LA PLANTA
18:59:40 IR A LA PLANTA
18:59:50 IR A LA PLANTA
19:00:14 IR A LA PLANTA
19:00:14 IR A LA PLANTA
19:00:23 IR A LA PLANTA
19:00:23 IR A LA PLANTA
19:00:23 IR A LA PLANTA
19:00:24 IR A LA PLANTA
19:00:48 IR A LA PLANTA
19:00:48 IR A LA PLANTA
19:00:58 IR A LA PLANTA
19:00:58 IR A LA PLANTA
19:01:32 IR A LA PLANTA
19:01:32 IR A LA PLANTA
19:01:51 IR A LA PLANTA
19:02:06 IR A LA PLANTA
19:02:06 IR A LA PLANTA
19:02:21 IR A LA PLANTA
19:02:40 IR A LA PLANTA
19:02:40 IR A LA PLANTA
19:02:47 IR A LA PLANTA
19:02:55 IR A LA PLANTA
19:02:55 IR A LA PLANTA
19:03:14 IR A LA PLANTA
19:03:30 IR A LA PLANTA
19:03:30 IR A LA PLANTA
19:03:48 IR A LA PLANTA
19:03:48 IR A LA PLANTA
19:03:48 IR A LA PLANTA
19:03:51 IR A LA PLANTA
19:03:53 IR A LA PLANTA
19:04:15 IR A LA PLANTA
19:04:28 IR A LA PLANTA
19:04:28 IR A LA PLANTA
19:04:28 IR A LA PLANTA
19:04:33 IR A LA PLANTA
19:04:33 IR A LA PLANTA
19:04:55 IR A LA PLANTA
19:05:04 IR A LA PLANTA
19:05:04 IR A LA PLANTA
19:05:04 IR A LA PLANTA
19:05:04 IR A LA PLANTA
19:05:07 IR A LA PLANTA
19:05:07 IR A LA PLANTA
19:05:10 IR A LA PLANTA
19:05:10 IR A LA PLANTA
19:05:44 IR A LA PLANTA
19:06:10 IR A LA PLANTA
19:06:19 IR A LA PLANTA
19:06:19 IR A LA PLANTA
19:06:19 IR A LA PLANTA
19:06:24 IR A LA PLANTA
19:06:44 IR A LA PLANTA
19:06:45 IR A LA PLANTA
19:06:49 IR A LA PLANTA
19:07:03 IR A LA PLANTA
19:07:38 IR A LA PLANTA
19:07:38 IR A LA PLANTA
19:07:38 IR A LA PLANTA
19:07:38 IR A LA PLANTA
19:07:43 IR A LA PLANTA
19:07:43 IR A LA PLANTA
19:07:50 IR A LA PLANTA
19:08:18 IR A LA PLANTA
19:08:18 IR A LA PLANTA
19:08:20 IR A LA PLANTA
19:08:20 IR A LA PLANTA
19:08:20 IR A LA PLANTA
19:08:25 IR A LA PLANTA
19:08:25 IR A LA PLANTA
19:09:01 IR A LA PLANTA
19:09:01 IR A LA PLANTA
19:09:01 IR A LA PLANTA
19:09:01 IR A LA PLANTA
19:09:17 IR A LA PLANTA
19:09:17 IR A LA PLANTA
19:09:22 IR A LA PLANTA
19:09:35 IR A LA PLANTA
19:09:36 IR A LA PLANTA
19:09:36 IR A LA PLANTA
19:09:41 IR A LA PLANTA
19:10:17 IR A LA PLANTA
19:10:17 IR A LA PLANTA
19:10:17 IR A LA PLANTA
19:10:22 IR A LA PLANTA
19:10:56 IR A LA PLANTA
19:10:56 IR A LA PLANTA
19:10:57 IR A LA PLANTA
19:11:32 IR A LA PLANTA
19:11:32 IR A LA PLANTA
19:11:53 IR A LA PLANTA
19:11:55 IR A LA PLANTA
19:12:06 IR A LA PLANTA
19:12:06 IR A LA PLANTA
19:12:11 IR A LA PLANTA
19:12:17 IR A LA PLANTA
19:12:52 IR A LA PLANTA
19:12:52 IR A LA PLANTA
19:12:53 IR A LA PLANTA
19:12:56 IR A LA PLANTA
19:13:06 IR A LA PLANTA
19:13:26 IR A LA PLANTA
19:13:31 IR A LA PLANTA
19:14:06 IR A LA PLANTA
19:14:06 IR A LA PLANTA
19:14:41 IR A LA PLANTA
19:14:41 IR A LA PLANTA
19:14:41 IR A LA PLANTA
19:14:41 IR A LA PLANTA
19:14:54 IR A LA PLANTA
19:15:15 IR A LA PLANTA
19:15:15 IR A LA PLANTA
19:15:24 IR A LA PLANTA
19:15:24 IR A LA PLANTA
19:15:29 IR A LA PLANTA
19:15:49 IR A LA PLANTA
19:15:49 IR A LA PLANTA
19:15:51 IR A LA PLANTA
19:15:59 IR A LA PLANTA
19:15:59 IR A LA PLANTA
19:16:24 IR A LA PLANTA
19:16:39 IR A LA PLANTA
19:16:58 IR A LA PLANTA
19:16:58 IR A LA PLANTA
19:16:58 IR A LA PLANTA
19:17:09 IR A LA PLANTA
19:17:41 IR A LA PLANTA
19:17:43 IR A LA PLANTA
19:18:03 IR A LA PLANTA
19:18:03 IR A LA PLANTA
19:18:06 IR A LA PLANTA
19:18:08 IR A LA PLANTA
19:18:44 IR A LA PLANTA
19:18:50 IR A LA PLANTA
19:18:56 IR A LA PLANTA
19:19:19 IR A LA PLANTA
19:19:19 IR A LA PLANTA
19:19:19 IR A LA PLANTA
19:19:31 IR A LA PLANTA
19:19:31 IR A LA PLANTA
19:19:53 IR A LA PLANTA
19:19:53 IR A LA PLANTA
19:20:27 IR A LA PLANTA
19:20:27 IR A LA PLANTA
19:20:27 IR A LA PLANTA
19:20:35 IR A LA PLANTA
19:20:35 IR A LA PLANTA
19:21:01 IR A LA PLANTA
19:21:01 IR A LA PLANTA
19:21:01 IR A LA PLANTA
19:21:09 IR A LA PLANTA
19:21:35 IR A LA PLANTA
19:21:35 IR A LA PLANTA
19:21:35 IR A LA PLANTA
19:21:39 IR A LA PLANTA
19:21:40 IR A LA PLANTA
19:22:15 IR A LA PLANTA
19:22:15 IR A LA PLANTA
19:22:22 IR A LA PLANTA
19:22:22 IR A LA PLANTA
19:22:38 IR A LA PLANTA
19:22:42 IR A LA PLANTA
19:22:53 IR A LA PLANTA
19:22:58 IR A LA PLANTA
19:22:59 IR A LA PLANTA
19:23:02 IR A LA PLANTA
19:23:08 IR A LA PLANTA
19:23:17 IR A LA PLANTA
19:23:31 IR A LA PLANTA
19:23:57 IR A LA PLANTA
19:24:02 IR A LA PLANTA
19:24:32 IR A LA PLANTA
19:24:32 IR A LA PLANTA
19:24:45 IR A LA PLANTA
19:25:06 IR A LA PLANTA
19:25:36 IR A LA PLANTA
19:25:36 IR A LA PLANTA
19:25:36 IR A LA PLANTA
19:25:36 IR A LA PLANTA
19:26:16 IR A LA PLANTA
19:26:16 IR A LA PLANTA
19:26:16 IR A LA PLANTA
19:26:16 IR A LA PLANTA
19:26:23 IR A LA PLANTA
19:26:23 IR A LA PLANTA
19:26:44 IR A LA PLANTA
19:26:58 IR A LA PLANTA
19:26:58 IR A LA PLANTA
19:27:03 IR A LA PLANTA
19:27:03 IR A LA PLANTA
19:27:09 IR A LA PLANTA
19:27:09 IR A LA PLANTA
19:27:21 IR A LA PLANTA
19:27:45 IR A LA PLANTA
19:27:45 IR A LA PLANTA
19:27:45 IR A LA PLANTA
19:27:45 IR A LA PLANTA
19:27:46 IR A LA PLANTA
19:28:20 IR A LA PLANTA
19:28:20 IR A LA PLANTA
19:28:20 IR A LA PLANTA
19:28:20 IR A LA PLANTA
19:28:20 IR A LA PLANTA
19:28:47 IR A LA PLANTA
19:28:47 IR A LA PLANTA
19:29:17 IR A LA PLANTA
19:29:24 IR A LA PLANTA
19:29:24 IR A LA PLANTA
19:29:51 IR A LA PLANTA
19:29:58 IR A LA PLANTA
19:29:58 IR A LA PLANTA
19:30:33 IR A LA PLANTA
19:30:33 IR A LA PLANTA
19:30:33 IR A LA PLANTA
19:30:54 IR A LA PLANTA
19:31:07 IR A LA PLANTA
19:31:07 IR A LA PLANTA
19:31:07 IR A LA PLANTA
19:31:07 IR A LA PLANTA
19:31:32 IR A LA PLANTA
19:31:42 IR A LA PLANTA
19:31:42 IR A LA PLANTA
19:32:07 IR A LA PLANTA
19:32:16 IR A LA PLANTA
19:32:16 IR A LA PLANTA
19:32:16 IR A LA PLANTA
19:32:16 IR A LA PLANTA
19:32:37 IR A LA PLANTA
19:32:55 IR A LA PLANTA
19:32:55 IR A LA PLANTA
19:33:02 IR A LA PLANTA
19:33:32 IR A LA PLANTA
19:33:32 IR A LA PLANTA
19:34:06 IR A LA PLANTA
19:34:06 IR A LA PLANTA
19:34:06 IR A LA PLANTA
19:34:06 IR A LA PLANTA
19:34:40 IR A LA PLANTA
19:34:40 IR A LA PLANTA
19:34:40 IR A LA PLANTA
19:34:45 IR A LA PLANTA
19:35:21 IR A LA PLANTA
19:35:21 IR A LA PLANTA
19:35:21 IR A LA PLANTA
19:36:20 IR A LA PLANTA
19:36:20 IR A LA PLANTA
19:36:20 IR A LA PLANTA
19:36:20 IR A LA PLANTA
19:36:25 IR A LA PLANTA
19:37:00 IR A LA PLANTA
19:37:00 IR A LA PLANTA
19:37:01 IR A LA PLANTA
19:37:01 IR A LA PLANTA
19:37:01 IR A LA PLANTA
19:37:01 IR A LA PLANTA
19:37:03 IR A LA PLANTA
19:37:35 IR A LA PLANTA
19:37:35 IR A LA PLANTA
19:37:35 IR A LA PLANTA
19:37:35 IR A LA PLANTA
19:38:06 IR A LA PLANTA
19:38:14 IR A LA PLANTA
19:38:14 IR A LA PLANTA
19:38:19 IR A LA PLANTA
19:38:54 IR A LA PLANTA
19:38:54 IR A LA PLANTA
19:38:54 IR A LA PLANTA
19:38:54 IR A LA PLANTA
19:38:55 IR A LA PLANTA
19:38:55 IR A LA PLANTA
19:39:01 IR A LA PLANTA
19:40:10 IR A LA PLANTA
19:40:45 IR A LA PLANTA
19:40:45 IR A LA PLANTA
19:40:45 IR A LA PLANTA
19:40:45 IR A LA PLANTA
19:41:14 IR A LA PLANTA
19:41:19 IR A LA PLANTA
19:41:19 IR A LA PLANTA
19:41:20 IR A LA PLANTA
19:41:54 IR A LA PLANTA
19:41:54 IR A LA PLANTA
19:42:33 IR A LA PLANTA
19:42:33 IR A LA PLANTA
19:42:33 IR A LA PLANTA
19:42:43 IR A LA PLANTA
19:42:56 IR A LA PLANTA
19:43:07 IR A LA PLANTA
19:43:07 IR A LA PLANTA
19:43:07 IR A LA PLANTA
19:43:32 IR A LA PLANTA
19:43:42 IR A LA PLANTA
19:43:42 IR A LA PLANTA
19:44:40 IR A LA PLANTA
19:44:41 IR A LA PLANTA
19:44:41 IR A LA PLANTA
19:44:45 IR A LA PLANTA
19:44:47 IR A LA PLANTA
19:45:19 IR A LA PLANTA
19:45:19 IR A LA PLANTA
19:46:23 IR A LA PLANTA
19:46:53 IR A LA PLANTA
19:47:11 IR A LA PLANTA
19:47:12 IR A LA PLANTA
19:47:20 IR A LA PLANTA
19:48:02 IR A LA PLANTA
19:48:08 IR A LA PLANTA
19:48:16 IR A LA PLANTA
19:48:25 IR A LA PLANTA
19:48:33 IR A LA PLANTA
19:48:58 IR A LA PLANTA
19:50:05 IR A LA PLANTA
19:50:06 IR A LA PLANTA
19:52:38 IR A LA PLANTA
19:52:41 IR A LA PLANTA
19:53:32 IR A LA PLANTA
19:53:32 IR A LA PLANTA
19:53:32 IR A LA PLANTA
19:53:37 IR A LA PLANTA
19:53:43 IR A LA PLANTA
19:53:43 IR A LA PLANTA
19:53:52 IR A LA PLANTA
19:53:59 IR A LA PLANTA
19:54:05 IR A LA PLANTA
19:54:09 IR A LA PLANTA
19:54:48 IR A LA PLANTA
19:54:50 IR A LA PLANTA
19:54:58 IR A LA PLANTA
19:55:26 IR A LA PLANTA
19:55:37 IR A LA PLANTA
19:55:37 IR A LA PLANTA
19:55:37 IR A LA PLANTA
19:56:11 IR A LA PLANTA
19:56:29 IR A LA PLANTA
19:56:45 IR A LA PLANTA
19:57:03 IR A LA PLANTA
19:57:18 IR A LA PLANTA
19:57:18 IR A LA PLANTA
19:58:32 IR A LA PLANTA
19:58:38 IR A LA PLANTA
19:58:41 IR A LA PLANTA
19:58:44 IR A LA PLANTA
19:58:45 IR A LA PLANTA
19:58:46 IR A LA PLANTA
19:58:48 IR A LA PLANTA
19:58:48 IR A LA PLANTA
19:58:48 IR A LA PLANTA
19:58:48 IR A LA PLANTA
19:58:49 IR A LA PLANTA
19:58:50 IR A LA PLANTA
19:58:51 IR A LA PLANTA
19:58:59 IR A LA PLANTA
19:59:00 IR A LA PLANTA
19:59:03 IR A LA PLANTA
19:59:04 IR A LA PLANTA
19:59:06 IR A LA PLANTA
19:59:08 IR A LA PLANTA
19:59:22 IR A LA PLANTA
19:59:22 IR A LA PLANTA
19:59:30 IR A LA PLANTA
19:59:34 IR A LA PLANTA
19:59:39 IR A LA PLANTA
19:59:45 IR A LA PLANTA
19:59:51 IR A LA PLANTA
20:00:01 IR A LA PLANTA
20:00:03 IR A LA PLANTA
20:00:11 IR A LA PLANTA
20:00:31 IR A LA PLANTA
20:00:54 IR A LA PLANTA
20:00:54 IR A LA PLANTA
20:01:28 IR A LA PLANTA
20:01:28 IR A LA PLANTA
20:01:28 IR A LA PLANTA
20:01:35 IR A LA PLANTA
20:01:43 IR A LA PLANTA
20:01:50 IR A LA PLANTA
20:01:52 IR A LA PLANTA
20:02:02 IR A LA PLANTA
20:02:05 IR A LA PLANTA
20:02:05 IR A LA PLANTA
20:02:52 IR A LA PLANTA
20:03:27 IR A LA PLANTA
20:03:27 IR A LA PLANTA
20:03:47 IR A LA PLANTA
20:03:50 IR A LA PLANTA
20:04:01 IR A LA PLANTA
20:04:02 IR A LA PLANTA
20:04:05 IR A LA PLANTA
20:04:06 IR A LA PLANTA
20:04:09 IR A LA PLANTA
20:04:11 IR A LA PLANTA
20:04:13 IR A LA PLANTA
20:04:15 IR A LA PLANTA
20:04:33 IR A LA PLANTA
20:04:35 IR A LA PLANTA
20:05:29 IR A LA PLANTA
20:05:38 IR A LA PLANTA
20:05:44 IR A LA PLANTA
20:05:59 IR A LA PLANTA
20:06:06 IR A LA PLANTA
20:07:23 IR A LA PLANTA
20:07:28 IR A LA PLANTA
20:08:01 IR A LA PLANTA
20:08:06 IR A LA PLANTA
20:08:08 IR A LA PLANTA
20:08:08 IR A LA PLANTA
20:08:11 IR A LA PLANTA
20:08:29 IR A LA PLANTA
20:08:36 IR A LA PLANTA
20:08:44 IR A LA PLANTA
20:08:49 IR A LA PLANTA
20:08:50 IR A LA PLANTA
20:08:51 IR A LA PLANTA
20:08:52 IR A LA PLANTA
20:08:54 IR A LA PLANTA
20:08:55 IR A LA PLANTA
20:09:59 IR A LA PLANTA
20:10:08 IR A LA PLANTA
20:10:08 IR A LA PLANTA
20:10:35 IR A LA PLANTA
20:10:37 IR A LA PLANTA
20:10:37 IR A LA PLANTA
20:10:42 IR A LA PLANTA
20:10:48 IR A LA PLANTA
20:10:56 IR A LA PLANTA
20:10:57 IR A LA PLANTA
20:11:00 IR A LA PLANTA
20:11:01 IR A LA PLANTA
20:11:03 IR A LA PLANTA
20:11:04 IR A LA PLANTA
20:11:04 IR A LA PLANTA
20:11:08 IR A LA PLANTA
20:11:51 IR A LA PLANTA
20:12:16 IR A LA PLANTA
20:12:21 IR A LA PLANTA
20:12:34 IR A LA PLANTA
20:12:36 IR A LA PLANTA
20:12:37 IR A LA PLANTA
20:13:09 IR A LA PLANTA
20:13:32 IR A LA PLANTA
20:13:33 IR A LA PLANTA
20:13:49 IR A LA PLANTA
20:14:16 IR A LA PLANTA
20:14:38 IR A LA PLANTA
20:14:52 IR A LA PLANTA
20:14:53 IR A LA PLANTA
20:14:58 IR A LA PLANTA
20:15:05 IR A LA PLANTA
20:16:09 IR A LA PLANTA
20:17:34 IR A LA PLANTA
20:17:35 IR A LA PLANTA
20:18:09 IR A LA PLANTA
20:18:38 IR A LA PLANTA
20:18:44 IR A LA PLANTA
20:18:49 IR A LA PLANTA
20:18:55 IR A LA PLANTA
20:19:01 IR A LA PLANTA
20:19:06 IR A LA PLANTA
20:19:06 IR A LA PLANTA
20:22:23 IR A LA PLANTA
20:23:18 IR A LA PLANTA
20:23:35 IR A LA PLANTA
20:24:04 IR A LA PLANTA
20:24:26 IR A LA PLANTA
20:24:42 IR A LA PLANTA
20:24:47 IR A LA PLANTA
20:24:49 IR A LA PLANTA
20:24:51 IR A LA PLANTA
20:24:52 IR A LA PLANTA
20:24:56 IR A LA PLANTA
20:25:27 IR A LA PLANTA
20:25:47 IR A LA PLANTA
20:26:05 IR A LA PLANTA
20:27:05 IR A LA PLANTA
20:27:29 IR A LA PLANTA
20:28:37 IR A LA PLANTA
20:28:37 IR A LA PLANTA
20:28:44 IR A LA PLANTA
20:30:20 IR A LA PLANTA
20:30:25 IR A LA PLANTA
20:30:47 IR A LA PLANTA
20:33:34 IR A LA PLANTA
20:34:25 IR A LA PLANTA
20:36:15 IR A LA PLANTA
20:37:02 IR A LA PLANTA
20:37:27 IR A LA PLANTA
20:37:32 IR A LA PLANTA
20:37:47 IR A LA PLANTA
20:40:13 IR A LA PLANTA
20:40:20 IR A LA PLANTA
20:40:28 IR A LA PLANTA
20:40:33 IR A LA PLANTA
20:40:37 IR A LA PLANTA
20:40:42 IR A LA PLANTA
20:41:03 IR A LA PLANTA
20:41:07 IR A LA PLANTA
20:41:11 IR A LA PLANTA
20:41:12 IR A LA PLANTA
20:41:15 IR A LA PLANTA
20:41:16 IR A LA PLANTA
20:41:21 IR A LA PLANTA
20:41:44 IR A LA PLANTA
20:44:18 IR A LA PLANTA
20:45:14 IR A LA PLANTA
20:45:37 IR A LA PLANTA
20:46:00 IR A LA PLANTA
20:46:05 IR A LA PLANTA
20:46:40 IR A LA PLANTA
20:47:07 IR A LA PLANTA
20:50:08 IR A LA PLANTA
20:53:10 IR A LA PLANTA
20:53:22 IR A LA PLANTA
20:53:39 IR A LA PLANTA
20:53:51 IR A LA PLANTA
20:54:03 IR A LA PLANTA
20:54:26 IR A LA PLANTA
20:54:39 IR A LA PLANTA
20:54:51 IR A LA PLANTA
20:55:03 IR A LA PLANTA
20:55:19 IR A LA PLANTA
20:55:35 IR A LA PLANTA
20:55:59 IR A LA PLANTA
20:56:00 IR A LA PLANTA
20:56:00 IR A LA PLANTA
20:56:13 IR A LA PLANTA
20:56:27 IR A LA PLANTA
20:56:43 IR A LA PLANTA
20:56:47 IR A LA PLANTA
20:56:49 IR A LA PLANTA
20:56:50 IR A LA PLANTA
20:56:54 IR A LA PLANTA
20:56:59 IR A LA PLANTA
20:57:03 IR A LA PLANTA
20:57:08 IR A LA PLANTA
20:57:10 IR A LA PLANTA
20:57:13 IR A LA PLANTA
20:57:17 IR A LA PLANTA
20:57:22 IR A LA PLANTA
20:57:31 IR A LA PLANTA
20:57:35 IR A LA PLANTA
20:57:36 IR A LA PLANTA
20:57:40 IR A LA PLANTA
20:57:46 IR A LA PLANTA
20:57:50 IR A LA PLANTA
20:57:54 IR A LA PLANTA
20:58:00 IR A LA PLANTA
20:58:03 IR A LA PLANTA
20:58:08 IR A LA PLANTA
20:58:14 IR A LA PLANTA
20:58:22 IR A LA PLANTA
20:58:26 IR A LA PLANTA
20:58:30 IR A LA PLANTA
20:58:34 IR A LA PLANTA
21:00:03 IR A LA PLANTA
21:00:39 IR A LA PLANTA
21:00:39 IR A LA PLANTA
21:00:39 IR A LA PLANTA
21:01:38 IR A LA PLANTA
21:04:22 IR A LA PLANTA
21:04:32 IR A LA PLANTA
21:04:37 IR A LA PLANTA
21:05:27 IR A LA PLANTA
21:05:30 IR A LA PLANTA
21:05:32 IR A LA PLANTA
21:05:36 IR A LA PLANTA
21:05:38 IR A LA PLANTA
21:06:00 IR A LA PLANTA
21:06:03 IR A LA PLANTA
21:06:05 IR A LA PLANTA
21:06:09 IR A LA PLANTA
21:06:16 IR A LA PLANTA
21:06:30 IR A LA PLANTA
21:06:44 IR A LA PLANTA
21:06:50 IR A LA PLANTA
21:06:52 IR A LA PLANTA
21:06:57 IR A LA PLANTA
21:07:35 IR A LA PLANTA
21:07:39 IR A LA PLANTA
21:07:42 IR A LA PLANTA
21:07:45 IR A LA PLANTA
21:07:48 IR A LA PLANTA
21:08:07 IR A LA PLANTA
21:08:30 IR A LA PLANTA
21:08:30 IR A LA PLANTA
21:09:01 IR A LA PLANTA
21:09:05 IR A LA PLANTA
21:09:08 IR A LA PLANTA
21:09:11 IR A LA PLANTA
21:09:15 IR A LA PLANTA
21:09:17 IR A LA PLANTA
21:09:20 IR A LA PLANTA
21:09:24 IR A LA PLANTA
21:09:25 IR A LA PLANTA
21:09:26 IR A LA PLANTA
21:09:30 IR A LA PLANTA
21:09:33 IR A LA PLANTA
21:10:05 IR A LA PLANTA
21:10:08 IR A LA PLANTA
21:10:12 IR A LA PLANTA
21:14:13 IR A LA PLANTA
21:14:24 IR A LA PLANTA
21:14:37 IR A LA PLANTA
21:15:11 IR A LA PLANTA
21:15:25 IR A LA PLANTA
21:15:41 IR A LA PLANTA
21:15:50 IR A LA PLANTA
21:15:58 IR A LA PLANTA
21:17:23 IR A LA PLANTA
21:17:27 IR A LA PLANTA
21:17:54 IR A LA PLANTA
21:17:54 IR A LA PLANTA
21:20:31 IR A LA PLANTA
21:20:46 IR A LA PLANTA
21:20:49 IR A LA PLANTA
21:21:20 IR A LA PLANTA
21:21:29 IR A LA PLANTA
21:21:52 IR A LA PLANTA
21:22:17 IR A LA PLANTA
21:24:50 IR A LA PLANTA
21:25:47 IR A LA PLANTA
21:25:51 IR A LA PLANTA
21:26:19 IR A LA PLANTA
21:26:48 IR A LA PLANTA
21:27:25 IR A LA PLANTA
21:27:33 IR A LA PLANTA
21:27:52 IR A LA PLANTA
21:30:11 IR A LA PLANTA
21:30:15 IR A LA PLANTA
21:30:40 IR A LA PLANTA
21:30:45 IR A LA PLANTA
21:30:54 IR A LA PLANTA
21:31:48 IR A LA PLANTA
21:32:18 IR A LA PLANTA
21:32:36 IR A LA PLANTA
21:33:12 IR A LA PLANTA
21:35:11 IR A LA PLANTA
21:35:46 IR A LA PLANTA
21:38:05 IR A LA PLANTA
21:38:29 IR A LA PLANTA
21:39:02 IR A LA PLANTA
21:40:05 IR A LA PLANTA
21:40:05 IR A LA PLANTA
21:40:40 IR A LA PLANTA
21:40:40 IR A LA PLANTA
21:40:41 IR A LA PLANTA
21:41:03 IR A LA PLANTA
21:41:21 IR A LA PLANTA
21:41:21 IR A LA PLANTA
21:42:04 IR A LA PLANTA
21:42:07 IR A LA PLANTA
21:42:10 IR A LA PLANTA
21:42:13 IR A LA PLANTA
21:42:17 IR A LA PLANTA
21:42:20 IR A LA PLANTA
21:42:25 IR A LA PLANTA
21:42:29 IR A LA PLANTA
21:42:32 IR A LA PLANTA
21:42:34 IR A LA PLANTA
21:42:38 IR A LA PLANTA
21:42:40 IR A LA PLANTA
21:42:44 IR A LA PLANTA
21:42:46 IR A LA PLANTA
21:42:50 IR A LA PLANTA
21:42:53 IR A LA PLANTA
21:42:57 IR A LA PLANTA
21:43:07 IR A LA PLANTA
21:44:15 IR A LA PLANTA
21:44:40 IR A LA PLANTA
21:44:46 IR A LA PLANTA
21:46:26 IR A LA PLANTA
21:47:07 IR A LA PLANTA
21:52:50 IR A LA PLANTA
21:53:53 IR A LA PLANTA
21:54:38 IR A LA PLANTA
21:55:26 IR A LA PLANTA
21:55:56 IR A LA PLANTA
21:56:28 IR A LA PLANTA
21:56:58 IR A LA PLANTA
21:56:58 IR A LA PLANTA
21:57:40 IR A LA PLANTA
21:59:01 IR A LA PLANTA
21:59:35 IR A LA PLANTA
22:00:10 IR A LA PLANTA
22:01:14 IR A LA PLANTA
22:02:17 IR A LA PLANTA
22:02:17 IR A LA PLANTA
22:02:56 IR A LA PLANTA
22:03:01 IR A LA PLANTA
22:03:58 IR A LA PLANTA
22:04:40 IR A LA PLANTA
22:04:40 IR A LA PLANTA
22:05:05 IR A LA PLANTA
22:05:15 IR A LA PLANTA
22:05:49 IR A LA PLANTA
22:06:23 IR A LA PLANTA
22:06:58 IR A LA PLANTA
22:06:58 IR A LA PLANTA
22:07:58 IR A LA PLANTA
22:08:04 IR A LA PLANTA
22:09:07 IR A LA PLANTA
22:09:46 IR A LA PLANTA
22:09:59 IR A LA PLANTA
22:10:12 IR A LA PLANTA
22:10:25 IR A LA PLANTA
22:10:50 IR A LA PLANTA
22:10:50 IR A LA PLANTA
22:10:55 IR A LA PLANTA
22:11:01 IR A LA PLANTA
22:11:14 IR A LA PLANTA
22:11:32 IR A LA PLANTA
22:12:05 IR A LA PLANTA
22:12:05 IR A LA PLANTA
22:12:40 IR A LA PLANTA
22:13:15 IR A LA PLANTA
22:13:15 IR A LA PLANTA
22:13:20 IR A LA PLANTA
22:15:21 IR A LA PLANTA
22:16:53 IR A LA PLANTA
22:17:24 IR A LA PLANTA
22:17:24 IR A LA PLANTA
22:17:24 IR A LA PLANTA
22:17:29 IR A LA PLANTA
22:18:04 IR A LA PLANTA
22:19:04 IR A LA PLANTA
22:19:04 IR A LA PLANTA
22:19:04 IR A LA PLANTA
22:19:04 IR A LA PLANTA
22:19:27 IR A LA PLANTA
22:19:37 IR A LA PLANTA
22:20:37 IR A LA PLANTA
22:21:07 IR A LA PLANTA
22:21:07 IR A LA PLANTA
22:21:31 IR A LA PLANTA
22:21:39 IR A LA PLANTA
22:21:41 IR A LA PLANTA
22:21:46 IR A LA PLANTA
22:22:11 IR A LA PLANTA
22:22:59 IR A LA PLANTA
22:23:14 IR A LA PLANTA
22:23:18 IR A LA PLANTA
22:23:37 IR A LA PLANTA
22:23:49 IR A LA PLANTA
22:23:49 IR A LA PLANTA
22:23:49 IR A LA PLANTA
22:24:31 IR A LA PLANTA
22:24:41 IR A LA PLANTA
22:25:26 IR A LA PLANTA
22:26:45 IR A LA PLANTA
22:26:53 IR A LA PLANTA
22:27:03 IR A LA PLANTA
22:27:03 IR A LA PLANTA
22:27:39 IR A LA PLANTA
22:27:39 IR A LA PLANTA
22:29:02 IR A LA PLANTA
22:29:16 IR A LA PLANTA
22:29:16 IR A LA PLANTA
22:29:22 IR A LA PLANTA
22:29:52 IR A LA PLANTA
22:31:37 IR A LA PLANTA
22:32:12 IR A LA PLANTA
22:32:42 IR A LA PLANTA
22:32:47 IR A LA PLANTA
22:33:05 IR A LA PLANTA
22:33:28 IR A LA PLANTA
22:34:02 IR A LA PLANTA
22:34:37 IR A LA PLANTA
22:34:37 IR A LA PLANTA
22:35:28 IR A LA PLANTA
22:35:37 IR A LA PLANTA
22:35:37 IR A LA PLANTA
22:35:37 IR A LA PLANTA
22:35:37 IR A LA PLANTA
22:36:11 IR A LA PLANTA
22:36:45 IR A LA PLANTA
22:36:50 IR A LA PLANTA
22:37:20 IR A LA PLANTA
22:37:50 IR A LA PLANTA
22:37:50 IR A LA PLANTA
22:38:25 IR A LA PLANTA
22:38:25 IR A LA PLANTA
22:38:25 IR A LA PLANTA
22:38:26 IR A LA PLANTA
22:38:30 IR A LA PLANTA
22:38:36 IR A LA PLANTA
22:39:59 IR A LA PLANTA
22:40:09 IR A LA PLANTA
22:40:44 IR A LA PLANTA
22:40:44 IR A LA PLANTA
22:42:18 IR A LA PLANTA
22:42:18 IR A LA PLANTA
22:42:53 IR A LA PLANTA
22:43:59 IR A LA PLANTA
22:46:04 IR A LA PLANTA
22:46:04 IR A LA PLANTA
22:46:04 IR A LA PLANTA
22:46:38 IR A LA PLANTA
22:46:50 IR A LA PLANTA
22:47:57 IR A LA PLANTA
22:48:11 IR A LA PLANTA
22:48:38 IR A LA PLANTA
22:48:42 IR A LA PLANTA
22:48:46 IR A LA PLANTA
22:48:50 IR A LA PLANTA
22:48:54 IR A LA PLANTA
22:49:14 IR A LA PLANTA
22:49:14 IR A LA PLANTA
22:49:49 IR A LA PLANTA
22:50:14 IR A LA PLANTA
22:50:48 IR A LA PLANTA
22:50:48 IR A LA PLANTA
22:50:48 IR A LA PLANTA
22:50:48 IR A LA PLANTA
22:50:48 IR A LA PLANTA
22:50:53 IR A LA PLANTA
22:50:53 IR A LA PLANTA
22:50:59 IR A LA PLANTA
22:51:34 IR A LA PLANTA
22:51:34 IR A LA PLANTA
22:52:08 IR A LA PLANTA
22:53:14 IR A LA PLANTA
22:53:44 IR A LA PLANTA
22:53:44 IR A LA PLANTA
22:53:49 IR A LA PLANTA
22:53:55 IR A LA PLANTA
22:54:25 IR A LA PLANTA
22:54:55 IR A LA PLANTA
22:55:20 IR A LA PLANTA
22:55:20 IR A LA PLANTA
22:55:25 IR A LA PLANTA
22:55:25 IR A LA PLANTA
22:55:30 IR A LA PLANTA
22:56:05 IR A LA PLANTA
22:56:10 IR A LA PLANTA
22:56:45 IR A LA PLANTA
22:56:52 IR A LA PLANTA
22:57:26 IR A LA PLANTA
22:57:26 IR A LA PLANTA
22:57:48 IR A LA PLANTA
22:58:18 IR A LA PLANTA
22:58:18 IR A LA PLANTA
22:59:21 IR A LA PLANTA
22:59:21 IR A LA PLANTA
22:59:21 IR A LA PLANTA
22:59:55 IR A LA PLANTA
23:00:25 IR A LA PLANTA
23:00:25 IR A LA PLANTA
23:00:25 IR A LA PLANTA
23:00:26 IR A LA PLANTA
23:00:26 IR A LA PLANTA
23:01:00 IR A LA PLANTA
23:01:00 IR A LA PLANTA
23:01:04 IR A LA PLANTA
23:01:35 IR A LA PLANTA
23:01:39 IR A LA PLANTA
23:01:39 IR A LA PLANTA
23:02:08 IR A LA PLANTA
23:02:08 IR A LA PLANTA
23:02:43 IR A LA PLANTA
23:03:17 IR A LA PLANTA
23:03:21 IR A LA PLANTA
23:03:42 IR A LA PLANTA
23:03:44 IR A LA PLANTA
23:04:11 IR A LA PLANTA
23:04:14 IR A LA PLANTA
23:04:49 IR A LA PLANTA
23:04:50 IR A LA PLANTA
23:05:19 IR A LA PLANTA
23:05:19 IR A LA PLANTA
23:05:54 IR A LA PLANTA
23:05:57 IR A LA PLANTA
23:06:27 IR A LA PLANTA
23:06:27 IR A LA PLANTA
23:06:27 IR A LA PLANTA
23:06:28 IR A LA PLANTA
23:06:28 IR A LA PLANTA
23:07:03 IR A LA PLANTA
23:07:30 IR A LA PLANTA
23:07:49 IR A LA PLANTA
23:08:02 IR A LA PLANTA
23:08:04 IR A LA PLANTA
23:08:04 IR A LA PLANTA
23:08:04 IR A LA PLANTA
23:08:16 IR A LA PLANTA
23:08:36 IR A LA PLANTA
23:08:36 IR A LA PLANTA
23:08:36 IR A LA PLANTA
23:08:36 IR A LA PLANTA
23:08:44 IR A LA PLANTA
23:09:08 IR A LA PLANTA
23:09:14 IR A LA PLANTA
23:09:14 IR A LA PLANTA
23:09:35 IR A LA PLANTA
23:09:42 IR A LA PLANTA
23:09:42 IR A LA PLANTA
23:10:17 IR A LA PLANTA
23:10:17 IR A LA PLANTA
23:10:19 IR A LA PLANTA
23:10:19 IR A LA PLANTA
23:10:19 IR A LA PLANTA
23:10:19 IR A LA PLANTA
23:10:54 IR A LA PLANTA
23:10:54 IR A LA PLANTA
23:11:20 IR A LA PLANTA
23:11:28 IR A LA PLANTA
23:11:28 IR A LA PLANTA
23:11:28 IR A LA PLANTA
23:11:54 IR A LA PLANTA
23:12:02 IR A LA PLANTA
23:12:07 IR A LA PLANTA
23:12:37 IR A LA PLANTA
23:12:37 IR A LA PLANTA
23:12:53 IR A LA PLANTA
23:13:41 IR A LA PLANTA
23:14:26 IR A LA PLANTA
23:14:40 IR A LA PLANTA
23:15:00 IR A LA PLANTA
23:15:10 IR A LA PLANTA
23:15:24 IR A LA PLANTA
23:15:43 IR A LA PLANTA
23:15:43 IR A LA PLANTA
23:15:43 IR A LA PLANTA
23:16:04 IR A LA PLANTA
23:16:18 IR A LA PLANTA
23:16:18 IR A LA PLANTA
23:16:18 IR A LA PLANTA
23:16:28 IR A LA PLANTA
23:16:28 IR A LA PLANTA
23:16:28 IR A LA PLANTA
23:16:52 IR A LA PLANTA
23:16:52 IR A LA PLANTA
23:17:27 IR A LA PLANTA
23:17:27 IR A LA PLANTA
23:17:32 IR A LA PLANTA
23:18:05 IR A LA PLANTA
23:18:31 IR A LA PLANTA
23:18:31 IR A LA PLANTA
23:18:31 IR A LA PLANTA
23:18:40 IR A LA PLANTA
23:18:41 IR A LA PLANTA
23:19:05 IR A LA PLANTA
23:19:44 IR A LA PLANTA
23:19:44 IR A LA PLANTA
23:19:44 IR A LA PLANTA
23:19:44 IR A LA PLANTA
23:19:49 IR A LA PLANTA
23:20:04 IR A LA PLANTA
23:20:04 IR A LA PLANTA
23:20:26 IR A LA PLANTA
23:20:34 IR A LA PLANTA
23:20:34 IR A LA PLANTA
23:20:34 IR A LA PLANTA
23:20:48 IR A LA PLANTA
23:21:00 IR A LA PLANTA
23:21:18 IR A LA PLANTA
23:21:37 IR A LA PLANTA
23:21:48 IR A LA PLANTA
23:22:18 IR A LA PLANTA
23:22:48 IR A LA PLANTA
23:22:48 IR A LA PLANTA
23:22:48 IR A LA PLANTA
23:23:22 IR A LA PLANTA
23:23:22 IR A LA PLANTA
23:23:22 IR A LA PLANTA
23:23:34 IR A LA PLANTA
23:24:03 IR A LA PLANTA
23:24:38 IR A LA PLANTA
23:25:02 IR A LA PLANTA
23:25:08 IR A LA PLANTA
23:25:32 IR A LA PLANTA
23:25:32 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:25:42 IR A LA PLANTA
23:26:16 IR A LA PLANTA
23:26:16 IR A LA PLANTA
23:26:35 IR A LA PLANTA
23:26:50 IR A LA PLANTA
23:26:50 IR A LA PLANTA
23:26:51 IR A LA PLANTA
23:26:56 IR A LA PLANTA
23:27:31 IR A LA PLANTA
23:27:31 IR A LA PLANTA
23:27:31 IR A LA PLANTA
23:27:31 IR A LA PLANTA
23:27:31 IR A LA PLANTA
23:28:03 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:06 IR A LA PLANTA
23:28:12 IR A LA PLANTA
23:28:33 IR A LA PLANTA
23:28:46 IR A LA PLANTA
23:29:03 IR A LA PLANTA
23:29:08 IR A LA PLANTA
23:29:17 IR A LA PLANTA
23:29:17 IR A LA PLANTA
23:29:17 IR A LA PLANTA
23:29:17 IR A LA PLANTA
23:29:38 IR A LA PLANTA
23:29:51 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:25 IR A LA PLANTA
23:30:29 IR A LA PLANTA
23:30:31 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:01 IR A LA PLANTA
23:31:29 IR A LA PLANTA
23:32:05 IR A LA PLANTA
23:32:05 IR A LA PLANTA
23:32:05 IR A LA PLANTA
23:32:32 IR A LA PLANTA
23:32:39 IR A LA PLANTA
23:32:39 IR A LA PLANTA
23:32:39 IR A LA PLANTA
23:32:39 IR A LA PLANTA
23:33:02 IR A LA PLANTA
23:33:13 IR A LA PLANTA
23:33:13 IR A LA PLANTA
23:33:13 IR A LA PLANTA
23:33:37 IR A LA PLANTA
23:33:48 IR A LA PLANTA
23:33:48 IR A LA PLANTA
23:33:48 IR A LA PLANTA
23:34:11 IR A LA PLANTA
23:34:23 IR A LA PLANTA
23:34:23 IR A LA PLANTA
23:34:23 IR A LA PLANTA
23:34:23 IR A LA PLANTA
23:34:23 IR A LA PLANTA
23:34:28 IR A LA PLANTA
23:34:59 IR A LA PLANTA
23:34:59 IR A LA PLANTA
23:34:59 IR A LA PLANTA
23:34:59 IR A LA PLANTA
23:35:04 IR A LA PLANTA
23:35:34 IR A LA PLANTA
23:35:34 IR A LA PLANTA
23:35:35 IR A LA PLANTA
23:36:13 IR A LA PLANTA
23:36:13 IR A LA PLANTA
23:36:19 IR A LA PLANTA
23:36:25 IR A LA PLANTA
23:36:56 IR A LA PLANTA
23:36:56 IR A LA PLANTA
23:36:56 IR A LA PLANTA
23:37:30 IR A LA PLANTA
23:37:30 IR A LA PLANTA
23:37:30 IR A LA PLANTA
23:38:05 IR A LA PLANTA
23:38:05 IR A LA PLANTA
23:38:05 IR A LA PLANTA
23:38:05 IR A LA PLANTA
23:38:40 IR A LA PLANTA
23:38:40 IR A LA PLANTA
23:38:40 IR A LA PLANTA
23:38:45 IR A LA PLANTA
23:39:02 IR A LA PLANTA
23:39:05 IR A LA PLANTA
23:39:15 IR A LA PLANTA
23:39:15 IR A LA PLANTA
23:39:15 IR A LA PLANTA
23:39:20 IR A LA PLANTA
23:39:27 IR A LA PLANTA
23:39:57 IR A LA PLANTA
23:39:57 IR A LA PLANTA
23:39:57 IR A LA PLANTA
23:39:57 IR A LA PLANTA
23:40:32 IR A LA PLANTA
23:40:32 IR A LA PLANTA
23:40:32 IR A LA PLANTA
23:41:22 IR A LA PLANTA
23:41:31 IR A LA PLANTA
23:41:31 IR A LA PLANTA
23:41:31 IR A LA PLANTA
23:41:31 IR A LA PLANTA
23:42:10 IR A LA PLANTA
23:42:10 IR A LA PLANTA
23:42:14 IR A LA PLANTA
23:42:16 IR A LA PLANTA
23:42:46 IR A LA PLANTA
23:42:46 IR A LA PLANTA
23:42:46 IR A LA PLANTA
23:42:51 IR A LA PLANTA
23:42:51 IR A LA PLANTA
23:42:57 IR A LA PLANTA
23:43:22 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:02 IR A LA PLANTA
23:44:07 IR A LA PLANTA
23:44:13 IR A LA PLANTA
23:44:13 IR A LA PLANTA
23:44:37 IR A LA PLANTA
23:44:43 IR A LA PLANTA
23:44:43 IR A LA PLANTA
23:44:43 IR A LA PLANTA
23:44:56 IR A LA PLANTA
23:45:18 IR A LA PLANTA
23:45:18 IR A LA PLANTA
23:45:18 IR A LA PLANTA
23:45:18 IR A LA PLANTA
23:45:18 IR A LA PLANTA
23:45:23 IR A LA PLANTA
23:45:53 IR A LA PLANTA
23:45:53 IR A LA PLANTA
23:45:53 IR A LA PLANTA
23:45:53 IR A LA PLANTA
23:46:27 IR A LA PLANTA
23:46:27 IR A LA PLANTA
23:46:53 IR A LA PLANTA
23:47:05 IR A LA PLANTA
23:47:18 IR A LA PLANTA
23:47:40 IR A LA PLANTA
23:47:53 IR A LA PLANTA
23:48:10 IR A LA PLANTA
23:48:10 IR A LA PLANTA
23:48:10 IR A LA PLANTA
23:48:12 IR A LA PLANTA
23:48:15 IR A LA PLANTA
23:48:30 IR A LA PLANTA
23:48:46 IR A LA PLANTA
23:48:46 IR A LA PLANTA
23:48:46 IR A LA PLANTA
23:48:46 IR A LA PLANTA
23:48:51 IR A LA PLANTA
23:48:59 IR A LA PLANTA
23:49:51 IR A LA PLANTA
23:52:08 IR A LA PLANTA
23:52:46 IR A LA PLANTA
23:53:21 IR A LA PLANTA
23:53:21 IR A LA PLANTA
23:53:46 IR A LA PLANTA
23:54:09 IR A LA PLANTA
23:54:20 IR A LA PLANTA
23:57:13 IR A LA PLANTA
23:58:16 IR A LA PLANTA
23:59:19 IR A LA PLANTA
23:59:30 IR A LA PLANTA
TABLA DE CONTROL DIARIO
8/16/2021 128 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 128 DINERO GANADO EN $
8/17/2021 DINERO GANADO EN $
8/18/2021 EN REPARACION DINERO GANADO EN $
8/19/2021 DINERO GANADO EN $
8/20/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/21/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/22/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/23/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/24/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/25/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/26/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/27/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/28/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/29/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/30/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
8/31/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/1/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/2/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/3/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/4/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/5/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/6/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/7/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/8/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/9/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/10/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/11/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/12/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/13/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
9/14/2021 GIRA.PEQUE GIRA. GRANDE 0 DINERO GANADO EN $
TOTAL LE 0 TOTAL PESOS COLOMBIANOS

CANTIDAD DE (LEE) POR DIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29
$ 131,682
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 131,682

0 0 0 0 0 0
A 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30
0 0 0 0 0 0
A 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30