Está en la página 1de 3

MATEMÁTICAS OPERATIVAS Taller de Factorización

Por Gabriela Marín Franco

Tomado de Matemáticas Operativas, Luis H Díez.

Factorizar completamente cada expresión

1. xy + yz−xz −x2 22. 3 x 3+ 2 x 2−3 x−2

2. ( 3 x 2−2 x ) + ( 3 x−2 ) 23. ( x 2 +4 ) +4 x− y 2

3. – x − y+ a ( x+ y ) 24. 16−16 x3 −n4 + n4 x 3

4. x 2 ( x− y ) + y −x 25. 4 x2 − y 2+ 4 y −4

5. x 4 + x 3−x−1 26. a 2 b+ b2 c−abc−a b 2

6. 3 x 2−2 27. ax 2 +a2 b−a3−b x2

7. 4 a2−b2−6 a−3 b 28. 2 x3 −x 2−18 x +9

8. 5−9 ( A−1 )2 29. m3−m n2 +m2 n−n3 +m2−n2

9. 0.01 x 2−1 30. 1−2 a+ 2bc +a 2−b2−c2


2
10. x 2−2 x+1− y 2 31. x 3− y 3−x ( x 2− y 2 ) + y ( x− y )

11. 12 m2 −27 32. 4−2 x + x 2−8−x3


a 2 100 33. x 6 + y 6−x 2 y 4−x 4 y 2
12. −
25 b2
34. x 2+ y 2+3 x−3 y −2 xy +2
13. 3 x 2−x−10
35. x 2−6 x + y 2−6 y +2 xy+ 9
14. 12−n−n 2
36. 3 x 2−( 9 a+15 b ) x +45 ab
15. 5 x 3−3 x
37. 2 ( x 2−2 x +1 ) −5 ( x −1 )+ 3
16. b 2+25 a 2+10 ab+ ( 5 a+b )2
38. 49 x 2−77 x +30
17. x 2 y 2−xy −20
39. z 4 + z 2 +1
18. 2 x3 −16
40. x 4 + 4 y 4
19. 3.000−3 ( x−1 )3
41. 75 m2+120 m+ 48
x2 ax a2
20. − + 42. 3 ax−bx −3 ay+ by
4 2 4
21. x 3−7 x +6 43. 12 a2−4 ab−3 a x 2+ b x 2
44. 6 x 2+ 3 xy −2 ax−ay 72. a 4−b 4

45. y 3− y 2 + y −1 73. x 2−5 x−14

46. x 2−x−2 74. a 2+17 ab+60 b2

47. x 2−26 x +165 75. ( x + y−8 )2−( x−8 )2

48. x 2−9 x−90 76. x 2+ 2 xy + y 2−a2

49. x 2 y 2 +34 xy +289 77. x 2−4 ax +4 a2−b 2+2 by− y 2

50. 204−29 x 2+ x 4 78. 4 a2−11 a−15

51. 110−x−x 2 79. 4 x2 −4 xy −15 y 2

52. x 4 −14 x 2−51 80. x 4 + x 2 y 2 + y 4

53. a 2 y 2 +14 ay−240 81. 81 a4 + 9 a2 b2 +b 4

54. 2 x2 +3 x +1 82. 4 x 4 +9 y 4 −93 x2 y 2

55. 10 x 2+79 x−8 83. 4 m 4 +9 n 4−24 m2 n2

56. x 2−2 xy−323 y 2 84. 16 a 4 +b 4−28 a2 b2

57. a 2+2 ab+ b2 +a+b 85. ( a+ b )6−( a−b )6

58. x 3+ 12 x 2 y −45 x y 2 86. 729 x 6− y 6

59. 6 x 2−31 x+35 87. a 3−8 b15

60. 20−9 x−20 x2 88. x 18− y 18

61. 65+8 xy −x2 y 2 89. 250 ( a−b )3 +2

62. 3 x 3+ 6 x 2−189 x 90. a 3−27

63. x 3+ 5 x 2 + x +5 91. x 3+ y 3+ 3 xy ( x + y )

64. 3 x 2−31 xy +56 y 2 92. 343 x 6−27 y 3

65. x 2+ 5 xy −24 y 2 + x−3 y 93. x 5 m−16 x 3 m y 2

66. ( x +2 y )2 −a2 94. 4 ( x− y )3−( x− y )

67. 1−( 7 a−3 b )2 95. 3 x 2−( 4 a+2 b ) x+ a2+ 2 ab

68. – x 2 +2 x−1+ x 4 96. 9 x 6 y2 −576 y 2−4 x 8 +256 x 2

69. a 2−16−6 ax+ 9 x 2 97. a 8−b8

70. a 2−64 98. ( a 2−1 ) x2 −a ( a+5 ) xy−6 a2 y 2

71. ( a+ b )2−121 99. x 2−6 x−7− y 2−8 y


4 b 3 9 a3
100. 4 a−9 b+ − 2
a2 b

2
101. ( m 3−n3 )−m ( m 2−n2 ) + n ( m−n )

102. 4 a2 ( x 3+18 a b 2 )−( 32 a5 +9 b 2 x 3 )

103. 4 x2 −12ax −c 2−k 2 −2 ck +9 a2