Está en la página 1de 12

ESTUDIO CASERO SOBRE LA LÍNEA A60

CON EL SACRIFICIO 7.b4!?


POR EL MF JOB SEPÚLVEDA

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.g3 exd5 5.cxd5


b5 6.Ag2 d6 7.b4!?
www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

Teoría
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.g3

[4.Cf3 exd5 (4...b5 Línea E 10) 5.cxd5 d6 (5...Ad6 6.Ag5 h6 7.Ah4 Da5+ 8.Cc3 Ce4 9.Dc2 Cxc3 10.bxc3²
Cs. Horvath − Miezis, Elista (ol) 1998; 5...b5 Línea E 10) 6.e4 a6 (6...g6 7.Ad3 (7.Cc3 Línea A70)
7...Ag7 8.0-0 0-0 9.h3 c4 10.Ac2 Te8 11.Te1 Ca6 12.Cc3 Línea A 70) 7.Ad3 Ag4 8.Cbd2 Cbd7 9.h3
Axf3 10.Cxf3 g6 11.0-0 Ag7 12.Af4 De7 13.Dd2 0-0 14.Tfe1 Tfe8= Yermolinsky − Shaked, USA (ch)
1998 − 74/77]

4...exd5 5.cxd5 b5

[5...d6 6.Cc3 Línea A61]

6.Ag2

[6.Dc2 d6 7.e4 a6 (7...b4 8.Cd2 g6 9.Cgf3 De7 10.Ab5+ Ad7 11.Axd7+ Cbxd7 12.0-0² Beliavsky − A.
Grosar, Maribor 1996 − 67/90; 7...Db6!?) 8.a4 bxa4 Beliavsky (8...De7!?÷)]

6...d6 7.b4!?

Diagrama 1, Posición después de 7.b4!?


Posición inicial del estudio

[7.Cf3 g6 8.Cfd2 Cbd7 9.Cc3 a6 10.a4 b4 11.Cce4


a5 12.Db3 Ae7 13.Cc4 Cxe4 14.Axe4 Cb6=
Portisch − Korchnoi,Luzern (ol) 1982 − 34/102;
7.e4 Ab7 8.Cf3 (8.a4 b4 9.Cd2 g6 10.a5 Aa6!
11.Af1 Ag7 12.Da4+ Dd7= Davies − Onischuk,
Budapest 1993) 8...Ae7 (8...g6 9.0-0 Ag7 10.e5
dxe5 11.Cxe5 0-0 12.Cc6 Db6 13.Ce7+ Rh8
14.Cc3 Cbd7÷ Ulibin − Izeta, Mesa 1993) 9.0-0 0-
0 10.Ch4 Te8 11.Te1 Cbd7 12.a4 (Ulibin − Aseev,
Saint Petersburg 1993 − 57/87)12...a6 13.b3 c4÷
Ulibin]

7...cxb4

[7...Ca6 8.bxc5 Cxc5 9.Cf3 g6 (9...Ab7 10.Cd4 Cxd5 11.0-0 Cc7 12.Axb7 Cxb713.Cxb5!! Cxb5 14.Dd5
Ae7 15.Dxb5+ Dd7 16.Dxd7+ Rxd7² Mikhalevski − Aseev, Beer−Sheva − San Petersburg 1998 − 72/75)
10.Cd4 Ag7 11.0-0 a6 12.Cc6 Dd7 13.Cc3 0-0 (Gelfand − Chernin, Dortmund 1990 − 49/90) 14.Ae3 Con
la idea de Ad4 (Chernin); 7...Ab7 8.a3÷ Akesson − P.Carlsson, Sverige (ch) 2001; 7...Cbd7 8.bxc5 dxc5
(8...Cxc5 Deriva en la línea de 7...Ca6) 9.Ch3 Ad6 10.Af4 Cb6 11.0-0 0-0 12.Axd6 Dxd6 13.Cf4 Te8!÷
Kasimdzhanov − Kasparov, Batumi (rapid) 2001 − 83/54]

8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Cf3

2 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

Diagrama 2, Posición después de 10.Cf3

[10.Db3 Ae7 11.Cxb5 (11.Cf3 Ca6 12.Cxb5 Cc5


13.Dc4 0-0 14.Cfd4 a6 15.Cc3 Cg4÷ M.
Podvrsnik − Rajkovic, Ptuj 1989) 11...Db6 12.Tb1
Ca6 13.Cc3 Dxb3 14.Txb3 Cc5 15.Ta3 0-0
16.Cf3÷ D. Reilly − R. Klein, Internet 1998]

10...Ae7

[10...a5!?÷ Hulak − Podlesnik, Podlesnik,


Portoroz 1996]

11.Cd4 Da5+

[11...0-0?! (Mikhalevski − Cherniaev, London


1999 − 76/62 12.Caxb5 Db6 13.Tb1² Mikhalevski]

12.Dd2 Db6 13.Dd3 Cg4 14.Caxb5 Af6 15.Ta2


0-0 16.0-0÷ Mikhalevski

Diagrama 3, Posición después de 16.0−0 –

Posición final de la variante teórica

(*) FUENTE: PEQUEÑA ENCICLOPEDIA


DE AJEDREZ (BEOGRAD 2003)

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com
Encontrarás Artículos de los: M.I. Oscar Quiñones, M.F. Job Sepúlveda, M.N. Adolfo
Saavedra, así como otros aportes de interés.
Asimismo, las secciones habituales: El video, el ejercicio táctico, el problema, y la partida
comentada del mes.
Escríbenos: asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com

3 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

ESTADÍSTICAS CHESSBASE

4 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

Partidas Modelos 7.b4!?


1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4!?

Interesante sacrificio 7.b4!?

1. Zaichik,G − Vladimirov,E (2445) [A60]


Krasnoyarsk Krasnoyarsk, 1981
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Cf3 Ae7
11.Cd4 b4 12.Cc4 a5 13.Af4 Ta6 14.0-0 0-0 15.Db3 Ce8 16.Ta2 Af6 17.Cc6 Cxc6 18.dxc6 Axc6
19.Axc6 Txc6 20.Cxa5 Tb6 21.Cc4 Tb5 22.Td1 d5 23.Ca3 Tb6 24.Cc2 Cc7 25.Ce3 Ce6 26.Cxd5 Cc5
27.Dc4 b3 28.Tad2 b2 29.Ac7 b1D 30.Axd8 Axd8 31.Txb1 Txb1+ 32.Rg2 1-0

2. Sosonko,G (2575) − Timman,J (2600) [A60]


Tilburg Tilburg, 1982
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Dd7 10.Db3 Ca6
11.Ah3 Db7 12.Dxb5+ Dxb5 13.Cxb5 Cb4 14.Txa7 Txa7 15.Cxa7 Ad7 16.Cc6 Cfxd5 17.Cd4 Ae7
18.Axd7+ Rxd7 19.Cgf3 Af6 20.Ad2 Tc8 21.0-0 Tc4 ½-½

3. Alburt,L (2570) − Ivanov,I (2515) [A60]


New York Kavkasian New York, 1983
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 b3 9.Dxb3 a6 10.a4 bxa4
11.Dxa4+ Cbd7 12.Cf3 Ae7 13.Cd4 0-0 14.Cc6 De8 15.Ae3 Ad8 16.Cxd8 Dxd8 17.Dc6 Tb8 18.Dxd6
Te8 19.Cc3 Ab7 20.0-0 Tc8 21.Tfb1 Txc3 22.Txb7 Tc2 23.Dxa6 Txe3 24.fxe3 h5 25.Ta7 De7 26.Dd3
Dc5 27.Ta8+ Cf8 28.Da3 Dxa3 29.T8xa3 Txe2 30.Af3 Tb2 31.Ta8 g5 32.e4 C6d7 33.Axh5 Ce5 34.Te8
1-0

5 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

4. Kasparov,G (2690) − Kortschnoj,V (2610) [A60]


Candidatos sf1 London (11), 1983
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4! Ca6!? [7...cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3²
Sosonko− Timman/Tilburg/1982/ Zaitshik−Wladimirov/1981/] 8.bxc5 Cxc5 9.Cf3 g6 10.0-0 [10.Cd4!?]
10...Ag7 11.Cd4 0-0? [11...Ab7™] 12.Cc3! a6 [12...b4 13.Cc6 Dd7 (13...Db6 14.Tb1± × b4) 14.Cb5!
(14.Cxb4 Cfe4!) 14...Cfe4 (14...Cxd515.Dxd5 Axa1 16.Cxd6! Ce6 17.Cxc8! Dxd5 18.C8e7+ Rg7
19.Cxd5+−) 15.Cbd4 Cc3 16.Dc2 Aa6 17.Te1±] 13.Cc6! [13.a4 b4 14.Cc6 Dd7; 13.Tb1 ∆ 14.a4
13...Te8!=] 13...Dc7 14.Ae3 Ab7 15.Ad4 ∆ 15.a4²/± 15...Tfe8 [15...Cfd7 16.Axg7 Rxg7 17.Dd4+ ∆ 18.a4
²/±] 16.a4! bxa4™ [16...Axc6 17.dxc6 b4 18.Axf6 Axf6 (18...bxc3 19.Axg7Rxg7 20.Dd4+ ∆ 21.¦a2 ±/+−)
19.Cd5; 16...Cxa4 17.Cxa4 bxa4 18.Txa4 Cxd5 19.Axd5 Axc6 20.Tc4+−] 17.Axc5 dxc5 18.Dxa4
[18.Txa4] 18...Cd7 19.Db3 ∆ 20.d6 [19.Da3 ¹ 19...Af8 ∆ 20.¦b1, 21.¦d1 +−(19...Axc6 20.Dxc5)]
19...Axc6™ 20.dxc6 Cb6 21.Tab1 Tab8 [21...c4 ¹ 22.Da3 (22.Dxb6=)] 22.Da3 c4 [22...Ad4 23.e3 Cc4
24.Cd5 (24.Dxa6 Cxe3) 24...Cxa3 25.Cxc7 Cxb1 26.Cxe8 Cd2 (26...Txe8 27.exd4 Cc3 28.d5+−) 27.Cd6!
Cxf1 28.c7+−] 23.Tfc1 Axc3 24.Dxc3+− [24.Txc3 Txe2 25.Dxa6 De5+−] 24...Txe2 25.Dd4! a5
[25...Te5™ 26.Te1! Tb5 27.Tbd1 ∆ 27.g4] 26.Tb5 a4 27.Af3 Tee8 28.Dc5! De7 29.c7 Dxc5 30.Txc5
Tbc8 31.Ab7 Cd7 32.T5xc4 1-0

5. Sosonko,G (2560) − Adorjan,A (2570) [A60]


Hoogovens Wijk aan Zee (10), 1984
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 [6...Ab7!?] 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Dd7
[9...Ad7!?] 10.Db3 Ca6 11.Dxb5 [11.Ah3] 11...Tb8 12.Dxd7+ Axd7 13.Cc2! Cc5 14.Txa7 Ae7 [14...Tb1
15.Ta1!±; 14...Af5 15.Ca3!±] 15.Cf3 Cxd5 16.Cfd4 Cc3 17.Cc6 Tc8 [17...Axc6 18.Axc6+ Rf8 19.Cd4±]
18.Cxe7 Rxe7 19.Cd4± C3e4 20.0-0 g6 [20...Ta8 21.Cf5+ Rf6 22.Txd7+−] 21.f3 Cc3 22.Ag5+! f6
23.Ad2 Cd5 [23...Ce6 24.Cxe6 Rxe6 25.Ah3+ f5 26.e4+−] 24.f4 Cb6 [24...Tc7 25.Tfa1] 25.Td1 The8
26.Cb5! 26...Cc4™ 27.Ab4 Tb8 28.Ac6 Tb6 29.Axd7 Cxd7 30.Cc7+− Teb8 [30...Ce3 31.Td3] 31.Cd5+
Re6 32.Cxb6 Txb6 33.Ac3 Ce3 34.Tc1 Cd5 35.Ad4 Tb4 36.e4 [36.e3!] 36...Ce7 [36...Cxf4 37.gxf4 Txd4
38.Tcc7+−] 37.Af2 Cb8! 38.e5? [38.Te1 Cbc6 39.Tc7+−] 38...fxe5 39.fxe5 Cec6!™ [39...dxe5
40.Txe7++−; 39...Cbc6 40.exd6 Cxa7 41.dxe7+−] 40.Txh7 Cxe5 41.Tc8? [41.Tc2!] 41...Cbd7
[41...Tb2!©] 42.Tc2! Cf6 43.Ta7 Ce4 44.Ta3 d5 45.Te2! [45.Rg2 d4©] 45...Rf5 46.Rg2 Tb1 [46...d4?
47.g4+ Cxg4 (47...Rf4 48.Ag3++−) 48.Ta5+ Ce5 49.Ag3+−] 47.h3 Cc4 48.Ta8 Tb3 49.Tf8+ Rg5 50.Tf3
Tb5 [50...Txf3 51.Rxf3 Ccd2+ 52.Rg2 Rf5 53.g4+ Re5 54.Ag3+ Rd4 55.h4+−] 51.Ad4 Tb1 52.Tf4 Td1?
[52...Rh6 53.Tc2 Te1 54.h4+−] 53.Texe4 Td2+ 54.Rf1 [54.Rf1 dxe4 55.Af6+ ] 1-0

6. Reefschlaeger,H (2420) − Budde,V (2360) [A60]


Bundesliga 8485 Germany, 1985
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ca6 8.a3 g6
9.Ab2 (diagrama) Ag7 10.Ac3 0-0 11.Ch3 Te8 12.Cf4 Af5 13.0-0 Tc8
14.Te1 g5 15.Cd3 Cc7 16.Cc1 Ae4 17.bxc5 Axg2 18.Rxg2 Ccxd5
19.Axf6 Dxf6 20.Ta2 Txc5 21.Td2 Cc3 22.Cxc3 Txc3 23.Ca2 Txa3
24.Txd6 De7 25.Cc1 Ta1 26.Td7 Dc5 27.e4 Dc6 28.Td6 Da8 29.Dg4 h6
30.h4 b4 31.hxg5 hxg5 32.Dxg5 b3 33.Th1 Dxe4+ 34.f3 Dc2+ 35.Td2
Dxd2+ 36.Dxd2 b2 37.Cb3 0-1

7. Agzamov,G (2590) − Chernin,A (2495) [A60]


URS−ch52 Riga (9), 1985
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 g6 10.Cxb5 Ag7
11.Cf3 0-0 12.Cfd4 Ab7 13.Cc3 Cbd7 14.0-0 Cb6 15.e4 Dd7 16.Tb1 Tfc8 17.Ccb5 Tc4 18.Te1 Ce8
19.Ae3 Tc5 20.Ca3 Ta5 21.Tb3 Tc8 22.Db1 Cc7 23.Af1 Ccxd5 24.exd5 Axd5 25.Cac2 Axb3 26.Cxb3
Ta4 27.Td1 Dc7 28.Ccd4 d5 29.Cb5 Db8 30.Ad4 Axd4 31.C5xd4 Tb4 32.Cc2 Te4 33.Ce3 Tb4 34.Da2
Ca4 35.Cxd5 Cc3 36.Cxc3 Txc3 37.Da5 Tc8 38.Cc5 Db6 39.Dxb6 axb6 40.Cd3 Tb3 41.Ce5 Tc5 42.Cc4

6 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com
Tc7 43.Td8+ Rg7 44.Cd6 Te7 45.g4 Tb4 46.h3 Rf6 47.Cc4 Te4 48.Tc8 b5 49.Ce3 Te5 50.Rg2 h5 51.Tb8
Rg7 52.Rf3 hxg4+ 53.hxg4 Tb2 54.Rg3 Tb3 55.Rf4 Te6 56.Txb5 Tbxe3 57.fxe3 Tf6+ 58.Rg3 Txf1 ½-½

8. Podvrsnik,M (2290) − Rajkovic,D (2500) [A60]


Ptuj Ptuj (8), 1989
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3
bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Db3 Ae7 11.Cf3 Ca6 12.Cxb5 Cc5 13.Dc4
(diagrama) 0-0 14.Cfd4 a6 15.Cc3 Cg4 16.0-0 Af6 17.Ta3 Db6 18.Af4
Cd3 19.Dxd3 Axd4 20.e3 Ac5 21.Ca4 Axa4 22.Txa4 Ab4 23.Df5 Cf6
24.Ag5 Ac3 25.Axf6 Axf6 26.Ae4 Tfe8 27.Dxh7+ Rf8 28.Tb1 Dc7
29.Tc4 Da7 30.Tbc1 g6 31.Tc7 Ag7 32.Axg6 Tec8 33.Txc8+ 1-0

9. Gelfand,B (2615) − Chernin,A (2600) [A60]


Dortmund−A Dortmund, 1990
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ca6 8.bxc5 Cxc5 9.Cf3 g6 10.Cd4 Ag7
11.0-0 a6 12.Cc6 Dd7 13.Cc3 0-0 14.a4 Cfe4 15.Cxe4 Cxe4 16.Af4 Cc3 17.Dc2 Te8 18.e4 Cxa4 19.Tae1
Ab7 20.e5 dxe5 21.Cxe5 Axe5 22.Axe5 Axd5 23.Dd2 Ac6 24.Dxd7 Axd7 25.Axa8 Txa8 26.Td1 Ah3
27.Tfe1 Cb6 28.Af6 Ae6 29.Td6 Cd5 30.Ab2 b4 31.Td1 Cc3 32.Td8+ Txd8 33.Txd8+ Rg7 34.Tb8 a5
35.Tb5 Rh6 36.Txa5 Cd5 37.Tb5 g5 38.f3 Rg6 39.Ae5 h5 40.Ad6 g4 41.Rf2 Cc3 42.Txb4 Cd1+ 43.Re1
Cc3 44.Ae5 Cd5 45.Tb3 Cf4 46.Ta3 Ch3 47.f4 Cg1 48.Ta8 Cf3+ 49.Rf2 Cxh2 50.Tg8+ Rh6 51.Af6 Cf3
52.Re3 Af5 53.Tg7 h4 54.gxh4 Cxh4 55.Rf2 Ae6 56.Tg5 Cf3 57.Tg8 Cd2 58.Re3 Cf1+ 59.Rd4 Cd2
60.Ae7 Rh7 ½-½

10. Kiss,A (2390) − Podlesnik,B (2400) [A60]


Graz−ch Graz (6), 1992
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Cf3 a5
11.Cd4 b4 12.Cc4 Ta6 13.0-0 Ae7 14.e4 0-0 15.Af4 a4 16.Dd3 Ce8 17.Tfe1 Af6 18.e5 dxe5 19.Cxe5
Db6 20.Tac1 b3 21.Cxd7 Cxd7 22.Tc6 Cc5 23.Dc4 Da5 24.Td1 Axd4 25.Dxd4 Txc6 26.dxc6 Ce6
27.De5 Da6 28.Ad2 C8c7 29.Ab4 Te8 30.Aa3 Dc4 31.Td7 Db5 0-1

11. Urban,K (2465) − Fossan,E (2315) [A60]


Manila ol (Men) Manila, 1992
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 g6 9.axb4 Ab7 10.Cc3 a6 11.Cf3
Ag7 12.Af4 Ch5 13.Ad2 Cd7 14.0-0 Cb6 15.Tc1 Cc4 16.Ag5 Dd7 17.Tc2 h6 18.Ac1 0-0 19.Cd4 Tac8
20.e4 Dd8 21.Cf5 Rh7 22.Cxg7 Cxg7 23.Cb1 a5 24.bxa5 b4 25.Ta2 Aa6 26.Te1 Tb8 27.Cd2 Ce5 28.Ab2
Ce8 29.Da4 Cc4 1-0

12. Ivanov,M (2375) − Ionov,S (2515) [A60]


Ubeda op Ubeda, 1996
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.bxc5
Cxc5 9.Cf3 g6 10.Cd4 Ag7 11.Cc6 Dc7 12.Ab2 0-0 13.Cd2 Ab7 14.Cb3
Tfe8 15.0-0 Cfd7 16.Axg7 Rxg7 17.Cbd4 a6 18.Dd2 Ce5 19.Tac1 Cc4
20.Dg5 Axc6 21.Cf5+ (diagrama) Rg8 22.Ch6+ Rg7 23.Cf5+ Rg8
24.Ch6+ Rg7 25.Cf5+ ½-½

7 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

13. Hulak,K (2545) − Podlesnik,B (2410) [A60]


Portoroz op Portoroz, 1996
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Cf3 a5 11.0-
0 Ae7 12.Cd4 b4 13.Cc4 Ta6 14.Db3 0-0 15.Td1 Dc7 16.Td2 Dc5 17.Dd3 a4 18.Ce3 Cg4 19.Cxg4 Axg4
20.De4 Dc3 21.Tb1 a3 22.Cb5 Dc5 23.Ta2 Dxb5 24.Txb4 Dc5 25.Ae3 Af5 26.Axc5 Axe4 27.Txe4 Af6
28.Ab4 Ab2 29.Te3 Cd7 30.Axa3 Ad4 31.Td3 Ac5 32.Axc5 Txa2 33.Axd6 Ta1+ 34.Af1 Tc8 35.Aa3
Ce5 36.Tb3 Cc4 37.Ab4 Tb8 38.e3 Cd2 39.Axd2 Txb3 40.Rg2 Td1 41.Ac4 Tbb1 42.Ac3 Tbc1 43.Ab3
Tg1+ 0-1

14. Chernin,A (2645) − Grosar,A (2470) [A60]


AUT−chT 9798 Austria (9), 06.03.1998
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ca6 8.a3 g6 9.Cc3 Ag7 10.Tb1 0-0 11.e4
cxb4 12.axb4 Cg4 13.Cge2 Dc7 14.Db3 Ad7 15.0-0 Tfc8 16.h3 Ce5 17.Td1 Tab8 18.Ta1 Db7 19.Da3
Cc7 20.Dxa7 Dxa7 21.Txa7 Ta8 22.Tb7 Tab8 23.Ta7 Ta8 24.Tb7 Tab8 25.Txb8 Txb8 26.Ae3 Ca6
27.Ca2 Ta8 28.Ad4 Cc7 29.Cec3 Ta3 30.Rh1 Ca6 31.Af1 Cc7 32.Rg2 h5 33.Ae2 Rf8 34.f4 Cc4
35.Axg7+ Rxg7 36.Axc4 bxc4 37.Td4 Ab5 38.Rf2 Aa6 39.Td2 Cb5 40.Tc2 Cd4 41.Tb2 Cb5 42.Tc2 Cd4
43.Td2 Cb5 44.Cxb5 Axb5 45.Tc2 Aa4 46.Te2 h4 47.gxh4 Txh3 48.e5 dxe5 49.fxe5 c3 50.Cc1 Txh4
51.e6 fxe6 52.dxe6 Txb4 53.e7 Rf7 54.Cd3 Tb1 55.e8D+ Axe8 56.Tc2 Tb3 57.Re3 ½-½

15. Kekelidze,M (2455) − Bunzmann,D (2455) [A60]


Boeblingen op Boeblingen, 1998
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.bxc5
Cxc5 9.Cf3 Ab7 10.Cd4 Cxd5 11.0-0 Cc7 12.Axb7 Cxb7 13.Ab2 Dg5
14.e4 Cc5 15.Cc3 Dg6 (diagrama) 16.Ccxb5 Cxb5 17.Cxb5 Tb8 18.Dd5
Rd7 19.Cxa7 Dxe4 20.Dxf7+ De7 21.Df3 De4 22.Dxe4 Cxe4 23.Ad4 Cd2
24.Tfd1 Cf3+ 25.Rg2 Cxd4 26.Txd4 Tb7 27.Ta4 Ae7 28.Cb5 Txb5
29.Ta7+ Re6 30.a4 Tc5 31.a5 Af6 32.Ta2 Thc8 33.a6 Tc2 34.Ta4 T8c4
0-1

16. Mikhalevski,V (2545) − Aseev,K (2565) [A60]


Beersheba−St Petersburg Beersheba (2), 04.03.1998
[Mikhalevski,V]
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 [7...cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3² Sosonko−
Timman/Tilburg/1982/ Zaitshik−Wladimirov/1981/] 8.bxc5 Cxc5 9.Cf3 Ab7N [9...g6 10.0-0 (10.Cd4!?;
10.Cd4 Ag7 11.Cc6 Dc7 12.Ab2 0-0 13.Cd2 Ab7 14.Cb3 Tfe8 15.0-0 Cfd7 16.Axg7 Rxg7 17.Cbd4 a6
18.Dd2 Ce5 19.Tac1 Cc4 20.Dg5 Axc6 21.Cf5+ Rg8 22.Ch6+ Rg7 23.Cf5+ Rg8 24.Ch6+ Rg7 25.Cf5+
½-½ Ivanov,M−Ionov,S/Ubeda op 1996)10...Ag7 11.Cd4 0-0? (11...Ab7™; 11...a6 12.Cc6 Dd7 13.Cc3
0-0 14.a4 Cfe4 15.Cxe4 Cxe4 16.Af4 Cc3 17.Dc2 Te818.e4 Cxa4 19.Tae1 Ab7 20.e5 dxe5 21.Cxe5 Axe5
22.Axe5 Axd5 23.Dd2 Ac6 24.Dxd7 Axd7 25.Axa8 Txa8 26.Td1Ah3 27.Tfe1 Cb6 28.Af6 Ae6 29.Td6 Cd5
30.Ab2 b4 31.Td1 Cc3 32.Td8+ Txd8 33.Txd8+ Rg7 34.Tb8 a5 35.Tb5 Rh6 36.Txa5
Gelfand,B−Chernin,A/Dortmund−A 1990/½-½ (60); 11...Db6 12.Cc3 a6 13.Tb1 0-0 14.a4 b4 15.a5
Dxa516.Cc6 Dc7 17.Txb4 Te8 18.Ae3 Txe3 19.fxe3 Cg4 20.Dd2 Ad7 21.Tbf4 f5 22.e4 Te8 23.exf5 gxf5
24.Txg4 fxg425.Dg5 Ac8 26.e4 Cd3 27.Ce2 Rh8 28.De3 Ce5 29.Tc1 Db7 30.Cf4 Ah6 31.Dd4 Rg8 32.Tf1
Cxc6 33.dxc6 Dxc6 34.e5Dc5 35.Ad5+ Rh8 36.Dxc5 Piza,D−Izeta Txabarri,F/Sevilla op 1990/0-1 (55))
CAND 12.Cc3! a6 (12...b4 13.Cc6 Dd7 14.Cb5! Cfe4 15.Cbd4 Cc3 16.Dc2 Aa6 17.Te1±) 13.Cc6! (13.a4
b4 14.Cc6 Dd7; 13.Tb1 ∆ 14.a4 13...Te8!=) 13...Dc7 14.Ae3 Ab7 15.Ad4 ∆ 15.a4 ²/± 15...Tfe8 (15...Cfd7
16.Axg7 Rxg7 17.Dd4+ ∆ 18.a4 ²/±) 16.a4! bxa4™ (16...Axc6 17.dxc6 b4 18.Axf6 Axf6 19.Cd5; 16...Cxa4
17.Cxa4 bxa4 18.Txa4 Cxd5 19.Axd5 Axc6 20.Tc4+−) 17.Axc5 dxc5 18.Dxa4 (18.Txa4) 18...Cd7
19.Db3 ∆ 20.d6 (19.Da3 ¹ 19...Af8 ∆ 20.¦b1, 21.¦d1 +−) 19...Axc6™ 20.dxc6 Cb6 21.Tab1 Tab8 (21...c4 ¹
22.Da3) 22.Da3 c4 (22...Ad4 23.e3 Cc4 24.Cd5 Cxa3 25.Cxc7 Cxb1 26.Cxe8 Cd2 27.Cd6! Cxf1
28.c7+−) 23.Tfc1 Axc3 24.Dxc3+− (24.Txc3 Txe2 25.Dxa6 De5+−) 24...Txe2 25.Dd4! (25...Te5™ ×

8 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com
¤b6 26.Te1! Tb5 27.Tbd1 ∆ 27.g4, 28.£f6) 26.Tb5 a4 27.Af3 Tee8 28.Dc5! De7 29.c7 Dxc5 30.Txc5
Tbc8 31.Ab7 Cd7 32.T5xc4 1-0 Kasparov,G−Kortschnoj,V/London csf1 1983] 10.Cd4 [10.0-0 Axd5
11.Cc3 Ac6] 10...Cxd5 [10...Axd5 11.Axd5 (11.Cc6? Axg2! 12.Cxd8 Axh1) 11...Cxd5 12.Cxb5 (12.Cc6!?
Df6 13.Dxd5 Dxa1 14.Ce5! dxe5 (14...0-0-0 15.Cxf7) 15.Dxa8+ Rd7™ 16.0-0 (16.Dxa7+ Rc6 17.Da8+
Rc7 18.0-0 Dxb119.Ae3 Dc2 20.Tc1 Db2÷) 16...Dxb1 17.Aa3‚ (17.Td1+‚)) 12...Da5+ 13.Dd2²] 11.0-0
Cc7 12.Axb7 Cxb7 13.Cxb5! A spectacular blow! I was very happy to find it during the game [13.Ab2!?ƒ
Dd7 14.Dd3ƒ] Now after 13...Cxb5 14.Dd5 Black can't defend his unfortunate knights. 14...Ae7!
Probably the best defence.Black strive to get slightly worse endgame [14...Db6?! 15.Ae3 Da6 (15...Cc7?
16.De4++−) 16.Tc1! (16.a4?? Cc7-+) 16...Td8 (16...Rd8 doesn't help. 17.Dxf7 Ae7 18.a4 Cc7 19.Txc7
Rxc7 20.Dxe7+ Rb8 21.Dxg7 Tc8 22.Cc3±) 17.a4 Cc5 18.Axc5 dxc5 19.De5+ De6 20.Dxe6+ fxe6
21.axb5² /±; 14...Cc5 15.Dc6+; 14...Dd7 15.a4] 15.Dxb5+ Dd7 16.Dxd7+ Rxd7² After the game I was
very surprised,when I found out that this endgame was annotated by Aseev few years ago. 17.Cc3
[17.Ab2!? Thg8 18.Cd2 (18.Cc3 Af6] 17...Af6 18.Tb1 Axc3 19.Txb7+ Re6 20.Ag5! The only attempt to
fight for a win. Otherwise Black would change one pair of rooks by ¦fb8. 20...d5! With the idea to play
21...h6 [After immidiate 20...h6 21.Te7+ Rf5 22.Af4! White is clearly better] 21.Tfb1! B−file has a big
importance. 21...h6 22.Ae3!? It was difficult to decide if d5−d4 advance is in the white's favour or not.
From the one hand it weakens a"d5"pawn,from the other hand it strenghten the position of Black's bishop.
[22.Af4!?] 22...d4 23.Af4 The8! 24.Rf1 [24.Rg2 Rf6 ∆25.Rf3 g5 ; ¹24.Ab8! a5 25.T1b5!± (25.T1b6+
Rd5 26.Rf1 a4÷)] 24...Te7! 25.Txe7+ Rxe7 26.Ae5!? In order to weaken kingside. 26...f6 [26...g6?!
27.e3! Td8 28.Td1±] 27.Tb7+ Re6 28.Ab8 a5 29.g4! fixing the pawns on f6 and h6 [29.a4?! Ta6!
30.Txg7 Tb6 31.Af4 h5! ×a4.And Black get counterplay on the queenside] 29...g6 Black is trying to
improve his pawn structure. 30.Rg2 Next ten moves were made in the double−edged zeitnot. 30...h5
31.gxh5 gxh5 32.Tb5 a4 33.Rf3 Ta5 34.Txa5?! [34.Tb6+!? ±/+=] 34...Axa5 35.Re4 Ab6 36.f3 f5+
37.Rd3 Rd5 38.Ag3 Ac5 39.Af2 Ab6 40.Ag1 Aa7= ½-½

17.Ruck,R (2485) − Forintos,G (2370) [A60]


AUT−chT2S 9899 Austria (1.1), 17.10.1998
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ca6 8.bxc5
Cxc5 9.Cf3 g6 10.Cd4 Ag7 11.0-0 0-0 12.Cc3 b4 13.Ca4 Cxa4 14.Dxa4
Db6 15.Cc6 Te8 16.Ab2 Ad7 17.Dxb4 Dxb4 18.Cxb4 Txe2 19.Ad4 Ce4
20.Axg7 Rxg7 21.Af3 Td2 22.Axe4 Td4 23.Cc6 Txe4 24.Tfe1 Txe1+
25.Txe1 Axc6 26.dxc6 Tc8 27.Tc1 (diagrama) Rf6 28.Tc3 Tc7 29.Rf1
Re6 30.Ta3 Rd5 31.Ta6 Te7 32.h4 h5 33.a3 Rc5 34.a4 d5 35.c7 Txc7
36.Re2 Te7+ 37.Rd3 Tb7 38.Rc3 d4+ 39.Rd3 Tb3+ 40.Rc2 Tf3 41.Txa7
Txf2+ 42.Rd3 f5 43.Ta5+ Rb4 44.Ta6 Tf3+ 45.Rxd4 Txg3 46.Re5 Tg4
47.Rd5 Rc3 48.Re5 Rd3 49.a5 Re3 50.Te6 Tg1 51.a6 Ta1 52.Rd6+ Rf4
53.Rc7 g5 54.hxg5 Rxg5 55.Rb7 f4 56.a7 f3 57.Te1 h4 58.Tg1+ Rf4 59.Tf1 Re4 60.Te1+ Rd4 61.Tf1
Re3 62.Te1+ Rf4 63.Tf1 Rg4 64.Tg1+ Rf4 65.Tf1 Rg3 66.Tg1+ Rh2 67.Tf1 Rg2 68.Tg1+ Rf2 69.Th1 ½-
½

18. Mikhalevski,V (2516) − Cherniaev,A (2432) [A60]


London MSO Masters London (2), 26.08.1999
[Mikhalevski,V]
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4!? cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7!? [9...g6 can
be found in Informant 39/107; 9...Dd7 10.Db3 Ca6 11.Ah3 Db7 12.Dxb5+ Dxb5 13.Cxb5 Cb4 14.Txa7
Txa7 15.Cxa7 Ad7 16.Cc6 Cfxd5 17.Cd4 Ae7 18.Axd7+ Rxd7 19.Cgf3 Af6 20.Ad2 Tc8 21.0-0 Tc4 ½-½
Sosonko,G−Timman,J/Tilburg 1982/MCD (21); 9...Aa6 10.Cf3 g6 11.Cd4 Ag7 12.0-0 0-0 13.Tb1 Te8
14.Caxb5 Ce4 15.Ce6 Dd7 16.Cxg7± Steckner,J− Reuss,A/Wuert 1997/EXT 99/1-0 (39)] 10.Cf3
[10.Db3!? Ae7 11.Cf3 Ca6 12.Cxb5 Cc5 13.Dc4 0-0 14.Cfd4 a6 15.Cc3 Cg4 16.0-0 Af6 17.Ta3 Db6
18.Af4 Cd3 19.Dxd3 Axd4 20.e3 Ac5 21.Ca4 Axa4 22.Txa4² 1-0 Podvrsnik,M− Rajkovic,D/Ptuj
1989/EXT 97 (33)] 10...Ae7 [10...a5!? 11.Cd4 b4 12.Cc4 (12.Cac2 Ca6) 12...Ta6 (12...Dc7!? 13.Db3

9 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com
Ae7÷) 13.0-0 Ae7 14.e4 (14.Db3 0-0 15.Td1 Dc7 16.Td2 Dc5 17.Dd3 a4 18.Ce3 Cg4 19.Cxg4 Axg4
20.De4 Dc321.Tb1 a3 22.Cb5 Dc5 23.Ta2 Dxb5 24.Txb4 Dc5 25.Ae3 Af5 26.Axc5 Axe4 27.Txe4 Af6
28.Ab4 Ab2 29.Te3 Cd730.Axa3 Ad4 31.Td3 Ac5 32.Axc5 Txa2 33.Axd6 Ta1+ 34.Af1 Tc8 35.Aa3 Ce5
36.Tb3 Cc4 37.Ab4 Tb8 38.e3 Cd239.Axd2 Txb3 40.Rg2 Td1 41.Ac4 Tbb1 42.Ac3 Tbc1 43.Ab3 Tg1+ 0-1
Hulak,K−Podlesnik,B/Portoroz 1996/CBM 51 ext (43)) 14...0-0 15.Af4 a4 16.Dd3 Ce8 17.Tfe1 Af6
18.e5 dxe5 19.Cxe5 Db6 20.Tac1÷ 0-1 Kiss,A−Podlesnik,B/Graz 1992/EXT 98 (31)] 11.Cd4!?N [11.0-0
Ca6 12.Cd4 Cc7 13.e4 0-0 14.Tb1 a5 15.Caxb5 Cxb5 16.Cxb5 Tb8 17.Cc3 Txb1 18.Cxb1 Dc7 19.Aa3
Ab5 20.Te1 Cd7÷ 1-0 Chloupek,S−Hala,B/CZE Tschechien−ch 1993/EXT 97 (34)] 11...0-0?!
[11...Da5+!? 12.Dd2 (12.Ad2 Db6 ∆13.Ae3 Cg4) 12...Db6 13.Dd3 Cg4 14.Caxb5 Af6 15.Ta2 0-0 16.0-
0÷] 12.0-0?! [12.Caxb5 Db6 13.Tb1²] 12...Db6 13.Dd3 Cg4 [13...b4 14.Cc4 Dc7 15.Af4!ƒ
∆¦fc1;×d6,b4.White develops strong initiative] 14.Caxb5 Ce5?! Probably this natural move is already a
mistake [14...Af6!? 15.Ta2] 15.Db1! Af6 16.Ae3! Cc4 17.Cxa7!! Axd4 [17...Dxb1 18.Tfxb1 Te8
19.Cac6! Txa1 (19...Ca6 20.Ta2! Cxe3 21.fxe3 Txe3 22.Cb5!±;19...Axc6 20.dxc6 Txa1 21.Txa1 Cxe3
22.fxe3 Txe3 23.c7 Axd4 24.Rf1! Te8 25.Ta8 Aa7 26.Txa7 Cd7 27.Ac6+−)20.Txa1 Cxe3 21.fxe3 Txe3
(21...Ag5 22.Cb5! Axe3+ 23.Rf1 Ac5 24.Cc7 Tf8™ 25.Tb1! Cxc6 26.dxc6 Af5 27.Tb7± ∆¤d5) 22.Ta8 Te8
(22...Axd4 23.Cxd4 Te8 24.Cc6! Cxc6 25.Txe8+ Axe8 26.dxc6+−) 23.Cb5!±] 18.Axd4 Dxd4 19.Db7
Txa7 [19...Db6 20.Dxa8 Ca6 21.Cc8! Axc8 22.Tfb1! Dc5 23.Txa6! Axa6 24.Dxa6±] 20.Dxa7! ×b8
20...Dxa7 21.Txa7 Ag4 22.Tc1!? [22.e4!?] 22...Ce5? [22...Axe2!? 23.Te7 (23.Ta2 Ad3 (23...Te8?
24.Te1+−) 24.Tc3 Ab1! (24...Ce5? 25.f4) ∆25.Ta1 Cd2) 23...Ce5! (23...Ad3 24.Tc3 Ce5 25.f4 Cg6
26.Tb7 ∆¦b6) 24.f4 Cf3+ (24...Cd3 25.Tc3+−) 25.Rf2 Cd4 26.Te4 Cb3 27.Tc3 Ad3!! 28.Te3 Cc5
29.Txc5 dxc5 30.Txd3²] 23.f4 Ced7 24.e4± f5 25.h3 Ae2 26.exf5 Txf5 27.Rf2 Ad3 28.Tcc7 Tf7 29.Re3
Aa6 [29...Ag6] 30.Tc6 Ab5? [30...Cxc6™ 31.dxc6 Ab5 32.c7 Te7+! 33.Rd4 Te8 34.Ta5 Ae2 35.Ac6 Tc8
36.Axd7 Txc7] 31.Tc8+!? [31.Txd6+−] 31...Tf8 32.Txf8+ Rxf8 33.Ae4! g6 34.h4 Rg7 35.g4 Rf7 36.g5
Rg7 37.f5 gxf5 38.Axf5 h6 39.Rf4 hxg5+ 40.Rxg5+− Rh8 41.h5 41...Cf8 42.Tb7 1-0

19. Ruck,R (2485) − Forintos,G (2343) [A60]


AUT−chT2S 9900 AUT (2.1), 10.10.1999
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ca6 8.bxc5
Cxc5 9.Cf3 g6 10.Cd4 Ag7 11.0-0 0-0 12.Cc3 b4 13.Ca4 Cxa4 14.Dxa4
Db6 (diagrama) 15.Cc6 Te8 16.Ab2 Ad7 17.Dxb4 Dxb4 18.Cxb4 Txe2
19.Ad4 Ce4 20.Axg7 Rxg7 21.Tfe1 Txe1+ 22.Txe1 Cc5 23.Cc6 Rf8 ½-½

20. Chernin,A (2572) − Timman,J (2639) [A60]


EU−ch 1st Saint Vincent (9), 12.07.2000
[Stohl]
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ab7N [7...Cbd7 8.bxc5 Cxc5 9.Cf3 Ab7
(9...g6 10.Cd4Ag7 11.0-0 a6 12.Cc6 Dd7 13.Cc3 0-0 14.a4 Cfe4 15.Cxe4 Cxe4 16.Af4 Cc3 17.Dc2 Te8
18.e4 Cxa4 19.Tae1 Ab720.e5 dxe5 21.Cxe5 Axe5 22.Axe5 Axd5 23.Dd2 Ac6 24.Dxd7 Axd7 25.Axa8
Txa8 26.Td1 Ah3 27.Tfe1± Gelfand,B−Chernin,A/Dortmund/1990/) 10.Cd4 Cxd5 11.0-0 Cc7 12.Axb7
Cxb7 13.Cxb5! Cxb5 14.Dd5 Ae7 15.Dxb5+ Dd7 16.Dxd7+ Rxd7 17.Cc3 Af6 18.Tb1 Axc3 19.Txb7+
Re6 20.Ag5 d5 21.Tfb1 h6 22.Ae3 d4 23.Af4 The8 24.Rf1 Te7 25.Txe7+ Rxe7 26.Ae5 f6 27.Tb7+ƒ
Mikhalevski,V−Aseev,K/Beersheba/1998/; 7...cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Ad7 10.Db3 Ae7 (¹10...a6÷)
11.Cf3 Ca6 12.Cxb5 Cc5 13.Dc4 0-0 14.Cfd4 a6 15.Cc3 Cg4 16.0-0 Af6 17.Ta3 Db6 18.Af4 Cd3
19.Dxd3 Axd4 20.e3 Ac5 21.Ca4 Axa4 22.Txa4² Podvrsnik,M−Rajkovic,D/Ptuj/1989/] 8.bxc5 [8.a3 a5÷]
8...dxc5 9.e4 Ad6 10.Cd2 [¹10.f4!? 0-0 11.Cc3 (11.e5? Ac7 ×d5) 11...b4 12.Cce2 Ac7 13.Ab2÷] 10...0-0
11.Ce2 [11.Cgf3? Te8∓] 11...Te8 12.0-0 Aa6! 13.f4 Cbd7 14.e5 [14.Te1 b4 15.e5 Cxe5 16.fxe5 Axe5
17.Tb1 Cxd5³; 14.a3!? Db6] 14...Cxe5! [14...b4 15.Ab2 (15.Cf3 Cb6 ∆ 16.Te1 Cfxd5 17.exd6 Txe2!

10 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com
18.Txe2 Cc3-+) 15...Cxe5 16.fxe5 Axe5 17.Axe5 Txe5 18.Cf4! Axf1 (18...g5 19.Cf3 Axf1 20.Cxe5±)
19.Dxf1÷] 15.fxe5 Axe5 16.Tb1 b4 17.Cf3 Ac7 [17...Axe2 18.Dxe2 Ad4+ 19.Cxd4 Txe2 20.Cxe2 Db6÷;
17...Cxd5!? 18.Cxe5 Txe5³] 18.Tb2 c4 19.Cf4 [¹19.Txb4 Ab6+ 20.Rh1 Cxd5 21.Tb1 c3 22.Cfg1 Ac4]
19...Dd6?! [19...Axf4 20.Axf4 c3 (20...Cxd5³) 21.Txb4 Axf1 22.Rxf1 Dxd5 23.Cd4 Dc5∓] 20.Te1 c3
21.Tc2 Ab6+ 22.Rh1 Ce4 [22...Txe1+!? 23.Cxe1 Ac4©] 23.Ch3 Dg6 24.Cf4 Df5 [24...Dd6 25.Af1!?
(25.Ch3=)] 25.Ah3 Df6 26.Af1!÷ Cf2+? [26...b3 27.axb3 Cf2+ 28.Txf2 Axf2 29.Txe8+ Txe8 30.Axa6
Dxa6 31.Cd3÷ /²; 26...Axf1 27.Txf1 a5 28.Te2²; 26...Ab7? 27.Tce2±] 27.Txf2 Axf2 28.Txe8+ Txe8
29.Da4+− Dd8 30.Dxa6 Ae3 31.Axe3 Txe3 32.Cd4 h6 33.Dc4 Te4 34.Ad3 [34.Dxb4? c2²] 34...Te1+
35.Rg2 Td1 36.Cf3 a5 37.De4 Rf8 [37...a4 38.d6!? Rf8 (38...Dxd6 39.De8+ Df8 40.Ah7++−) 39.Df5
Dxd6 40.Dc8+ Re7 41.Db7+ Rf8 42.Da8+ Re7 43.Cd5+ Re6 44.Dc8+ Dd7 (44...Rxd545.Dc4#) 45.Af5+]
38.Cd4 Td2+ 39.Rf3 [39.Rf3 Dd7 40.d6! ] 1-0

21. Kachiani Gersinska,K (2453) − Naumann,A (2480) [A60]


Pyramiden Franken op 4th Fuerth (4), 21.08.2001
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ab7 8.a4 cxb4 9.axb5 Cbd7 10.Ab2 Db6
11.Dd3 Ae7 12.Ch3 0-0 13.0-0 Cc5 14.Dc4 a5 15.bxa6 Axa6 16.Dd4 Ce8 17.Dd1 Af6 18.Axf6 Cxf6
19.Cd2 Tfe8 20.Te1 Tab8 21.Cb3 Txe2 22.Txe2 Axe2 23.Dxe2 Cxb3 24.Tb1 Cc5 25.g4 b3 26.g5 Te8
27.Dd1 Cfd7 28.Cf4 Db4 29.Ce6 fxe6 30.dxe6 Cxe6 31.Txb3 Df4 32.Te3 Ce5 33.h4 Tf8 34.Dc2 Cd4
35.Da2+ Rh8 0-1

22. Kasimdzhanov,R (2704) − Kasparov,G (2838) [A60]


EUR−ASIA m 30' Batumi (12), 19.09.2001
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.bxc5
dxc5 9.Ch3 Ad6 10.0-0 0-0 11.Af4 Cb6 12.Axd6 Dxd6 13.Cf4 (diagrama)
Te8 14.a3 Ad7 15.h4 h6 16.Cd2 g5 17.hxg5 hxg5 18.Ch3 Axh3 19.Axh3
Cbxd5 20.Tc1 Tad8 21.Ag2 c4 22.a4 a6 23.axb5 axb5 24.Cf3 Ce4 25.e3
Cdc3 26.De1 Dd3 27.Cd4 Txd4 28.exd4 Ce2+ 29.Rh2 Cd2 0-1

23. Akopov,R − Levin,L [A60]


corr, 1987
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 cxb4 8.a3 bxa3 9.Cxa3 Da5+ 10.Dd2 Dxd2+
11.Axd2 Ad7 12.Cf3 Ca6 13.Cd4 Tb8 14.Cac2 Cc7 15.Cb4 Ta8 16.Ta5 Ae7 17.0-0 a6 18.Tc1 Ad8
19.Cdc6 Axc6 20.dxc6 Re7 21.Tca1 d5 22.Cxa6 Rd6 23.Af4+ Rxc6 24.Cb4+ Rb7 25.Txa8 Cxa8
26.Cxd5 1-0

24. Akesson,R (2463) − Carlsson,P (2330) [A60]


ch−SWE Linkoping SWE (5), 04.07.2001
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ab7 8.a3 g6 9.Cc3 Ag7 10.Cxb5 0-0 11.Af4
cxb4 12.axb4 Db6 13.Ta5 Cg4 14.e3 Ce5 15.Axe5 Axe5 16.Cf3 a6 17.Cxe5 dxe5 18.Ca3 Td8 19.Db3
Cd7 20.Cc4 Dc7 21.0-0 Tac8 22.Tc1 Db8 23.Taa1 e4 24.Td1 Cf6 25.Cb6 Tc7 26.Ta5 Td6 27.Ca4 Txd5
28.Tdxd5 Axd5 29.Db2 Tc6 30.Cc3 De5 31.Tc5 Tb6 32.Da3 Dd6 33.Cxd5 Cxd5 34.Axe4 Cxb4 35.Dc3
Tb8 36.h4 Ca2 37.Dc4 Cb4 38.Tc7 Df6 39.Rg2 Rg7 40.h5 a5 41.h6+ Rxh6 42.Txf7 Tc8 43.Txh7+ Rxh7
44.Dxc8 Dd6 45.Db7+ Rh6 46.Da8 De5 47.f4 Db2+ 48.Rh3 Da1 49.De8 Df6 50.g4 Rg7 51.Dd7+ Df7
52.Dd4+ Rf8 53.Rg3 Dg7 54.Dd8+ Rf7 55.Dxa5 Dc3 56.Da7+ Rf8 57.Axg6 De1+ 58.Rg2 De2+ 59.Rh3
Df3+ 60.Rh4 Dh1+ 61.Rg5 Dd5+ 62.f5 Cc6 63.Db7 Dd8+ 64.f6 Dd5+ 65.Rh6 Dh1+ 66.Ah5 1-0

11 M.F. Job Sepúlveda


www.ajedreztorrenegra.blogspot.com

25. Olsson,Linus (2291) − Tikkanen,Hans (2313) [A60]


Hallsberg op U18 38th Hallsberg (4), 31.12.2002
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Ab7 8.bxc5 dxc5 9.e4 Ad6 10.Ab2 0-0
11.Ce2 Te8 12.Cd2 Cbd7 13.0-0 Tc8 14.Tc1 Ae5 15.Axe5 Cxe5 16.h3 Db6 17.Rh2 c4 18.Cf4 b4 19.Ch5
c3 20.Cxf6+ Dxf6 21.Cb3 Aa6 22.f4 Cd3 23.e5 Db6 24.Tc2 Cb2 25.Dd4 Dxd4 26.Cxd4 Axf1 27.Axf1
Cc4 28.d6 Ted8 29.Rg1 a5 30.Rf2 a4 31.Axc4 Txc4 32.Re3 Tb8 33.Rd3 Tc5 34.f5 b3 35.axb3 axb3
36.Cxb3 Txb3 37.Rd4 Tc8 38.e6 Tb4+ 39.Rd5 Tb5+ 40.Rd4 fxe6 41.fxe6 Td8 42.Rc4 Te5 43.Ta2 Txe6
0-1

26. Kobylkin,Evgeni (2444) − Ovetchkin,Roman (2475) [A60]


Alushta Autumn 1st Alushta (4), 30.08.2004
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.Cf3
Ab7 9.bxc5 dxc5 10.Ch4 Ad6 11.Ab2 0-0 12.0-0 Te8 13.Ca3 Aa6 14.Te1
b4 15.Cc2 Cb6 16.Ce3 (diagrama) Txe3 17.fxe3 Cc4 18.Axf6 Dxf6
19.Tf1 De5 20.Da4 Ac8 21.Tac1 Cxe3 22.Dc6 Tb8 23.Cf3 De7 24.Cg5
Ad7 25.Da6 Ab5 0-1

27. Olsson,Linus (2289) − Deepan Chakkravarthy,J (2396) [A60]


Wch U20 Kochin (12), 29.11.2004
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.bxc5 dxc5 9.Ch3 Ad6 10.0-0 0-0
11.Af4 Cb6 12.Axd6 Dxd6 13.Cf4 Te8 14.Cd2 g5 15.Ch3 Axh3 16.Axh3 Cbxd5 17.e3 Tad8 18.Cb3 Ce4
19.Tc1 Dh6 20.Ag2 Cxe3 21.Dxd8 Txd8 22.fxe3 De6 23.Rh1 De5 24.g4 Td6 25.Tf5 Cg3+ 26.hxg3 Dxe3
27.Ab7 c4 28.Tcf1 Dxg3 29.Txg5+ Rh8 30.Th5 cxb3 31.Ae4 Dxg4 32.Txh7+ Rg8 33.Tg1 Dxg1+
34.Rxg1 bxa2 0-1

28. Midoux,Sebastien (2310) − Palac,Mladen (2575) [A60]


Cannes op Cannes (1), 20.02.2005
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.bxc5 dxc5 9.Cd2 Ab7 10.Db3 Tb8
11.Ch3 c4 12.De3+ Ae7 13.Ce4 0-0 14.0-0 Axd5 15.Cxf6+ Axf6 16.Tb1 Te8 17.Dd2 Axg2 18.Rxg2 Dc7
19.Dc2 Cb6 20.Af4 Dc6+ 21.Rg1 Tbc8 22.Ag5 Axg5 23.Cxg5 g6 24.Cf3 Tcd8 25.Tfd1 Txd1+ 26.Dxd1
Dc5 27.Dd2 c3 28.Dh6 Txe2 0-1

29. Kobylkin,Evgeni (2398) − Poluljahov,Aleksander (2511) [A60]


Krasnodar, 05.2005
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5 6.Ag2 d6 7.b4 Cbd7 8.Cf3 Ab7 9.bxc5 dxc5 10.Ch4 Ad6
11.Ab2 g6 12.0-0 0-0 13.e4 Te8 14.Cd2 c4 15.Chf3 Tc8 16.Tc1 Cc5 17.e5 Cd3 18.Ad4 Cxe5 19.Cg5 Aa3
20.Cde4 Cxe4 21.Cxe4 Axd5 22.Tc2 Axe4 23.Axe4 Cd3 24.Axd3 Dxd4 25.Ae2 Dxd1 26.Txd1 Tcd8
27.Tb1 Te5 28.Rf1 a6 29.Af3 Td6 30.Ab7 Rf8 0-1

12 M.F. Job Sepúlveda

También podría gustarte