Está en la página 1de 3

Frmula Ag2O Al2O3 Au2O Au2O3 BaO BeO Bi2O3 Bi2O5 CaO Cr2O3 CrO Cu2O CuO Fe2O3

FeO Hg2O HgO K2 O Li2O MaO Mn2O3 MnO Na2O Ni2O3 NiO PbO PbO2 SnO

Clase Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico Oxido bsico

Nomenclatura De plata De aluminio Auroso Arico De bario De berilio Bismutoso Bismtico De calcio Crmico Cromoso Cuproso Cprico Frrico Ferroso Mercurioso Mercrico De potasio De litio De magnesio Mangnico Manganoso De sodio Niqulico Niqueloso Plumboso Plmbico Stanoso

SnO2 ZnO Ag(OH) Al(OH)3 Au(OH) Au(OH)3 Ba(OH)2 Be(OH)2 Bi(OH)3 Bi(OH)5 Ca(OH)2 Cr(OH)2 Cr(OH)3 Cu(OH) Cu(OH)2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Hg(OH) Hg(OH)2 K(OH) Li(OH) Ma(OH)2 Mn(OH)2 Mn(OH)3 Na(OH) Ni(OH)2 Ni(OH)3 Pb(OH)2 Pb(OH)4

Oxido bsico Oxido bsico Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido Hidrxido

Stnico De cinc De plata De aluminio Auroso Arico De bario De berilio Bismutoso Bismtico De calcio Cromoso Crmico Cuproso Cprico Ferroso Frrico Mercurioso Mercrico De potasio De litio De magnesio Manganoso Mangnico De sodio Niqueloso Niqulico Plumboso Plmbico

Sn(OH)2 Sn(OH)4 Zn(OH)2

Hidrxido Hidrxido Hidrxido

Stanoso Stnico De cinc