Está en la página 1de 6

I E: Autotransformadores

Transformador de : 200 kVA


10 / 2 kV
Uk = 5 %
2 kV

10 kV

100 A

20 A

200 kVA
= 100 A
2 kV
200 kVA
10 kV

IE Autraf01

Mar 03

= 20 A

Manuel Carranza

I E: Autotransformadores
Transformador de : 200 kVA
10 / 2 kV
Uk = 5 %

En corto circuito :
100 V
100 A

20 A

200 kVA
= 100 A
2 kV
200 kVA
10 kV

IE Autraf02

Mar 03

= 20 A

Manuel Carranza

I E: Autotransformadores
Conexin como Autotransformador

12 kV

10 kV
120 A

100 A

Potencia Pasante :
12 kV * 100 A = 1 200 kVA
10 kV * 120 A = 1 200 kVA

Arrollamiento serie Arrollamiento paralelo


IE Autraf03

Mar 03

Manuel Carranza

I E: Autotransformadores

100 V

0V

100 A

Tensin de Corto Circuito

120 A
100 V * 100
12 000 V

IE Autraf04

Mar 03

= 0.8333 %

Manuel Carranza

I E: Autotransformadores

U1

Potencia Pasante = IS * U1
Potencia Propia = IS * ( U1 U2 )

IS
IS + IP
U2

IP

IE Autraf05

Mar 03

Relacin:
P. Propia
( U 1 U2 )
=
P. Pasante
U1
En esta proporcin se reduce la
tensin % de Corto Circuito
Manuel Carranza

I E: Reactancia de Punto Neutro

IE ReaPun01

Mar 03

Manuel Carranza