Está en la página 1de 2

N .

7 - A V E , MARIA (',
MOTTETTO A QUATTRO VOCI MrsTL,
Àt,,'icn,li
J A C O I } T \ R C AD L , L T
( 1 1 - r!l l + 1 5 5 7 )

Andanto moderar.to
S OPRANT
Esteosiooé >- 6 t
7--r-* --j=
-r- |
|j--+-
I

$r A-ve Ma r i - & , grú-ti -'a ple - tr&, il;i; te - crun,

CONTRAIJTI -
Fìstensione ,
_t_)___)_
J=
A5-,,-t.- u - .J-'1 '- o- .-_J_:ta
V-J/- A - ve illa. r i - & , grú-ti - a
+
plc - fl&, Dó-mi-nuste - cum,
TÈNORI
Flstensiooe
_4__?__ , l........----
,
(,*'1LL-H--#F -l--lÉ - -)-
Il.'- - . --
(à\---'.: l-i. --
- --- a)
A -r'e NIa ri
.'-t'
I
,g &, grú-ti - a plc - tr&,
I D ó- m i - n u s t e - c u m ,

BI\S.SI 'r:
E s t en s i o n e , - ? >-
_ì*-+:_ t

-.. -: ,,î=
-E"FI_+_z_= -t-
<î:.,+ - - l+-L---
__. _
t,
A-ve ilIa- ri gra-ti- a
&,
Plc - na, Dti-nri-nus te cum,

^ to
- ,rtf
!1
-4
= ! >- t,/ .f A
ì__r_t-__=_E _1_É_ ì4 g,
i-----:--:_ -----
- ve- Ifa - ri- a; be- ne- di ett _ tu, be - ne-tli - etr tu in mu-li
=:> t ,rf >
t f
'---/ t -.C_.e
& - ve Ìla- rl a; be- ne- rli ctíL- tu, be-ne-rli-cta tu in mu-li
A - nrf
Í < - . '
> t f
D

r .l l__l
&- - ve lta- b e- n e - d i - - cta- -- tur-- . be- íe - di--cta- t u ' - i n - ' m u- l i -
,lf > crla.sc.
t f

vc ì1a rl a; b e- n e - d i cta_ tu, be - ne - di _ cta trr


in mu-li
r.!,,. , .\r'<. \f erir ,, rleticne
q1,1171, | ' l l ' i t h o u f a n - yl o u h t , l h i s < . t , 1 a . l l a r f u > t i s t h c
,r,'.r.'lfriinljlrr rii Jx,pr,i;1pit.ì 1cl I ) I ) i c s e s < A v c l \ f a r i a > i s t z r r r _ . i l i . i l , rrsl r s
rr.frr.r- tnarl lr'lulúr
r:'rl.l lí11:\t(:t i:t(.r;l lrirrr of tfu u.h,"le íùil! thw(h l,o[i- allrrpoprrl:irste Stiir.k rlt.r kirclrlichr.n nr)!\,.-
' . r , , : , , r ì r( '1 r . . ( l r i . . \ t 0 lj,,lilt,ni,.;t v0tl;t1,..
l , ( . 2 . r , )r r . . l l a l l . r s i l i ( a f horyv. I.ittrilnq to ít d! .\'t. l,(kr'r i,. llrnlr, l t l t " n r r r ( , , . r ; r r r g r r r r r r rti.k. .i r r .r \' , r l l ì i l r r n r r rr !: r r , , i r
, t' !rt, r. t(,rlrr.r. rltr r. t\.r,. I'lan: J.itzl nusl harc rrittr!
itt tl,'r f'r.ir.rskirlh,. in l{,,rrr rnu(s I r:rnr
l.r,rtr.rn(,ntc a lt.rtin-g infrcr-
'\r,'n-ìt(l l.'. l.iszt. r.lrc
l,r rir.rrrrla nr.llr
[ , i s z t s t : i r k l r t . r . i n < i r u c k tl r ; r l r c r r .r r r . n n c r c s
.rnirrsizj,.ni sion tinrt hc tctírcrl ít ofta in piono an.l organ in Klevicr- rrn<l Orgrl-Kornpositi,;ncn ruic-
irianistir:ìr,. r orq:uriìticlt.. c o , al , t t i ! i t n s .
dcrgclrraclrt hat.
yir,ct, ril.
t-l:.=-*

cijs, et elus frú -ctus \ c n - t r i s t u


prit o ril.
/lP . ulf
a --:
A

.----.-------{
et b c- n e- d i etus frú-ctus \.en- tris tu

P
' a.--

bus, et c t u s f r ú - c t u sven - tiisvtu -

A P poco rt'1.
; A ---:

et bc -ne-di etus frú-ctusveD- tris tu - i _ _ sus.


Jé Sanetzr)l.r -

-ri - a,
San-cta lla

ó - r a p r o , +
San-cta lla o - rii,

San-cta lla

:_1
o -r&, o - ra pro - br.r, San-eta Ifa - ri
: a, ràt d -
t"a fe-t oìe. 8 e o . r c f" r^A lrl S c( è lo
_-f
-<
p p;i,t t I:*,
tento
- A Plrlargo -
' l
- ra-pro- nó bis, San rta Illa-ri - a, ó - r a , d - ra- pro_nó bis". A men.
_ . p . , píù lento -
-
/î - pplar. 'o rj
' €L C_z
- a
= = + + t - - l a
€ +
-ra pro no c
bisrì",,i.5un cta }fa -ri - a, o - ia, ó - ra pro nó bis. A men.
-. F pí;' lento - ::-
o rî\
A ??J!,
--t--v-..--E
-
:l& pro nó bis, San - cta Ma - r i - a , ó - ra, ó ra nro nó--- bis. mcn.
|

at
- tF- t piit Ienlo
=Ì-_-.--------î =:-lA ==-
of'

- r a pro no --(t--
bis, San eta llfa-ri - &, o ra, o - ra pro nri bi s . men.
rr,'\-i -l- - .. r r i - \ . r