Está en la página 1de 38

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

MPB 2325

CHRYSLER - DESOTO

A: 1 9/32.

B:1 31/32.

RB: 1

DODGE - PLYMOUTH.

C: 5/8.

D:2 5/16.

RB:2
=
RB:127A

A: 1 3/16.

B: 2.

CAMPERO ESLAVO INTERNACIONAL.


C: 7/16.

D: 2 1/4.

A: 1 5/32.

B: 2.

C: 1/2.

D: 2 1/4.

FORD FORTALEZA

A: 1 5/8.

B: 2 1/2.

1995 - 2000

C: 3/4.

D: 3.

A: 7/8.

B: 2 1/2.

C: 7/16.

D: 2 7/8.

A:1 3/16.

B: 2 1/2.

C: 9/16.

D:2 3/4.

NISSAN NPU DELANTERO

A:1 3/16.

B: 2 1/2.

54010G48000

C: 5/8.

D: 2 3/4.

NISSAN CABSTAR DELANTERO

A: 31mm

B: 70mm.

54010G48000

C: 5/8.

D: 74mm

A: 30,5mm

B: 70mm.

C: 5/8

D: 74mm

A:7/8.

B:1 3/4.

C: 7/16.

D: 1 13/16

A: 1.1/2.

B: 2.1/2.

C: 5/8.

D: 2.7/8.

A:1.5/32.

B:2.1/16.

C:1/2.

D:2.1/8.

A:1.3/8.

B:2.1/2.

C:7/16.

D:2.7/8.

MPB 188
CHEVROLET PONTIAC.
RB: 7
RB: 23
MPB2327
PACKARD - PLYMOUTH.
RB: 33
MPB 237
RB:208 =
RB:36A

QUINT S.S. LAND ROVER.

RB: 36B

RB: 36BES

RB:36K

NISSAN CABSTAR DELANTERO

MPB 190

JEPP WILLYS.

RB:37
MPB 192

CHRYSLER - DESOTO.

RB:40
MPB 193
CHEVROLET - STUDEBAKER.
RB: 41
MPB 194
STUDEBAKER - PACKARD - CLIPER S.W.
RB: 42

PRECIO

5.600

5.100

5.100

9.177

4.590

5.700

5.700

6.010

6.010

3.450

7.890

5.420

6.700

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

MPB 195

CHRYSLER
DESOTO
DODGE
DART -- PLYMOUTH

A:1.3/8.

B:2.1/2.

RB: 43

DESOTO - CHRYSLER.

C:1/2.

D:3.

MPB 196

FORD AUTOS TODOS.

A:7/8.

B:2.

RB: 44

PASADOR DE 7/16

C:7/16.

D:2.1/4.

FORD AUTOS TODOS.

A:7/8.

B:2

PASADOR DE 1/2

C:1/2.

D:2.1/4.

A:7/8.

B:2

C:7/16

D:2.1/2

RB: 44A

RB: 45

THUNDERBIRD - FORD TRUCK F-100 F-250

MPB 2328

STUDEBAKER (LEAF SPING)

A:1.1/2

B:2.1/2

RB: 46

PACKARD (400 R)

C:7/16

D:2.7/8

MPB 2258

A:1.3/8.

B: 2.

RB: 47

FORD FAIRLINE 57/59


FORD AUTO THUNDERBIRD
MERCURY EDSEL SOLO STATION

C:7/16.

D:2.15/16.

A:1.1/32.

B:2.1/2.

RB: 48

PLYMOUTH
C:1/2.

D:3.

A:1.5/32.

B:2.

C:21/64.

D:3.3/16.

A:1.1/32.

B: 2.

C: 7/16.

D: 2.1/4.

A:1.9/32.

B:2.1/16.

C:7/16.

D: 2.1/4.

FORD F -100 57/64 43245 JAGUAR TODOS

A: 1.1/8.

B: 2.1/4.

RB: 52

FORD F - 100 65/67 43419

C: 9/16.

D: 2.3/4.

A:1.1/8.

B: 2.1/4.

RB: 53

FORD TRUCK F-100 - GMC SERIE100


C: 9/16.

D:2.3/4.

A:1.9/64.

B:2.

C:41/64.

D:2.5/16.

RB: 49

RB: 50

PONTIAC

FORD

MPB 197
STUDEBAKER TRUCK
RB: 51
MPB 198

RB: 54

CHEQUER TAXI Y PASS

PRECIO

6.700

3.450

3.450

3.500

7.370

4.800

5.410

4.950

5.100

5.500

5.410

5.000

5.500

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:7/8.

B: 2.1/2.

C:7/16.

D:3.1/8.

A:1.1/32.

B:2.

C:1/2.

D:2.5/16.

A:1.1/32.

B:2.1/2.

C:1/2.

D:2.7/8.

A:1.

B:2.1/2.

C:9/16.

D:2.7/8.

DODGE CAMION W-200 CUSTOM

A:1.1/2.

B:2.1/2.

RB: 58

RESORTE D-300 MOD . 79

C:3/4.

D:2.7/8.

A:1.1/2.

B:2.1/2.

RB: 59

EDSEL EXCEPTO CTA. WAGON


C:7/16.

D:3.

REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 55

STUDEBAKER - PACKARD

MPB 189
DODGE TRUCK D-100 D-200 D-300
RB: 56 = RB:35
MPB 200

DODGE TRUCK DODGE 100 MOD.64/71

RB: 57
RB: 57A
MPB 201

DODGE TRUCK

MPB 202

=
RB: 60

DODGE DART
DODGE CORONET 44 VS
MAXI TAXI DODGE

A:2.

B:2.1/2.

C:5/8.

D:3.

FORD F-100 DELANTERO

A:1.1/8.

B:2.1/4.

MOD. 57/62 43-236

C:9/16.

D:2.1/2.

DODGE TRUCK SERIE 500-600 BUS

A:1.3/8.

B:3.

MOD.60/73

C:11/16.

D:3.3/8.

DODGE TRUCK SERIE 500-600 BUS

A:1.3/8.

B:3.

MOD.60/73

C:3/4.

D:3.3/8.

VALIANT Y LANCER

A:1.3/8.

B:2.1/2.

MOD. 61/66 78-469

C:7/16.

D:3.

A:2.

B:2.1/4

C:9/16.

D:2.3/4.

A: 2.

B:2.1/2.

C: 9/16.

D:3.3/16.

RB: 61
MPB 203

=
RB: 62
RB: 62A

RB: 64

RB: 65

FORD TRUCK

MPB 204
F-100 MOD. 57/64 43-84 FORD TRUCK
RB: 66

PRECIO

3.830

4.715

5.100

5.100

7.370

7.370

11.290

6.120

7.235

7.860

7.800

11.600

11.290

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

MPB 205

CHRYSLER
- DESOTO
FORD TRUCK

A: 2.

B: 2.1/4.

RB: 67

WILLYS - FORD F-100 57/64 43-284

C: 9/16.

D: 2.1/2.

A: 2.

B: 2.1/2.

RB: 67A

FORD TRUCK
C: 1/2.

D: 2.5/8.

A:7/8.

B: 1.3/8.

C: 7/16.

D: 1.7/8.

A: 2.1/16.

B: 2.

C: 1/2.

D: 2.1/2.

FORD TRUCK GMC

A:1.1/4.

B: 2.1/4.

RB: 70

SERIE 1500 F-350 TRAS.64/65 43-409

C: 5/8.

D:2.3/4.

FORD TRUCK GMC


SERIE 1500 F-350 TRAS.64/65 43-409
PASADOR DE 11/16

A:1.1/4.

B: 2.1/4.

RB: 70E

C: 11/16.

D:2.3/4.

A: 1.1/2.

B: 2.1/4.

C: 9/16.

D: 2.3/4.

A: 1.1/2.

B: 2.1/2.

C: 3/4.

D: 2.3/4.

A: 1.1/2.

B: 2.1/2.

C: 3/4.

D: 3.

RB: 68

RB: 69
MPB 206

INTERNATIONAL

FORD FALCON CONVERTIBLE COMET

RB: 71

FORD ECONOLINE

MPB 207
CHEVROLET TRUCK DELANTERO MOD. 63/66
RB: 72
RB: 72A
MPB 208

=
RB: 73
MPB 209
RB: 74
RB: 110A
RB: 74B

RB: 74K

CHEVROLET TRUCK DELANTERO


CHEVROLET TRUCK BRIGADIER DELANTERO A: 1.11/16.
CAMIONETA
MOD.67/82 22-338
C: 15/16.

PRECIO

11.550

11.550

3.625

12.100

5.560

5.560

8.250

7.370

7.800

9.190

6.700

6.800

6.800

B: 3.
D: 3.1/4.

CHEVROLET TRUCK

A: 1.3/8.

B: 2.1/2.

DAIHATSU DELTA DELANTERO

C: 5/8.

D: 2.3/4.

A: 35mm.

B: 70mm.

C:9/16 .

D:76mm.

A:35mm.

B: 70mm.

C: 5/8.

D: 76mm.

DAIHATSU DELTA DELANTERO

DAIHATSU DELTA DELANTERO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER - DESOTO
TENSORA CHEVROLET
TRUCK MOD. 70/81

A: 1.13/16.

B:3.

RB: 75

DODGE 500-600 34-704

C: 1.

D: 3.1/4.

MPB 211

WILLYS WAGONER DELANTERO

A:1.1/4.

B: 2.3/8 .

RB: 76

MOD. 63/73 97-240 97-242

C:9/16.

D: 2.9/16.

MPB 212
RB: 77
RB: 138

WILLYS MOD. 62/64 WAGONER DELANTERO


CHEROKEE TRASERO LADO LARGO
97-240 97-242 97545

A:1.3/4.

B:2.1/2.

C:9/16.

D:2.3/4.

DAIHATSU DELTA MUELLE TRASERO

A: 44.7mm.

B: 63mm.

PARTE DELANTERA LISO

C: 18.2mm.

D: 70mm.

MPB 213
RB: 78
RB: 86

WILLYS CAMIONETA TORNADO

A:1.1/2.

B: 1.15/16.

MOD. 264 - 364 USE RB -86

C:7/8.

D:2.1/16.

MPB 214

WILLYS CAMIONETA TORNADO

A:1.3/4.

B:1.15/16.

RB: 79

MOD. 264- 364

C:9/16.

D:2.3/16.

MPB 215

WILLYS CAMIONETA TORNADO

A:1.1/2.

B: 2.1/2.

RB: 80

J-264 -364

C:7/8.

D:2.5/8.

MPB 216

FORD TRUCK F-350 DELANTERO

A:1.1/4.

B:2.1/2.

RB: 81

MOD. 64/65 43-318

C:5/8.

D:2.7/8.

MPB 217

FORD FALCON FAIRLINE

A: 2.1/16 .

B: 2 .1/2.

RB: 82

JEEP COMANDO

C: 1/2.

D: 3.1/16.

CAMION MACK
MACK SUPER LINER
RW 713 MOD. 94 DELANTERA

A: 1.7/8 .

B: 4.

RB: 83

C: 15/16.

D: 4.1/8.

A:2.1/2.

B: 4.

C: 1.1/4.

D: 4.1/8.

REF:
MPB 210

APLICACIN

RB: 77A

RB: 84

CAMION MACK TRASERO (62-003)

MPB 303
RB: 85
RB:120

JEEP CJ5 Y CJ7


WILLYS CAMIONETA TORNADO
WAGONER DELANTERO - TRASERO

A: 1.1/4.

B: 2.1/2.

C: 9/16.

D: 2.5/8.

JEEP CJ5 Y CJ7


WILLYS CAMIONETA TORNADO
WAGONER DELANTERO - TRASERO

A: 1.1/4.

B: 2.1/2.

RB: 85A

C: 9/16.

D: 3.

PRECIO

10.300

6.140

10.400

10.380

6.330

8.650

6.590

6.810

14.800

16.100

24.300

6.215

6.215

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
WILLYS
CAMIONETA
TORNADO

A:1.1/2.

B: 1.15/16.

TRASERO 97 - 353

C: 7/8.

D:2.3/16.

WILLYS CAMIONETA TORNADO


WAGONER MOD. 63/73
TRASERO 97 - 353

A: 1.1/2.

B: 2.1/2.

C: 7/8.

D: 2.3/4.

NASCH RAMBLER AMERICAN

A: 1.1/2.

B: 2.

COLGANTE WAGONER CJ5 74/75

C:9/16.

D: 2.3/4.

A:1.13/32.

B:2.

C:9/16.

D:2.1/2.

A: 2.

B:2.1/2.

C:3/4.

D:2.11/16.

A:1.1/2.

B:2.1/2.

C:5/8.

D:3.3/32.

A:1.1/2.

B:2.

C:9/16.

D:2.19/32.

A:1.5/8.

B:2.

C:9/16.

D:3.3/16.

A: 1.15/16.
A: 2.9/32.
C:15/16.

B:2.31/32.

A:2.

B:3.

C:1/2.

D:3.3/4.

APLICACIN

RB: 86

RB: 87

RB: 88

RB: 89

NASCH RAMBLER AMERICAN

MPB 218
CHEVROLET TRUCK MOD. 70/81
RB: 90
RB: 91

RB: 92

RB: 93
MPB 219

DODGE CAMION IMPERIAL D426

CHEVROLET TRUCK G-10

CHEVROLET TRUCK

RB: 94

CHEVROLET TRUCK SERIE 50-60


BUS MOD. 80/82 22-348
C-70 CHEVROLET DELANTERO

RB: 95

CAMARO

BLAZER 4WD. DELANTERO /79

A:1.1/2.

B: 3.

RB: 98

DELANTERO K-107 K-10 80/81

C:9/16.

D:3.1/2.

A:1.1/8.

B:2.1/2.

RB: 99

SANTODOMINGO (R.D)
C:1/2
A: 1.11/16.

D:2.7/8
B:2.1/2.

C: 3/4.

D: 2.3/4.

=
RB: 100

43-360 MOD. 67/78 43-358 67/79


FORD CAMION F-600 F-700
FORD MOD. 68/74 FC-3042 80/82

7.090

7.300

6.520

6.520

9.540

7.040

6.990

7.090

11.900

11.900

8.330

6.000

9.020

D:3.1/4.

MPB 220

MPB 221

PRECIO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
FORD CAMION
F-350

A: 1.9/32.

B: 2.1/2.

43-369 MOD.66/69

C: 5/8.

D: 2.3/4.

A: 33mm.

B:2.3/8.

C: 5/8 .

D: 2.5/8.

A: 1.3/4.

B: 3.

C: 3/4.

D: 3.1/4.

A: 1.3/4.

B: 3.

C: 7/8.

D: 3.1/4.

A: 1.3/4.

B: 3.

C: 1.

D: 3.1/4.

A: 1.3/4.

B: 3.

C: 3/4.

D: 3.1/4.

A:2.1/32.

B: 1.3/4.

C: 1/2.

D:2.1/4.

A: 1.1/2.

B: 2.

C: 1/2.

D: 2.13/32.

A: 1.1/2.

B: 2.1/2.

C:1/2.

D: 3.1/8.

A:1.3/8.

B:2.1/2.

C:9/16.

D:2.3/4.

A:1.3/8 .

B:2.1/2.

C:5/8.

D:2.3/4.

A:1.3/8.

B:2.1/2.

C:11/16.

D:2.3/4.

PARA PASADOR DE 9/16

A: 1.3/8.

B: 2.1/2.

DOBLE TUBERIA INTERNA

C: 9/16.

D:2.3/4.

APLICACIN

RB: 101

RB: 101 A

C.R

MPB 231
RB:105
RB: 135

CAMION GMC DODGE -600

RB:105A
=
RB:135A

PASADOR DE 7/8"

RB: 105B
=
RB: 135B

PASADOR DE 1"

RB:105 ESP
=
RB:135ESP

PASADOR REFORZADO

RB: 106

FORD CAMION F-350

RB: 107
=
992011

97-268
JEEP COMANDO VIASA
C-101 COMANDO MOD. 67/73

RB: 108

DODGE DART VALIANT

MPB 224

CAMION F-350 BALACIN MOD.80

RB: 110
RB: 110 A
=
RB: 74

CAMION FORD F-350

RB: 110 B

PARA PASADOR DE 11/16

RB: 110 K

PRECIO

6.365

6.365

9.930

9.930

9.930

12.650

6.285

5.715

7.500

6.700

6.700

6.700

7.210

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:
MPB 2339

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:1.1/8.
.
C:7/16.

B:2.
D:2.1/2.

A:1.13/16.

B:3.

C:7/8.

D:3.1/4.

CHEVROLET IMAL G.M BUSETA

A:1.1/2.

B:2.1/2.

BLAZER SILVERADO C10 Y C30

C:9/16.

D:3.

A:1.1/2.

B: 2.1/2.

C:9/16.

D:3.

A:1.1/2.

B: 3.

C:9/16.

D:3.1/4.

A:1.1/2.

B: 3.

C:5/8

D:3.1/4.

A:1.1/4.

B:2.

C:9/16.

D:2.3/4.

A: 2.

B: 2.1/2.

C: 9/16.

D: 3.1/8.

A:1.3/16.

B: 2.

C: 1/2.

D:2.1/4.

CAMPERO ESLAVO INTERNACIONAL

A:1.3/16.

B:2.

PASADOR 7/16

C:7/16.

D:2.1/4.

A: 32mm .

B: 51mm.

C:7/16.

D: 57mm.

A: 1 5/16.

B: 50mm.

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO
FORD CAMION

RB: 112
RB: 116
MPB 226

FORD CAMION

=
RB: 117
RB: 117 A

RB: 117 B

RB: 117 BE

RB: 118

RB: 121

CON PESTAA Y GRAFILADO

CHEVROLET GM BUSETA

CHEVROLET GM BUSETA

JEEP COMANDO MOD. 67/73

BLAZER 4 X 4 TRASERO

MPB 227
CAMPERO ESLAVO INTERNACIONAL
RB: 127
RB: 127A

RB: 127B

RB: 128

CAMPERO ESLAVO INTERNACIONAL

COSTA RICA

MPB 302

C: 12mm.

D: 55mm.

A: 2.

B: 61mm.

C: 9/16.

D:2.3/4.

CHEVY VAN
RB: 130

PRECIO

4.725

9.800

6.900

7.100

7.250

7.250

5.025

11.250

5.380

5.380

5.520

6.260

9.445

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:1.1/4.

B: 2.1/2.

C: 9/16.

D:3.

A:1.3/8.

B: 3.1/16.

C: 5/8.

D:3.1/2.

A: 1.3/8.

B: 3.1/16.

C: 9/16.

D: 3.1/2.

A:1.1/4.

B: 3.1/4.

C: 9/16.

D:3.1/2.

A:1.1/4.

B:3.

C:9/16.

D: 3.1/8.

A:1.1/2.

B: 3.

C: 5/8.

D:3.1/2.

A:1.3/4.

B:2.3/4.

C:9/16.

D:3.

A:1.3/4.

B:2.3/4.

C: 9/16.

D: 3.

A:1.3/4.

B: 2.1/2.

C: 9/16.

D: 2.3/4.

A:2.3/32.
A: 2.7/8.
C: 9/16.

B:2.1/2.
D: 3.5/16.

A:1.3/4.

B:2.1/2.

C:1.

D:2.7/8.

A:7/8.

B:1.3/4.

C:7/16.

D:2.

CAMIONETA WILLYS WAGONER

A:1.1/2.

B:2.

CJ-5 Y CJ-7

C:9/16.

D:3.

APLICACIN

MPB 228

CHRYSLER - DESOTO

FORD F-100. F-150

RB: 131
MPB 229

VAN-E 350 (43611/43565)

RB: 132
MPB 235
RB: 132A

VAN-E 350
EQUIVALENTE AL RB:157 IMAL
EQUIVALENTE AL RB:157 HERCULES

MPB 230

F-100 RANGLER - LT (43565)

RB: 133
RB: 133A

RB: 134

F-100 RANGLER

SANTO DOMINGO (R.D.)

MPB 232

BUJE RESORTE C-30

RB: 136
RB: 136A
MPB 307
RB: 138
RB: 77

RESORTE C30 CON PESTAA

FORD F-350 MOD, 80 RG. GRANDE


DODGE DART MOD. 77

RB: 139
OVALADO
RB: 141

RB: 142
MPB 233

JEEP WAGONER

JEEP CJ-5 DELANTERO

=
RB: 144

PRECIO

6.210

7.800

7.800

7.950

7.950

8.400

10.470

10.540

10.375

16.660

10.375

3.450

7.600

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN

MPB234

CHRYSLER - DESOTO

JEEP CJ-5 Y CJ-7

RB: 145
RB: 146

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:1.1/2.

B:2.1/2.

C:9/16.

D:2.7/8.

A:1.1/2.

B: 4.5/16.

C: 9/16.

D: 5.1/6.

A:1.11/16.

B:2.3/4.

C: 3/4.

D: 3.

DODGE B200 - B300 MAXITAXI

RB: 150
=
RB: H13

RESORTE HERCULES

MPB 304

FORD (RELEVESA)

A:2.1/16.

B: 2.1/2.

RB: 153

CHEYENNE

C:9/16.

D:2.15/16

A: 2.00

B:3.00

C: 9/16.

D: 3 1/2

A:1.5/16.

B:2.7/16.

C:5/8.

D:2.3/4.

A: 43mm.

B: 63.5mm

C:9/16.

D: 70mm

A:1.5/8.

B:3.

C:5/8.

D:3.1/2.

FORD F-100 MOD. 80 F-150 RELEVESA

A: 1.5/8.

B:2.1/2

CHEYENNE 1500 MOD. 93 (22791 - 22795)

C: 9/16.

D: 3.

A: 1.5/16.

B: 2.1/2.

C: 9/16.

D: 2.3/4.

A: 1.3/4.

B: 2.1/2.

C: 5/8.

D: 2.15/16.

A: 1.7/8.

B: 2.9/16.

C: 9/16.

D: 3.1/16.

CHEROKEE TRASERO

A:2.1/2.

B:2.1/2.

97545 LADO CORTO

C:9/16.

D:3.1/8.

MPB 320
BUJE IMAL
RB: 155
MPB 299

F-100 F-350 (43721)

RB: 156
RB: 157

FORD RANGER 150 MOD. 93/98

MPB 236
BRONCO 4WD. F150 4X4
RB: 158
MPB 305

=
RB: 159
MPB 306

F-150 LARIAT TRASERO

RB: 160
RB: 161

RB: 162
MPB 308

FORD EXPLORER

FORD EXPLORER

=
RB:163

PRECIO

8.250

10.980

9.050

11.600

17.710

5.960

10.380

10.500

9.460

6.020

10.375

11.860

16.310

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:50mm.

B:75mm.

C:15.5mm.

D:82mm.

A:58mm.

B:81mm.

C:21.5mm.

D:89mm.

FORD CARGO 815.

A:1.3/4.

B:3.

TRASERO.

C:16.2mm.

D:3.1/8.

FORD CARGO 815.

A:51.5mm.

B:78mm.

DELANTERO.

C:17.5mm.

D:89mm.

A:2.1/2.

B:2.9/16.

C:9/16.

D:3.3/16.

A:42.9mm.

B:63.5mm.

C:9/16.

D:76mm.

BALANCIN FORD 350.

A:1.7/16.

B:2.1/2.

DAIHATSU DELTA DELANTERO

C:5/8.

D:2.13/16.

F 350 DEL TRAS


VOLKSWAGEN DEL
SUPER DUTY DELANTERO

A: 2

B: 3.

C: 16.2mm.

D: 3.1/2.

A:47mm.

B:70mm.

C:16.2mm.

D:72mm.

A:1.13/16

B: 3.

C: 21.5mm.

D: 3.1/2.

A: 2.

B: 4.

C: 9/16.

D: 4.1/2.

FORD 450 SUPER DUTY

A: 2.

B: 4.

MOD. 91 EN ADELANTE

C: 13/16.

D: 4.1/2.

A: 40mm

B: 70mm

C: 16mm

D: 73mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB:164

RB:165

FORD 350 DOBLE CABINA

FORD CARGO 815

RB:166

RB:167
RB:170
=
RB:171
RB:172
RB:173
=
RB:428
RB: 174

RB:175

HYUNDAI CHORUS DEL

AGRALE 8.5 MOD. 2002 DELANTERO.

RB: 177

RB: 179

FORD SUPER DUTY 4.5

RB: 180
MPB 290
TOYOTA DINA DELANTERO
RB: 185

PRECIO

13.690

14.350

11.835

12.190

12.565

10.100

6.670

11.985

10.265

13.575

15.000

15.275

7.550

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN

MPB 292

CHRYSLER - DESOTO

TOYOTA DINA TRASERO

RB: 186
MPB 315

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:38mm

B:70 mm

C:20mm

D:77mm

A: 46.73mm

B: 83.56mm

RB: 190

CHEVROLET KODIAK
IMAL
PARTE DELANTERA

C: 20.06mm

D:92.71mm

MPB:281COL

KODIAK DELANTERO REFORZADO

A:46.63mm

B:88,85mm

RB:190A

IMAL

C:20.30mm

92.35mm

MPB 316

A:52.07mm.

B:74.42mm.

RB: 191

CHEVROLET KODIAK
IMAL
PARTE TRASERA.

C:22.35mm.

D:74.93mm.

MPB:280COL

KODIAK TRASERO REFORZADO

A:52mm.

B:73.85mm.

RB:191A

IMAL

C:22.35mm.

D:77.90mm.

RB:190A

KODIAK DELANTERO REFORZADO

A:46mm

B:89mm

RB-H190

HERCULES

C:20mm

92mm

RB:191A

KODIAK TRASERO REFORZADO

A:52mm.

B:74mm.

RB-H191A

HERCULES

C:22mm.

D:77mm.

A:40mm

B:60 mm

C: 14mm

D:70 mm

B:2.677

C:0.566

D:2.988

FIAT IVECO

A: 46mm

B: 36mm

TURBO DAILY TRASERO

C: 16mm

D: 40mm

FIAT IVECO

A: 40mm

B: 59mm

TURBO DAILY TRASERO

C: 5/8"

D: 66mm

MPB21220
EQUIVALE AL RB: 410 CON P:14mm
RB:192
MPB 15642
BUJE IMAL COPA
RB:199
RB: 202

RB: 203

PRECIO

6.850

13.500

21.850

13.500

21.850

21.850

21.850

8.540

10.270

9.860

9.390

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 40mm

B: 28mm

C: 16.5mm

D: 35mm

A: 1.1/4

B: 2.

C: 9/16

D: 2.5/16

A:1.1/4

B: 2

C: 5/8

D:2.5/16

BARRA TORSION FIAT IVECO

A: 52mm

B: 32mm

TURBO DAILY 4010

C: 29mm

D: 42mm

BARRA TORSION FIAT IVECO

A: 52mm

B: 32mm

TURBO DAILY 4010

C:32mm.

D: 42mm.

BARRA TORSION FIAT IVECO

A: 57mm

B: 34mm

TURBO DAILY 4010

C: 37mm

D: 43mm

BARRA TORSION FIAT IVECO

A: 57mm

B: 34mm

TURBO DAILY 4010

C: 29mm

D: 43mm

A: 1.3/16

B: 1.3/8

C: 9/16

D: 1.7/8

D21-P COSTA RICA

A: 1.5/16

B: 60mm

NISSAN

C: 7/16

D: 70mm

BALANCIN TOYOTA 4,5


PASADOR 18mm
REF. BALANCIN 04250486

A:

B:

C: 18mm

D: 43mm

A:

B:

C: 18mm

D: 38mm

A:

B:

C: 3/4

D: 43mm

A:

B:

C: 3/4

D: 38mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 204

FIAT IVECO TRAS

RB: 205
=
992010

JEEP COMANDO SOPORTE DELANTERO

RB: 205A

ALMACEN DEL MUELLE (IBAGUE)

RB: 206

RB: 206A.

RB: 207

RB: 207

RB: 209

BUJE CORTO LAND ROVER QUINT SS 328

RB: 210

RB: 215

RB: 216

RB: 215A

RB: 216A

BALANCIN TOYOTA MOD. 65-80


PASADOR 18mm
REF. BALANCIN 04483-35020
BALANCIN TOYOTA 4,5
PASADOR 3/4
BALANCIN MEDIA LUNA
BALANCIN TOYOTA MOD. 65-80
PASADOR 3/4
BALANCIN MEDIA LUNA

PRECIO

8.165

4.470

4.470

11.500

11.700

17.250

17.250

4.450

5.380

4.170

3.900

3.970

3.710

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

RB: 217

RB: 218

APLICACIN
CHRYSLER
- DESOTO
BALANCIN
TOYOTA
MOD. 65-80
PASADOR 18mm
TUBERIA
BALANCIN TOYOTA MOD. 65-80
PASADOR 18mm
TUBERIA

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 40mm

B:35mm

C: 18mm

D: 42mm

A:36mm

B: 35mm

C: 18mm

D: 42mm

BALANCIN TOYOTA MOD. 65-80


PASADOR 18mm
TUBERIA

A:35mm

B: 35mm

C: 18mm

D: 42mm

BARRA ESTABILIZADORA FIAT IVECO

A: 60mm.

B: 38mm.

TURBO DAILY 4010

C:28mm.

D:42mm.

A:35mm.

B:70mm.

C:11/16

D:74mm.

BARRA ESTABILIZADORA FIAT IVECO

A:60

B:62mm.

INFERIOR TURBO DAILY 4010.

C:28mm.

D:66mm.

A:39mm.

B:70mm.

C:11/16

D:74mm.

A:

B:

C:25.4mm.

D:76mm.

A:44.58mm

B:76.20mm

RB: 244

C:16.13mm

D:88.90mm

MPB16847

A:55.69mm

B:76.20mm

C:18.13mm

D:88.90mm

A:

B:

C:11/16

D:42mm.

A: 2.1/2.

B: 2.3/4.

C: 9/16.

D: 3.3/16.

SUPER CARRY

A: 44.5mm

B: 50.8 mm

HOJAS HERCULES

C: 12mm

D: 64 mm

RB: 218A

RB: 219

RB:219T

TOYOTA VENEZOLANO. MOD NUEVO 4.5

RB:220

RB:220T

RB:277

TOYOTA VENEZOLANO MOD NUEVO 4,5

BUJE BALANCIN TRAILER GRAN DANES

MPB16846
BUJE IMAL

BUJE IMAL
RB: 245
RB:305

RB: 316

MITSUBISHI L 200 - L 300

RB: 325

PRECIO

5.835

5.300

4.830

9.030

5.460

12.390

5.880

8.925

14.200

18.650

5.040

13.150

6.660

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
SUPER
CARRY,
DAMAS

A: 1.13/16"

B: 2"

HOJAS IMAL

C: 12mm

D: 2.1/2"

A: 46mm

B: 50mm

C: 12mm

D: 57mm

A: 1 3/4"

B: 50mm

C: 14mm

D: 55mm

A: 46mm

B: 50mm

C: 12mm

D: 65mm

A:41mm

B: 60 mm

C: 18mm

D:70 mm

A: 27 mm

B: 51 mm

C: 12 mm

D: 56 mm

A: 35 mm

B: 50 mm

C:12 mm

D: 56 mm

A:

B:

C:11/16

D:39mm

CHEVROLET TROOPER

A:40 mm

B:60mm

CHEVROLET LUV -2300

C:11/16

D:70 mm

A: 40mm

B: 60mm

C: 11/16

D: 70mm

A: 40mm

B: 60mm

C: 18mm

D: 70mm

A:40mm

B:60 mm

C: 9/16

D:70 mm

A: 40mm

B: 60 mm

C: 5/8

D: 70 mm

APLICACIN

RB: 325A

RB: 326

RB: 327

RB: 328

RB: 350A

DAEWOO LABO TRAS

COSTA RICA

CHANA TRAS PARTE BALANCIN

SANTO DOMINGO (R.D.)

MPB 238
ZASTAVA
RB: 406
MPB 239
ZASTAVA - CINTURA
RB: 407
RB: 408

MAZDA BALLESTA B-1600

RB: 409

RB: 409A

IVECO MINI MATIC


D21-G COSTA RICA

RB: 409K

NISSAN FORNTIER
69019 LADO CORTO

RB: 410

RB: 410A

CHEVROLET LUV -2300

CHEVROLET LUV -2300

PRECIO

6.660

6.660

7.855

7.855

6.650

4.200

6.990

3.750

8.400

8.400

8.400

7.550

7.550

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:
RB: 410K
=
RB: 4100

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:

B:

C: 18mm

D: 34mm

MAZDA CAMIONETA B-2200 CORTO

A:

B:

CON TUBO INTERNO

C: 17mm

D: 38 mm

MAZDA CAMIONETA B-2200 LARGO

A:

B:

CON TUBO INTERNO

C:17mm

D:47 mm

CHEVROLET N.P.R PARTE DELANTERA

A:42mm

B:72 mm

CHEVROLET NKR PARTE DELANTERA

C:16.2 mm

D: 80 mm

CHEVROLET N.P.R PARTE DELANTERA

A:42mm

B:70 mm

ISUZU, COSTA RICA

C:16.2 mm

D:80.2 mm

A:42mm

B:70 mm

C: 3/4

D:80 mm

NPR PARTE DELANTERA MEDIOS

A:42mm.

B:36mm.

NKR

C:16.2mm.

D:44mm.

A:40 mm

B:36 mm

C: 5/8

D: 40mm

A: 1.9/16

B: 2.5/8.

C:5/8

D:3.

A: 40mm

B:70mm

C: 18mm

D: 75mm

CHEVROLET NKR TRASERO

A: 42mm

B:70mm

HOJA IMAL 22935

C: 18mm
A:39mm

D: 76mm
B:36mm.

C:5/8
A: 43mm

D:40mm
B: 64mm

C: 22mm

D: 70mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO
BALANCIN LUV 1600 - 2300

RB: 411

RB: 412
MPB 279TL

=
RB: 413
RB: 413A

RB: 413B
RB:413C
=
RB:414D

CHEVROLET N.P.R.

MPB 278COL

CHEVROLET N.P.R (PARTE TRASERA)

RB: 414
RB: 414 A

RB: 414B

CHEVROLET N.P.R
CHASIS HOJA 22917
PARTE TRASERA COMPLETO
CHEVROLET NKR TRASERO

RB: 414BI

RB:414C
RB: 414K
=
RB: 434

NPR DE 39mm

CHEVROLET NKR DELANTERO

PRECIO

3.900

3.465

3.605

9.200

9.200

9.200

6.590

6.800

8.200

9.050

9.050

6.800

9.050

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

RB: 414BK

RB: 414BKM

RB: 414BKC

RB:414BKE

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 40.5mm

B: 38mm

C: 25mm
A: 40.5mm

D: 38mm
B:

C:
A:

D: 38mm
B:

C:
A:

D:
B:

C:

D:

CHEVROLET NKR DELT. CON PESTAA

A: 43mm

B: 28mm

HYUNDAY H-100 CHORUS DELANTERO

C: 22mm

D: 38mm

A:

B:

C:

D:

CHEVROLET NKR TRASERO PARTE TRAS.

A: 40mm

B: 32mm

HOJA 22935

C: 5/8"

D: 41mm

A: 2. 3/64

B: 3

C:7/8

D:3.1/4

A: 73mm
A: 55mm
C: 14mm

B: 70mm

A: 46.8mm

B: 87mm

C: 20 mm

D: 97mm

APLICACIN
CHRYSLER
- DESOTO
CHEVROLET
NKR
DELANTERO
SOLO CAUCHO
HYUNDAY H-100 CHORUS DELANTERO
COPA METALICA PARA NKR
CHEVROLET NKR DELANTERO
SOLO CAUCHO

COPA METALICA NKR

RB: 414KB

RB:414KBE

BALANCIN NKR SOLO CAUCHO

RB: 414R

RB: 415

RB: 416H

RB: 417

KODIAK (PARTE TRASERA)


DODGE RAM 350 TIPO AMERICANO
MITSUBISHI (PARTE FIJA)
OVALADO HOJA 339458

MPB 319

AEROVAN (PARTE TRASERA)

A:1.9/16

B: 3

RB: 418

VAN E -350

C: 3/4

D:3.1/2

AEROVAN

A:

B:

(SIN TUBO EXTERNO)

C: 18mm

D:89mm

A: 76.2mm

B: 48mm

C: 38.1mm

D: 75mm

RB: 418A

SOPORTE MOTOR FORD 9000


DOHA: 6068

6.325

3.950

3.170

3.950

7.245

3.170

7.245

12.300

13.100

13.200

7.245

7.500

26.500

D: 80mm

KODIAK (PARTE DELANTERA)

RB: 419

PRECIO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER -SAMURAI
DESOTO
CHEVROLET

A:1.9/16

B:2

HOJAS IMAL

C: 12 mm

D:2.1/4

NISSAN NT3000

A: 40.5mm

B: 51mm

SUZUKI

C: 12 mm

D: 65mm

CHEVROLET SAMURAI

A: 1.5/8

B:2

HOJAS HERCULES

C: 12 mm

D:2.1/4

A:36mm.

B:65mm.

C:9/16.

D:70mm.

A:45.8mm.

B:59mm.

C:17mm.

D:69mm.

A:48.2mm

B: 59mm

C: 17mm.

D: 69mm.

A: 2.5/32

B: 2.3/4

C: 9/16

D: 3.3/16

A: 2.5/32

B: 2.3/4

C: 5/8

D: 3.3/16

DAIHATSU ROCKY DELANTERO

A:40mm

B: 2.1/4.

IVECO TRASERA

C:5/8.

D:2.1/2.

A: 35mm.

B: 2.1/4.

C:5/8.

D:2.1/2.

A:2.1/2.

B:2.3/4.

C:9/16.

D:3.3/16.

FORD - 350 VENEZOLANA

A: 1.7/16.

B: 2.1/2.

DAIHATSU DELTA DELANTERO

C:5/8.

D: 2.3/4.

CHEVROLET WFR. PARTE FIJA

A: 50mm

B: 2.3/8.

BLAZER HOJA 15689577 LADO CORTO

C: 9/16.

D:2.3/4.

APLICACIN

RB: 420

RB: 420B

RB: 420H

RB:421

RB:422

RB: 423

RB: 424

RB: 424A

MITSUBISHI L-200 PARTE FIJA.

KIA BESTA MOD. 95 TRASERO.

KIA BESTA TRASERO

HYUNDAY VAN COLECTIVO

HYUNDAY START

RB: 425

RB: 426
RB: 427
=
RB: 316
RB: 428
=
RB: 173

DAIHATSU ROCKY TRASERO

MITSUBISHI L 200 - L 300

RB: 429

PRECIO

5.520

5.520

5.520

7.100

8.450

9.135

12.200

12.200

7.100

7.190

13.150

6.670

8.570

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 430

RB: 430A

RB: 431

RB:432

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 1.5/8

B:2.1/2.

C: 9/16.

D: 3.

A: 1 11/16

B: 74mm

C: 9/16

D: 3

A: 1.1/2

B: 2.3/4

C: 5/8

D: 3

CHEVROLET CHEYENNE

CHEVROLET CHEYENNE COPA

ASIA COMBI TRASERO


A:40.8mm.
KIA BESTA TRASERO DELANTERO HERCULES.
C:19.5mm.

C: 18mm

D: 78mm

FORD ANDINO
DELANTERO
HOJA 43924

A: 50,5mm

B: 3 5/8

C: 9/16

D: 3 15/16

FORD ANDINO
DELANTERO PASADOR DE 5/8
HOJA 43924

A: 50,5mm

B: 3 5/8

C: 5/8

D: 3 15/16

FORD ANDINO
DELANTERO PASADOR DE 3/4 TRASERA
HOJA 43924

A: 50,5mm

B: 3 5/8

C: 3/4

D: 3 15/16

FORD ANDINO
TRASERO PARTE DELANTERA
43925

A: 44.5mm

B: 4

C: 5/8

D: 4 1/8

FORD ANDINO
BALANCIN TRASERO
43925

A: 41mm

B: 4

C: 3/4

D: 4 1/8

RB:439
=
RB:50010

ASIA TOPIC
CON PESTAA.
KIA 3600

A: 35.5 mm

B: 34mm

C: 18mm

D: 43mm

A: 1.5/16

B: 68mm

RB: 4300

ASIA COMBI DELANTERO


C:5/8

D: 3

A:42mm

B: 72mm.

C: 18mm

D: 80mm.

RB: 436A

RB: 436B

RB: 437

RB: 438

RB: 440

ASIA TOPIC MUELLE TRASERO MOD. 95

CHEVROLET NPR MOD. 97 - 99


CHEVROLET NPR MOD. 2000 (22917)
TRASERO PARTE DELANTERA

7.870

8.505

6.600

7.650

8.600

9.855

9.855

9.855

10.915

10.915

6.550

6.670

7.820

D:69mm.
B:70mm

RB: 436

B:57mm.

A:48mm
RB: 435

PRECIO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 441

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 39,5mm

B: 28mm

C: 22mm
A: 32mm

D: 38mm
B: 61mm

C: 20mm
A: 40mm

D: 66mm
B: 60mm

C: 20mm
A: 41.5mm

D: 66mm
B: 28mm

C: 22mm
A:1.1/4.

D:38 mm
B:64mm.

C:11/16.
A:36mm

D:73mm.
B:70mm

C:9/16

D:80mm

A: 1 1/8

B: 1 1/2.

C: 5/8.

D: 44 mm.

A: 29mm

B: 43mm.

C:5/8.

D: 50mm.

A: 1.1/8.

B:1.1/2.

C: 19.5mm.

D: 44mm.

A: 1 5/16

B: 2 5/16

C: 5/8

D: 2 1/2

A: 45mm

B: 65mm

C: 24mm

D: 77mm

CHEVROLET NKR DELANTERO CHASIS

RB: 442
KIA BESTA
RB-H06
RB: 443
KIA BESTA
RB-H20
CHEVROLET NHR
RB: 444
HOJA IMAL 22938 - 22940
RB:445

RB:446

RB: 500

RB: 501

RB: 502
MPB 199
RB: 54010
RB: 55045
RB: 55046
RB: H101
RB: 55047
RB:H-100

KIA CERES MOD 93. 4X4. HOJA DELANTERA.

MITSUBISHI L-200

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

NISSAN
NISSAN PLUS. NPU. CABSTAR
NISSAN MT300
F 36002
NISSAN PLUS. NPU.
NISSAN TRADER MT3000
DELANTERO, PARTE TRASERA

A: 42mm

B: 70mm

C: 16,2mm

D: 76mm

NISSAN PLUS. NPU.

A: 44mm

B: 70mm

DELANTERO PARTE DELANTERO

C: 24mm

D: 76mm

RB: 55048

PRECIO

7.305

6.100

7.305

7.305

5.880

6.200

5.405

5.405

5.405

4.872

11.000

10.580

10.580

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:
RB:55049

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:45mm.

B:65mm.

C:16.2 mm.

D:76mm.

A:40mm

B: 62mm

C:12mm

D: 71mm

A:33mm

B: 63,5mm

C:16mm

D: 70mm

A:36mm

B:70mm

C:18mm

D:76mm

A:55mm

B:69mm

C:9/16

D:78mm

MITSUBISHI CANTER

A:40mm

B: 3

HOJA DELANTERA

C:22mm

D:3.1/4

MITSUBISHI CANTER

A:43mm

B: 3

HOJA TRASERA

C:22mm

D:3.1/4

MITSUBISHI CANTER
COPA
HOJA TRASERA

A:43mm

B: 35mm

C: 22mm

D: 44mm

A:43mm

B: 35mm

C: 22mm

D: 44mm

A: 41mm

B: 66mm

C: 14mm

D: 74mm

A:42mm

B:72mm

C:16mm

D:80mm

A: 51mm

B: 81mm

C: 14mm

D: 90mm

A: 40mm

B: 70mm

C: 16mm

D: 77mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO
NISSAN CABSTAR.

RB-H102
RB: 55045-05

5504507200

NISSAN URBAN

NISSAN

RB: 600

RB: 601

RB: 602

RB: 603

RB: 603A

RB: 603B

MITSUBISHI CANTER
COPA SIN TUBO INTERNO
HOJA TRASERA

RB: 604

RB: 605

RB: 606

RB: 607

FORD 4X4 PARTE DELANTERA

AGRALE 4.5 PARTE DELANTERA.

PRECIO

10.580

6.745

6.670

6.960

9.560

7.010

9.580

8.730

8.730

6.850

8.225

9.250

7.200

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 26mm

B: 70mm

C:15mm

D:76mm

A:29mm

B:64mm

C:1/2

D:70mm

A:30mm

B: 70mm

C:18mm

D:76mm

A: 40mm

B: 74mm

C: 3/4

D: 76mm

A:48mm

B: 70mm

C:18mm

D:76mm

A:1 1/2

B: 3

C:9/16

D:3 1/4

A:33mm

B: 70mm

C: 5/8

D: 74mm

A: 29mm

B: 77mm

C: 9/16

D: 82mm

A: 29mm

B: 77mm

C: 7/16

D: 82mm

A: 2.3/4

B: 56mm

C:

D:

CORBATIN TEMPLETE

A: 3. 1/2

B: 2. 3/4

SUPERBRIGADIER

C: 2

D: 5. 3/4

A: 33mm

B: 70mm

C: 17mm

D: 76mm

A: 43mm

B: 67mm

C: 9/16

D: 76mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 608

RB: 609

RB: 610

RB: 611

VAN - 350

RB: 612

RB: 613

RB: 614

RB: 615

RB: 615A

RB: 616

CORBATIN TRACTOMULA

RB: 618

RB: 630

RB: 631

COPA

PRECIO

4.565

4.870

4.960

8.165

9.512

5.760

7.130

4.850

4.850

40.000

48.000

5.855

8.740

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 42mm

B: 33mm

C: 19mm

D: 38mm

A: 25mm

B: 21/4

C: 1/2

D: 21/2

A: 31.5mm

B: 80mm

C: 9/16mm

D: 87mm

A: 37mm

B: 70mm

C: 5/8

D: 76mm

A: 1.1/2

B: 70mm

C: 20mm

D: 76mm

A: 40mm

B: 70mm

C: 12mm

D: 76mm

RB: 638

A: 45mm

B: 68mm

RB-H33

C: 18mm

D: 76mm

A: 45mm

B: 68mm

C: 18mm

D: 76mm

A: 31mm

B: 21/2

C: 9/16

D: 23/4

A: 35mm

B: 50mm

C: 12mm

D: 58mm

A: 48mm

B: 84mm

C: 18mm

D: 90mm

A: 50mm

B: 60mm

C: 12mm

D: 70mm

A: 30mm

B: 63mm

C: 18mm

D: 67mm

REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 632

COPA

RB: 633

RB: 634

RB: 635

NISSAN

RB: 636

RB: 637

RB: 638A

COPA

RB: 639

RB: 640

RB: 641

RB: 642

RB: 643

PRECIO

8.570

4.650

4.960

5.580

5.950

6.120

9.100

9.500

4.830

5.380

9.100

9.570

4.370

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:
MPB 291

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 41mm

B: 64mm

C:16mm

70mm

MITSUBISHI TRASERO HOJA 05-405

A: 36mm

B: 70mm

MODELO MB5153030E370 L-200-1.

C: 5/8

D: 76mm

A: 45mm

B:83mm

C: 18mm

D: 90mm

A: 38mm

B:76mm

C: 22mm

D: 82mm

A: 32mm

B:64mm

C: 18mm

D: 67mm

A: 29mm

B:64mm

C: 5/8

D: 67mm

A: 43mm

B: 70mm

C: 5/8

D: 76mm

A:44mm.

B:70mm.

C:16.2mm.

D:76mm.

A: 23mm

B: 62mm

C: 10mm

D: 65mm

A: 25mm

B: 62mm

C: 10mm

D: 65mm

A: 27mm

B: 62mm

C: 10mm

D: 65mm

A: 29mm

B: 62mm

C: 10mm

D: 65mm

A: 40mm

B: 62mm

C: 12mm

D: 65mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO
DATSUN CAMION 1500

RB: 644
RB: 645

RB: 646

RB: 647

RB: 648

RB: 649

RB: 650

RB: 650A

RB: 651

RB: 652

RB: 653

RB: 654

RB: 655

PRECIO

6.750

7.480

8.970

7.935

7.420

5.520

9.085

9.100

4.240

4.500

4.770

5.025

7.500

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 50mm

B: 62mm

C: 12mm
A: 38mm

D: 65mm
B: 62mm

C: 12mm
A: 32mm

D: 65mm
B: 62mm

C: 12mm
A:28mm.

D: 65mm
B:70mm.

C:9/16.
A:30mm.

D:75mm.
B:63mm.

C:1/2.

D:67mm.

A:29mm.

B:65mm.

C:7/16.

D:67mm.

A:29mm.

B:2.

C:12mm.

D:55mm.

A:31mm.

B:51mm.

C:12mm.

D:55mm.

A:34mm.

B:50.8mm.

C:12mm.

D:55mm.

A:28mm.

B:50.8mm.

C:12mm.

D:55mm.

A:25mm.

B:50.8mm.

C:12mm.

D:55mm.

A:1.1/2.

B:2.1/2

C:5/8.

D:2.5/8.

A:30mm.

B:50.8mm.

C:12mm.

D:55mm.

RB: 656

RB: 657

RB: 658

RB: 659

RB: 661

RB: 662

RB: 663

RB: 664

RB: 665

RB: 666

RB: 667

RB: 668

RB: 669

PRECIO

7.475

5.635

6.325

5.850

6.600

6.500

4.200

6.600

6.700

4.200

3.850

5.950

6.400

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:26mm.

B:50.8mm.

C:12mm.

D:55mm.

A:39mm.

B:70mm.

C:5/8.

D:76mm.

A:1.1/2.

B:2.9/16.

C:17mm.

D:72mm.

A:40mm.

B:33mm.

C:18mm.

D:38mm.

A:41mm.

B:70mm.

C:18mm.

D:76mm.

A:34mm.

B:50mm.

C:12mm.

D:59mm.

A:45mm.

B:50mm.

C:14mm.

D:64mm.

A:58mm.

B:81.7mm.

C:30mm.

D:89mm.

A:58mm.

B:98mm.

C:30mm.

D:102mm.

A: 46mm.

B: 34.5mm.

C: 7/8.

D: 39mm.

A:50mm.

B:74mm.

C:1.

D:76mm.

A:45mm.

B:43mm.

C:18mm.

D:43mm.

A:45mm.

B:76mm.

C:18mm.

D:83mm.

RB: 670

RB: 671

RB: 672

RB: 673

RB: 674

RB:12001

RB:14034

RB: 8-140

RB: 8-140A

VOLKSWAGEN BUSETON. 8-140


HOJA TRASERA Y BALANCIN
AGRALE 8.5
ESPECIAL

RB:9400

RB:9401

RB:9402

RB:9403

ASIA TOPIC SIUPERIOR GRANDE.

DAIHATSU DELTA MUELLE TRASERO.


(PEQUEO)
DAIHATSU DELTA MUELLE TRASERO
PARTE DELANTERA

PRECIO

4.100

7.600

6.100

6.420

7.200

5.200

8.300

19.320

22.000

6.670

7.475

6.615

10.650

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
DAIHATSU
DELTA MUELLE
TRASERO

A:45mm.

B:76mm.

PARTE DELANTERA. LISO.

C:18mm.

D:83mm.

A:40.2mm.

B:70mm.

C:16mm.

D:83mm.

A:

B:

C:1.5/8.

D:4.1/4.

APLICACIN

RB:9403A

RB:16015

BO:5524

COPA

BALANCIN TRAILER ORINOCO GRANDE


CONICO CON CINTURA.

RB: 50485KZ
RB: H118
LO:814

MERCEDES BENZ PEQUEO.


MONO BLOCK

C:30mm.

D:86.6mm.

RB:
RB: H110
LO:814

MERCEDES BENZ GRANDE.

A:

B:

MONO BLOCK

C:36mm.

D:86.6mm.

A:

B:

C:12mm.

D:80mm.

A:

B:

C:12mm.

D:80mm.

A:

B:

C:12mm.

D:80mm.

A: 31mm

B:

C:12mm.

D:80mm.

A:

B:

C:1.

D:2.3/16.

A:2.3/8.

B:3.1/4.

C:3/4.

D:3.1/4.

RB: 50386KZ

RB: 50486KZ

RB: 50086KZ

RB: 50386KZ

TO:5498

RB: 173093

MERCEDES SPRINTER PQUEO

MERCEDEZ SPRINTER TRASERO 413.


PEQUEO
MERCEDES SPRINTER DELANTERO 413.
GRANDE
MERCEDEZ SPRINTER PEQUEO
DIAMETRO EXTERIOR 31MM.

BALANCIN TRAILER ORINOCO PEQUEO

SOPORTE DELANTERO P900.

MPB 243

BUSETA P300-P400 MOD. 80

A:1.1/2 .

B:3.

RB: 3638622

DELANTERO.

C:5/8.

D:3.3/16.

A:1.1/2.

B:1.5/8.

RB: 3638638

CHEVROLET
C:5/8.

D:1.7/8.

PRECIO

9.350

9.430

14.300

15.995

19.000

11.000

11.800

14.000

11.000

6.690

13.630

7.380

4.820

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
POLSKY
FIAT AUTOMOVIL

A:27mm.

B:60mm.

DELANTERO.

C:12mm.

D:68mm.

POLSKY FIAT AUTOMOVIL

A:27mm.

B:76mm.

BALANCIN.

C:12mm.

D:80mm.

POLSKY FIAT AUTOMOVIL

A:50mm.

B:60mm.

CINTURA.

C:12mm.

D:70mm.

BALANCIN TRASERO E8TZ5776A

A:1.3/4.

B:1.3/8.

FORD 450.

C:16.2mm.

D:1.13/16.

BALANCIN JEEP COMANDO.

A:1.1/2.

B:2.3/8.

C=101

C:9/16.

D:2.5/8.

A:

B:

C:51mm.

D:110mm.

A:

B:

C:32mm.

D:2.3/16.

MUELLE DAIHATSU

A:34mm

B:48mm

(COPA)

C:5/8.

D: 2.1/2.

A: 40,5mm

B: 46mm

C: 12mm

D: 60mm

TIJERA Y BRAZO ESTABILIZADOR

A: 30.5mm

B: 30mm

CHEVETTE

C: 12mm

D: 38mm

A: 38mm

B: 36mm

C:3/4.

D: 42mm

A: 38mm

B: 73mm

C:3/4.

D: 82mm

A: 33mm

B: 68.5mm

C: 5/8.

D: 76mm

APLICACIN

RB: 4067798

RB: 4067798L

RB: 4177661

RB: 61536

RB: 944872-C

UXA:004

UXA:0011

BALANCIN TRAILER INCA GRANDE.

TEMPLETE TRAILER INCA PEQUEO

K: 1068
K: 285
TIJERA INF. CHEVETTE TODOS
8-984-285
K: 2376
MPB 296TL

MAZDA TURBO GRUESO

K: 5005
K: 5005A

MAZDA TURBO GRUESO

MPB 4784

=
K: 5006

MAZDA TURBO DELGADO

PRECIO

4.315

4.945

8.500

8.970

5.925

11.060

6.210

6.185

5.635

3.450

6.830

7.650

6.900

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

K: 61362

K: 61363

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 45mm

B: 33mm

C: 16,2mm

D: 45mm

A: 43mm

B: 33mm

C: 16,2mm

D: 45mm

A: 45.4mm

B: 36.0mm

C: 9/16

D: 46mm

TIJERA F100. VAN. BRAZO OXILANTE

TIJERA F100. VAN. BRAZO OXILANTE

K: 62161
K: 8944088401

TIJERA SUP. LUV 2300

A: 38.1mm

B: 38mm

K: 840 -1

TROOPER

C: 18mm

D: 45mm

K: 8944088411

TIJERA INF. LUV 2300

A: 36,2mm

B: 47mm

K: 841 -1

TROOPER

C: 5/8

D: 55mm

K: 8-942265572
=
K:5572

A: 36.5mm

B: 35mm

TIJERA SUP. LUV 1600


C: 18mm

D: 44mm

A:36.5mm

B: 52mm

C:9/16

D: 65mm

A:47mm
A: 39mm
C:5/8

B: 31mm

A:

B:

C: 12mm

D: 39.5mm

A:

B:

C: 30mm

D: 100mm

TRAILER GRAND DANES

A:

B:

BALANCIN

C: 30mm

D: 100mm

A: 67mm

B:

C:3/4.

D: 100mm

A: 48mm

B: 59mm

C: 16.2mm

D:

K: 8-94223366
=
K: 3366

TIJERA INF. LUV 1600


FORD OVALADO

K: 8095
FORD TRUCK F-100 Y F-350
K: 8982376
=
K:2376

TIJERA SUP CHEVETTE TODOS

MTRB: 277

TRAILER GRAND DANES

BALANCIN TRAILER

RB: 2 - 005
AGRALE 8.5 DELANTERO
RB: H104

6.210

6.210

6.210

5.175

5.405

5.175

5.520

7.130

3.450

35.000

35.000

47.250

17.920

D: 46mm

MTRB: 5541

MRT: 225

PRECIO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
AGRALE
4.5

A: 44.5mm

B: 80mm

TRASERO

C: 16.2mm

D: 90 mm

A:63,5mm

B:100,8mm

C:25,40mm

D:103,0mm

BUJE BARRA ESTABILIZADORA

A: 30mm

B: 25mm

MERCEDEZ BENZ

C: 12mm

D: 30mm

A: 30.16mm

B:69.85mm

C:15.88mm

D:76.20mm

KIA CERES 4 X 4 K672-34010 DEL

A:32mm

B:60mm

KIA CERES 4X 2 Y 4 X 4 KXE-4280-10 TRAS

C:17mm

D:66mm

MAZDA TURBO T3500 DEL


IGUAL AL RB:4300
MAZDA OCHO-LIT 34002 LADO LARGO

A: 33.34mm

B: 69.81mm

C:15.88mm

D: 76.20mm

A:32mm

B:60mm

C:20mm

D:66mm

DAIHATSU FEROSA

A:1 9/16

B:2 3/8

TRASERO/07025 L CORTO

C:1/2

D:2 5/8

DAIHATSU DEL
IGUAL RB:645
48110-87328 V-10 V-30

A:36mm

B:70mm

C:16mm

D:76mm

A: 42.86mm

B: 69.85mm

C: 22.23mm

D: 76.20mm

APLICACIN

RB: H30
RB:269
INTERNATIONAL 7400
HI: 7400
BE: 250

RB: H01

RB: H04

RB: H05

RB: H06

RB: H07

RB: H08

RB: H09

RB: H10

DAIHATSU ROCKY F-70 F-80


IVECO DAILY TRAS 4910
4821087629000 L CORTO

A: 40mm

B: 60mm

C: 16mm

D: 66mm

VAN E 350

A:1 9/16

B:3

43611 L CORTO

C:3/4

D:3 1/2

A:41.28mm

B:60.33mm

C:15.88mm

D:63.50mm

RB: H11

RB: H12

PRECIO

12.790

30.700

8.350

5.560

7.420

6.600

4.800

8.450

7.480

9.555

8.100

7.245

9.460

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

CHRYSLER
- DESOTO
IGUAL RB:150

A:1 11/16

B: 2 3/4

IGUAL RB: 655

C: 3/4

D: 3

A:44.45mm

B:69.85mm

C:22.23mm

D:76.20mm

CAMION NPR

A:40mm

B:70mm

22905 L CORTO TRAS 22918 L LARGO DEL

C:16mm

D:80mm

A:40mm

B:60mm

C:12.7mm

D:66mm

A:53.98mm

B:69.85mm

C:15.88mm

D:76.20mm

A:40mm

B:60mm

C:20mm

D:66mm

A:53.98mm

B:69.85mm

C:14.29mm

D:76.20mm

A:41mm

B:60mm

C:16mm

D:66mm

A: 50.8mm

B:101.6mm

C:14.29mm

D:107.95mm

CAMION NHR

A: 42mm

B:60mm

22940 DELANTERO

C:16mm

D:66mm

NPR 22504 DEL


IGUAL AL RB:413A
NHR 22937 TRAS

A:42mm

B:70mm

C:16mm

D:80mm

NPR CAMION DEL

A:43mm

B:75mm

22934

C:22mm

D:80mm

DAIHATSU DELTA TRASERO


IGUAL AL RB:638
07-385

A:1 3/4

B:2 3/4

C:3/4

D:3

APLICACIN

RB: H13

RB: H15

RB: H16

RB: H18

RB: 655

RB: H19

RB: H20

RB: H21

HYUNDAI VAN COLECTIVO

RB: H22

RB: H23

RB: H24

RB: H26

RB: H28

RB: H33

PRECIO

9.050

11.400

9.200

8.500

15.900

7.500

15.900

8.600

15.750

8.900

10.200

9.700

10.400

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 28.58mm

B: 69.85mm

C: 14.29mm

D:76.20mm

A: 42.86mm

B:63.50mm

C:14.29mm

D:69.85mm

DAIHATSU FEROSA

A:1 5/16

B:2 3/8

TRASERO/07-025 L LARGO

C:5/8

D:2 5/8

NISSAN PLUS. NPU.


NISSAN TRADER MT3000
DELANTERO, PARTE TRASERA

A: 42mm

B: 70mm

C: 16,2mm

D: 76mm

A: 45mm

B: 65mm

C: 24mm

D: 77mm

A:45mm.

B:65mm.

C:16.2 mm.

D:76mm.

A:46,7mm

B:103,3mm

C:19,20mm

D:107mm

A: 48mm

B: 59mm

C: 16.2mm

D: 90mm

AGRALE 8.5 TRAS

A:58mm

B:80mm

IGUAL AL RB: 8-140

C:30mm

D:90mm

IVECO DAILY 5912 TRASERO

A:40.2mm

COPA

C:16.4mm

B:35mm
P:59.5mm
D:40mm

A:68mm

B:69.2mm

C:24.2mm

D:76.2mm

A:50,8mm

B:77mm

C: 19,20mm

D:91mm

A:62.2mm

B:87mm

C:20.2mm

D:92mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: H41

RB: H43

RB: H46
RB:H-100
RB: 55047
RB: H101
RB: 55046

NISSAN PLUS. NPU. CABSTAR


NISSAN MT300
F 36002

RB-H102
NISSAN CABSTAR.
RB:55049
RB: H103

INTERNATIONAL 4300 - 7400 - 7600


55P124 PARABOLICAS DEL
INTERNATIONAL 55-1218 8200 - 8300

RB: H104
AGRALE 8.5 DELANTERO
2 - 005
RB: H105

RB: H106
RB: H107
MERCEDES 1636 DEL
MPB 24435
RB: H108

RB: H109

FREIGHTLINER TRACTO TRASERO

IVECO DELANTERO

PRECIO

5.450

10.400

5.200

10.580

14.000

10.580

30.000

17.920

19.320

6.500

35.000

25.500

31.000

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: H110

RB: H111

RB: H112

RB:H118

RB: H119

RB:H172

RB: H175

RB: H188

RB: H189

RB: H211

RB: H212

RB: H247

RB: H248

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:58mm

B:81mm

C:36.1mm

D:86mm

A:61mm

B:80mm

C:24.2mm

D:96mm

A:44.45mm

B:101mm

C:26.9mm

D:191mm

A:52mm

B:80mm

C:30mm

D:86mm

A:51.5mm

B:95mm

C:20.6mm

D:110mm

A: 42.86mm

B: 66.68mm

C:14.29mm

D: 76.2mm

A:44.45mm

B:96.8mm

C:30.1mm

D:171mm

A:48mm

B:89mm

C:24,2mm

D:92mm

A:48mm

B:86.5mm

C:27mm

D:171mm

A:57.15mm

B:101.6mm

C:20.6mm

D:108mm

A:57.15mm

B:76.2mm

C:20mm

D:107.7mm

A:54.8mm

B:45mm

C:18mm

D:90mm

A:44.3mm

B:53mm

C:16mm

D:90mm

MERCEDES ACCELO TRASERO

MERCEDES ACTROS 4110 - 4143

CORBATIN KENWORTH DELANTERO

MERCEDES MICROBUS LO914 - 915 TRAS

VOLVO DELANTERO

CHEVROLET DEL

CORBATIN FREIGHTLINER TRASERO

MACK DEL

CORBATIN MACK DEL

FREIGHTLINER DELANTERO

FREIGHTLINER DELANTERO

FORD 250- 350 SUPERDUTY DEL


43778 PARBOLICA
FORD 250 - 350 SUPERDUTY DEL
43778 PARABOLICA

PRECIO

19.000

28.000

31.500

15.995

32.500

10.200

40.250

16.000

38.000

27.000

24.000

15.000

11.000

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

M2-106

RB: 8-142

K:

K:

RB: 259

RB:2006

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A:44,5mm

B:78,30mm

C:19,15mm

D:90,8mm

A:68,0mm

B:100,5mm

C:30,0mm

D:111mm

A: 30mm

B: 64,3mm

C: 14,28mm

D: 53mm

A: 60mm

B: 30mm

C: 14.28mm

D: 60mm

A: 65.08mm

B: 66.67mm

C: 38.10mm

D: 146.05mm

A: 42,0mm

B: 86,0mm

C: 16,0mm

D: 90,0mm

A: 42,5mm

B: 76,0mm

C: 14,0mm

D: 80,0mm

DAIMLER CHRYSLER

VOLKSWAGEN 18310

TIJERA ZOTIE

TIJERA ZOTIE

CORBATIN HI 4300 TENSORA

BALANCIN AGRALE TRASERO

K:2010
TIJERA MERCEDES BENZ SPRINTER
50487KZ
RB:H264

CORBATIN KENWORTH

A: 53,0mm

B: 102,0mm

RB:H364

59-P486

C: 27,0mm

D: 185,0mm

CORBATIN MACK

A: 48,0mm

B: 98,0mm

12-10QK

C: 27,0mm

D: 190,0mm

FORD CARGO 815.

A:44,45mm.

B:78,0mm.

DELANTERO.

C:18,0mm.

D:89,0mm.

A:40,00mm.

B:62,00mm.

C:12,00mm.

D:80,00mm.

A:40,00mm.
P: 56,00
C:14,00mm.

B:29,00mm.

A: 57,0mm

B: 101,5mm

C: 31,7mm

D: 174,5mm

RB:H265

RB:167A

RB:55045-06

K: 5007H

NISSAN URBAN MODELO NUEVO

MAZDA BT50

RB:H263

21.500

50.000

10.200

10.200

65.000

15.300

17.920

32.000

40.000

15.000

7.500

7.500

45.000

D:36,50mm.

CORBATIN FREIGHTLINER
RB:14603

PRECIO

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 59,20mm
P: 77,0mm
C: 18,0mm

B: 32,6mm

A: 86,0mm

B:

C: 28,5mm

D: 101,6mm

A: 58,5mm

B:

C: 24,0mm

D: 102,5mm

A: 57,6mm

B: 100mm

C: 20,2mm

D: 108,0mm

A: 40mm

B: 68,85mm

MPB: 22922

C: 16mm

D: 75,3mm

RB: 244

A: 44,75mm

B: 88,76mm

C: 16,175mm

D: 88,76mm

A: 47,0mm
P: 56,00mm
C:20,0mm

B: 88,76mm

A: 54mm

B: 45mm

C: 24mm

D: 53,5mm

A:38,00mm.
P: 56,0mm
C:14,00mm.

B:29,00mm.

A: 63,5mm
C: 22,22mm

B: 80,96mm
H:19,05mm
D: 145,0mm

A: 53,0mm

B: 100,0mm

C: 27,00mm

D: 185,0mm

A:44,50 mm

B: 76,20mm

C:20,10 mm

D: 90,0mm

A: 46,15mm

B: 102,0mm

C: 25,40mm

D: 108,0mm

REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB:54146

MTRB:515611

RB: 2122466-3

RB: 302

HYUNDAI COUNTI

TRAILER

BALANCIN SICOLSA

CAMION HINO TEMPLETE

FORD VENEZUELA
BGT - 368

BGT - 375

RB: 450

FORD VENEZUELA

MAZDA BT50
HOJAS IMAL
RB: H234

RB: H364

CORBATIN FREIGHTLINER

40.000

28.000

24.000

8.400

25.200

28.000

7.000

9.500

45.000

28.000

16.000

20.000

D:36,50mm.

CORBATIN KENWORTH

RB:H203

RB: 506

22.000

D: 89,0mm

TENSORA ISUZU VENEZUELA

K: 5007I

$
D: 42,0mm

TRAILER UTILITY

RB: 187

PRECIO

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 46,15mm

B: 162,0mm

C: 25,40mm

D: 168,0mm

A: 60,0mm

B: 162,0mm

C: 31,75mm

D: 168,0mm

A: 43,5mm

B: 72,0mm

C: 15,86m

D: 80,0mm

A: 28,5mm

B:47,0 mm

C: 12,7 mm

D:50,0 mm

A: 88,24mm

B: 99,00mm

C: 54,15mm

D: 105,00mm

A: 44,45 mm

B: 80,00mm

C: 19,25mm

D: 90,80mm

A: 44,45mm

B:103,19mm

C: 26,99mm

D: 180,98mm

A: 57,15mm

B: 101,6mm

C: 19,05mm

D: 107,95mm

NISSAN FRONTIER 4 X 4

A: 47,00mm

B: 60,00mm

TRASERO PARTE DELANTERA

C: 18,00mm

D: 70,00mm

A: 40,00mm

B: 60,00mm

C: 20,00mm

D: 70,00mm

A: 71,00mm

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB: 507

RB: 508

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

25.000

38.000

9.800

5.800

38.000

20.000

30.000

35.000

10.200

8.500

B: 81,00mm
H: 11/16"
D: 177,00mm

45.000

45.000

C: 46,02mm

B: 76,02mm
H:19,05mm
D: 190,5mm

A: 41,0mm

B: 49,5mm
$

7.600

C: 12,7mm

D: 54,0mm

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

RB:448

RB: 505

RB: 509

SOPORTE CABINA EAGLE

APLICACIN AGROINDUSTRIAL

MPB: 19658
FREIGHTLINER

RB: ATG1633
MPB23072
CORBATIN KENWORTH
RB:249
RB: 233

FREIGHTLINER

RB: 55050

RB: 55051

RB: 235

NISSAN FRONTIER 4 X 4

CORBATIN TRAILER RANDON


C: 34,00mm
A: 63,5mm

RB: 205

RB: 330

PRECIO

CORBATIN FREIGHTLINER

CHANA BALANCIN

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

TB-81

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 53mm

B: 101,5mm
H: 12,7mm
D: 188mm

55.000

B: 101,5mm
H: 12,7mm
D: 188mm

50.000

46.000

C: 26,97mm

B: 88,5mm
H: 12,7mm
D: 168mm

A: 45mm

B: 64mm
$

9.880

C: 14,28mm

D: 66mm

A: 55mm

B: 76mm
$

17.000

C: 18mm

D: 80mm

A:42,50mm.
P: 53,0mm
C:22,00mm.

B:37,6mm.
$

6.800

A: 40mm

B:

C: 18mm

D: 90mm

A: 44,45mm

B:

40.000

9.880

6.950

9.050

7.400

BUJE ROSCADO KENWORTH


C: 26,97mm
A: 44,45mm

TB-68

BUJE ROSCADO KENWORTH


C: 26,97mm
A: 44,45mm

TB-69

BUJE ROSCADO MACK

RB: 676

RB: 55686

RB: 55148

MERCEDES ACCELO

HYUNDAI HD65 - HD72

MPB
RB:198

PRECIO

D:41mm.

RB:235
C: 18mm

D: 76,2mm

A: 34,92mm

B:

C: 14mm

D: 76,2mm

A: 51mm

B: 97mm

C: 22,2mm

D: 101mm

A: 43mm

B: 73mm

C: 15,88mm

D: 82mm

A: 35mm

B: 70mm

C: 19,05mm

D: 77mm

A: 41mm

B: 70mm

C: 15,87mm

D: 76mm

A: 38mm

B: 64mm

C: 18mm

D: 70mm

RB:236

RB: 8-143

VOLKSWAGEN BUS 18310 DEL

RB:677

RB:678

KIA CAMION ECUADOR

RB: 679

RB: 680

KIA CAMION ECUADOR

LISTA DE PRECIOS 2012

FB

FABRIBUJES.
FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENSION DE AUTOMOTORES LTDA.

DIMENSIONES
REF:

APLICACIN
CHRYSLER - DESOTO

RB:681

RB:682

RB:683

RB:684

RB:685

RB:686

RB:687

RB:688

RB:690

RB:691

MPB24522

RB:692

RB:693

A:Diametro
externo

B:long. Tuberia
externa

C:Diametro
interno

D:long. Tuberia
interna

A: 51mm

B: 64mm

C: 14,28mm

D: 70mm

A: 32mm

B: 64mm

C: 14,28mm

D: 70mm

A: 41mm

B: 60mm

C: 14,28mm

D: 70mm

A: 29mm

B: 75mm

C: 11mm

D: 80mm

A: 29mm

B: 75mm

C: 13mm

D: 80mm

A: 29mm

B: 75mm

C: 14mm

D: 80mm

A: 32mm

B: 65mm

C: 14,28mm

D: 70mm

A: 45mm

B: 50mm

C: 13mm

D: 56mm

A: 42mm

B: 60mm

C: 14,28mm

D: 70mm

A: 32mm

B: 70mm

C: 14,28mm

D: 76mm

A: 32mm

B: 70mm

C: 14,28mm

D: 76mm

A: 68mm

B: 100mm

C: 30mm

D: 112mm

A: 49mm

B: 90mm

C: 22,22mm

D: 98mm

MINI BLAZER ECUADOR

CHEVROLET SILVERADO ECUADOR

CHEVROLET 2300 ECUADOR

CHEVROLET BLAZER ECUADOR

CHEVROLET BLAZER ECUADOR

CHEVROLET BLAZER ECUADOR

FORD 350 ECUADOR

CHEVROLET CONVI ECUADOR

FORD EXPLORER ECUADOR

FORD 150 ECUADOR

INSERTO HOJA PARABOLICA DORMAN

ECUADOR

ECUADOR

PRECIO

13.425

6.210

9.050

6.010

6.010

6.010

6.210

6.660

9.050

6.750

7.700

36.400

28.600