Está en la página 1de 2

https://www.facebook.

com/iesgarciabarbon
ACHARELATOS
Administración e Finanzas
1.- Coidados Auxiliares
de Enfermaría
2.- Electromecánica de
Vehículos Automóbiles
3.- Mantemento
Electromecánico
4.- Xestión Administrativa
I
.
E
.
S
.
G
A
R
C
Í
A


B
A
R
B
Ó
N
V E R I N V E R I N
I.E.S. GARCÍA BARBÓN I.E.S. GARCÍA BARBÓN
1.- Humanidades
2.- Ciencias Sociais
3.- Ciencias e Tecnoloxía
B
C
ICLO FORMATIVO
DE GRAO SUPERIOR
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n
32600 Verín OURENSE
Tel. 988 410379 Fax. 988 414434
http://iesgarciabarbon.es
http://garciabarbonverin.blogspot.com
ies.garcia.barbon@edu.xunta.es
C
ICLO FORMATIVO
DE GRAO MEDIO
I
.
E
.
S
.
G
A
R
C
Í
A


B
A
R
B
Ó
N
V E R I N V E R I N
I.E.S. GARCÍA BARBÓN I.E.S. GARCÍA BARBÓN
E
DUCACIÓN DE
ADULTOS
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n
32600 Verín OURENSE
Tel. 988 410379 Fax. 988 414434
http://iesgarciabarbon.es
http://garciabarbonverin.blogspot.com
ies.garcia.barbon@edu.xunta.es
F
ORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
Mantemento de Vehículos
E
SCOLA OFICIAL
DE IDIOMAS
A
ULA MENTOR
Formación por internet
www.mentor.educacion.es
BLOGS DE ORIENTACIÓN
http://orientacion.blogia.com
http://oquechedigaeu.blogspot.com
https://gl-es.facebook.com/barbonblog.verin