Está en la página 1de 4

CALENDARIO P ROVISIONAL DE COMPETICIÓNS DE WÁTER - POLO

Club Natación Pontevedra Waterpolo

Data LIGA ABSOLUTA LIGA XUVENIL LIGA CADETE LIGA INFANTIL

Outubro 2008

1ªXornada
CWPabellón – CNCoruña
11
(Rosario Dueñas 18:00 h)
(Aprazado)

CNPadrón – CWSantiago
12
(Municipal 18:00 h)

18-19

2ªXornada
CWSantiago - CACWP
CWSantiago – CACWP
CMarina - CNPontevedra CMarina - CNPontevedra (Santa Isabel 1º)
26 (Santa Isabel 2º)
(Caranza 16:30 h) (Caranza 19:30 h) CMarina - CNPontevedra
CMarina - CNPontevedra
(Caranza 17:30 h)
(Caranza 18:30 h)

Novembro 2008

1-2

3ª Xonada
8 CWPabellón –CW Santiago
(Rosario Dueñas 18:00 h)

CNPadrón – CMarina
9
(Municipal 18:00 h)

4ª Xornada
15 CNPontevedra – CNPadrón
(CGTD 19:00 h)

CWSantiago – CNCoruña CWSantiago – CNCoruña


(Santa Isabel 3º) CWSantiago – CNCoruña CWSantiago – CNCoruña (Santa Isabel 2º)
16
CMarina – CACWP (Santa Isabel 1º) (Santa Isabel 4º) CMarina – CACWP
(Caranza 18:30 h) (Caranza 16:30 h)

5 Xornada
22 CWPabellón – CMarina
(Rosario Dueñas 18:00 h)

CACWP – CN Pontevedra CACWP – CNPontevedra


23
(INEF 10:30 h) (Club del Mar 18:15 h)

Páxina 1 de 4
29 CAMPIONATO GALEGO INFANTIL DE INVERNO – Pontevedra (CGTD) – CN PONTEVEDRA

Decembro 2008

6-7

6ª Xornada
13 CNPontevedra – CWPabellón
(CGTD 19:00 h)

CMarina – CNCoruña
(Caranza 18:30 h) CMarina – CNCoruña CMarina – CNCoruña CMarina – CNCoruña
14
CNPadrón – CACWP (Caranza 16:30 h) (Caranza 19:30 h) (Caranza 17:30 h)
(Municipal 18:00 h)

20-21

27-28

Xaneiro 2009

3-4

7ª Xornada
CNCoruña – CNPontevedra
CNCoruña – CNPontevedra
10 (INEF 19:00 h)
(INEF 17:45 h)
CWPabellón – CNPadrón
(Rosario Dueñas 18:00 h)

CNCoruña – CNPontevedra CNCoruña – CNPontevedra


17
(INEF 19:00 h) (INEF 17:45 h)

8ª Xornada
CACWP – CWPabellón
(INEF 10:30 h)
CMarina – CWSantiago CMarina – CWSantiago CMarina – CWSantiago
18 CMarina – CWSantiago
(Caranza 16:30 h) (Caranza 19:30 h) (Caranza 17:30 h)
(Caranza 18:30 h)
CNPadrón – CNCoruña
(Municipal 18:00 h)

9ª Xornada
CNCoruña – CACWP
24 CNCoruña – CACWP
(INEF 17:45 h)
(INEF 19:00 h)

CWSantiago – CNPontevedra CWSantiago – CNPontevedra CWSantiago – CNPontevedra CWSantiago – CNPontevedra


25
(Santa Isabel 3º) (Santa Isabel 1º) (Santa Isabel 4º) (Santa Isabel 2º)

Febreiro 2009

CAMPIONATO GALEGO ALEVÍN DE INVERNO – Santiago (Santa Isabel) – CW SANTIAGO


31/1

Páxina 2 de 4
10ª Xornada
CNCoruña – CWPabellón
CNCoruña – CMarina CNCoruña – CMarina
7 (INEF 19:00 h)
(INEF 16:30 h) (INEF 17:45 h)
CWSantiago – Cpadrón
(Santa Isabel 20:00 h)

11ª Xornada
CNPontevedra – CMarina CNPontevedra – CMarina CNPontevedra – CMarina
14 CNPontevedra – CMarina
(CGTD 16:30 h) (CGTD 18:45 h) (CGTD 17:45 h)
(CGTD 19:45 h)

CACWP – CWSantiago CACWP – CWSantiago


15
(INEF 10:30 h) (Club del Mar 18:15 h)

12ª Xornada
21 CWSantiago – CWPabellón
(Santa Isabel 20:00 h)

CMarina – CNPadrón
22
(Caranza 16:30 h)

28/01 CAMPIONATO GALEGO CADETE DE INVERNO – Santiago (Santa Isabel) CW SANTIAGO

Marzo 2009

13ª Xornada
CNCoruña – CWSantiago
7 CNCoruña – CWSantiago
(INEF 17:45 h)
(INEF 19:00 h)

CACWP – CMarina
(INEF 10:30 h) CACWP – CMarina
8
CNPadrón – CNPontevedra (Club del Mar 18:30 h)
(Municipal 18:00 h)

CNPontevedra – CACWP
14ª Xornada
CNCoruña – CWSantiago (CGTD 17:30 h)
14 CNPontevedra – CACWP
(INEF 19:00 h) CNCoruña – CWSantiago
(CGTD 18:30 h)
(INEF 17:45 h)

CMarina – CWPabellón
15
(Caranza 16:30 h)

21/22 CAMPIONATO GALEGO XUVENIL DE INVERNO – Santiago (Santa Isabel) CW SANTIAGO

15ª Xornada
CWPabellón – CNPontevedra
CNCoruña – CMarina
28 (Rosario Dueñas 18:00 h)
(INEF 17:45 h)
CNCoruña – CMarina
(INEF 19:00 h)

CACWP – CNPadrón
29
(INEF 10:30 h)

Páxina 3 de 4
Abril 2009

16ª Xornada
CNPontevedra – CNCoruña CNPontevedra – CNCoruña CNPontevedra – CNCoruña
4 CNPontevedra – CNCoruña
(CGTD 16:30 h) (CGTD 18:45 h) (CGTD 17:45 h)
(CGTD 19:45 h)

CNPadrón – CWPabellón
5
(Municipal 18:00 h)

11-12

17ª Xornada
CWPabellón – CACWP
18 (Rosario Dueñas 18:00 h)
CNCoruña – CNPadrón
(INEF 19:00 h)

CWSantiago – CMarina CWSantiago – CMarina CWSantiago – CMarina CWSantiago – CMarina


19
(Santa Isabel) (Santa Isabel) (Santa Isabel) (Santa Isabel)

18ª Xornada
CNPontevedra – CWSantiago CNPontevedra – CWSantiago CNPontevedra – CWSantiago
25 CNPontevedra – CWSantiago
(CGTD 16:30 h) (CGTD 18:45 h) (CGTD 17:45 h)
(CGTD 19:45 h)

CACWP – CNCoruña CACWP – CNCoruña


26
(INEF 10:30 h) (Club del Mar 18:15 h)

Maio 2009

2-3

9-10

16-17

23/24 COPA GALEGA ABSOLUTA – A Coruña (INEF) CN CORUÑA BANCO GALLEGO

30-31

Xuño 2009

6/7 CAMPIONATO GALEGO ALEVÍN DE VERÁN – Ferrol – C MARINA FERROL

13/14 CAMPIONATO GALEGO INFANTIL DE VERÁN – Pontevedra (CGTD) CN PONTEVEDRA

20/21 CAMPIONATO GALEGO CADETE DE VERÁN – Pontevedra (CGTD) CN PONTEVEDRA

27/28 CAMPIONATO GALEGO XUVEIL DE VERÁN – Pontevedra (CGTD) CN PONTEVEDRA

Páxina 4 de 4