Está en la página 1de 8

CIGUEÑAL TRASERO

CIGUEÑAL DELANTERO
ARBOL DE LEVAS

MODELO

cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET

SPARK

1000

B10S

4L

05 - UP

EMP. CAMARA

TAPA VALVULA

MULTIPLE

MULTIPLE
ADM I

ESC

BAJANTE ESCAPE

CARTER

SELLOS
VALVUL A

SS-12858-8

FS-1285-SB

5x9x9,4

CIGUEÑAL

TAPA

EST-66744-1

TCS-1285

1) 18 2) 36 3) 51

TCS-1283

1) 15 2) 29 3) 43

TRASERO

Etapas de Apriete

CADENA

60x80x8

EST-59192-1
32x47x8

EST-59192-1
HG-1285-FG1
SUPER CARRY

1000

F10A

4L

95 - 99

MS-1285-A

VS-12851-G

MS-1285-E

NR

32x47x8

ND
SS-587-8

FS-1283-SB

6,28x11,9x10

WAGON R+

1200

K12A

4L

99-04

MS-792

VS-790-G

32x47x8

EST-59192-1
MS-793

LB-12835-1

32x47x8

OS-793
SS-588-16

FS-1284-SB

4,5x9x9,5

EST-59222-1
78x99x8

TCS-1284

EST-59182-1
35x47x7

HG-1284-MLS1
CORSA

1294
1400

13 NE / 14
NE

4L

96 - UP

VS-791-G

MS-794

FS-54090

60x80x8

EST-59192-1

(x2)
HG-1283-SB1

EST-59197-1

MS-795

NR

1) 18 2) 36 3) 43

7

3

1

5

9

8

4

2

6

10

ND

FS-9410-1

SS-415-8

6,21x10,6x9,76

(98-UP)

EST-60001-1
80x98x10

TCS-45624-0

1) 15 2) 29 3) 60

FS-6200-X

EST-59156-1
35x48x7

(92-98)

EST-60003-1
25x42x8

HG-9410-1
SWIFT 1,3

1298

G13A

4L

93 - 94

VS-50347-2G / VS-50347-1G

MS-90873-0

MS-90873-Z

LA-6200-1

OS-30413-0
SS-6571-8

FS-1293-SB1

6,2x11,9x10

EST-59193-1
68,5x86x8

TCS-45461

1) 25 2) 53

FS 5759

EST-59192-1
32x47x8

HG-1293-SB1
CHEVETTE

1400
1600

79 / 98

4L

73 - 91

VS-82600

MS-82601

(x2)

EST-59191-1
MS-83000

NR

32x47x6

OS-90100
SS-592-8

FS-579-SB-SS

7,25x11,8x12,54

EST-59100-1
76x95x11,3

TCS-574

1) 25 2) 50 3) 75

FS-3520-WS

EST-58001-1
45x60x9

EST-58001-1
HG-579-SB1

30

VS-575

(x2)

45x60x9

MS-576

MS-577

LB-567-1

OS-578

31

3x10.7x16 EST-60001-1 80x98x10 TCS-1286 1) 18 2) 70 3) 70 4) 50 TCS-45895 1) 25 2) 53 FS-5866 TCS-575 1) 25 2) 50 3) 75 FS-3520-Z TCS-1288 1) 38 2) 61 3) 76 EST-59186-1 30x42x8 HG-1286-FG1 SWIFT 1.26x8 EST-58003-1 44.UP VS-575 MS-578 MS-577 LB-567-1 OS-578 FS-1288-SB SS-1289-16 5x8.5x86x8 EST-59192-1 32x47x8 EST-59191-1 HG-1296-SB1 CHEVETTE 1.79x8.12 EST-59100-1 76x95x11.95 VS-1500R FS-579-SB1 MS-82700 MS-83100 LB-568-1 32x47x6 OS-90100 SS-72685-8 (x2) 8.6 / ESTEEM / VITARA / GRAND VITARA 1606 G16A 4L 91 . CAMARA TAPA VALVULA MULTIPLE MULTIPLE ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A NR FS-579-SB (sin sellos) CIGUEÑAL TRASERO EST-59100-1 76x95x11.3 TAPA CADENA Etapas de Apriete TCS-574 1) 25 2) 50 3) 75 FS-3520-WS TCS-45624-0 1) 15 2) 29 3) 60 FS-6200 EST-58001-1 45x60x9 EST-58001-1 HG-579-SB1 CORSA 1598 16 NE 4L 96 .76 EST-60001-1 80x98x10 EST-59156-1 35x48x7 (92-98) HG-9410-0 AVEO DOHC 16VAL 1600 F16D3 4L 05 .5x10 EST-60001-1 80x98x10 EST-59186-1 30x42x8 EST-59156-1 (x4) HG-1288-FG1 32 VS-12881-G MS-12882-A MS-12883-E ND ND 35x48x7 33 .86x61.11x12.95 EMP.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO CHEVETTE cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET 1400 1600 79 / 98 4L 81 .86x9.50 EST-59193-1 68.21x10.3 EST-58003-1 44.26x8 HG-578-SB1 OPTRA DESIGN 1800 DESIGN DOHC 4L 04 .86x61.UP EST-60003-1 VS-50347-2G / VS-50347-1G MS-90873-0 MS-90873-Z LA-6200-1 25x42x8 OS-30413-0 SS-340-16 FS-1286-SB 5.UP VS-575 FS-9410-0 (x2) 45x60x9 MS-576 MS-577 LB-567-1 OS-578 SS-415-8 (98-UP) 6.8 (AMERICANO) 1800 110 4L 80 .97 (x4) VS-12861-G MS-1286-A EST-59151-1 MS-1286-E 42x56x7 LB-12863-1 OS-12864 FS-1296-SB1 SS-6572-16 4.6x9.07x12.

87 (x2) GRAND VITARA 2000 J20A 4L 01 .6x9.90 VS-1501-G MS-82702 MS-83102 ND 32x47x6 ND FS-5101-SB SS-415-8 6.76 EST-59155-1 90x104x11 TCS-1002 1) 29 2) 58 3) 75 FS-3721X TCS-45793 1) 45 2) 90° FS-5871-A EST-59157-1 31x50x8 EST-59156-1 HG-5101-SB1 CAVALIER 2200 134 4L 95 .41x11.97x10.86x61.41x14.18x11. CAMARA TAPA VALVULA MULTIPLE MULTIPLE ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A SS-1289-16 FS-1289-SB 5x8.UP EMP.8x10 EST-12941-1 98x116x10 TCS-45897 1) 38 2) 61 3) 76 FS 8119 EST-12942-1 45x63x8 EST-59191-1 HG-1294-MLS1 MONZA 2000 122 4L 88 .61 EST-48042-1 76x92x10 EST-58003-1 44.23x8 HG-9469-SB1 34 VS-50313 MS-95393 MS-93812 LB-61019-1 OS-34300-0 35 .2x10.21x10.5x10 CIGUEÑAL TRASERO EST-59155-1 90x104x11 TAPA CADENA Etapas de Apriete ND 1) 38 2) 61 3) 76 TCS-1002 1) 29 2) 58 3) 75 FS-3721 ND 1) 25 2) 50 3) 72 FS-3716 EST-59156-1 35x48x7 HG-1289-SB1 MONZA 1803 110 4L 84 .84 VS-55101 MS-15102 LB-60185-1 MS-25101 35x 48x7 OS-35101 SS-450-8 FS-1250-SB 6.UP VS-438 MS-443 82x105x13 EST-59153-1 50x68x9 (x2) HG-1250-SB1 EST-59154-1 MS-442 LA-8194-1 OS-435-G SS-347-16 FS-1294-SB1 5.4 EST-59166-1 86x104x11 EST-59157-1 31x50x8 EST-59156-1 HG-5101-SB1 CARIBE119 ISUZU / CHEVROLET LUV 1949 G200Z 4L 83 .34x12.89 VS-1289-G MS-12892-A MS-12893-E LB-12895-1 ND SS-337-8 FS-5101-SB1 7.97 VS-55101 MS-15101 MS-25101 LB-60185-1 35x48x7 OS-35101 SS-544-8 FS-9469-SB 6.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET OPTRA LIMITED 1800 LIMITED X18XE 4L 04 .8x11.

5 CIGUEÑAL TAPA EST-48042-1 TCS-45793 1) 45 2) Adicionar un giro de 90° TCS-1001 1) 25 2)50 3) 72 FS-5743 TCS-45898 1) 38 2) 61 3) 76 FS 8120 TCS-1001 1) 20 2)40 3) 60 4) 72 FS-5850 TCS-1297 1) 29 2) 62 3) -180º 4) 29 5) 58 6) 76 TCS-45466 1) 20 2)40 3) 75 TRASERO 76x92x10 CADENA Etapas de Apriete EST-58003-1 44.4 EST-12941-1 98x116x10 EST-12942-1 45x63x7.UP VS-458 MS-208 LB-60187-1 MS-1251 OS-209 / 209.97x10.93 (x2) VS-1502-G MS-82703 MS-83103 (x2) EST-59191-1 ND 32x47x6 ND SS-450-8 FS-1292-SB 6.8x10.8x12.54 BS-40111 FS 3549M EST-58003-1 44.2x10.41x14.03 EMP.87 EST-59160-1 95x118x9.5 EST-59161-1 40x56x7 EST-59162-1 HG-1251-SB1 GRAND VITARA 2500 H25A 6V 01 .5 EST-59161-1 40x56x7 EST-59162-1 30x45x8 HG-1292-SB1 GRAND VITARA 2700 H27A DOCH 6V 01 .86x61.5x10.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET CAVALIER LS 2200 134 MPI 4L 98 .00 VS-50314-G MS-15686-G MS-93812-0 LB-61019-1 OS-34300-0 SS-450-8 FS-1251-SB 6.G SS-348-24 FS-1297-SB 5.26x8 HG-8699-PT1 36 (x2) VS-50182-C (x2) (x2) MS-91022 MS-90864 NR OS-30411-C 37 .86x51.UP VS-458 MS-208 LA-8624-1 MS-1251 30x45x8 OS-209 / 209.87 EST-59160-1 95x118x9.8x10.41x14.97x10.25x11.G SS-348-24 FS-1295-SB1 5.2x10.4 EST-12941-1 98x116x10 EST-12942-1 45x63x8 der izq HG-1295-SB1 CARIBE 442 ISUZU / RODEO / AMIGO 2559 4ZE1 4L 89 .26x8 HG-9468-SB1 CARIBE / CHEVROLET LUV 2254 4ZD1 4L 86 . CAMARA TAPA VALVULA MULTIPLE MULTIPLE ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A SS-45814-8 FS-9468-SB 7x10.5 der izq HG-1297-MLS1 BUICK / CENTURY / CELEBRITY 2835 173 6V 80-84 (x2) VS-1502-G MS-82703 MS-83103 (x2) EST-59191-1 32x47x6 ND OS-1297 FS-8699-PT2 SS-450-6 7.

86x61.99 (x2) VS-93775 (x2) (x2) MS-90641 FS-8626-SB MS-8626-A MS-93692 (x2) NR OS-30572-C SS-8626-12 (x2) 7.52 (x2) MS-96042-P MS-8626-E (x2) ND OS-8626 FS-8629-SB NR BS-40013 EST-58003-1 44.79 (x2) VS-8626-G (x2) EST-48042-1 76x92x10 TCS-45828 1) 65 TCS-45121 1) 18 2) 36 3) 65 FS-3925-VC TCS-45006 1) 20 2) 45 3) 80 FS-3741 EST-58003-1 44.33x22.25x11.33x22.26x8 HG-8699-PT1 MALIBU / LUMINA 3100 189 12VAL 6V 95 .24x14.86x61.23x11.52 HG-8626-FG1 MALIBU / LUMINA 3100 189 12VAL 6V 00 .8x12.54 CIGUEÑAL TAPA EST-48042-1 TCS-45466 1) 20 2)40 3) 75 FS 3549-W TCS-45828 1) 20 2) 40 3) 75 FS-3793-W TRASERO Etapas de Apriete CADENA 76x92x10 EST-58003-1 44.85x14.8x12.26x9.86x61.63 MS-8627-A HG-8626-FG1 CHEVROLET MALIBU (x2) (x2) 6V 78 .26x8 HG-8629-SB1 CAPRICE / IMPALA / MALIBU / MONTE CARLO (GRAFITO) 3200 3800 4130 196 / 231 / 252 6V 80 .19x67.86x61.78 (x2) VS-50156 (x2) MS-96033 BS-13879 EST-58000-1 NO INCLUIDO EN FS HG-8723-PT1 38 (x2) 49.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO BUICK / CENTURY / CELEBRITY cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET 2835 173 6V 85-86 EMP.24x14.86x61.54 EST-48042-1 76x92x10 EST-58003-1 44.26x8 HG-8699-PT1 BUICK / CENTURY / CELEBRITY / CORSICA 2835 / 3097 173 / 189 6V 87 . CAMARA TAPA VALVULA MULTIPLE MULTIPLE ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A SS-450-6 FS-8699-SB 7.84 VS-50170 (x2) MS-90391 (x2) (x2) MS-90714 (x4) NR OS-30386-C SS-70731-12 FS-8555-PT2 7.36x8 MS-90508 (x2) LA-60240-1 (x2) 6 8 OS-13398-C 39 .96 (x2) VS-50182-C (x2) MS-91022 MS-90864 (x2) NR OS-30411-C SS-450-6 FS-8699-SB3 7.03 3278 200 VS-8626-G (x2) MS-96042-P MS-8626-E (x2) ND OS-8626 SS-8626-12 FS-8627-SB 7.63 EST-48042-1 76x92x10 TCS-45828 1) 65 EST-58003-1 44.26x9.25x11.

9x13.12 8.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO CHEVY NOVA / MALIBU / MONTECARLO cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET 4097 250 6L 79 .26x8 OS-5197-C7 41 .52x16.26x8 OS-93172-G FS-1113-SB2 HG-1114-SB1 CHEVY NOVA / MALIBU / MONTECARLO VS-50086-G 95x115x12 EST-59190-1 ND 1) 25 2) 45 3) 65 FS 5744-VW TCS-13198 1) 30 2) 60 3) 95 FS-1185-E TCS-45121 1) 20 2) 45 3)65 FS-1178-VJ TCS-45121 1) 20 2) 45 3)65 FS-1178-VK 95x115x12 OS-93173-G ND FS-8006-SB4 NR BS-40013 EST-58003-1 44.24x11.84 EMP.51 (x2) HG-7733-SB1 40 MS-9786 FS-7733-SB2 HG-7733-SB1 MALIBU / CAPRICE / CAMARO / MONTE CARLO / CHEVY NOVA (SELLO POSITIVO) VS-13173 (x2) VS-12869 (x2) MS-90314-2 (x2) MS-9275-B LA-8194-1 7.86x61.24x11.9x12.26x8 HG-8006-SB1 MALIBU / CAPRICE / CAMARO / MONTE CARLO / CHEVY NOVA 4999 5736 265 / 283 / 305 / 307 / 327 / 350 8V 56 .4 (x2) VS-50087-G (x2) MS-93347-P (x2) MS-90715 (x2) TCS-5124-2 1) 25 2) 45 3) 65 FS-5744-X 44.85x14.79 (x2) MS-93346 (x2) NR MS-90714 SS-533-12 7.86x61.23x11.79 (x2) VS-12869 (x2) (x2) MS-90314-2 MS-9275-B LA-8194-1 LB-9390-1 OS-5197-C7 FS-7733-SB2-SS SS-541241-8 BS-40013 SS-70731-8 EST-58003-1 8.26x8 (x2) 8V 56 .86x61.94 VS-50181 MS-90590 MS-90590 (x2) FS-1113-SB LA-8194-1 OS-30126-C1 (x4) SS-72685-6 EST-59190-1 SS-541241-6 EST-58003-1 8.86x61.79 4999 5736 265 / 283 / 305 / 307 / 327 / 350 MS-9786 LA-8194-1 OS-30126-C1 NR BS-40013 EST-58003-1 44.51 (x2) HG-1113-SB1 BLAZER 4294 262 VORTEC 6V 95 .26x8 HG-8695-SB1 MALIBU IMPORTADO / BLAZER FI 4294 262 6V 88 . CAMARA TAPA VALVULA MULTIPLE MULTIPLE ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A NR FS-8695-PT CIGUEÑAL TAPA BS-40013 TCS-13198 TRASERO CADENA Etapas de Apriete 1) 15 2) 70 3)95 FS-3829X EST-58003-1 44.52x16.07x12.86x61.11x12.78 LB-9390-1 44.02 4785 194 / 230 / 250 / 292 6L 62 .

51 7.86x61.85 VS-9292-G (x2) MS-9292-A (x2) MS-9292-E (x2) LA-92925-1 (x2) VS-12869 (x2) MS-90314-2 (x2) MS-9275-B LA-8194-1 95x115x12 95x115x12 TCS-45265 1) 25 2) 45 3) 70 FS 3514 VU TCS-45265 1) 25 2) 45 3) 70 FS-3514-VN TCS-9292 1) 15 2) 60 3) 105 44.78 (x2) TCS-45121 OS-30410 FS-8510-PT2 HG-8510-PT1 BS-40013 Etapas de Apriete CADENA OS-5197-C3 SS-70731-8 (x2) TAPA TRASERO 44.I. 8V 87 .23x11.86x61.24x11.UP VS-50088-G (x2) MS-93317-1 (x2) MS-9275-B 6.26x8 8.85x14.12 CHEYENNE / TAHOE AVALANCHE 5300 VORTEC 8V 06 .51 LB-9390-1 98x115x12.78 (x2) FS 3514 VK 8 4 2 6 10 7 3 1 5 9 OS-9292-G FS-7733-SB4 HG-7733-SB1 42 (x2) 1) 25 2) 45 3) 70 OS-30538-G NR FS-9292-SB HG-9292-SB1 TCS-45121 EST-58003-1 44.85 (x2) VS-12869 (x2) MS-90314-2 (x2) MS-9275-B LA-8194-1 LB-9390-1 7. CAMARA 4400 4999 267 / 305 ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER 305 VALVUL A 8V 80 .54x12.34x14.5 SS-70731-8 7.07x12.26x8 FS-8510-PT1 VS-12869 CIGUEÑAL EST-58003-1 (x2) (x2) 4999 SELLOS NR HG-8510-PT1 CAMARO MULTIPLE MULTIPLE FS-8510-PT HG-8510-PT1 MALIBU / CAPRICE / IMPALA / MONTE CARLO / CHEVY NOVA TAPA VALVULA TCS-45121 1) 20 2) 45 3) 65 FS 1178 VJ OS-5197-C5 43 .23x11.52x16.2 6.52x16.11x12.9 MALIBU / CAPRICE / CAMARO / MONTE CARLO / CHEVY NOVA (SELLO POSITIVO) 5736 265 / 283 / 305 / 307 / 327 / 350 8V 80 .86x61.78 8V 85 .85x14.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET MALIBU / CAPRICE / IMPALA / MONTE CARLO / CHEVY NOVA 4400 4600 4999 267 / 283 / 305 8V 55-75 EMP.52x16. 4999 305 F.26x8 SS-541241-8 EST-59190-1 SS-45418-8 EST-58003-1 SS-92921-8 EST-92921-1 SS-92922-8 EST-92922-1 8.24x11.24x11.51 44.58x12.86x61.26x8 8.26x8 52x72x8 BS-40013 SS-541241-8 EST-58003-1 44.91x12.52x16.I.24x11.51 (x2) FS-3514-VJ 1) 25 2) 45 3) 70 OS-30538-G FS-8510-PT3 HG-8510-PT1 BS-40013 8.85x14.92 (x2) MS-90314-2 (x2) SS-541241-8 LA-8194-1 MS-9275-B LB-9390-1 CHEVROLET F.95 VS-12869 (x2) MS-90314-2 (x2) MS-9275-B LB-9390-1 SS-70731-8 EST-59190-1 SS-541241-8 EST-58003-1 8.86x61.23x11.

18x76.2x10 HG-8180-PT2 CAMION 6600 / 7441 396 / 402 / 427 / 454 8V 66 .11x12.86x61.86x61.86x61.24x11.58010-1 59.90 (x2) VS-50088-G (x2) MS-93348-P (x2) MS-94054 (x2) NR OS-30538-G SS-541025-16 FS-8180-PT8 8.85 (x2) VS-30055 (x2) MS-90240 (x2) MS-90206 (x2) NR OS-30061 SS-541025-16 FS-8180-PT9 8.30x15.95 (x2) VS-12869 (x2) MS-90314-2 (x2) MS-9275-B LB-9390-1 OS-30538-G FS-7733-SB15 SS-541241-8 EST-59190-1 SS-45418-8 EST-58003-1 SS-45418-8 EST-59190-1 8.26x8 HG-7733-SB1 CAMION 6000 366 8V 66 .07x12.91x20. CAMARA ADM I ESC BAJANTE ESCAPE CARTER SELLOS VALVUL A NR CIGUEÑAL TAPA EST-59190-1 TCS-45265 1) 20 2) 45 3) 65 FS-1178 VU TCS-45265 1) 20 2) 45 3) 65 FS 1178 VN ND 1) 20 2) 45 3) 65 FS-5746-W ND 1) 20 2) 45 3) 65 FS 1178 VW TCS-45060 1) 30 2) 60 3) 80 FS 3820 VC TCS-45060 1) 30 2) 60 3) 80 FS-3805 VJ TRASERO 95x115x12 CADENA Etapas de Apriete EST-58003-1 44.12 95x115x12 EST-58003-1 44.86x61.58010-1 59.8 BS-40096 EST.52x16.91x20.30x15.CIGUEÑAL TRASERO CIGUEÑAL DELANTERO ARBOL DE LEVAS MODELO MALIBU / CAPRICE / IMPALA / MONTE CARLO / CHEVY NOVA cm³ MOTOR TIPO AÑO FULL-SET 5736 350 8V 86 .18x76.UP (x2) VS-50088-G (x2) MS-93317-6 (x2) NR MS-9275-B OS-30538-G FS-7733-SB17 SS-533-16 7.9x12.07x12.26x8 5736 350 FI 8V 87 .11x12.51 8.91 EMP.95 (x2) VS-50088-G (x2) MS-93317-1 (x2) NR MS-9275-B 95x115x12 44.26x8 OS-30538-G FS-7733-SB16 8.12 HG-7733-SB1 CHEYENE / GRAND BLAZER MULTIPLE MULTIPLE FS-7733-SB3 HG-7733-SB1 CHEYENE / SILVERADO / C-1500 / C-3500 / GRAND BLAZER TAPA VALVULA 5736 350 TBI 8V 90 .26x8 HG-7733-SB1 GRAND BLAZER DLX 5736 350 VORTEC 8V 96 .2x10 HG-8180-PT1 44 (x2) VS-30055 (x2) MS-90240 (x2) MS-90206 (x2) NR OS-30061 45 .9x13.8 BS-40096 EST.4 EST-59190-1 95x115x12 EST-58003-1 44.