Está en la página 1de 2

REFLEXIONES DESDE EL FEMINISMO SOBRE EL AMOR Y LA SEXUALIDAD.

LOS DERECHOS
REPRODUCTIVOS
MAITASUNA ETA SEXUALITATEARI BURUZKO HAUSNARKETAK FEMINISMOAREN
IKUSPEGITIK. UGALTZE ESKUBIDEAK

2014ko maiatzaren 28an 28 de mayo de 2014
Emakumeen Osasunerako Nazioarteko Ekintza Eguna
Da Internacional de Accin por la Salud de las Mujeres

Tokia: Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitza, Kale Nagusia, 85
Lugar: Sede del Gobierno Vasco en Bilbao, C/ Gran Va, 85


08.30 Dokumentazio banaketa / Entrega de documentacin
09:00 Aurkezpena / Presentacin
Da. Izaskun Landaida Larizgoitia anderea
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria/
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

D. Guillermo Viegra Garca jauna
Eusko Jaurlaritzaren Osasun saileko sailburuordea/
Viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco

09:15 Jardunaldian aurkezlea eta moderatzailea / Presentacin y moderacin durante
la Jornada:
Da. Ane Miren Fernndez Gmez anderea
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko Prestakuntza eta Programen arloko
teknikaria / Tcnica del rea de Programas y Formacin de Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer
Emakumeen gorputza, desberdintasunen lurraldea /El cuerpo de las mujeres,
terreno de las desigualdades
Da. Ana de Miguel Alvrez anderea
Madrilgo Juan Carlos Unibertsitatea Filosofa Moral saileko Irakaslea /
Profesora del rea de Filosofa Moral de la Univerdad Juan Carlos de Madrid

10.15
Sexu eskubideak, ugaltze eskubideak, zeri buruz hitz egiten ari gara?/
Derechos sexuales, derechos reproductivos, de qu estamos hablando?
Da. Isabel Serrano Fuster anderea
Madrid Salud-eko Sexu eta Ugaltze Programako Ginekologoa eta Familiaren
Plangintzarako Federazioko kidea / Ginecloga del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva de Madrid Salud y representante de la Federacin de Planificacin
Familiar.loga del Programa de Sexual y Reproductiva de Madrid SaluE12:3
11:15 Solasaldia / Coloquio
11:45 Atsedenaldia/ Descanso


12:15
Mahai-ingurua: Abortuko Legearen Erreforma/ Mesa redonda: La reforma
de la Ley del Aborto

Modera: Da. Ana Alberdi Zubia anderea
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusia/
Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Da. Anabel Sanz del Pozo anderea
FeminstAldeko eta Bizkaiko abortatzeko eskubidearen aldeko plataformaren kidea/
Pertenece a FeminstAlde y a la Plataforma por el derecho al aborto de Bizkaia

Da. Isabel Serrano Fuster anderea
Decidir nos hace libres Plataformako bozeramalea /Portavoz de la Plataforma
Decidir Nos Hace Libres

Da. Miren Ortubay Fuentes anderea
UPV/EHUko Zigor-Zuzenbideko irakasle titularra /
Profesora Titular de Derecho Penal de la UPV/EHU

D. Pepe Quintas Dez jauna
Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendariordea. Osasun Saila
/Subdirector de Aseguramiento y Contratacin Sanitaria. Departamento de Salud

14:00 Solasaldia / Coloquio
14:30 Amaiera / Fin de la jornada