Está en la página 1de 4

Se considera urmatoarea schema de reactii :

(1) CH4 ----->A+H2 (la 1500 grade celsius)


(2)A+[Ag(NH3)2]OH----->B+C+D (B se depune)
(3)B+HCl--->A+E (E se depune)
a) Scrie si egaleaza ecuatiile reactiilor chimice din schema. Identifica si denumeste substantele
necunoscute :
A-E .
(1) 2CH4 CHCH + 3H2 (la 15000C)
(2) CHCH + 2[Ag(NH3)2]OH AgCCAg +4 NH3+2H2O (B se depune)
(3) AgCCAg +2HCl CHCH +2AgCl (e se depune)
A: acetilena
B: acetilura de argint
C: amoniac
D: apa
E: clorura de argint
b)Reactia (1) are loc cu un randament de 40% si s-au supus pirolizei 2000 m3 CH4 de puritate
98% . La reactia (2) participa intreaga cantitate de produs A obtinuta in reactia (1) .Calculeaza
masa de produs B obtinuta in reactia (2) .
Se determina volumul de CH4 pur
100 m3 CH4 impur.......................98 m3 CH4 pur
2000 m3 CH4 impur.......................x
x= 1960 m3 pur
Se determina volumul de CH4 care se transforma
= volumul transformat100/volumul introdus
volumul transformat= volumul introdus /100 = 1960 40 /100 =784 m3 transformati
Se determina masa de AgCCAg care se formeaza
1 kmol AgCCAg = 240 kg
2CH4 CHCH + 3H2
CHCH + 2[Ag(NH3)2]OH AgCCAg +4 NH3+2H2O
222,4 m3 CH4......................240 kg AgCCAg
784 m3 CH4 ............................x
x= 4200 kg AgCCAg

Raportul dintre masa molara a unei alchene A ,si masa molara a unei alchine B,cu acelasi
numar de atomi de carbon este 1.077.
a)determina formulele moleculare ale celor 2 hidrocarburi , A si B .
b)scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a alchenei A din alchina B .
c)calculeaza volumul de aer necesar arderii a 0.5 dm3 de amestec echimolecular din cele 2
hidrocarburi A si B .
a)
Formula generala a alchenelor : CnH2n
1 mol CnH2n= 12n + 2n = 14n
Formula generala a alchinelor : CnH2n-2
1 mol CnH2n-2
= 12n + 2n 2 = 14n - 2
Se face raportul dintre masele molare si se calculeaza n (numarul atomilor de carbon)
14n/14n 2 = 1,077
14n = 1,077(14n 2)
14n 15,078n = - 2,154
-1,078 n = - 2,154
n= - 2,154/-1,078 = 2 deci cele 2 hidrocarburi au 2 atomi de carbon in molecula
alchena este etena C2H4
alchina este etina C2H2
b) Daca amestecul este echimolar inseamna ca amestecul are acelasi numar de moli de etena si
de etina, deci si acelasi volum. Amestecul va contine 0,25 dm3 etena si 0,25 dm3 etina
Ecuatiile reactiilor de ardere sunt:
22,4 dm3....3 22,4 dm3
C2H4 +
3O2 2CO2 + 2H2O
3
0,25 dm ..... ........x
x= 22,4 3 0,25/22,4 = 0,75 dm3
22,4 dm3....5/2 22,4 dm3
C2H2 +
5/2O2 2CO2 + H2O
0,25 dm3.......... x

x= 22,4 2,5 0,25/22,4 = 0,625 dm3


Volumul total de oxigen consumat : V=0,75 + 0,625 = 1,375 dm3 O2
Aerul contine 20% O2
100 dm3 aer .................... 20 dm3O2
x dm3 ......................1,375 dm3O2
x= 1,375 100 / 20 = 6,875 dm3 aer

20 g amestec de alchine izomere cu formula moleculara C4H6 reactioneaza cu 26,7 g de clorura


de diamino-cupru(1)
a) Scrie formulele de structura ale alchinelor izomere cu formula moleculara C4H6.
CHC-CH2-CH3 1-butina
CH3-CHCH-CH3 2-butina
b) Calculeaza compozitia in procente masice a amestecului de alchine izomere.
Dintre cei doi izomeri numai 1-butina reactioneaza cu clorura diaminocupru
Se calculeaza masa de butina care reactioneaza cu 26,7 g clorura diaminocupru(I)
1 mol HCC-CH2-CH3 = 54g
1 mol [Cu(NH3)2]Cl = 133,5 g
54g............................133,5g
HCC-CH2-CH3 + [Cu(NH3)2]Cl CuCC-CH2-CH3 + HCl + 2NH3
x g..............................26,7 g
x=10,8 g 1-butina
20-10,8=9,2 g 2-butina
c) Compozitia procentuala a amestecului
20 g amestec...........................10,8 g 1-butina.................9,2 g 2-butina
100 g amestec ............................x.......................................y
x=34% 1-butina
y=46 % 2-butina
Prin aditia unui mol de acid clorhidric la o alchina necunoscuta ,A,masa acesteiacreste cu
53,67% . Determina formula moleculara a alchinei necunoscute . Scrie formulele de
structura ale alchinelor izomere cu A .
Ecuatia reactiei de aditie a HCl:
CnH2n-2 + HCl CnH2n-1Cl

1 mol CnH2n-2 = 14n-2 g


1 mol CnH2n-1Cl =14n-34,5
Se calculeaza cat reprezinta 53,67 % din masa alchinei:
100 g alchina..53,67 g
14n-2 g alchina ...x
x=53,67(14n-2)/100=0,5367(14n-2)=7,5138n-1,0374
Masa derivatului clorurat este egala cu masa alchinei + 53,67% din ea
14n+34,5=14n-2+7,5138n-1,0374
34,5=7,5138n-3,0374
34,5+3,0374=7,5138n
n=5
C5H8 pentina
CHC-CH2-CH2-CH3
CH3-CHCH-CH2-CH3

También podría gustarte