Está en la página 1de 1

Formación profesional ocupacional.

Plan 2021
Código: TMVG0109

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO EN


ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

1 XUÑO INICIO DO CURSO


DO 1 DE XUÑO Ó 22 DE XUÑO 16:00-21:00
DO 23 DE XUÑO Ó 19 DE AGOSTO 09:00-14:00
Do 20 DE AGOSTO Ó 26 DE AGOSTO PRÁCTICAS EN
EMPRESA
26 de AGOSTO REMATE DO CURSO