Está en la página 1de 3

FugaFugaFugaFugaFugaFugaFugaFugaFugaFuga dededededededededede consonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantesconsonantes :l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m:l-p-m

Autora:Autora: IreneIrene OcañaOcaña CastilloCastillo PictogramasPictogramas dede araasacaraasac

Http://asomateamimundomasalladelaspalabras.blogspot.com/

aaaa aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa

aaaa

aaaa

iiii

aaaa

aaaa

áááá

aaaa

oooo

aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
aaaa iiii aaaa aaaa áááá aaaa oooo   aaaa aaaa ueueueue aaaa oooo aaaa
 

aaaa

aaaa

ueueueue

aaaa

oooo

aaaa

ieieieie

Http://asomateamimundomasalladelaspalabras.blogspot.com/

   
   
   
 
   
 

a

a

o

a

u

o

a

o

a

   
   
   
 
   
 

ie

ie

 

e

o

 

i

a

Http://asomateamimundomasalladelaspalabras.blogspot.com/