Está en la página 1de 60

CANTOS Y REZOS LUCUMIES

INDICE Canto a Elegu Canto a Oggn Canto a Ochosi Canto a lnle Canto a Oricha Oko Canto a Babal Ay Canto a Osain Canto a Osain Canto a Dadda Canto a Ibelli Canto a Corincoto Oke Canto a Aguay Canto a Chang Canto a Obatal Canto a Obba Canto a Yewua Canto a Yewua Canto a Oy Canto a Yemoya Canto a Orula Canto a Orunla Canto a Ochun Canto a Elegu Canto a Elegu La Topa Canto a Elegu Canto a Elegu Canto a Elegu Rezo Cantado a Elegu Rezo a Elegu Hablado Rezo Traducido Al Castellano Rezo a Elegu Canto a Elegu- Arara Afr Canto a Elegu Iyacha Mod Canto a Elegu Canto a Elegu Canto a Oggn Canto a Oggn Canto a Oggn Canto a Oggn Canto a Oggn Canto a Oggn Arara- Age Rezo Cantado a Oggn Rezo a Oggn Hablado Rezo Traducido Castellano Rezo a Oggn Para Moyubara Oggn

Canto a Oggn Iyecha Canto a Ochosi Canto a Ochosi En este canto Yemoy ense a Ochosi a cazar Canto a Ochosi Rezo Cantado a Ochosi Rezo Hablado Ochosi Rezo Traducido al Castellano Rezo a Oggun Para Moyubara Ochosi Canto a Ochosi Iyecha Canto a Inle Canto a Oricha Oko Canto a Babal Ay Canto Arara a Babal Ay Canto Arara Ababal Ay Canto a Agay Canto a Agay (Canto a Sobo) Arara Agay Canto a Osaen Canto a Agay Canto a Agay Canto a Agay Canto a Agay Canto a Sobo (Arara) Canto a Chang Canto a Chang Canto a Chang

Canto a Elegu S) Aggo Ile Aggo C) Aggo Ile Aggo S) Aggo Ile Aggo C) Aggo Ile Aggo S) Aggo Ile Aggoya C) Aggo Ile Aggoya S) Aggo Ile Aggoya C) Aggo Ile Aggoya S) Moyubao Moyuba Oricha C) Ache Moyuba Oricha S) Moyuba Inle Moyuba Oricha C) Ache Moyuba Oricha S) Ache Iba Ara Aggo Moyuba Ibalaroye Aggo Moyuba Omodekoni Nikosi Ibara Aggo Aggo Moyuba Fe Elegua Echulona C) Ibaara Aggo Aggo Moyuba Ibaraaggo Aggo Moyuba Omodekoni Nikosi Ibara Aggo Aggo Moyuba Fe Elegua Echulona S) Ichonchon Abe Ichonchon Abe Odara Oro Ileyo Babasemi C) Ichonchon Abe S) Odara Oro Ileyo Laroye C) Ichonchon Abe S) Odara Oro Ileyoo C) Ichonchon Abe Ichonchon Abe Odara Oro Ileyo Babasemi Ichonchon Abe S) Odara Echuo Fe Eleguarae Echuo Fe Eleguarae Fe Eleguara Moforibale Fe Eleguara Aggo C) Echuo Fe Eleguarae Echuo Fe Eleguarae Fe Eleguara Moforibale Fe Eleguara Aggo S) Aggo Un Yolo C) Bara Yolo Unkuele S) Un Yolo C) Bara Yolo Unkuele S) Un Yolo C) Bara Yolo Unkuele S} Aggo Ibara Aggo Ibara Bara Elegua Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Alaroye Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Aggo Elegua Bukenke Aggo Elegua Bukenke C) Aggo Elegua Bukenke Aggo Elegua Bukenke S) Abukenke Abukenke Elegua Demasankio C) Abukenke Abukenke S) Oggun La Topanlowuo C) Abukenke Abukenke

Canto a Oggn S) Oggunde Arere Ilebobbo Lokuba Oggun Wuanile Arere Okewualona Ilebobbo Oggun Aee C) Oggundere Arere Ilebobbo Lokuba Oggun Wuanile Oggun Wualona Ilebobbo Oggon Ae S) Aguana Oggundere Babarereo Ilebobbo Lukuba Oggun Wuanile Arere Oke Wualona Ilebobbo Okua Oke C) Oggundere Arere Ilebobbo Lokuba Oggun Wuanile Oggun Wualona Ile Bobbo Oggun Ae S) Acho Ewue Oggunde Oggun Onile Oggun Lokua C) Acho Ewue Oggunde S) Oggun Onile Arere Lokua C) Acho Ewue Oggunde

Canto a Ochosi S) Baba Ochosi Omo Ayiloda Omo Ode C) Ochosi Ayiloda Omo Ode S) Baba Ochosi Omo Ayiloda Omo Ode C) Ochosi Ayiloda Omo Ode S) Wuole Wuole C) Ode Mata Wuole Wuole S) Yire Yire C) Erolafi Wuole Wuole S) Yambele Gue lloro Ode Mata Agolona C) Yambele Gue lloro Ode Mata Agolona S) Agui Loyu Ode Mafi C) Iwuara Odefa S) Odemata C) Iwuara Odefa S) Odemata C) Iwuara Odefa

Canto a lnle S) Ayaya Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo C) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo S) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo C) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo S) Oinle Inle Inleo Oinle Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Inle Inleo

C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Oinle Jele Agolona Oinle Jele Agolona Agolona Inle Made C) Oinle Jele Agolona C) Oinle Jele Agolona S) Taraya Cocco Taraya Taraya Cocco Taraya C) Taraya Cocco Taraya Taraya S) Cocco Taraya C) Taraya Cocco Taraya Taraya S) Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Cocco Taraya C) Taraya Cocco Taraya Taraya S) Cocco Taraya C) Taraya Cocco Taraya Taraya

Canto a Oricha Oko S) Oricha Oko Oggunfeyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo C) Oricha Oko Oggunfeyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo S) Oricha Oko Afefe Irawuo Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo C) Oricha Oko Oggunfeyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo S) Oricha Oko Afefe Iku Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo C) Oricha Oko Oggunfeyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo S) Baba Yombale Misirereo Yombale Misirere Oricha Oko Yombale Misirere Cocco Aro C) Yombale Misirereo Yombale Misirere Oricha Oko Yombale Misirere Cocco Aro S) Yombale Misirere Cocco Aro C) Yombale Misirere Cocco Aro S) Omo Odara Dei Omo Odara Die Omo Odara Dei Omo Odara Die Olodumare Dei Omo Odara Oricha Oko C) Omo Odara Dei Omo Odara Die Omo Odara Dei Omo Odara Die Olodumare Dei Omo Odara Oricha Oko S) Olodumare Dei C) Omodara Oricha Oko S) Olodumare Dei C) Omodara Oricha Oko

S) Baba Mode lo C) Are lo S) Mode lo C) Are lo S) Mode Biaro C) Biara Oko Mode Amala Biara Oni Chango Ota Kun Mota Biara Oko Modeio Areio S) Modeio C) Areio S) Modeio C) Areio

Canto a Babal Ay S) Bariba Okedema C) Mole Yansa Amole Ya S) Emi Bake Bake Bake C) Mole Yansa Amole Ya S) Babba Adadda Kuko Awualereko Adadda Kuko Arvualereko Laye Babba Babalu Aye Awua Lereko Laye Babba C) Adadda Kuko Awua Lereko Adadda Kuko Awua Lereko Laye Babba Babalu Aye Awualereko Laye Babba S) Babalu Aye Awua Lereko Laye Babba C) Babalu Aye Awua Lereko Laye Babba S) Ayano Babbaae Babbasoroso Babbaae Babbasoroso Babalu Aye Iyafomole Babba Sire Sire C) Babbaae Babba Soroso Babbaae Babba Soroso Babalu Aye Iyafole Babba Siresire S) Sirere Sireremoba C) Babba Sire Sire S) Sirere Sirere Moba C) Babba Sire Sire S) Togue Toguea Aunfia Togue Aunfia Toguea Aunfia Togue C) Togue Toguea Aufia Togue S) Aunfia Toguea Aunfia Togue C) Togue Toguea Aunfia Togue S) Aso Kara Kara Sua Guea Sua Guea Asoyi Sua Guea C) Aso Kara Kara Sua Guea S) Sua Guea Asoja Sua Guea C) Aso Kara Kara Sua Guea S) Majetan Jetan Maikueton Maijetan Jetan Maikueton Amalo Ano Malotodo Maiboda Majetan Jetan Maikueton

Amalo Ano Malotodo Maiea C) Majetan Jetan Maikueto Majetan Jetan Mai Kueton Amalo Ano Malo Todo Maiboda Majetan Jetan Mai Kueton Amalo Ano Malotodo Maiea S) Odanje Eodanje C) Odanje Eodanje S) E Odanje E Odanje C) Odanje Eodanje S) Soyina Inambola Imade Mesetole C) Ina Inambola S) Ina Inambola

Canto a Osain S) Osaen Kuru Kuru Vedde C) Mariwuo Osaen Mariwuo Re Mariwuo S) Kuru Kuru Vedde C) Mariwuo Osaen Mariwuo Re Mariwuo S) Osaen Dadadara Madao Osaen Dadadara Mada Osaen Dadadara Madao Osaen Dadadara Mada Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Dadadara Mada C) Osaen Dadadara Madao Osaen Dadadara Mada Osaen Dadadara Madao Osaen Dadadara Mada Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Dadadara Mada S) Osaen Beni Benitobleo Osaen Beni Benitoble Osaen Beni Benitobleo Osaen Beni Benitoble Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Beni Benitoble C) Osaen Beni Benitobleo Osaen Beni Benitoble Osaen Beni Benitobleo Osaen Beni Benitoble Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Beni Benitoble S) Osaen Seiseisemi Loun Loun Lomi Ewuiwui Awua Yaroko Ewuiwui Awua Tenibo C) Osaen Seiseisemi Loun Loun Lomi Ewuiwui Awua Yaroko Ewuiwui Awua Tenibo S) Mamura Mofiye Mamura Lawua Lounke C) Mamura Moftye Mamura Lawua Lounke S) Mamura Mofiye Mamura Lawua Lounke

Canto a Osain S) Osaen Kurimilabombo Kuerimilabombbo Osaen Elenu Sokuta C) Bombo S) Enenu Sokuta

C) Bombo S) Elenu Sokuta C) Bombo S) Osaen Kurimilabombo Kuerimilabombo Osaen Elenu Sokuta C) Bombo S) Elenu Sokuta C) Bombo S) Osaen Sesenileosese Sesenileosese Osaen Fokonio C) Sese S) Osaen Fokonileo C) Sese S) Fokonileo C) Sese S) Osaen Sesenileosese Sesenileosese Osaen Fokonileo C) Sese S) Osaen Fokonileo C) Sese

Canto a Dadda S) Abure Daddao Omo Loguo Baba Dadda Omo Lubeyo C) Dadda Omo Loguo Dadda Omo Lubeyo S) Abure Daddao Omo Loguo Baba Dadda Omo Lubeyo C) Dadda Omo Loguo Dadda Omo Lubeyo S) Abure Daddao Wuonio Wuonio Dadda Baba Omo Lubeyo C) Dadda Omo Loguo Dadda Omo Lubeyo S) Emi Dadda C) Masokuma S) Emi Dadda C) Masokuma S) Emi Chere C) Masokuma Ero Adache Belo Kan Fumi Lo Kan Somere Dadda Masokuma

Canto a Ibelli S) Omo Belli Omo Bellitaitolu C) Guereguerenya S) Omo Belli Omo Bellitaitolu C) Guereguerenya S) Arabaua Kairobo Iarere C) Guereguerenya S) Omo Belli Omo Bellitaitolu C) Guereguerenya S) Mellire Omoledun Mllire Omoledun Belli Mellila

Abedun Yare C) Mellire Omoledun Mellire Omoledun Belli Mellila Abedun Yare S) Bellimo Karaa Bellimo Kara Mabo Yare C) Bellimo Kara Bellimo Kara Mabo Yare S) Bellimo Kara Maboyare Bellimo Kara Maboyare C) Bellimo Karaa Bellimo Kara Mabo Yare S) Son Do Jimawua Son Do Alabella Aure C) Son Do Jimawua Son Do Alabella Aure S) Son Do Jimawua Son Do Alabella Aure C) Son Do Jimawua Son Do Alabella Aure

Canto a Corincoto Oke S) Titiladoke Titiladoke C) Ayaun Maimai Titiladoke Ayaun Maimai S) Titiladoke C) Ayaiui Maimai Titiladoke Ayaun Maimai S) Coricoto Milodo C) Oricha Ewue Milodo S) Coricoto Milodo C) Oricha Ewue Milodo S) Corio C) Eyampo S) Corio C) Eyampo S) Olo Yuro Yure C) Olo Yuro Mi Conco S) Olo Yuro Yure C) Olo Yuro Mi Conco S) Mala Malade C) Oke S) Mala Malade C) Oke S) Afonfondio C) Oke Afonfondio Oke S) Afonfondio C) Oke Afonfondio Oke S) Eni Yonyoun C) Oke Ni Yonyoun Oke S) Afonfondio C) Oke Afonfondio Oke S) Afonfondio C) Oke Afonfondio Oke

Canto a Aguay S) Agallu Sola Ero Aseru Baba

C) Oya Oya Otakua Oya Oya S) Chola Tiniwuao Eroase Ru Baba C) Oya Oya Otakua Oya Oya S) Eke Eke Agallu Omoloricha Agallu Omoloricha Eroia Molo Yare C) Oke Oke Agallu Omo Loricha S) Agallu Orno Loricha Oroia Molo Yare C) Eke Eke Agallu Omo Loricha S) Sororo Ewuewuemi Sororo Agallu C) Sororo Ewuewuemi Sororo Agallu S) Sororo Ewuewuemi Sororo Agallu C) Sororo Ewuewuemi Sororo Agallu S) Maimaima Sororo Ae Agallu Soroso C) Maimaima Sororo Ae S) Agallu Soroso C) Maimaima Soroso Ae S) Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Awuaunchoro Okere Labinilabi C) Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Labinilabi Okere Awuaunchoro Okere Labinilabi S) Okere Irawuo Obambi Lowuana C) Okere Irawuo Obambi Lowuana S) Okere Irawuo Obambi Lowuana C) Okere Irawuo Obambi Lowuana S) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambilowuana C) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambilowuana

Canto a Chang S) Wuemilere Elubeo Moollo Ewuewue Mio Moollo Chango Cogualleo Moollo C) Wuemilere Elubeo Moollo Ewuewue Mio Moollo Chango Cowualleo Moollo S) Alado Emiso Obbalube Omo Alado Omo Nijeremeyo C) Emiso Emi Alado Omo Nijeremeyo S) Alado Emiso Emi Alado Omo Nijeremeyo C) Emiso Emi Alado Omo Nijeremeyo S) Oge Oge C) Onijemeyo S) Oge Adima C) Onijereyo S) Oge Okuo

C) Onijeremeyo S) Abeseko C) Onijeremeyo S) Kueri Obba Obbato Kueri Obba Obbato Obbato Kueri Obba C) Obbato Kueri Obba Obbato S) Chango Kueri Obba C) Obbato Kueri Obba Obbato

Canto a Obatal S) Baba Fururu Orererewuo Awuo Ca E E Elellibo Eleri Fun Obba Oti Basawuo Ellibo Rere Obba Otibawuo Enualle Eyawuan Lowuo Eyawuan Lowuo Elese Okan C) Baba Fururu Orererewuo Awuo Ca E E Eleyibo Eleri Fun Obba Oti Basawuo Ellibo Rere Obba Otibawuo Enualle Eyawuan Lowuo Eyawuan Lowuo Elese Okan S) Baba Eyawuan Lowuo Elese Okan C) Yawua Lowuo Elese Okan S) Baba Eyawua Lowuo Elese Okan C) Yawuan Lowuo Elese Okan S) Baba Iwuere Iyeye Iwuere Iyeye Oluwuamio Obatala Oluwuamio Loricha Ibari Babba Ibari Yeye Obatala Babba Tao Kachomamelo Enikinla Wuase Oromiosa Oromio Ibbanlaye C) Iwuere Iyeye Iwuere Iyeye Oluwuamio Obatala Oluwuamio Loricha Ibari Babba Ibari Yeye Obatala Tao Kachomamelo Enikinla Wuase Oromiosa Oromio Ibbanlaye S) Babba Kere Kere Meyeo Kere Kere Meyeo Olobamio Obatala Olobamio Oricha Eni Kawuo Mesa Kawuo Meyo Kawuoma Serekumbimbio Okachocho Awuade Omoejui Awuade Omo Obatala C) Kere Kere Meyeo Kere Kere Meyeo Olobamio Obatala Olobamio Oricha Eni Kawuo Mesa Kawuo Meyo Kawuoma Serekumbimbio Okachocho

Awuade Omoejui Awuade Omo Obatala S) Babba Iyalawua Orichao Iyalawua Akatioke Iyalawua Orichao Babba Iyalawua Akatioke Tanifo Ollu Allele Obba Obatala Orichao Awua Ile Orichao Babba Iyalawua Akatioke C) Iyalawua Orichao Iyalawua Akatioke Iyalawua Orichao Iyalawua Akatioke Tanifo Ollu Allele Obba Obatala Orichao Awua Ile Orichao Iyalawua Akatioke S) Babba Enu Allemi Mosco Enu Allemi Babba Enu Allemi Moseo Enu Allemi Babba Obatala Ta Guiri Guiri Ferekunfere Bobbo La Ia Fereyo C) Enu Allemi Moseo Enu Allemi Babba Enu Allemi Moseo Enu Allemi Babba Obatala Ta Guiri Guiri Ferekunfere Bobbo La Ia Fereyo S) Babba Loroke Babba Loroke Lokua C) Babba Loroke Akatioke Loroke Lokua Babba Loroke S) Babba Loroke Babba Loroke Lokua C) Babba Loroke Akatioke Loroke Lokua Babba Loroke

Canto a Obba S) Achaba Iya Obba Lomoba Obini Iya Obba Lomoba C) Aya Osi Eleko Iya Obba Lomoba S) Achaba Iya Obba Lomoba Obini Iya Obba Lomoba C) Aya Osi Eleko Iya Obba Lomoba S) Ewue Iyao Ewueewuesi Ewue Iyao Ewueewuesi Achabo Ewueewuesi La Osi Fikuo Odemima Awuo C) Ewue Iyao Ewueewuesi Ewue Iyao Ewueewuesi Achabo Ewueewuesi La Osi Fikuo Odemima Awuo S) Tobi Sikuo Tobi Akara Tobi Sikuo Tobi Akara Achabo Tobi Akara La Osi Fikuo Odemima Awuo C) Tobi Sikuo Tobi Akara Tobi Sikuo Tobi Akara Achabo Tobi Akara La Osi Fikuo Odemima Awuo S) Erele Kunfere C) Erola Finda Farawua S) Erele Kunfere C) Erola Finda Farawua S) Oyuowuoo C) Oyuowuo S) Oyuowuoo

C) Oyuowuo S) Oyuowuolo Muaa C) Oyuowuolo Muaa S) Oyuowuolo La Finda C) Oyuowuolo La Finda S) Oyuowuolo Chere Chere C) Oyuowuolo Chere Chere S) Oyuowuom Berawuo C) Oyuowuom Berawuo S) Erelekun Fere C) Erola Finda Farawua S) Erelekun Fere C) Erola Finda Farawua S} Oro Ele Eleko Oro Ekileyo C) Oro Ele Eleko S) Oro Ekileyo C) Oro Ele Eleko S) Obba Kamawuo C) Oro Ele Eleko S) Obba Kamawuo C) Oro Ele Eleko

Canto a Yewua S) Iyama Bewua C) Ea S) Iyama Bewua C) Ea S) Iyamo Adadakuko C) Ea S) Iyama Bewua C) Ea S) Uyenye Eriko Uyenye Eriko Eriko Fikodamawuo Lomo Yewua C) Uyenye Eriko S) Eriko Fikoda Mawuo Lomo Yewua C) Uyenye Eriko S) Eriko Fikodamawuo C) Uyenye Uyenye Eriko Eriko Fikoda Mawuo Lomo Yewua Uyenye Eriko S) Eriko Fikoda Mawuao Lomo Yewua C) Uyenye Eriko

Canto a Yewua S) Ebi Afama Ebi Afama C) Ebi Afama Ebi Afama S) Ebi Afama Ebi Afama

C) Ebi Afama Ebi Afama S) Ebi Afama Yewua Onile C) Ebi Afama Yewua Onile S) Ebi Afama Yewua Onile C) Ebi Afama Yewua Onile S) Ebi Afama Yewuaa C) Ebi Afama Yewuaa S) Ebi Afama Yewuaa S) Ebi Afama Yewua Onile C) Ebi Afama Yewua Onile S) Ebi Afama Yewua Onile C) Ebi Afama Yewua Onile S) Ebi Afama Ebi Afama C) Ebi Afama Ebi Afama S) Ibanlaye Kuerumo Yewua lbanlaye Kuerumo Olofi Ibanlaye Sorachee Ibanlaye Taia C) Ibanlaye Kuerumo Yewua Ibanlaye Kuerumo Olofi Ibanlaye Sorache Ibanlaye Taia S) Iroko Iroko Yeo Yewua Ketekilo Malo Cheche C) Iroko Troko Yeo Yewua Ketekilo Malo Cheche S) Metanlawuo C) Iyonyoro S) Metanlawuo C) Iyonyoro S) Akuetanumi C) Iyonyori S) Akuetanumi C) Iyonyori S) Keye Keye Kanke Keye Keye Kanke Olomo Yewuao C) Keye Keye Kanke S) Olomo Yewuao C) Keye Keye Kanke S) Achetola Lo Kuaye Achetola Lo Kuaye Yeyeo Unko Yeyeoma Yeyeo Unko Yeyeoma Yewua Lo Fimi Yewua Lo Fimi Yewua Lo Fimi Lokuaye C) Achetola Lo Kuaye Achetola Lo Kuaye Yeyeo Unko Yeyeoma Yeyeo Unko Yeyeoma Yewua Lo Fimi Yewua Lo Fimi Yewua Lo Fimi Lo Kuaye S) Olomo Yewua Oyewua O Yewuao Olomo Yewua Obini Yewua Olomo Yewuao C) Olomo Yewua Oyewua Oyewuao

S) Olomo Yewua Obini Yewua Olomo Yewuao C) Olomo Yewua Oyewua Oyewuao

Canto a Oy S) Ayilodaoyaokuo Towuomole Keyo Ayaba C) Ayilodayaokuo Towuomole Keyo Ayaba S) Ekifanla Obini Oyeo Towuomole Keyo Ayaba C) Ayilodaoyaokuo Towuomole Keyo Ayaba S) Oyade Mariwuo Omesa Loro Yokoro C) Oyade Mariwuo Omesa Loro Yokoro S) Oyade Mariwuo Omesa Loro Yokoro C) Oyade Mariwuo Omesa Loro Yokoro S) Ekifanla Obini Oyeo Towuomole Keyo Ayaba C) Ayilodayaokuo Towuomole Keyo Ayaba S) Yilodaoya Okuo Towuomole Keeyo Ayba C) Yilodaya Okuo Towuomole Keyo Ayaba

Canto a Yemoya S) Akele Wuamimo Tumbao C) Yemoya Aboyomo Tumbao S) Akele Wuamimo Tumbao C) Yemoya Aboyomo Tumbao S) Akele Umbo Lokualokua C) Yemoya Aboyomo Tumbao S) Akele Umbo Lokualode C) Yemoya Aboyomo Tumbao S) Akele Yemoya Umbo Lade C) Aboyo Yemoya Umbo Lade Aboyo S) Inle Inle Ladeo C) Aboyo Yemoya Umbo Lade Aboyo S) Yemoya Umbo Lade C) Aboyo Yemoya Umbo Lade Aboyo S) Yemoya Mayo Yemoya Mayo C) Yemoya Mayo Yemoya Mayo S) Yemoya Mayo Yemoya Mayo C) Yemoya Mayo Yemoya Mayo S) Yemoya Mayo Aboyo Kuekuenile C) Yemoya Mayo Aboyo Kuekuenile

S) Yemoya Mayo Aboyo Kuekuenile C) Yemoya Mayo Aboyo Kuekuenile S) Oralle Bambi Oralle Bobbo Oralle Oni Yemoya Oralle Bambi Oralleo Bobbo Oralle Arapanguoche C) Oralle Bambi Oralle Bobbo Oralle Oni Yemoya Oralle Bambi Oralleo Bobbo Oralle Arapanguoche S) Iya Sokun Sokun Oni Yemoya C) Awua Asesu Oni Yemoya S) Iya Sokun Sokun Arapanguoche C) Awua Asesu Oni Yemoya S) Iya Oricha Kuele Kuele Kuele Kuelepagua Ache C) Iya Oricha Kuele Kuele Kuele Kuelepagua Ache S) Ache Iya Oricha Kuele Kuele Kuele Kuelepagua Ache C) Iya Oricha Kuele Kuele Kuele Kuelepagua Ache S) Bambi Odara Odara Bambi Yemoya Fumiloguo C) Bambi Odara Odara Bambi S) Tani Fumi Loguo C) Bambi Odara Odara Bambi S) Iya Fumi Loguo C) Bambi Odara Odara Bambi

Canto a Orula S) Ifa Yoko Biobobi C) Ayanawuo Yoko Biobobi Ayanaguo S) Ifa Yoko Biobobio C) Ayanaguo Yoko Biobobi Ayanaguo S) Mofeye Kete Oluo Serawuo Enikinlawuase Mofeye Kete Oluo Serawuo Enikinlawuaserawuo C) Mofeye Kete Oluo Serawuo Enikinlawuase Mofeye Kete Oluo Serawuo Enikinlawuaserawuo S) Ifa Ounko Orunla Lakalaka La Guose Ifa Ounko Orula Lakalaka La Guoseawuo C) Ounko Orula Lakalaka La Wuose Ifa Ounko Orula Lakalaka La Guoseawuo S) Ifa Ounko Orula Loyueye Loguala Ifa Ounko Orumila Loyueye Logua Alado C) Ounko Orula Loyueye Loguala Ifa Ounko Orumila Loyueye Logua Alado S) Ifama Yala Kufere Ifa C) Eriki Mayele Kunfere Ifa Eriki S) Mayele Kunfere Awuo C) Eriki Mayele Kunfere Awuo Eriki S) Mayele Kumpoguo Osun C) Eriki Mayele Kunpoguo Osun Eriki

S) Ifa Yoko Biobobi C) Ayanaguo Yoko Biobobi Ayanaguo S) Ifa Yoko Biobobio C) Ayanaguo Yoko Biobobi Ayanaguo

Canto a Orunla S) Babba Orumila Talade Ifa Moforibale C) Orumila Talade Babba Moforibale S) Orumila Taladeo Owuo Olofi Moforibale C) Orumila Talade Babba Moforibale S) Babba Ire Ire Yoba Ire Orumila Ire C) Ire Ire Yoba Ire Orumila Ire S) Babba Ire Ire Yoba Ire Orumila Ire C) Ire Ire Yoba Ire Orumila Ire

Canto a Ochun S) Yeye Yeyeo Biaremi Ebulli Wuase Moroefa C) Yeye Yeyeo Aremi Yeye Wuase Moroefa S) YeyeYeyeo Ochun Aremi Ebulli Wuase Moroefa C) Yeye Yeyeo Aremi Yeye Wuase Moroefa S) Yeye Yeyeo Okandideu Yeye Yeyeo Okandideu Ariale Cowuo Osi Yeye Odolorefa Ariwuoyo Okandideu Ariale Cowuo Osi C) Yeye Yeyeo Okandideu Yeye Yeyeo Okandideu Ariale Cowuo Osi Yeye Odolorefa Ariwuoyo Okandideu Ariale Cowuo Osi S) Ori Yeyeo C) Afiyeremo Yeyeo Afiyere S) Ori Yeyeo C) Afiyeremo Yeyeo Afiyere S) Beroni Abebe Osun Beroni Abebe Leda Beroni Abebe Osun Beroni Abebe Leda Iya Yumu Brakala Leda Beroni Abebe Osun C) Beroni Abebe Osun Beroni Abebe Leda

Beroni Abebe Osun Beroni Abebe Leda Iya Yumu Brakala Leda Beroni Abebe Osun S) Chekunche C) Wuamile S) Makowua C) Wuamile S) Seisena C) Wuamile S) Ori Olu C) Wuamile Iya Mio Wuamile S) Chekunche C) Wuamile S) Yeye Dide Ma Ropranga Maro C) Didema Ropranga S) Maro C) Didema Ropranga S) Laura C) Didema Ropranga S) Ala Ura Lodideo Dide Cowua Wuayabere C) Lade Coyudide Odolorefa Dide Cowua Wuayabere Lade Coyudide S) La Ura Lodideo Dide Cowua Guayabewua C) Lade Coyudide Odolorefa Lade Coyudie

Canto a Elegu 1 Elegua Nace De Echu Okuboresu Padre Aaguisu Madre Son Siete Echu Con Tres Caminos Que Son Ventiuno Por Eso Elegua Tiene Ventiun Caracol Y Son Siete Echu Que Son En Cojunto 1 Aagui 2 Okuboru 3 La Guana 4 La Roye 5 Batielle 6 La Yiki 7 Odemase Echu Laguana es adulto muertero representa infortunio es hermano de Echubi que representa el Anima Sola Echu Laroye representa la traicin.

Canto a Elegu ( 1 ) La Topa C) Aggo Ile Aggo S) Aggo Ile Aggooya C) Aggo Ile Aggooya

S) Moyubao Moyuba Oricha C) Ache Moyuba Oricha S) Moyuba Inle Moyuba Oricha C) Ache Moyuba Oricha S) Ache Ibaara Aggo Moyuba Iba Laroye Aggo Moyuba Omodekoni Nikosi Ibbara Aggo Aggo Moyuba Fe Elegua Echulona C) Ibaara Aggo Moyuba Ibba Araaggo Moyuba Omodeko Nikosi Ibbaara Aggo Aggo Moyuba Fe Elegua Echulona S) La Guana Ichonchon Abe Ichonchon Abe Odara Oroinleyo Baba Asemi C) Ichonchon Abe S) Odara Oroinleyo Laroye C) Ichonchon Abe S) Odara Oroinleyoo C) Ichonchon Abe Ichonchon Abe Odara Oroinleyo Babasemi Ichonchon Abe S) Bara Un Yolo C) Bara Yolo Un Kuele S) Un Yolo C) Bara Yolo Un Kuele S) Odara Echu Ibaara Echuo Fe Eleguarae Echuo Fe Eleguarae Fe Elegua Moforibale Fe Eleguara Aggo C) Echuo Fe Eleguarae Echuo Fe Eleguarae Fe Elegua Moforibale Fe Eleguara Aggo S) Aggo Aggo Aggo Aggo Aggoile Aggo C) Aggo Aggo Aggo Aggo Aggoile Aggo S) Aggo Elegua Bukenke Aggo Elegua Bukenke C) Aggo Elegua Bukenke Aggo Elegua Bukenke S) Aggo Laroye Bukenke Bara Elegua Bukenke C) Aggo Elegua Bukenke Aggo Elegua Bukenke S) Abukenke Abukenke Elegua Demasankio C) Abukenke Abukenke S) Oggun La Topanloguo C) Abukenke Abukenke S) Elegua Aggolona Fu Abgua Elegua Agolona Fu Abgua Aguanile Lekimbara Oguonile Umboodina Oguonile Bobboodina Fe Elegua Aggolona Fu Abgua C) Elegua Aggolona Fu Abgua Elegua Aggolona Fu Abgua Aguanile Lekimbara Oguonile Umboodina Oguonile Bobboodina Fe Elegua Agolona Fu Abgua S) Elegua C) Oya Joya Joya S) Elegua C) Oya Joya Joya S) Aggo Toromalekawuao Olele Aggo Toromalekawuao Olele Aggo Toromalekawuafumiye Omo Unsoro Ogodo Omologuo Yureo Olele C) Aggo Toromalekawuao Olele Aggo Toromalekawuao Olele

Aggo Toromalekawuafumiye Omo Unsoro Ogodo Omologuo Yureo Olele S) Cheke Cheke Rimaguo C) Bara S) Cheke Cheke Rimaguo Bara Kurukutu Rimaguo Aggo Elegua Ochebara Toibanechu Oloyukuan Oggun Laro Lonire C) Bobbo Alaye Kinifamole S) Oggun Laro Lonire C) Bobbo Alaye Kinifamole S) Aggo Elegua C) E Aggo Eleguae S) Ewue Osofi C) E Aggo Eleguae S) Aggo Elegua C) E Aggo Eleguae S) Kiria Kiria Aggo Kiria Fe Elegua Bambole C) Kiria Kiria Aggo Kiria S) Fe Elegua Bambole C) Kiria Kiria Aggo Kiria S) Acongo Laro Acongo Laroye Fe Elegua Demasankio C) Acongo Laro Acongo Laroye Fe Elegua Demasankio S) Acongo Laro Laroye C) Acongo Laro S) Laroye C) Acongo Laro

Canto a Elegu ( 2 ) S) Obbankeye Keye Elegua Bara Elegua Echu Bara Suayo C) Abbankeye Keye Elegua S) La Guana Bara Suayo C) Obbankeye Keye Elegua S) Elegua Aggo Elegua Aggo Aa Elegua Aggo Elegua Aggo Aa Alaroye Odemasankio Elegua Aggo Aa C) Elegua Aggo Elegua Aggo Aa Elegua Aggo Elegua Aggo Aa Alaroye Masankio Elegua Aggo Aa S) Alaroye Masankio C) Elegua Aggo Aa S) Echu Laguana Masankio C) Elegua Aggo Aa S) Eleguara Bembe Lario Eleguara C) Eleguara Bembe Lario Eleguara S) Elegua Tanikoso Elegua Tanikoso Ae C) Alankio Yemoya Elegua Tanikoso S) Elegua Tanikoso Barala Ilua Tanikoso Ae C) Alankio Yemoya Elegua Tanikoso S) Bara Aggokotero Barakoima Kotero C) Aggokotero Barakoimakotero

S) Bara Koimakotero Bara La Guanakotero C) Aggokotero Barakoima Kotero S) Alado Kalulude Kalutude Kaluludeo C) Alado Kalulude S) Kalulude Kaluludeo C) Alado Kalulude S) Baba Elegua Kaluludeo C) Alado Kalulude S) Chonchon Melli Aggo Ifaragua Elegua Fu Aguo C) Chonchon Melli Aggo Ifaragua S) La Guana Fu Aguo C) Chonchon Melli Aggo Ifaragua S) E Aggo Eleguae Aggo Elegua C) E Aggo Eleguae S) Aggo Elegua C) E Aggo Eleguae S) Baba Elegua C) E Aggo Eleguae S) Alado Chokoima Chokoima Chokoimale C) Alado Chokoima S) Echu Bi Chokoimale C) Alado Chokoima S) Alaroye Chokoimalea C) Alado Chokoima S) Aggo Ile Aggo Eleguara Aggo Ile Aggo Eleguara Bukebuke Aggo Ile Aggo Eleguara C) Abuka Bukerere S) Baba Elegua Buke Eleguara C) Abuka Bukerere S) Chonchon Melli Baba Eleguara C) Abuka Bukerere S) Echu Bi Eleguara C) Abuka Bukerere S) Egue Icoco Egue Akokan Egue Icocoelegua Egueakokan Adofa Alabukenke Eriole Kawuo C) Adofa Alabukenke S) Eriole Kawuo C) Adofa Alabukenke S) Eriole Kawuo C) Adokfa Alabukenke S) Adofa C) Alabukenke S) Adofa C) Alabukenke S) Eriole Kawuo C) Adofa Alabukenke S) Eriole Kawuo C) Adofa Alabukenke S) Eribo Eribo Aggo Meta Meta Eribo Eribo Aggo Meta Meta Otimole Elesekan Mamura Omoeleseokan Iyamade Iyamade Oricha

Bakuta Elegua Kini Kini Fumiemimo Kele Yulanyula C) Otimole Nainai S) Fumi Oti Yulan Yula C) Otimole Nainai S) Tan Un Ocha Yulan Yula C) Otimole Nainai S) Omo Kele Yulan Yula C) Otimole Nainai S) Modele Un Ocha Nibara La Topa Modele Moyoko Bara La Topa Elegua Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Baba Elegua Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Eleguara Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Umbo Ocha Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Baba Fiedenun Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Echu Bi Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Bara Aggo Aggo Eleguara Mowuile C) Bara Aggo Aggo S) Erunocha Mowuile C) Bara Aggo Aggo S) Baba Siguere Mowuile C) Bara Aggo Aggo S) Moforibale Mowuile C) Bara Aggo Aggo S) Eni Eni Chechereche Baba Eruru Eruru Eruru Eru Ocha Eni Eni Chechereche Baba Eruru Eruru Eru Ocha Elegua Tani Ocha Bara Elegua Umbo Melli Choncho Melli Bokubuku Mala Mague C) Sosaso S) Orurue C) Sosaso S) Mamu Mamu C) Sosaso S) Baba Bario Kun Melli C) Sosaso S) Choncho Melli C) Sosaso S) Boku Boku Bara Mawue C) Sosaso S) Chewua Chewua Laroye C) Chewua Chewua S) La Ilua C) Chewua Chewua S) La Guana C) Chewua Chewua

S) Laroye C) Chewua Chewua

Canto a Elegu ( 3 ) S) Aggo Ibara Aggo Ibara Bakuta Elegua Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Bara Laguana Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Bhara Layiki Olokun Mayo C) Aggo Ibara S) Adache Luguami Adache Luguami Irawuo Motumba Adache Luguami C) Adache Luguami Adache Luguami Irawuo Motumba Adache Luguami S) Adache Luguami Adache Luguami Irawuo Motumba Adache Luguami C) Adache Luguami Adache Luguami Irawuo Motumba Adache Luguami S) Irawuo Motumba C) Adache Luguami S) Irawuo Motumba C) Adache Luguami S) Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echu Layeo Echubara La Lode C) Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echu Layeo Echubara La Lode S) Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echu Layeo Echubara La Lode C) Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echubara La Lodeo Echubara La Lode Echulayeo Echubara La Lode S) Baba Abechuo Odara Abechuo Odara Odara Abechuo Mabonio Loyare C) Abechuo Odara Abechuo Odara Odara Abechuo Mabonio Loyare S) Abechuo Odara Abechuo Odara Odara Abechuo Mabonio Loyare C) Abechuo Odara Abechuo Odara Odara Abechuo Mabonio Loyare S) Mabonio Semi Lo Yare C) Abechuo Odara S) Mabonio Semi Lo Yare C) Abechuo Odara

Canto a Elegu ( 4 ) S) Yokode Bara Yokode Yokode Bara Fu Awuo Yokode Bara Yokode Yokode Bara Fu Awuo C) Tereminaminatere S) Yokode

C) Tereminaminatere S) Yokode C) Tereminaminatere S) Moyokoyo C) Moforibale Modele S) Moyokoyo C) Moforibale Modele S) Yokode Bara Yokode Yokode Bara Fu Awuo Yokode Bara Yokode Yokode Bara Fu Awuo C) Tereminaminantere S) Yokode C) Tereminaminantere S) Moyokoyo C) Moforibale Modele S) Moyokoyo C) Moforibale Modele

Rezo Cantado a Elegu S) Bara Aloyuro Soke Boda Omoniala Guana Aggo Mamakea Irawuoeee Oparawuayo Ekeee Echuoodara Omonialaguana Mamakea Irawuoee C) Bara Suayo Omoniala Guana Mamakea Irawuoeee Oparawuayoekee Echuo Odara Omonilaguana Mamakea Irawuoee S) Ado Achureo Ado Achureo Baralayiki Ado Achure C) Ado Achureo Ado Achureo Bara Layiki Ado Achureo

Rezo a Elegu Hablado S) Echu Elegua Oga Gbogbo Na Merin Ita Alaguana Babba Mi Mulo Na Bukuru Nitosi Le Choncho Kuele Kuikuo Oki Kosi Ofo Kosi Eyo Kosi Iku Kosi Ano Ni Oruko Ni Gbogbo Omo Nile Fua Kuiko Oduke Babba Mi Elegua

Rezo Traducido Al Castellano Diablo De Poder Dueo De Todos Los Cuatro Caminos Mayor Del Camino Padre Mio Llevese Todo Lo Malo Para Poder Caminar Con Mucha Salud Que No Haya Enfermo Que No Haya Perdidas Que No Haya Revolucion Que No Haya Muerte En Nombre De Todos Los Hijos De La Casa Le Doy Gracias Padre Mio Elegua

Rezo a Elegu ( 5 ) Elegua Ala Roye Agui Loyu Bara Baraba Echu Boru Boru Echu Bi Echu Bochiche Echu Bara Baraguigueo Elegua Ala Roye Agui Loyo Oguro Tento Onu Apaguara Acamasese Erelutese Aba Mula Omo Bata Ocolofofo Ocoloii Toni Canofo Morugun Oya Ala Yigui

Canto a Elegu- Arara Afr ( 6 ) S) Jaa Jaa Fae Jaa Jaa Fodun Eleba C) Jaa Jaa Fae Jaa Jaa Fodun Eleba S) Jaa Jaa Fodun Eleba Jaa Jaa Fodun Ae C) Jaa Jaa Fae Jaa Jaa Fodun Eleba S) Jaa Jaa Fodun Eleba Jaa Jaa Fodun Eleba C) Jaa Jaa Fae Jaa Jaa Fodun Eleba S) Afara Jejan Afara Jejan Elebara Lajejanso C) Afara Jejan Afara Jejan S) Elebara La Jejanso C) Afara Jejan Afara Jejan S) Eleba La Jejanso C) Afara Jejan Afara Jejan S) Eleba Nado Kelekele Adeun Eleba Nado Kelekele Adeun Kelekele Adeun Eleba Kelekele Adeun Nado Loricha C) Eleba Nado Kelekele Adeun Eleba Nado Kelekele Adeun Kelekele Adeun Eleba Kelekele Adeun Nado Loricha S) Afara Jejan Afara Jejan Elebara Lajejanso C) Afara Jejan Afara Jejan S) Eleba Lajejanso C) Afara Jejan Afara Jejan S) Eleba Kuto Junde Nagua Eleba Son Binagua Eleba Kuto Junde Nagua Eleba Son Binagua Eleba Kuto Inagua Bofarakato Nado Kuto Kuto Eleba Son Binagua Eleba Kuto Inagua Nagua Nagua C) Eleba Kuto Junde Nagya Eleba Son Binagua Eleba Kuto Junde Nagua Eleba Son Binagua Eleba Kuto Inagua Bofarakato Nado Kuto Kuto Eleba Son Binagua Elegua Kuto Inagua Nagua Nagua S) Eleba Malo Jana Nafodule Naitache C) Eleba Malo Ja Fodule Naitache S) Eleba Malo Jana Nafodule Naitache C) Eleba Malo Ja Fodule Naitache S) Oberere Oberere Maitoson Mana Leba C) Oberere Oberere Maitoson Mana Leba S) Oberere Oberere Maitoson Mana Leba C) Oberere Oberere Maitoson Mana Leba S) Elendiwue Endiwue Kuto Naindea C) Elendiwue S) Endiwue Kuto Naindea

C) Elendiwue S) Endiwue Kuto Naindea C) Elendiwue S) Keye Modankeye Eleba Nanumi C) Keye Modankeye S) Eleba Nanumi C) Keye Modankeye S) Eleba Nanumi C) Keye Modankey S) Eleba Malo Jana Nafodule Naitache C) Eleba Malo Ja Fodulele Naitache S) Eleba Malo Jana Nafodule Naitache C) Eleba Malo Ja Fodule Naitache

Canto a Elegu Iyacha Mod ( 7 ) S) Asoguere Gueremelle Bara Laroye Kilamoche C) Asoguere Gueremelle Alaguana Kilamoche S) Asoguere Gueremelle Bara Lailua Kilamoche C) Asoguere Gueremelle Bara Laroye Kilamoche S) Elegua Elega Asoguere Guere Melle Elegua Elegua Alaroye Kilamoche C) Elegua Elegua Asoguere Gueremelle Elegua Elegua Alaguana Kilamoche S) Elegua Elegua Asoguere Gueremelle Elegua Elegua Alaguana Kilamoche C) Elegua Elegua Asoguere Gueremelle Elegua Elegua Alaguana Kilamoche S) Asoguere Gueremelle Baralailua Kilamoche C) Asoguere Gueremelle Alaguana Kilamoche S) Asoguere Gueremelle Baralaguana Kilamoche C) Asoguere Gueremelle Alaguana Kilamoche S) Aee Aee Kirebobbogueeleguabo Kirebobbogueeleguabo C) Aee Aee Kirebobbogueleguabo Kirebobbogueeleguabo S) Eleguabogueeleguabo C) Kirebobbogueleguabo S) Eleguabogueeleguabo C) Kirebobbogueeleguabo S) Sosa Soguere Alaroye Sogueremi C) Sosa Soguere S) Alaroyesogueremi C) Sosa Soguere S) Baralailua Sogueremi C) Sosa Soguere S) Iyamadesosa Laroye Iyamadesosa C) Iyamade Iyamadesosa S) Iyamadesosa Laguana Iyamadesosa C) Iyamade Iyamadesosa S) Iyamadebaralailua Iyamadesosa

C) Iyamade Iyamadesosa S) Eguao Babaemi Oyaikiguao Eguao Babaeleguaoyaikiguao Eran Oche Guaranao Babba Seile C) Elegua S) Baba Seile C) Elegua S) Laroye Eseile C) Elegua S) Sosa Soguereemi Alaguana Soguere C) Sosa Soguere S) Alaroye Soguere C) Sosa Soguere

Canto a Elegu ( 8 ) S) Echu Bara Aggo Kirimaleyo Elegua Kirimaleyo Elegua Kirimaleyo Elegua C) Echu Bara Aggo Kirimaleyo Elegua S) Kirimaleyo Elegua Kirimaleyo Laroye C) Echu Bara Aggo Kirimaleyo Elegua S) Kirimaleyo Elegua ICirinialeyo Elegua C) Echu Bara Aggo Kirimaleyo Elegua S) Elegua Elegua Elegua Eleguao Bembe Atalade Elegua C) Elegua Elegua Elegua Eleguao Bembe Atalade Elegua S) Elegua Elegua Elegua Eleguao Bembe Atalade Elegua C) Elegua Elgua Elegua Eleguao Bembe Atalade Elegua S) Eleguara Aggoeee C) Eleguara Aggoeee S) Eleguara Aggoeee C) Eleguara Aggoeee S) Eleguara Aggoeee C) Eleguara Aggoeee S) Eleguara Aggo Moyuba Ledun C) Eleguara Aggo Moyuba Ledun S) Eleguara Aggo Moyuba Ledun C) Eleguara Aggo Moyuba Ledun S) Para Ako Ako Elegua Mowuile C) Para Ako Ako S) Elegua Mowuile C) Para Ako Ako S) Echubi Mowuile C) Para Ako Ako S) Ee Aggo Eleguae Aggo Elegua C) Ee Aggo Eleguae S) Aggo Elegua

C) Ee Aggo Eleguae S) Aggo Elegua C) Ee Aggo Eleguae S) Ibara Aggo Moyubara Elegua C) Ibara Aggo Moyubara S) Elegua C) Ibara Aggo Moyubara S) Elegua C) Ibara Aggo Moyubara S) Emimo Guere C) Asoguerere S) Emimo Guere C) Asoguerere S) Emimoguere Lamiwuo C) Asoguere Lamiwuo S) Emimoguere Lamiwuo C) Asoguere Lamiwuo

Canto a Elegu ( 9 ) S) Babba Echu Kerere Echu Kerere Babba Elegua Kererelona Echu Kerere Bakuta Elegua Kererelona C) Echu Kerete Babba Elegua Kererelona Echu Kerere S) Bakuta Elegua Kerere Lona C) Echu Kerere Babba Elegua Kererelona Echu Kerere S) Aggo Laroye Mamakea C) Echumbelekeo S) Aggo Laguana Mamakea C) Echumbelekeo S) Aggo Lailua Mamakea C) Echumbelekeo S) Aggo Laroye Mamakea C) Echumbelekeo S} Aggo Itakua Barankeibo Elegua Suayo C) Aeee Barankelona Elegua Suayo S) Aggo Itakua Barankeibo Elegua Suayo C) Aeee Barankelona Elegua Suayo S) Aggo Itakua Barankelona Elegua Suayo C) Aeee Barankelona Elegua Suayo S) Aggo Laroye Mamakea C) Echumbelekeo S) Bara La Guana Mamakea C) Eehumbelekeo S) Aggo Lailua Mamakea C) Echumbelekeo S) Aggo Itakua Barankelona Elegua Suayo C) Aeee Barankelona Elegua Suayo S) Aggo Itakua Barankelona Elegua Suayo C) Aeee Barankelona Elegua Suayo

S) Yankoima Koima Koimami C) Yankoima S) Koima Koimami C) Yankoima S) Elegua Tanden C) Yankoima S) Anana Tanden C) Yankoima S) Koima Koimami C) Yankoima

Canto a Oggn ( 1 ) S) Arere Ocha Rereo Okuo Ikimodanse C) Ocha Rere Okuo Ikimodanse S) Arere Ocha Rereo Okuo lkimodanse C) Ocha Rere Okuo Ikimodanse S) Arere Ocharere C) Ocharere S) Onile Ocharere C) Ocharere S) Arere Ocharere C) Ocharere S) Arere Ocharereo Okuo Ikimodanse C) Ocha Rere Okuo Ikimodanse S) Arere Ocha Rereo Okuo lkimodanse C) Ocha Rere Okuo lkimodanse S) Arere Ocharere C) Ocharere S) Ocharere C) Ocharere S) Arere Ocharereo Okuo Ikimodanse C) Ocha Rere Okuo lkimodanse S) Arere Awuanilleo Oggun Mariwuo Awuanilleo Arere Mariwuo Oggun Afomode Oiki Abere Mariwuo Oggunde Babba C) Awuanilleo Oggun Mariwuo Awuanilleo Oggun Mariwuo Oggun Afomode Oiki Abere Mariwuo Oggunde Babba S) Alaguanao Arere Mariwuo Awuanilleo Oke Mariwuo Oggun Afomole Oiki Abere Mariwuo Oggunde Babba C) Awuanilleo Oggun Mariwuo Awuanilleo Oggun Mariwuo Oggun Afomole Oiki Abere Mariwuo Oggunde Babba S) Awuanille Comase Irawuo C) Awuanilie Awuanille Comase Irawuo Awuanille S) Oke Mariwuo Comase Irawuo C) Awuanille Awuanille Comase Irawuo Awuanille

S) Oggun Onile Comase Irawuo C) Awuanille Awuanille Comase Irawuo Awuanille S) Aribo Yanya Arere Arereo C) Ee Aribo Yanya S) Arere Arereo C) Ee Aribo Yanya S) Oke Mariwuo Arereo C) Ee Aribo Yanya S) Awuanile Onile C) Awuanile Maimai S) Awuanile Onile C) Awuanile Maimai S) Wuayo Wuayo Kilonche C) Awuanile Maimai S) Wuayo Wuayo Wuakilonche C) Awuanile Maimai S) Awuanile Onile C) Awuanile Maimai S) Awuanile Onile C) Awuanile Maimai S) Wuayo Wuayo Kilonche C) Awuanile Maimai S) Arere Iekua Onile Iekua Keye Keye Modanse Oggun Alado Lorisa C) Eeiekua Eeiekua Keye Keye Modanse Oggun Alado Loricha S) Arere Iekua Onile Iekua Alaguedemaiekua Keye Keye Modanse Oggun Alado Lorisa C) Eeiekua Eeiekua Keye Keye Modanse Oggun Alado Lorisa S) Oke Mariwuo Modanse Keye Keye Modanse Oggun C) Oke Mariwuo Modanse Keye Keye S) Modanse Oggun C) Oke Mariwuo Modanse Keye Keye S) Modanse Oggun C) Oke Mariwuo Modanse Keye Keye S) Arere Oko Modanseleyo C) Okooo S) Oko Modanseleyo C) Okooo S) Oko Modanseleyo C) Okooo S) Arere Modanseye C) Oko Modanseye S) Onile Modansele C) Oko Modansele S) Oko Modanseleyo C) Okooo

S) Oko Modanseleyo C) Okooo S) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai C) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai S) Arere Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai C) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai S) Okooko C) Okooko S) Okooko C) Okooko S) Oko Arere C) Oko Arere S) Oko Arere C) Oko Arere S) Kikiri Ada Oggun Ode Lokualode C) Kikiri Ada S) Berodekua Oggun Lode C) Kikiri Ada S) Arere Oggun Lokualode C) Kikiri Ada S) Okooko C) Okooko S) Okooko C) Okooko S) Okooko C) Okooko S) Oko Arere C) Oko Arere S) Oko Arere C) Oko Arere S) Oggun Kikiri Ada Berodekua Lokua Lode C) Kikiri Ada S) Susulona Lokua Lode C) Kikiri Ada S) Oggun Lade Lokua Lode C) Kikiri Ada S) Agui Loyu Elese Ocha Bibaya Bibaya Agui Luyu Elese Ocha Bibaya Bibaya A Oggun Mellea Melle Melle C) A Oggun Mellea S) Melle Melle C) A Oggun Mellea S) Melle Melle C) A Oggun Mellea S) Arere Melle Melle C) A Oggun Mellea

S) Bembe Asao Asao Asa Obembe C) Bembe Asao S) Asao Asao Bembe C) Bembe Asao S) Asao Asao Bembe C) Bembe Asao S) Adaoe Adaoe C) Adaoe Adaoe S) Adaoe Adaoe C) Adaoe Adaoe S) Bembe Asao Asao Asao Bembe C) Bembe Asao S) Asao Asao Bembe C) Bembe Asao S) Eea Oggun Mellea Melle Melle C) Aoggun Mellea S) Melle Melle C) Aoggun Melle

Canto a Oggn ( 2 ) S) Amala Oggun Arere Amala Ea C) Amala Oggun Arere Amala Ea S) Amala Oke Mariwuo Amala Ea C) Amala Oggun Arere Amala Ea S) Arere Afereyo C) Ee Afereyo S) Onile Afereyo C) Ee Afereyo S) Amala Oggun Arere Amala Ea C) Amala Oggun Arere Amala Ea S) Amala Oke Mariwuo Amala Ea C) Amala Oggun Arere Amala Ea S) Arere Afereyo C) Ee Afereyo S) Onile Afereyo C) Ee Afereyo S) Adaoe Adaoe C) Adaoe Adaoe S) Adaoe Adaoe C) Adaoe Adaoe S) Bembe Asao Asao Asao Bembe C) Bembe Asao Asao Asao Bembe S) Bembe Asao Asao Asao Bembe C) Bembe Asao Asao Asao Bembe S) Yo Me Llamo Yaukenke Arere Me Llamo Yo C) Yo Me Llamo Yaukenke S) Oke Mariwuo Me Llamo Yo

C) Yo Me Llamo Yaukenke S) Arere Sie Velda Velda Sie Velda Velda Oggun Arere Yo Vivo Ensabana Alaguede C) Sie Velda Velda Sie Velda Velda Oggun Arere Yo Vivo En Sabana Alaguede S) Arere Sie Velda Velda Sie Velda Velda Oggun Arere Yo Vivo En Sabana Alaguede C) Sie Velda Velda Sie Velda Velda Oggun Arere Yo Vivo En Sabana Alaguede S) Yo Vivo En Sabana C) Alaguede S) Yo Vivo En Sabana C) Alaguede S) Arere Sie Velda Sie Velda Oggun Arere Yo Vivo En Sabana Alaguede C) Sie Velda Velda Sie Velda Velda Oggun Arere Yo Vivo En Sabana Alaguede S) Yo Vivo En Sabana C) Alaguede S) Oggun Babbae Arere Babbanille C) Oggun Babbae S) Onile Babbanille C) Oggun Babbae S) Arere Babbanille C) Oggun Babbae S) Lokua Babbanille C) Oggun Babbae S) Agui Loyu Elese Ocha Bibaya Bibaya Agui Loyu Elese Ocha Bibaya Bibaya A Guanilo Talade Arere Sekeda C) A Guanilo Talade S) Arere Segueda C) A Guanilo Talade S) Onile Segueda C) A Guanilo Talade S) Oggun Maso Miso Misonao Oggun Maso Miso Misonao Oggun Ada Oggun Ada C) Oggun Ada S) Oggun Ada C) Oggun Ada S) Okueuro C) Okueuro S) Okueuro C) Okueuro S) Oggun Ada C) Oggun Ada S) Oggun Ada C) Oggun Ada

S) Oggunya Oggunya Oggumbabbaloya Oggundame La Cadena De Mi Babbaloya C) Oggunya Oggunya Oggunbabbaloya S) Oggudame La Cadena De Mi Babbaloya C) Oggunya Oggunya Oggunbabbaloya S) Oggun Dame La Cadena Demibabbaloya C) Oggunya Oggunya Oggunbabbaloya S) Oggunbabbae Arere Babbanille C) Oggun Babbae S) Onile Babbanille C) Oggun Babbae S) Aoggun Mellea Melle Melle C) A Oggun Mellea S) Melle Melle C) A Oggun Mellea S) Kikiri Ada Oggulode Lokualode C) Kikiri Ada S) Berodekua Oggunlode C) Kikiri Ada S) Ogun Ode Lokua Lode C) Kikiri Ada

Canto a Oggn ( 3 ) S) Sokemado Dumare Sokemado Sokemado Dumare Sokemado Dumare Tibu Tibu Dideo Babba Sokuta Sokuta Laroye Sokemado Dumare C) Sokemado Dumare Sokemado Sokemado Dumare Sokemado Dumare Tibu Tibu Dideo Babba Sokuta Sokuta Laroye Sokemado Dumare S) Sokemado Dumare Sokemado Sokemado Dumare Sokemado Dumare Tibu Tibu Dideo Babba Sokuta Sokuta Laroye Sokemado Dumare C) Sokemado Dumare Sokemado Sokemado Dumare Sokemado Dumare Tibu Tibu Dideo Babba Sokuta Sokuta Laroye Sokemado Dumare S) Bara Lalaila Oggunmade Bara Lalaila Oggunmade C) Bara Lalaila Oggunmade Bara Lalaila S) Oggunmade C) Bara Lalaila Oggunmade Bara Lalaila S) Oggunmade C) Bara Lalaila Oggunmade

Bara Lalaila S) Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Araba Babba Elegua Oyao Oggun Elese Araba C) Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Araba Babba Elegua Oyao Oggun Elese Araba S) Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Araba Babba Elegua Oya Oggun Elese Araba C) Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Ariwuo Oggun Elese Araba Babba Elegua Oyao Oggun Elese Araba S) Comarere Comao Comarere Iki Araba C) Comarere Comao S) Comarere Iki Araba C) Comarere Comao S) Comarere Wuama Comarereo Oggun Onile Wuama Comarereo C) Comarere Wuama Comarereo S) Arere Oke Wuama Comarereo C) Comarere Wuama Comarereo S) Oggun Onile Wuama Comarereo C) Comarere Wuama Comarereo S) Maile Okuo Maile Okuo C) Maile Okuo Maile S) Okuo C) Maile Okuo Maile S) Arere Okuo C) Maile Okuo Maile S) Okuo C) Maile Okuo Maile S) Oggun Choro Aina Choro Oggun Choro Aina Choro Elegua Olokunmado Aina Choro C) Oggun Choro Aina Choro Oggun Choro Aina Choro Elegua Olokunmado Aina Choro S) Adaoe Adaoe C) Adaoe Adaoe S) Adao Elese Ariwuo Adao C) Elese Ariwuo S) Adao C) Elese Ariwuo S) Adao C) Elese Ariwuo S) Awuabona Oggun Alaguede Awuabona Oggun Alaguede Alaguedeo C) Awuabona Oggun Alaguede S) Alaguedeo

C) Awuabona Oggun Alaguede S) Alaguedeo C) Awuabona Oggun Alaguede S) Moforiloggun Moforibale MoforiIoggun Moforibale Oggun Mayenye Moforiloggun Moforibale Oggun Mayenye C) Moforiloggun Moforibale Moforiloggun Moforibale Oggun Mayenye Moforiloggun Moforibale Oggun Mayenye S) Moforiloggun Babbaleyo Babbaleyo C) Moforiloggun Babbaleyo S) Babbaleyo C) Moforiloggun Babbaleyo S) Babbaleyo C) Moforiloggun Babbaleyo S) Yenyeito C) Amanama S) Yenyeito C) Amanama S) Yenyeito C) Amanama S) Awuemimo C) Awuemimo Oggun S) Awuemimo C) Awuemimo Oggun S) Yenyeito C) Amanama S) Awuemimo C) Awuemimo Oggun

Canto a Oggn ( 4 ) S) Ero Obba Inle Awua Ero Obba Inle Awua Saguade Iya Coma Comarere Awuao Ero Obba Inle Awua Saguade Iya Coma Comacoma Comarere Awua C) Ero Obba Inle Awua Ero Obba Inle Awua Saguade Iya Coma Comarere Awuao Ero Obba Inle Awua Saguade Iya Coma Comacoma Comarere Awua S) Arere Mayo Olona Arere Awua Betekuo Oggun Mayo Olona Arere Awua Betekuo Lorisa C) Mayo Olona Arere Awua Betekuo

Oggun Maye Olona Awua Betekuo Lorisa S) Arere Mayo Olona Arere Awua Betekuo Oggun Mayo Olona Arere Awua Betekuo Lorisa C) Mayo Olona Arere Wua Betekuo Oggun Mayo Olona Arere Awua Betekuo Lorisa S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Oggun Onile Oggun Ajajara C) Awua Milodo S) Oggun Onile Oggun Ajajara C) Awua Milodo S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Oggun Onile Oggun Ajajara C) Awua Milodo S) Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Emi Agualle Emi Agualle Kuenda Coco Saguade Kuenda C) Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Emi Agualle Emi Agualle Kuenda Coco Saguade Kuenda S) Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Emi Agualle Emi Agualle Kuenda Coco Saguade Kuenda C) Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Saguade Kuenda Coco Saguade Kuenda Emi Agualle Emi Agualle Kuenda Coco Saguade Kuenda S) Oggun Kala Kasikuasi Oggun Kala Kasikuasi Oggun Kala Kasilode C) Oggun Kala Kasikuasi S) Oggun Kala Kasilode C) Oggun Kala Kasikuasi S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Odemaaroee C) Odemaaroee S) Oggun Onile Oggun Ajajara C) Awua Milodo

S) Onile Oggun Ajajara C) Awua Milodo S) Sara Iconco Oggunde Oggunde Alaguedeo C) Sara Iconco Oggunde S) Eafefe C) Sara Iconco Oggunde S) Oggun Onile Arere C) Sara Iconco Oggunde

Canto a Oggn ( 5 ) S) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode C) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode S) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode C) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode S) Arere Moforibale C) Babbariba Cheke Cheke S) Mofoggun C) Babbariba Cheke Cheke S) Arere Mofoggun C) Babbariba Cheke Cheke S) Arere Mofoggun C) Babbariba Cheke Cheke S) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode C) Oggun Onile Onile Ode Oggun Onile Onile Ode S) Arere Moforibale C) Babbariba Cheke Cheke S) Mofoggun C) Babbariba Cheke Cheke S) Arere Mofoggun C) Babbariba Cheke Cheke S) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai C) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai S) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai C) Akuko Oko Moyeun Ota Kele Kele Alado Oggun Maimai S) Ire Logumo Iyolode Ire Logumo Iyolode Arere Moiyo C) Ire Logumo Iyolode

S) Arere Moiyo C) Ire Logumo Iyolode S) Onile Moiyo C) Ire Logumo Iyolode S) Arere Moiyooo C) Ire Logumo Iyolode Ire Logumo Iyolode Arere Moiyo Irelogumo Iyolode S) Oke Moiyo C) Irelogumo Iyolode S) Onile Moiyo C) Ire Logumo Iyolode

Canto a Oggn Arara Age ( 6 ) S) Oggun Oggun Kereyo Okua C) Oggun Kereyo S) Oggun Oggun Kereyo Okua C) Oggun Kere Yo S) Oggun Oggun Kereyo Okua C) Oggun Kere Yo S) Awuado Wua Kereyo Okua C) Oggun Kereyo

Rezo Cantado a Oggn S) Mariwuo Yeyeye Mariwuo Yeyeye Oggun Babba Alaguedeoke C) Mariwuo Yeyeye Mariwuo Yeyeye Oggun Alaguedeoke S) Oggundee Arere Ile Bogbo Lokua Oggun Wuanile Oggun Wualona Ile Bogbo Okua Oke C) Oggundere Arere Ile Bogbo Lokua Oggun Wuanile Oggun Wualona Ile Bogbo Oggun Ae

Rezo a Oggn Hablado Oggun Agbanille Babba Alaguede Kuelure Le Che Na Kife Lailai Toni Kiwi Nitosiagbogbo Nilaiye Nitosile Uye Olodumare Ni Na Agbara Ati Ni Agbobo Nakiche Bawochiche Odara Ati Buruku Babba Aggunmola Balomi

Rezo Traducido Castellano Guerrero Mayor De La Sangre Padre Guerrero Con Su Poder Hace Lo Que Posee Por Siempre Tenemos Que Decir Para Matar Guerrero Que Devoran Pata Todo El Mundo Para Poder Comer Dios Omnipotente De La Fuerza Y Todo Lo Que Se Hace Como Trabajo Bueno Y Malo Padre Guerrero Dios De La Muerte Acompaeme A Mi.

Rezo a Oggn Oggun Chivirigui Ala Alou Kobu Kobu Okebabami Mi Siu Birigui Cualo Tonigua Osum Duro Gaggo La Bosie

Para Moyubar a Oggn Oggun akaile Oggun Cobu Cobu Algereoguo Oggun Llumusu Oggun Finamalu Enguelelleein Adaloro Ecum Feyu Tana Guaraguru Osibiriki Alalua Ayuba

Canto a Oggn Iyecha S) Oggun Wuamole Gue Wuamole C) Bennu Benu S) Oggun Wuamole Gue Wuamole C) Benu Benu S) Oggun Melli Melli Mellisera Arere Owuo C) Oggun Melli Melli Mellisera Arere Owuo S) Oggun Melli Melli Mellisera Arere Owuo C) Oggun Melli Melli Mellisera Arere Owuo S) Oggun Babba Arere Babba Arere Oggun Oggun Oggun Oggun Babba Arere Babba Arere Oggun Oggun Oggun C) Oggun Babba Arere Babba Arere Oggun Oggun Oggun Oggun Babba Arere Babba Arere Oggun Oggun Oggun S) Kuao Kuao Kuao Arere Kuaokuao Arere Oggun Lokua C) Kuao Kuao Kuao Arere Kuaokuao S) Onile Oggun Lokua C) Kuao Kuao Kuao Arere Kuaokuao

S) Arere Oggun Lokua C) Kuao Kuao Kuao Arere Kuaokuoa S) Mariwuo Yeyeye Mariwuo Oggun Mariwuo C) Mariwuo Yeyeye Mariwuo S) Oke Mariwuo C) Mariwuo Yeyeye Mariwuo S) Oggun Mariwuo C) Mariwuo Yeyeye Mariwuo

Canto a Ochosi ( 1 ) S) Babba Ochosi Omoayiloda Omo Ode C) Ochosi Ayiloda Omo Ode S) Babba Ochosi Omoayiloda Omo Ode C) Ochosi Ayiloda Omo Ode S) Iya Ode Sagagareo Omo Ode Iya Ode Sagagareo Omo Ode C) Iya Ode Sagagareo Omo Ode Iya Ode Sagagareo Omo Ode S) Iya Ode Sagagareo Omo Ode Iya Ode Sagagareo Omo Ode C) Iya Ode Sagagareo Omo Ode Iya Ode Sagagareo Omo Ode S) Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode C) Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Lode S) Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode C) Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode Obbaloke Omomi Guara Guara Oke Ode S) Wuole Wuole C) Odemata Wuole Wuole S) Wuole Wuole C) Odemata Wuole Wuole S) Wuole Wuole C) Odemata Wuole Wuole S) Yambele Gue lloro Ode Mata Colona C) Yambele Gue lloro

Ode Mata Colona S) Yambele Gue lloro Ode Mata Colona C) Yambele Gue lloro Ode Mata Colona S) Iguara Ode Mata C) Iguara Odefa S) Ode Mafi C) Iguara Odefa S) Ode Mafi C) Iguara Odefa S) E Odetee C) E Odete Akofo Uro Odete Akonfouro S) Odete C) Akonfo Uro S) Odete C) Akonfo Uro S) E Odetee C) E Odete Akonfo Uro Odete Akonfo Uro S) Odete C) Akonfo Uro

Canto a Ochosi ( 2 ) En este canto Yemoy ense a Ochosi a cazar S) Omo Ode Omotitiyo Eyo Lade C) Omo Ode Omotitiyo Eyo Lade S) Omo Ode Lonikuakua Gueno Kidsa Mokuyo C) Omo Ode Omotitiyo Eyo Lade S) Oruba Chikini Abollo Oruban Tolokun Oruba Chikini Malleleguo Oruban Tolokun Eran Pipo Kole Yanya Omolomi Ode C) Oruba Chikini Oruba Oruba Chikini Aruba Eran Pipo Cole Yanyao Omolomi Ode S) Kurukan Kurukan Yanya Tolokun Kurukan Kurukan Obollo Yanya Eran Pipo Kole Yanya Omolomi Ode C) Aruba Chikini Aruba Aruba Chikini Aruba Eran Pipo Kole Yanyao Omolomi Ode S) Emi Ode Omo Ode Omo Ode Emi Ode Kachuba Maiyakueleyo C) Emi Ode Orno Ode Omo Ode Emi Ode Kachuba Maiyakueleyo S) Abollo Chikini C) Alamudanse S) Chikini C) Alamudanse S) Mayeleguo Chikini C) Alamudanse

Canto a Ochosi ( 3 ) S) Yakunaga Rere Abata C) Erosibata Kuarere S) Yakunaga Rere Abata C) Erosibata Kuarere

Rezo Cantado a Ochosi S) Moro Koro Omode Mero Modenaye Omodemata Moro Koro Omode Mero Modenaye Omodemata Otanima Batara Beronima Marola Laguede Lorun Seriki Serikilorun Afeleya Laka Obinisa Osumoba Mobale Renatallenaguelana Eriki C) Yana S) Eri Omo C) Yana S) Eri Aye C) Yana S) Eriki C) Yana

Rezo Hablado Ochosi Ochosi Olugba Ni Gbogbo Na Ode Ati Aricha Cheche Odemata Si Mi Ati Gbogbo Omo Nile Fumi Okan Ona Ire Ati Kuelure Ofa Duro Gbogbo Buruku Ki Wa Nitosi Ni Oduke Babba Mi

Rezo Traducido al Castellano Dueo De Todos Los Cazadores Y Santo Justiciero Cazador Me Vende A Mi Y Todos Hijos De La Tierra Dame Un Camino Bueno Y Con Sus Flechas Parte Todo El Mal Que Venga A Mi Gracias Padre Mio

Rezo a Oggun Ochosi Ode Mata Mata Se Oni Bebe Odemata Ata Mata Sidero Oro Duro Mata

Para Moyubar a Ochosi Ochosi Odemata Onibebo - Ayuba -

Canto a Ochosi Iyecha ( 4 ) S) Opadereo Opadereo Odo Adofa Iyo Iyo Omoiwuooro Odo Adofa C) Opadereo Opadereo Odo Adofa Iyo Iyo Omoiwuooro Odo Adofa S) Oro C) Odo Adofa S) Oro C) Odo Adofa S) Oro C) Odo Adofa

Canto a Inle ( 1 ) S) Oinle Kele Un Ocha Kele Oinle Kele Adoio Alado Kele C) Oinle Kele Un Ocha Kele Oinle Kele Adoio Alado Kele S) Babba Oinle Kele Agolona Oinle Kele Agolona Agolona Inle Madeo C) Oinle Kele Agolona S) Inle Inle Madeo C) Oinle Kele Agolona S) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo C) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo S) Oinleo Ayaya Oinleo Oinle Ayaya Oinleo C) Oinleo Oinleo Oinle Ayaya Oinleo S) Oinle Inle Inleo Oinle Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Inle Inleo C) Oinle Inle Inleo Oinle S) Coco Talaya C) Talaya Coco Talaya Talaya S) Coco Talaya C) Talaya Coco Talaya Talaya

Canto a Oricha Oko ( 1 ) S) Oricha Oko Oggun Feyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo C) Oricha Oko Oggun Feyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo S) Oricha Oko Afefe Irawuo Tani Mowuimo Oggun Mariwuo C) Oricha Oko Oggun Feyewueye Mowuimo Wuimo Oggun Mariwuo S) Mode Biaro C) Biara Oko Mode Yamara

Biara Oni Chango Ota Kunmota Biara Oko Mode lo Areio S) Mode lo C) Are lo S) Mode lo C) Are lo S) Yombale Misirereo Yombale Misirere Oricha Oko Yombale Misirere Oko Yaro C) Yombale Misirereo Yombale Misirere Oricha Oko Yombale Misirere Oko Yaro S) Yombale Misirere Oko Yaro C) Yombale Misirere Oko Yaro S) Omo Odara Dei Omo Odara Die Omo Odara Dei Omo Odara Die Olodumare Dei Omo Odara Oricha Oko C) Omo Odara Dei Omo Odara Die Omo Odara Dei Omo Odara Die Olodumare Dei Omo Odara Oricha Oko

Canto a Babal Ay ( 1 ) S) Bariba Okedema C) Mole Yansa A Moleya S) Emi Bake Bake Bake C) Mole Yansa A Moleya S) Babba Agadagodo Omi Oriso Agadagodo Omi Oriso Laye Babba Babalu Aye Omi Oriso Laye Babba C) Agadagodo Omi Oriso Agadagodo Omi Oriso Laye Babba Babalu Aye Omi Oriso Laye Babba S) Babba Ae Babba Soroso Babba Ae Babba Soroso Babalu Aye Iya Afomole Babba Sirere C) Babba Ae Babba Soroso Babba Ae Babba Soroso Babalu Aye Iya Afomo Ole Babba Siresire S) Sirere Sirere Moba C) Babba Sire Sire S) Sirere Sirere Moba C) Babba Siresire S) Towue Towuea Aunfia Towue Aunfia Towuea Aunfia Towue C) Towue Towuea Aunfia Towue S) Aunfia Towuea Aunfia Towue C) Towue Towuea Aunfia Towue S) Aso Kara Kara Suawuea Suawuea Asoyi Suawuea C) Aso Kara Kara Suawuea S) Suawuea Afrimaye Suawuea C) Aso Kara Kara Suawuea S) Aso Arara Aso Karanumi Aso Kara Numi Aso Kara Numi

C) Aso Karara Aso Kara Numi S) Aso Karanumi Aso Karanumi C) Aso Karara Aso Kara Numi S) Majedan Jedan Maikueton Maijedan Jedan Maikueton Amalo Ano Malo Todo Maiboda Majedan Jedan Mai Kueton Amalo Ano Malo Todo Maieea C) Majedan Jedan Mai Kueton Maijedan Jedan Mai Kueton Amalo Ano Malo Todo Maiboda Majedan Jedan Maikueto Amalo Ano Malo Todo Maieea S) Odaje Eodanje C) Odanje Eodanje S) Eodanje Eodanje C) Odanje Eodanje S) Ee Soyina Yinan Bola Imade Mesetole C) Inayinan Bola S) A Mesetole C) Ina Yinan Bola

Canto Arara a Babal Ay ( 2 ) S) Eleo Dieguae Ofudun Sileminosi Eleo Dieguae Ofudun Sileminosi Era Jobito Degue Deladeladowuemanosi Awuemadon Seboda lei Fudun Silemadon Seboda Wuadelado Wuemanosi Bara Lalibo Silemadon Seboda Wuadelado Wuemanosi C) Eleo Dieguai Ofudun Sileminosi Eleo Dieguae Ofudun Sileminosi Ara Jobito Dewue Deladeladowuemanosi Awuemadon Seboda lei Fudun Silemadon Seboda Wuadelado Wuemanosi Bara Lalibo Silemadon Seboda Wuadelado Wuemanosi

Canto Arara A Babal Ay ( 3 ) S) Eyatibu Yatanu Maitonomi C) Juu Maitonomi S) Eyatibu Yatanu Maitonomi C) Juu Maitonomi S) Afrimaye Yatanu Maitonomi C) Juu Maitonomi S) Achiprieta Yatanu Maitonomi C) Juu Maitonomi S) Agomado Agomado Asoaa Agomado Yombolo Agomado Agomado Asoaa Agomado Yombolo

aa Agomado Bokueisobo Bokueorisa Sasa Agomado Bokueisobo Bokueorisa Sasa Agomado Asoaa Agomado Yombolo C) Agomado Agomado Asoaa Agomado Yombolo Agomado Agomado Asoaa Agomado Yombolo aa Agomado Bokueisobo Bokueorisa Sasa Agomado Agomado Asoaa Agomado Yombolo S) Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Agrobito Nawuado Juu Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Agrobito Nawuado Juu C) Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Agrobito Nawuado Juu Saragodemo Saragode Saratitinamo Saragode Agrobito Naguado Juu S) Sebiroto Narinu Nai Sebebeto C) Sebiroto Narinu Nai Gebie S) Sebiroto Narinu Nai Sebebeto C) Sebiroto Narinu Nai Gebie S) Ala Irosa C) Ojeno Jebie S) Ala Irosa C) Ojeno Gebie Mayayi Mayayimai Sebebeto Sebiroto Narinu Nai Gebie S) Sebiroto Narinu Nai Sebebeto C) Sebiroto Narinu Nai Gebie S) Agolle Merokuinakuina Sosaka Su Boberokuinakuina Agolle Merokuinakuina Sosaka Su Boberokuinakuina Mero Jolle Mero Kueun Kueun Agolle Merokuina Mero Jolle Mero Kueun Kueun Agolle Mero Kuina Mabasile Soyie Midie C) Osigua Osigua Mabasile Soyie Midie Osigua Osigua S) Maba Sile Soyie Midie C) Osigua Osigua Mabasile Soyie Midie Osigua Osigua S) Chakara Ichakara Ikua C) Adochakara S) Chakara Ichara Ikua C) Adochakara S) Toguo Mena Sobi Asoyi C) Adochakara S) Chakara Ichaka Ikna C) Adochakara S) Chajojojei C) Chajojojei S) Chajojojei C) Chajojojei S) Esunege Melodie Emaguade Notakala C) Esunege Melodie Emaguade Notakala

S) Esunege Melodie Emaguade Notakala C) Esunege Melodie Emaguade Notakala S) Chajojojei C) Chajojojei S) Chajojojei C) Chajojojei S) Esunege Melodie Emaguade Notakala C) Esunege Melodie Emaguade Notakala S) Esunege Melodie Emaguade Notakala C) Esunege Melodie Emaguade Notakala S) Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo Ei Guesetogua Ei Guesetogua Guesetogua Mina Bolodo Saguamelo Saguamelo Mina Bolodo Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo C) Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo Ei Guesetogua Ei Guesetogua Guesetogua Mina Bolodo Saguamelo Saguamelo Mina Bolodo Mano Loguo Guemie Dasano Mina Bolodo S) Enangore Enangore Enangore Manyare C) Opitiko Enangore Enangore Manyare S) Enangore Enangore Enangore Manyare C) Opitiko Enangore Enangore Manyare S) Guamina Eramo Guamina Eramo Guamina Soiree Guamina Eramo Guamina Eramo Guamina Soiree Aso C) Guamina Eramo Guamina Eramo Guamina Soiree Guamina Eramo Guamina Eramo Guamina Soiree S) Uyemauye Uyemauyemague Uyemauye Arara Uyemauyemague C) Uyemauye Uyemauyemague S) Uyemauye Arara Uyemauyemague C) Uyemauye Uyemauyemague S) Ae Kudanso Ae Kudanso Agonitakua Nitoguere Afrimaye Kudanso C) Ae Kudanso Ae Kudanso Agonitakua Nitoguere Asojano Kudanso S) Guae Guae Guae Amelodie Asoyi Melodie Guae Guae Guae Amelodie Asoyi Melodie C) Guae Guae Guae Amelodie Asoyi Melodie Guae Guae Guae S) Amelodie Asoyi Melodie C) Guae Guae Guae Amelodie Asoyi Melodie Guae Guae Guae

Canto a Agay ( 1 ) S) Omobantele Omobantele Omobantele Omobantele Eniogodo Bobbo Oni Shango Omobantele Ococo

C) Omobantele Omobantele Omobantele Omobantele Enigodo Bobbo Oni Shango Omobantele Ococo S) Omobantele Omobantele Omobantele Omobantele Eniogodo Bobbo Oni Shango Omobantele Ococo C) Omobantele Omobantele Omobantele Omobantele Eniogodo Bobbo Oni Shango Omobantele Ococo S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Tereminantere Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye C) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye S) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye C) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye

Canto a Agay ( 2 ) S) Elekoto Agayu Elekotodeo C) Elekoto S) Ayanakun Ibakun Eleko Tode C) Elekoto S) Babba Eguonada Elekotode C) Elekoto S) Oko Oko Elekotode C) Elekoto S) Ari Oloyufabuke C) Eleko Agayu Elekotodeo Elekoto S) Babba Wuanada Elekotode C) Elekoto S) Cholatiguao Elekotode C) Elekoto S) Ayanakun Ibakun Elekotode C) Elekoto S) Babba Agayuo Elekotode C) Elekoto S) Ari Oloyu Fabuke C) Elekoto Agayu Elekotod Eo Elekoto

(Canto a Sobo) Arara Agay S) Eiso Dadadadae Sobo Yayiboda Mano Junta Adao Soborajometo Eiso Jumbo Melao Sobo Yayiboda Mano Junta Adao Sobolero Mero

C) Eiso Dadadadae Sobo Yayiboda Mano Junta Adao Sobolero Mero Eiso Dadadadae Sobo Yayiboda Mano Junta Adao Sobolero Mero S) Ile Nasobo Sobo Sobo Ile Nayadenu Ile Nasobo Sobo Sobo Ile Nayadenu Aguakara Dowuina Aguakara Yenue Aguakara Dowuina Igueto Ile Nasobo C) Eeiee Eeie Eeiee Eeie Aguakara Dowuina Aguakara Yenue Aguakara Dowuina Igueto Ile Nasobo S) Ile Nasobo Ile Nayadenu Ile Nasobo Ile Nayadenu Aguakara Dowuina Aguakara Yenue Aguakara Dowuina Igueto Ile Nasobo C) Eeiee Eeie Eeiee Eeie Aguakara Dowuina Aguakara Yenue Aguakara Dowuina Igueto Ile Nasobo

Canto a Osaen ( 1 ) S) Osaen Kurukuru Vedde C) Mariwuo Osaen Mariwuo Re Mariwuo S) Kuru Kuru Vedde C) Mariwuo Osaen Mariwuo Re Mariwuo S) Osaen Daddadara Madao Osaen Daddadara Mada Osaen Daddadara Madao Osaen Daddadara Mada Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Daddadara Mada C) Osaen Daddadara Madao Osaen Daddadara Mada Osaen Daddadara Madao Osaen Daddadara Mada Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Daddadara Mada S) Osaen Beni Beniton Bleo Osaen Beni Beniton Ble Osaen Beni Beniton Bleo Osaen Beni Beniton Ble Osaen Damiwuo Oda Mawuo Osaen Beni Beniton Ble S) Osaen Seiseisemi Lounlounlomi Eguigui Agua Yaroko Eguigui Agua Tenibo C) Osaen Seiseisemi Lounloun Lomi Eguigui Agua Yaroko Eguigui Agua Terabo S) Mamura Amofiye Mamura Lagua Loungue C) Mamura Amofiye Mamura Lagua Loungue

Canto a Agay ( 1 ) S) Agayu Chola Ero Aseeru Babba C) Oya Oya Otakua Oya Oya S) Chola La Iguoruo Eru Acheluo C) Oya Oya Otakua Oya Oya S) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye C) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye S) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye C) Elekoe Elekoe Agayu Eleko Kuelaye

S) Maimaima Sororoae Agayu Soroso C) Maimaima Sororoae S) Agayu Soroso C) Maimaima Sorosoae S) Sororo Ewuewuemi Sororo Agayu C) Sororo Ewuewuemi Sororo Agayu S) Sororo Lube Awuaye Sororo Agayu C) Sororo Ewuewuemi Sororo Agayu S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Tereminantere Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere

Canto a Agay ( 2 ) S) Agayu Sola io Agayu Sola io Babba Sela Ia Selayo C) Agayu Sola io Agayu Sola io Babba Sela Ia Selayo S) Eke Eke Agayu Omo Oricha Agayu Omo Oricha Oro Iamolo Yare C) Eke Eke Agayu Omo Oricha S) Agayu Omo Oricha Oro Iamolo Yare C) Eke Eke Agayu Omo Oricha S) Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Aguo Unchoro Okere Labi Nilabi C) Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Labi Nilabi Okere Aguo Unchoro Okere Labi Nilabi S) Okere Irawuo Obambi Loguana C) Okere Irawuo Obambi Loguana S) Okere Irawuo Obambi Lowuana C) Okere Irawuo Obambi Lowuana S) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambi Lowuana C) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambi Lowuana S) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambi Lowuana C) Yembe Yembe Yekun Yekun Obambi Lowuana S) Okere Irawuo Obambi Lowuana C) Okere Irawuo Obambi Lowuana

Canto a Agay ( 3 ) S) Babba Agayu Ekotodeo C) Elekoto S) Babba Agayu Ekotodeo C) Elekoto S) Babba Guonada Elekotode C) Elekoto S) Ayanakun Ibakun Elekotode C) Elekoto S) Chola Laiguoruo Elekotode C) Elekoto S) Babba Eguonada Elekotode C) Elekoto S) Ari Oloyu Fa Buke C) Elekoto Agayu Elekotodeo Elekoto S) Chola Laiguoruo Elekotode C) Elekoto S) Ari Oloyu Fa Buke C) Elekoto Agayu Elekotodeo Elekoto S) Chola Latiniguao Elekotode C) Elekoto

Canto a Agay ( 4 ) S) Teremina Tereminantere Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayuo Terereo C) Teremina Tereminantere S) Babba Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayuo Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Teremintere S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Agayu Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Tereminantere Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Omobantele Omobantele Omobantele Omabantele Eniogodo Bobbo Onichango Omo Bantele Okoko C) Omobantele Omobantele Omobantele Omobantele Eniogodo Bobbo Onichango Omo Bantele Okoko S) Omobantele Omobantele Omobantele Omobante Eniogodo Bobbo Onichango Omobantele Okoko

C) Omobantele Omobanteie Omobantele Omobantele Enigodo Bobbo Onichango Omobantele Okoko S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Tereminantere Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere S) Agayu Terereo C) Teremina Tereminantere

Canto a Sobo (Arara) S) Eiso Dadadaddaee Sobo Yayiboda Amado Junsa Adao Soborajo Meto Eiso Junbo Melao Sobo Yayiboda Mado Junsa Adao Sobolero Meto C) Eiso Dadadaddaee Sobo Yayiboda Amado Junsa Adao Soborajo Meto Eiso Jumbo Melao Sobo Yayiboda Mado Junsa Adao Sobolero Meto S) Sobo Marufide Managado Gebioso Kueinokue Gebioso Kueinokue Gebioso Kueinokue C) Sobo Marufide Managado Gebioso Kueinokue S) Gebioso Kueinokue Gebioso Kueinokue C) Sobo Marufide Managado Gebioso Kueinokue S) Gebioso Kueinokue Gebioso Kueinokue C) Sobo Marufide Managado Gebioso Kueinokue S) Sobo Ile Nasobo Sobo Ile Nayadenu Sobo Ile Nasobo Sobo Ile Nayadenu Aguakara Doguina Aguakara Yenue Aguakara Doguina Igueto Ile Nasobo C) Eeiee Eeie Eeiee Eeie Aguakara Doguina Aguakara Yenue Aguakara Doguina Gueto Ile Nasobo S) Ile Nasobo Sobo Sobo Ile Nayadenu Sobo Ile Nasobo Sobo Sobo Ile Nayadenu Aguakara Doguina Aguakara Yenue Aguakara Doguina Gueto Ile Nasobo C) Eeiee Eeie Eeiee Eeie Aguakara Doguina Aguakara Yenue Aguakara Doguina Gueto Ile Nasobo S) Geise Amanama Amanamana Sobo Datino Danko C) Geise Amanama S) Sobo Sobo Sobo Datino Danko

C) Geise Amanama S) Amanamana Sobo Datino Danko C) Geise Amanama S) Gebioso Ina Fodue Gebioso Ina Fodue C) Ae Ae Ae Gebioso Ina Fodue S) Gebioso Ina Fodue Gebioso Ina Fodue C) Ae Ae Ae Gebioso Ina Fodue S) Merewuo Umbolode Merewuo Umbo Merewuotimo Lode Merewuo Timo Gebioso Merewuo Timo Lode Merewuo Umbo Kuelea C) Merewuotimo Lode Merewuotimo Merewuoumbolode Merewuotimo Gebioso Merewuotimo Lode Merewuo Timo Kuelea S) Merewuo Umbo Kuelea C) Merewuo Timokuelea S) Merewuo Timo Kuelea C) Merewuo Timo Kuelea S) Aremagua Aremawua Araguema Ison Pairele C) Aremagua Aremagua Araguema Ison Pairele S) Araguema Ison C) Pairele S) Araguema Ison C) Pairele

Canto a Chang ( 1 ) S) Wuemilere Elubeo Maollo Ewuewuemio Maollo Chango Cowualleo Maollo C) Wuemilere Elubeo Maollo Ewuewuemio Maollo Chango Cowualleo Maollo S) Wuemilere Elubeo Maollo Ewuewuemio Maollo Chango Cowualleo Maollo C) Wuemilere Elubeo Maollo Ewuewuemio Maollo Umbo Cowuayeo Maollo S) Alado Emiso Obbalube Omo Alado Omonijeremeyo C) Emiso Emi Alado Omo Nijeremeyo S) Emiso Emi Alado Omonijeremeyo C) Emiso Emi Alado Omonijeremeyo S) Oje Oje C) Onijeremeyo S) Oje Oje C) Onijeremeyo S) Oje Adima C) Onijeremeyo S) Kueri Obba Obbato Kueri Obba Obbato Obbato Kueri Obba

C) Obbato Kueri Obba Obbato S) Obbato Kueri Obba C) Obbato Kueri Obba Obbato

Canto a Chang ( 2 ) S) Iyama Selobi Sango Iyama Selobi Sango Bobbo Alaye Oni Jele Iyama Selobi Sango Bobbo Alaye Oni Jele C) Iyama Selobi Sango Iyama Selobi Sango Bobbo Alaye Oni Jele Iyama Selobi Sango Bobbo Alaye Oni Jele S) Eayo Ewuewuemi Ayo C) Eayo S) Ewuewuemi Ayo C) Eayo S) Acheribobbo Chango Mokenkewuao Elufina Ewuabo C) Acheribobbo Shango Mokenkewuao Elufina Ewuabo S) Acheribobbo Shango Mokenkewuao Elufina Ewuabo C) Acheribobbo Shango Mokenkewuao Elufma Ewuabo S) Alado Elubeko Ewuabo C) Alado Elufina Ewuabo S) Alado Elufina Ewuabo C) Alado Elufina Ewuabo S) Yala Moforiaa Moforisole Moforiaa Moforisole Moforisole Akuko Aro Awua Alado Fellekuo C) Moforiaa Moforisole Moforiaa Moforisole Moforisole Akuko Aro Awua Alado Fellekuo S) Moforiaa Moforisole Moforiaa Moforisole Moforisole Akuko Aro Awua Alado Feyekuo C) Moforiaa Moforisole Moforiaa Moforisole Moforisole Akuko Aro Awua Alado Feyekuo S) Araole Eriole C) Araole Eriole S) Araole Eriole C) Araole Eriole S) Ayele Aro Ayele Aro Araba Kuko Colewualle Eriole C) Araole Eriole S) Araole Eriole C) Araole Eriole S) Mala Amala Kalaluo Mala Amala Kalalu Mala Amala Kalaluo Mala Amala Kalalu Obinisa Fu Shango Mala Amala Kalalu

C) Mala Amala Kalaluo Mala Amala Kalalu Mala Amala Kalaluo Mala Amala Kalalu Obinisa Fu Shango Mala Amala Kalalu S) Obinise Amala C) Amalae Obinisa Amala Amalae S) Obinise Amala C) Amalae Obinisa Amala Amalae S) Elube Shango C) Eee S) Elube Aina C) Eee S) Elube Ayakua C) Eee S) Omefuoni C) Eee S) Ayala Akuko C) Eee S) Elube Elube Yombala C) Elube Elube Yombala S) Elube Elube Yombala C) Elube Elube Yombala S) Omefuoni C) Eee S) Omefu Akuko C) Eee S) Ayala Aina C) Eee S) Elube Elube Yombala C) Elube Elube Yombala S) Ayala Kawuoe Shango Kawuoe Alafi Kawuoe Kabiosileoo C) Kawuoe Kawuoe Kawuoe Kabiosileo S) Ayala Kawuo Obbalube Kawuo Ayiborere Kawuo Fulani Kawuo Ayala Kawuoe Kabiosileo C) Kawuoe Kawuoe Kawuoe Kabiosileo S) Teremina Iyode Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Iyode Alafi Teremina Iyode C) Teremina Iyode Teremina Iyode S) Teremina Tereminantere Shango Terereo C) Teremina Tereminantere S) Obbalube Terereo C) Teremina Tereminantere S) Kekere Iguo C) Awuado S) Kekere Iguo C) Awuado S) Kekere Iguo Moleya C) Awuado Moleya S) Kekere Iguo Moleya

C) Awuado Moleya S) Changoco Yaya Changoco Yaya Obbalube Kilonfomode C) Changoco Yaya S) Obbalube Kilonfomode C) Shangoco Yaya S) Fulani Kilonfomode C) Shangoco Yaya S) Kiloncheio Kilonfomode C) Kiloncheio Kilonfomode S) Kiloncheio Kilonfomode C) Kiloncheio Kilonfomode S) Aruyanya Kia Eleri Fobbague C) Aruyanya Kia S) Eleri Fobbague C) Aruyanya Kia S) Ocha Eleri Fobbague C) Aruyanya Kia S) Aruyanya Omowualeo Omowuale Omowuale C) Aruyanya Omowualeo S) Omowuale Omowuale C) Aruyanya Omowualeo S) Omowuale Ocha Wuale C) Aruyanya Omowualeo S) Aruyanya Kia Eleri Fobbague C) Aruyanya Kia S) Ocha Umbo Fobbague C) Aruyanya Kia S) Ewuabo Ewuabo C) Ota Babba Fe Elewua S) Taniun Elewuabo C) Ota Babba Fe Elewua S) Ocha Cowua Ewuabo C) Ota Babba Fe Elewua S) Ekute Ileo Ayambo Ekute Ileo Ayambo Abollo Miloro Ekute Ileo Ayambo Kilowuao C) Ayambo S) Kilowuao C) Ayambo S) Ekute Ileo C) Ayambo S) Awuareo Eee Ilu Abada C) Awuareo Eee S) Ilu Abada C) Awuareo Eee S) Ilu Abada C) Awuareo Eee S) Awuara Iconco Awuara Loyure Awuara Iconco Awuara Loyure Awuara Loyureo Moleya Oya Ocha Ewue Iconco

C) Moleya Oya S) Ocha Ewue Iconco C) Moleya Oya S) Ocha Ewue Iconco C) Moleya Oya S) Ocha Atillu Iconco C) Moleya Oya

Canto a Chang ( 3 ) S) Obbalube Alado Ewuemeye C) Chango Ewuemeye S) Obbalube Alado Ewuemeye C) Chango Ewuemeye S) Chango Larami Chango Larami C) Chango Larami Chango Larami S) Chango Larami Chango Larami C) Chango Larami Chango Larami S) Obbalube Alado Ewuemeye C) Chango Ewuemeye S) Obbalube Alado Ewuemeye C) Chango Ewuemeye S) La Meta La Meta La Meta C) La Meta La Meta La Meta S) La Meta La Meta La Meta C) La Meta La Meta La Meta S) La Meta Kuelelemi Agogo C) La Meta Kuelelemi Agogo S) La Meta Kuelelemi Agogo C) La Meta Kuelelemi Agogo S) Ayele Ayele Ayele C) Ayele Ayele Ayele S) Ayele Ayele Ayele C) Ayele Ayele Ayele S) Ayele Omode Kasileko C) Ayele Omode Kasileko S) Ayele Omode Kasiteko C) Ayele Omode Kasileko S) Eio Mode lo C) Eio Mode lo S) Eio Mode lo C) Eio Mode lo S) Eio Mode Mode C) Eio Mode Mode S) Eio Mode Mode C) Eio Mode Mode S) Motankala Motankala C) Motankala Motankala S) Metankala Motankala

C) Metankala Motankala S) Metankala Tani Irawuo C) Metankala Tani Irawuo S) Motankala Tani Irawuo C) Motankala Tani Irawuo S) Sobbo Wuoni Sobbo Wuoni C) Sobbo Wuoni Sobbo Wuoni S) Sobbo Wuoni Sobbo Wuoni C) Sobbo Wuoni Sobbo Wuoni S) Kawuomodei Kawuomodei C) Kawuomodei Kawuomodei S) Kawuomodei Kawuomodei C) Kawuomodei Kawuomodei S) Iyambolo Iyambolo C) Iyambolo Iyambolo S) Iyambolo Iyambolo C) Iyambolo Iyambolo S) Eae Eae C) Eae Eae S) Eae Eae C) Eae Eae S) Tambalawua Takoyade C) Tambalawua Takoyade S) Tambalawua Takoyade