Está en la página 1de 26

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner
l
r
1 1
4

q -
M O NO S GRA N DES = i V O NA
8 g% @f i Z a m $
ih u e q u e d. m $l,
Te l l d o e n e s p lr a 1 Co m e n r a m o s c o n co l o r p le f p a r o t e je r e n la e e
v u it a

\
q l lit
'

V. . a /
E e . OS N nt os 36 Y u M 72
1 Gn v 2 ( m p l a u rn )
en u n a n i: ln m e ic a G t ce
3a 4 l m c J 1 c a cJa p t Jn l o d ( t} J ' c
12 10 8
11 r l p M m ) R
18 Re m at a m o s y e s c o n de m o s la s h e br a s
4 C? m 0 m )/ 24
S (3 11 ) l Y y n 18
4
30
-
7 p & & V m r rW
( Sr np. a1Jm) R (X Z }

a</ / ie n o s
18 ( 1{ l S IR S rn n ) R 6
2a 3 s) en af Am oc! et et a s e
k
30

21
22
23
H c hm

f l d 5m
G Cl is n
B r& M R
T m P} R

G
4 B1 7 .x' "ir' /
d k H wH

C 1J
' " "

12 .

F am v . 1J n br n ( h q { : 1 Iw \ Yl v k )
Re m a ta m o s y fr u 1K : r r Bo s c J v N 1TJ D, \ c
p rl r 3 e f :u r
4 c m bl a - a a i n 1l

e U E R- Q W a r \ \ b la m a v e r de
Te l d o e n e $p i r 1 1 Co m n zam o s m n a Fa n l a
\ i
!

2 0 au m 32
3 P rE R l q S r _ n \
W * j
4 (2ml 1Jat * m} R 2l 1

I s mQq u p Br a
5 (? m p a um JR 3 11 x X i
h
6 (4 m p t au m )R 3 11 S l e s mo m t c i e n t o s c o n c o i o r n a r a n a d e s d e \ a 8
7 a 11 ] mpenc adaWt t oEx Bw U v u e l t a h a s t a \ a 3 2 ' v u e l t a Y s l e s m o 1 a d e s d e \ a a1
v u e l t a h a s t a t a 3 2 v u e t t a . Te j e m o s c o n c o l o r h } c $ \ a

c am b l m osa M
U a 19 1m p cn c* 4a w n to d e ba s e 36
20 ! 1 di s m TO m p) R CO LA DE
33 M BQ$
21 i p o r * c Bx fa f x Jn to d e b a s e
m 33
22 i
( I d s m 9 m po R 30 Lu e go ,
cam biar em o s a azu i si e s m e r lo o a hl i
23 t m p m t c do p u n ( o do ba se 30 si e s m o n a

V U T \U w 1e e M o s 1r u k os
'
q m o n < s e g u l r n o s e 1m i s m o
p a tr n t odo e n co or i

Scanned by CamScanner
. . JR
-
2 ' " 1. ) cl ' " M a l x 1n o d M
e bc
c a m l JBa m m a a zu lo a h c s ia
O R EJ A S D E A M BO S
5 a 3S . ' I"
" K L) & ' " c l e m s>

" " ~ .
H O CO
M Bq s 2 :X ' " '" ' "
2
Ti 11d o e n H p, a 18
l co n c o lo r 3 ( 1 r p a um )R
p le i
v e lt a Tc c n o s
) pu 5 (1 d , m I nJ k i2
n t o1
1 6 m ' " 1b m 6 m pen c ad a p u n t o cl e o a se 12
an 1la m iL a
2 s 6
6 a 1. D
Re n u t a m o s y de j a m o s u na h e b r a 1a g a i r a c o s e r
3 ( t mp 1 a t r r , 1l k 12
4 ie M E D ;EA S
(2 m p ?nJm) R

6 a 7 1n :p e'
" adi mnodebae
8 (1d ,sm 3 m R
e m a tam o s y d ej a m o s uni b , n , pa ra cose r

- HO Ci c o

] aa] / [ i / / a/ / / /
X X
* s

Mo n os c h ic o 1 !

Te 1l d o o n e s p :r a l C n n n z a m o s c o n c o lo r p e B a r a
x " " ' p
1a c a r a L u e g o . c o n t i n : .
i p
7
55 es . ,
N 1o s c o n e l c o l o r c e l r $ t e s i
o r o l a s e s m o n &


x / \
. < 6 1r q e n u ru , Ma m g 6
2 m 32
3 W ,W h u l k 18

Scanned by CamScanner
-

=
- c
u E Rp O DE AM B O S o i + / \ S DE / M
E Q$
H B 1r u a :l i l
u u rb a f e ll ' "
1 in bo s
2 6 X a m )i ic a

3 ( . I n m " " R 18
t zmp. A rn , )R 24
5 a6 1 n P i cH 1 l x l o de l asc
ca m bia - a t u r q u e s a 0 a r o sa M

'

AR
4 a 19 l m p e n c a da
p u n t o d e b a se 6 p r im e r q c o s e m o s la c a b e z a a l
Re m at a o s y de j a m o s c u e r p o Tu e a r e rl
g eL
un a h e br a l a r= a p a r a c o se L namosun p o c o e l ho c i c o y Bo c o s e m
o s a Ja c a L s in
r e l le n a r 1a s o r e a l a
j * s c o s e m o s a 1a c a b
e z a Lo s o o s j
CO LA Lu q o c- o s l o s b r a z o s y l as i
p _ p o r 1i l t i Jn o
Te w o e n e s r a 1 c om e n ?a m y n re He 1 c c o s e m o s l a c o i i
a a c
o s c qn c o l o r
p ie l p a r a 1a n a r i z y l a _ y bo r d m s
Ja c a r a L u e g o c o n tin
u a m os co n e l c o io r c e f e s t e s i
e s m o n o , o r o sa sf e s m o n a
,

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
o g $
t i 1ccg5Qs

29 c m

. . k
P !E RN A $ (x 2 )

Re m a t a o s y de ja m o s un a h e b r a l a rg a p a r a c o s e r

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
J l1g u q ro !

C U E R PO COLA
Te l t e n es pira l co n a m r l ll o T e ll d o l l n e * l c o n gr i s

1 il lY m ! <lc b 7
m P Ct 1 u l n in 1 f} 1 : BBx 1 3 LA 1r * B s t J r
2 1 1 31 12 2 v 1 v i 2 V j 3 1X + Bv
3 (1 m p 1 Y LuT\ ) R is

6 10 m p 1- 2 4n p 1 u m 3 m p 21
1Y um

7 .2 m p 3L Fn l 1 n 1l 1 11 H?11D 25
+4 u 1 P r 1\ p B Jr t 1
Be n t e v eQl
a 1 m p c n c a d a p u n t o rd e } 4a s e 25
9 11 m p 1 Yu m S m p 1 Ytm \ 2 n ) 29

C U E RP O
10 14 m p l aum r Bm p 4 m\ 3 n l a l J111 31
N 1do e n e 1 p Br a l Co - z a m o s co n n e gr o (
2 n w n (M ) y
lu ego n t e r e a la r e m o s c o n b l a n c o (B ), m a rr
11 3 m I 1l is m l m o i di w) T r n p 3 11l o iA i
a Tn a r
1 x 1m 5m r 4 nTJ 6 n 1 a o m

9 i$ n l 27 1 N 6 m p e n u na an ilr m Uk 1 <,
13 5 mp . l a i 1 / . / n \ l \ l N ?p

22 2 N au in IZ
M 3 m p d /s n i l o 1 is n 1 t n p
m

1 d is m 0 i m p 1 d i s m 3 m p 0 d sm 3 N 1m 1a lm 1 m p 1 k rn \ 1 m p 1 18
l p< l 1 n w B 1 a t 1m 1 m l\
15 2 1+l i ) 2 im m p 1 d i s 111 5 m p 17 W m at m

1d sn \ 4 rT 0 1o / m l a Lm l
M 2 BT l p 1 d isn i t m p 1 d iiw n 2 r Dp ,
12 4 B 13 m o N 5 ri p lF
2 d is m i S N 1m Fe r c M a : 1n t o $e b a se 18
mR - mp
1? 6 is n i 6 6 N la m p I a c 1m 2 Ri p M l 1L1R 1 3 m p 2 1
t 11 111

Re m a a m Q s Y fru n c lm o s 7 B 12 n p M l a \ 1m 1 m R 1 au n n 2 m $ 25
1 nn 2 1
A 8 B N mp M 5 mp 25
Tej 1 oenr a l con s r l = 9 B 1o 1 m p M t a \ 1m 3 111p l a u n
$w
,
29
2 m p 1 1 l I11 3 m p 1 a L1n \ 2 m p
Vu e tc a Te j e 1Os pu n t o s
10 A 1t f 1 p M : Bn t p 1 s ) m T m p / \ n v 3i
1 3 rT u e r l t Jn a a n i l
a m g ic a 3 3Bu> l l 1n NV
2 3 aum 6 11 A 3 p 1 d is m l m p l d s n \ 4 m p M
m 31
2 m p l a \ 1m S m p 4 n w 6 n np I a u m
Remat aydei amosunabr al ar gapar acosec 12 A l \ n \ p 1 d i s m Bm p 1 d /s n l 2 m p M 29
B m \p 4 rm Bi n
M a si l3 A 5 m p l d i s 1n 3 m p M 15m p 1 d * s m 27
T e l ld o e n e s p lr a t co n gr fs ZW
14 A 3 nv 1 1 d is n l 1 n i p B d i s 11\ 1 n \ p M 22

1 6 p c + p c p a f a s 9i /i r 18 1S A 2 m p 2 d i $m B t w ) M 1 d i s 1T\ 5 1! i n 17
l r n p ? n n l v a r 2 v j 3 v j (gi r am o s) I ism m $ 1 d 1s m

3 yj 2 \ j I v a r 2 m v I m p

Re m a t a m o s V d e ja m o s u n a h e b r a ra r g a p a r a c o se L

&

Scanned by CamScanner

N l cf. m ? . i' . 8 13 3 r np N 10 m p B 2m p
J r* y n P
4 2 11l r ,
16
i au n ' 3 m p 1 m m 2 w ,p
k 17 M t i , y .
10 B 14 , 1 a m 4 m p 4 4 3 m
m
p
1m m 2 m p
Rc m . 1a l n o s y rr u n c im o s
11 13 3 , n ] 1 ri n m 1 m p 1 d l s
, n, mn
t a u m 5 m p 4 m \ e: m p ? i L m
,

A LA S 12 B 4 m p J d i s m l n w 1 d i sn t o r
, p p 29
ra s d e 11llg u e r per o e n c o lo r m a r r n di m \ 8 m
So n h u a 1e s a p
13 B 5 r ' n i di 18
m n p 2 (j Si l l 2 m p 27
C M n c o 14
22
_
1 d s m 1 1 n i ) 1 d is m + m 1d i
p, sm
15 0 2 m p 2 d m l m p 1 d s m 5 m

Y/ T . a
1 d s rn n ' p c s &
p 17

./;4 1 1 *

17
2 d , Sm I
S d is m
m p J d ism mp

! -

Re m t a m o s f r u n c im os
CO LA
Es l gu a l l a d e f Ji l g u
* e ro p e r o e n c o lo r m a n d n , m &
Te l ld o e n e 1 p lr a l c o n n e gr o

Es l Bu a 1a l d e BJl1g u e r o e n c o l o r n e em
pero
26
12 m A ]
R ! OA S 12 Fc l p c p ara su b h
12 m p t , p
' "
9 c

Re 1n a 1a m
Y os y de l a - un a b e b r a l a r ga p a r a c o se n

2 C M EDIDA S

T U* r 1 to!

g j g Rp o
T1 ll d o e n e s p i r a L c o q e n z a 1Fo s c o n n e g r o (N ). I
o 1nt er c a l amo s co n bl an c o (e) S
g
on l gu a l es a1 as d e t l l l gue r o, er
p oe n co l or BM.

Es l gu a l a 1d e l Jll gu e ro pe r o e n c o 1o r n e 8 r o
t l m p e n u n a a n Ma m gi c a 6
2 tla r n
3 N H mp m m U
4as J * p ly ' " l apt mt odet w 18
6 I ' B10 m p i au n :m p i au m 3 m 'p 21
,
r 1 1= n n n
1 au m
e 12 m p r 4 ? M ,

1 a m2 mp 1 Yu r n
n, l m p I aa n 2 m p 25
- v

Te l ld o e n e s p l r a L C o m e n z a m o s c on r oj o lR)
1n t e r c a m b i a m o s c o n bl a n c o (e )

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
U R SQT D
CA BEZ A / C
l R e lle n a m o s a m e f :d a
t

e r 1e s w * t c o r1n a t u r a T l d o e n s p l pa l o n co r a l o c ya n R e lle n a m
Te 1rd o n u
e m e s
t e v e me n t ,
q u e t e l

Pu n t o +
r L I Jr I 1i 1m )r lc ) 6
1 e n b n u 1 7 p f) c n m a r l l lFa m g ic i )
12 ?
2 6 3
2 7 a r
3 11 9 1u m P 38 14
3 1 r npr ncB! j , ) Fu\ t odf b 3v r i n
4 (2 n p m) R 24 p ca ) 14
Sa 7 n r . cadJf ) vF, t - dBMc 24 sbr Fhebr a ei s,
4 ad l mpencunt Febi ase
e ( 1 d 1 1 z m j >J R 18 J4
7 14Yr m{ F$car Kt gsobr er aeuade
9 iv n * \ p ?5 B
10 11 o a n u Ao d e b as e x l c la n H
a m p o 17 c i s

Re m at a m o s y e s co n d e m o s l a s h e br a s
1 3* 2 2 1 m p e n cM a e u n t o de 32
23 ( 1 W r 2 n :l P 9
24 a z $ t m D e n c a 4a d 1 b as e
c - B
pu n t o 9
26 ( cl , sn/ r npR
f ?
:/ J


4
* s
6 b

R a la m o s y fr u n c im o s
L/ 4r
L \
'
.
.
j

m e d i d a q u e t e fe

Vu e l t a Tj e Bn o l
r no s M u
cora l o -
y l -
R e f le
e
n - & a

pu n t o s
l>

L1
' "


:
+

*
r ;
-
.
'"

q
.


. *
1 6 m p e u r l a m ! :a g k
l 6 q
2 au m 12
3 26
-
B & Y e n c a : ja N n t c bs e 12
2? f0m 1a Jq F 18
.
28 ( 5 Fr F u 4 R 21 1 - S\ r 1

29 { m 5 m p ) R 1a
!
30 rl F l s r Ti 0S R 12
B


1
31 6 d 5s r ) 6 t
,
t

Re m ata m os y fr u nd m o s 1
'
P
*
I
t \ /

M E D I
I

A
!

4 t +m
T= T
/ A RM M
p r im e r o e n ro sca m l c a p a r a z n o n 1a p a r t e
Dm
cm
ai i awdei r oycm - p ar a qu e qu de
l t im o
Lu e a o , c o s e m m e Bc a p a r a z n a l c u e r p o
P o r

( o s e m o s e 1s o m b r e r o
Lo s o o s v a n e n t r e l a 5 y 6 w e i t a a p u
s n t Qs d e
j
d i st a r 7 ia

Scanned by CamScanner
'

Scanned by CamScanner
Ho n g o gr o n de ! P U E RT A
T e j 1d 0 e n
S O M B RE R O e : p Br a 1 c o n m a rr dn c la m
Te j i d o e n e i plr a l ( o 11 r o o j

B / * H ri * o o B J n j ) e n 9 r :
P Jn to dJ b ac
34 9
1 n Jr r I rl l d is m 3 r np d i s n
4 rt 2] 10
? rr f l 1 Jl j f r i J k ? d is r 1l i S
2 z1
Jf p, l cl i $m
5 r$rr,l l 3
/ J1 r r , )l

a e/ ir U 1 5r r l t R
Pu e r ta h a s t a ql l l se f o r m e u n
m arc o
9
ll r r , [i
56
1 Yi 1 r r r) l
10 ( $l 63 GE AEI C-
rr w . $ \ Jm )p
11 ei To
r 1n +a H f r) l+
77 X X X
.
13 a 19 i r' rJ r r \
( } Jh N J! b (h h Bw
20 ( r ji a4 y A X X X
j r ri 1? rr , D) l ' ?e
9x
21 X O x x x x x
H w : H m M R
x x X
22
72 y X X X X X X x
f { j ;V r TO x
i rr t l ) F! 66 6 0x X X X X X X X
r
?r n p ) R
; Bu i r r l i $m f j } k
25 !) d ; r l T t r l 5j f !

'
48

4

2
0
,
x X X X X > X X
Rema m o s y e s c o n d e m d$ l asbr as X X X X X X X x o l x
e o - e o

CU E RP O
l p

Tejid o e n e s p ir a l c o n b la m o

1 7 rrtp r \ u n a ar l j la M 3 k 7
2 7a Tr J M
3 ( r f ? 1 Y u r + r) l 1 21
4 !2 r n B> ar j mj R 28
5 f3 rnp 3 a ti rn ) P 35
6 rrrrr1 i J 1J r r 1 )R d 12

7 <5r n 1 a !1 4) f 49
a !) r r : ) 1 a ! j r r i) k 56 -
i i -
9 ! T r n p 4 Jj U l n ) P 63
10 4 17 i rr pr l ( a J Pr j >dr bay 63
M E D IM $

r
'" f

D, t i sm a
b ie ra a r ga pa r a co

Scanned by CamScanner
V E N TA N A S (x 2 )

p. .n r l a y d B* mo. u n a h r a l ar a p a r a c J c

T 1 l ld n e n e r p lr a l c o n ro
Vu " o Te <
en w P. n bo
.

1 7 . 1. ~ . . i n* N ). , ' " a' " 7 M A N C H A S G RA N R E S (X 7)


2 7 w r, 14 Te l1d o m es pi r a : o on ba m
3 11r r \ r , m, P 2
Vu t ! = Te e * a T==
4 ? H rf r 1 n , rr , )p 2

r l , : z p . _, e/ ac . wheAa1api r a-
11 J( r = lu . . Mr : Tr J n n rk ? w }R | i

M A N C H A S C H 1 H I ( t0 2 )
Re. al amnycond, nl osl Yshehr a' ;
Te pd o e n = p ir a l c c n tB an

V e lc a Te
te "
CU E R p O .

n ll d o en w lr a l con b la m o
1 S T mL # a a . = a z a /
2 Ca m
Vu ba 6 n 03 Pu n t o

Re ma - y d * # T OS u n a a w l a p a l
! 7 r rw & , u f 1a $ n i ll a r r #j " ?
2 TJ m
3 (! If 1p 1 1Jr n] P 2
4 a 7 + r1Q ( f , c Y I r * n l o d e 21
A R H E
E$ Y m b x Yo q u p - tn e s e l w & Ar e r o m d -
R m a t a m o \ y d e j a 1n o s u n a Fn b r a 1a r ga p a 1a Ao n r En e l Yi c . ZCi a en n=ac c w ' "o a a
t ccl o u n a r f 1 r i g a n c u b c e
'
a .
QW w c e e sa

ma- g r an c ec c uc s 6 ' " < a s .


= y t e r c o
al r r d dc r d e l a s l 5m a 1 m a s c c s e r J 5 m a n

M ED ID A S d T .
c "m '
'
c m ar a H w C c = w . b & r = l i a s - / s a s u s

Po r tt i rr Jo cn el ho ng o c h ic o c e - m a n c h as

c hi c a s

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
W p

. \ W
r i

CU E RP O Y R I E R N A $ B RA Z O S (x 2 )
l e l [d o n s p ir a l Co m e n za m o s c o n b e lse Te l d o e n e r p fr a 1 Co m e n z a m o s c o r\ b e l ge

; Ue l a Te jt m cs Pu n t os

1 2F Bx l p c p r r ) S l b r (T U Je
+ 42
1 r i 1 1 Bn l : 1
.
/1r r p e r \j l fra
al r c d c w ): ( 19 m D 1 Uml E< 151
2 6 ; J Bj p tl
2 U 11 1 Tn r 1 ? , Nn <R
3 '
J rr p i 1 r r 1 / P i z
3 (l m l au ? i rr i 54 4 * 7 1 e$ p n c ] 1 Jpl j r1t i x * a
l a1j N R B a 2t l rrnh , 4/ Tu, #yJrn1w, 1j t rrJer ( J l ir iB

w n c d b /
5 (2 m p t a u +L 20 m p 1M n ? f K ) U J
Ba u m ) R Re m a t a r m s y de M u n Y h b r a la r z a p a r a -
6 1 eN ) Fr\ <a l $ A1 n j D AL r 1v 0
7 (.rn 1 t um 2 1 1\ o 1 h 3m p 66
1 a i f il ) R
:1
I

i ida

1 I

4 1 (2 d
3n* l H
S
( * u l l u N
1 ) F
)
42 : /
P r i- i1p fe n w (
r n rl h 1 ; e l

B RA Z OS (x 2 )
S t 11 : 1r f r i t w lr ) l l r T l j F r e t t 1 [c b
T e 0i d o e n e 1 p 1r a l con b el g
P i J l r ln

V' 14 11. j
c e r* o 5 Pu n t o$

a 4 7 0 rw c r l c a pu n o d e bo w 21 i r r p i j n i 1 l a a n i Ela m a l c a B
48 ( 1 i J1 ; r Fr 5 T Bp > R ] is 2 6 m 12
49a 66 n t pen c i +wnt d r bY 18 3 + r p m r Rd a 1 B i \ t l , d r b a 12
(r e u 1 mms s ( n f l ? s M t - ) 4 ( p 1 aJm iR 1a
6? f: d n r 1 p R JZ Sa 6 l F c r f l f 1 A ) u n lo d l h \ a
68 6 di sr r 1} nuc 6 7 12 r r 1p , 1 l j m} R 24
42 - pl- c (x rt Bx i t > 24 Ba F l TT l : l n ( r d Rl T d e b 24
V o Jw m cc a la v c r?
'
c] 4 2 B<e j r r l 10 ( Z rn p 1 rn )F 3 1)
d 3 e l p u n <o 2 1 ha s t 1t c l & Jn ! o t 1

Sgu mo c n e c p ir e l a li k $o r d e e s Ec r s 16 ( l d is ( T 1 3 f n p ) R 24
p u n m 17 + j is r , 2 n l p
r l> B
D e la 1uel t a I +311)5 l a la Vi l l a 68 18 a 19 mpena a punt odebaw 18
[ e i ( J S I u a l q u e :a N lrn e r) n ic r p a 20 d w r 1 r lF) P 12

21 6d s TT 1 6
Re m alam o s y fr u rx im o s Co se m q$ la pa r t e q u e
q u e d a b im a
Re m a t a m o s de ja n d o u n a he b ra lar ga pa r a c o se r a ta
ca beza

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
x . . .

Scanned by CamScanner
H O C IC O PAT A S (x s )
1 I I , ! " " , Pl' " ! " " " " . B. . I" "
+F Hd * . o t 1r l , a . O . m ar r . :. c la r B,

7 * 11 1. " " U , lr " " . d , . Bm

O REJ A S (x 2 ' " m , 1 y dt j an . . A h : b : f a l a ' ga p i + * cw ,

Vu e l b Tc l " , Te l l d o + n w lr a t c o n m a rr n c l a ro
p. n bo s

21 3 Si r i 1 Jm
Sa l s 7
t . Im r l 9l , l ' " 11 ) a ' 1w c

17 t l d ,m \ l n p li 12 Re1naM' ydej auna1/ br aDar a


1e A, :1, 1 6

T1 j d o e n e s p rr B l c o n m a r Mo c ho o l a t e


. "


Scanned by CamScanner
B EOEO ERO
HU ESO
c o n c o lo r - Te l l d o e n e s p ir a l c o n t u rq u es a
Te l l d o a n es p Br a l

Dg ic a b m p c 11 u r s a n ra m g i c Y 4
5m pc n u 1u m 11a m

10
3 (t Bt F 1 al m }R 15 3 ( 1 n p 1 al 1r n ! R
s 4 (2 T1 1 a Ax l ? R ?4
4 1 ng1nc r daNnt obi ?i E*
s (Y r w 0 a u m ) R 3o
RcnuB, wwsyt Nemnscr api p n/ u, l
36
Cw t iru 3 & m n 1 1 r p d c d l l r
t* 0 6 ( m p 1 Tm ! R
R 42
Cl e. m<xB. 1?. 1s 7 ( Sm 1a m l
48
S 1 mpenc <r ' apunodebas ? 30 8 (6 n p Y JCn >R
48
6 H d 1s 111 B m 11; t B 27 9 * t0 1 l 3 F \ Jn t o ( k h
r T\ p e n e K W

( ? 5 n w t a t rm } R 51
7 ( 1 d \ s r s 7 n {>t } R 24 11
54
8 11 i s m 6 n i ) R 21 12 ( 16n$ 1 Y u m } R
13 ( 17 m p 1 k u m ) R 57
9 ( / d iw 5 m p ) R 3
t p e e Dc r d 1 p im t h d e b a s e
S?
10 (+d : s t Tl n t } R 25 M

1 1 a 1s t p ( n c a r . a o t Bn Bo l e b as e 15
rp
ma am / y ew o de m os } s %e / r a s

T e j e m o s o t r a p ie za lgu a i Rc l le n am o s y -
c e L LAR
a r n b a s p ie z m T e l 1d o e n e r p lr a l c o n r o *a

V u e l t B* T e ja me s
Pu n b o s

G BE] CQ D E U m 1 3 0 pc 4 x w a $ t i b ir 30
2 i m r e n c r d a t x p l t o d e b a lg pc 30
] . -_ el e / i do .
1S
x x = x x x - - x x x - i nen<apunEd bas e
X X X X X X X X X X X X X X X

- X X X X 13 Re m a t a - y de ja m o s u ll a h e b r a la r ga p a ra c o se r
X X X X X X X X X

x x x x x x x x x x x x x - 12
) - X X X X X x x x x x x x 11
1 1

x x x 10 - e

- x x x A x x x x x A x x x x x A 9 Te pd o e n e s p lr a l c o n a m a r i 1o L
x x x x x x x x x x x x x x / 8
V u e lt a Te j n 1o s pu n t o s
x x x x x x m x x x x x x )e l k x x x x x x 7
X X X X X X X mx x x x x x x x x x x x m6 1 6 m p e n u m an il la i r igic a $
y 6aum 12


Re m y d e ja m


at am o s o s u n a h e b r a l a rg a p a r a c o s

Y
J' Y : L : :
s '
:
4

X
:

3 .
,
:
' .

.
,
- - m o s l a c ab e z a a l - L u e go r e B-
X & X X X
u n po c o el h oc k o y lo ^ s a la a b em s n re ll e n a r

-
j
-
j
B + b
1a 1 2 y 13P v u e l t < a 1 3 p u n t o s d e d i a M be s d e
c o l o c a r 1o s o j o s c o s o l a m a n c h a L t w -
t r o p a t a s Si n r e l l e n a r o o s e t T t o s 1a c o l a a l \ r p o y
or d a n n o s l af l ar i z. l x) r l t i rno , m o s e Bc o B i a r eh $ u
la s

c u e l k c o n Ia a l l a
P ar a c l ht 1 c s o r d tc n a m o s b ie n y - am b \a s p ar t m
Pa r a e l b e- le - fo r m a co n - t rY

Scanned by CamScanner
0
/-
x
Scanned by CamScanner
CA B E Z A BRA Z O S o t2 )
T r l h Bo r 1 t +\
p ir 1 B( B\ n 1 o 4 \ T n l l d 1) e n e \ p lr a l o n ro s& Re it e t\ a - i1m q d ld a P1
F 1 e t F j p Bt \ m
m o lt a l lf M t} \ Pu n t t

3 2 1nm
r
12
4 e n v LI unH t
3a s h w t n t M t1w d F bH 12
w m ll 1nn 11 N
'
n v 1 rn n lBK ,
'
t wL(
l n o el
7 W W, 1 Nn r1 K V
7 W t n c r W <m m h Mh 12
8 I n p m w m n h 1 1
,
e : 1 v e nM w N n j H v Wc 12

10 l rl \ > e \ . H 1 : 11 \ \i \ 1h tw Jc < a 1s I rx [ ru o d B1 h u 12
1n p e n c t

14 1nv e H M 1m Hh hht 3V
1 ( 11 1 1N B
m n
CL

18 t 1J s n
'
H s 11 V

X X X X X X X X X x X X 15
20 C] 1 m l 1111 111 ) B
d

X X X X X X X X X X X X 14
21 (i j \ : 11 ' n' ) l 1s
22 (l ul l 1 r 1t l 1 12 x x x x x x x x x x x x 13
23 6 , l l 11 1 6 X X X X X X X X X X X X 12
x x x x x x x x x x x x 11
Rc m i t 1r r 1osymr xl mos
- X X X X X X X X - 10
r E RP Q X X X X X X X X X X X x o 9

n l ld o i n splr a1co n r o s a
8 )

1 c l J r l p Jl u r l r 11l ; Fl 1 1 \ g i r 1 : X X X X X X X X X X X X
2 ( 4\ 1r 11 12
3 H np Un R 03
4 } n v LI nunR N
S )R 30 X 3C
(3 m o 1 , il M i 4

Ba l t + rr i 1 e?J l l K$] p l 11i o <[ u h1 q t ' <2 * Jc J h )L


12 ( <d i %n l n 1p ) F 36 + +
13 ! r) rf r 1l TJ1t A \ jr 1 V 9 3n + +
rn p1 " "
t4 l mpencl dB11m) Lr r , : i ; l >K 36
1L 7 .

+ * * +
Cr r r h 11t l 1t l t 1 V ] LF i r f n p \ m n : \ r l c

1s (l 1 j 1 11 1 : p r ) F. 30 c 1

M a l7 1 pv n ( a l p ) r 11t l t l t Sl b : B:1
18 t h n 3H n 24
19 1 :v 1
'
4 l b r* jn l o d B b )W \

Re m a tam o s y dc ia 1T 1o s tin a 1e br a l a r g a p a r a c oser + i


dp

( as

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
' " Ho s

Scanned by CamScanner