Está en la página 1de 1

Se considera schema de reactii:

unde A este compusul monocarbonilic satural care contine 53,33% oxigen. iar B este cetona saturata cu catena
aciclica care contine 66,66% carbon.
a) Identificati compusii organici A, B, C, D, E si scrieti ecuatiile reactiilor chimice
b) Denumirea compusului organic E
c) Calculati masa de compus E, de puritate 90%. care se obtine. daca s-au introdus in reactie 120g
compus carbonilic A si daca randamentul global al reactiilor esle de 80%.
a)
Se determina A si B
Formula generala a unui compus carbonilic: CnH2nO
14n + 16 g aldehida…………………16 g O
100 g aldehida………………………53,33 g O
53,33(14n + 16) = 1600
n=1
Formula aldehidei A : CH2O

14n + 16 g cetona………………….12n g C
100 g cetona………………………..66,66 g C
66,66(14n + 16) = 1200n
266,76n = 1066,56
n=4
Formula cetonei: C4H8O ; CH3-CH2-CO-CH3

A-formaldehida
B-butanona
C-izopropenil-vinil-cetona
D-2-metil-3-pentanol
b) E-2-metil-2-pentena

c)
Se determina masa de compus E obtinuta teoretic
1 mol CH2O = 30 g
1 mol C6H12 = 84 g
2∙30 g………………………………………………………………………………………………84 g

120 g…………………………………………………………………………………………………x
x = 168 g C6H12 obtinut teoretic

Se determina masa de compus E obtinuta teoretic


η = masa practica∙100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica∙η/100 = 168∙80/100 = 134,4 g