Está en la página 1de 25

| |||


| 
Paes
Neuo eo
Impaes

Huesos el eo

j 
°oal

Paeal
|sfeo es
Paeal

 pal

empoal
|mo es

|sfeo es
|sfeo es
|mo es
| a auo elosuesos el
euo eouse  ebeesu a

Nombe
2 ua 
 lasf a posufoma
4Po oes
5P pales eallesaam os.
Huesos els eo eo.

Palao
2me
 om o
4Nasal
5amal
6 o aasalfeo
axla
a bula
9Ho es
a bula

Ramas

uepo
Nomas el eo

°oal
aeal

esfosas
empoal
Ifaempoal
Peopalaa
upeo

ase el eoea

°osa aealeo

°osa aeale a

°osa aealPoseo

ase el eoexea

oa
eo

oa
e a

oa
Poseo
Nomaposeo
 ula oes ela abeza
 esmosspomembaas°oaelas
uuas eaa,es amosa plaa
°bosas
Gfoss
|squ less

alaosas  o oss

oal empooma bula


uua

°oaela

foss
 o oss
oal

 ula 


empooma bula