Está en la página 1de 1

I BIM – ARITMÉTICA – 1ER.

AÑO

8. Expresar el menor número de la base 10, cuya


suma de cifras es 12, en el sistema octal.
Tarea
Tarea a) 36(8) b) 47(8) c) 43(8)
Domiciliari
Domiciliari d) 51(8) e) 56(8)
9. Si: a  b  c  d
a
a Sumar: 1 a ( 4 ) ; 1b( 4 ) ; 1c( 4 ) ; 1d( 4 )
en la base 10.
1. Nº

Relacionar ambas columnas 4
4
adecuadamente
a) 18 b) 20 c) 22
I) 21(6) ( ) 13 d) 24 e) 26

II) 32(4) ( ) 19 3 2
10. Si: N = 7 x 12 + 8 x 12 + 9 x 12 + 18
III) 201(3) ( ) 14 Convertir N a base 12.
a) 789(15)12 d) 7996(12)
b) 7896(12) e) 789(10)(12)
2. Convertir: c) 78(10)6(12)

 178 a base 9 : ……………………………………………


11. Convertir:
 125 a base 4 : …………………………………………… 23112(4) a base 16

3. Convertir: 12. Calcular “a” si:


a1(3) = 100(2)

 23(6) a base 8 : ………………………………………… a) 1 b) 2 c) 3


 17(9) a base 3 : ………………………………………… d) 4 e) 5

13. Hallar “a + b”, si:


4. Colocar “V” o “F” según corresponda:
ab(9) = 143(5)

I. 29 = 45(6) ( )
a) 5 b) 6 c) 7
II. 35 = 50(7) ( )
d) 8 e) 9
III. 19 = 17(8) ( )
IV. 63 = 70(9) ( ) 14. Hallar “a” si:
aaa ( 4 ) = 132(5)
5. Colocar > ; < ó = según corresponda:

a) 0 b) 1 c) 2
 28(11) 43(9) d) 4 e) 3

 37(9) 41(8) 15. Hallar “a” si:


aa (6) = 111(4)

6. Expresar abc(9) en la base 10, si abc(9) a) 1 b) 2 c) 3


es el menor número posible. d) 4 e) 5

a) 9 b) 81 c) 729
d) 18 e) 27

7. Expresar abc(6) a base 8, si abc(6) es el


mayor número posible.

a) 321(8) b) 323(8) c) 325(8)


d) 327(8) e) 329(8)

46