Está en la página 1de 1

1)Adifafun Afumare Tinshomo Orumila Niyo Timode Olodumare Agba Babalawo Ile Orumila Aw If 2) Ori Agbani Boshe Olorun

Ori Agba Eni Laye Orun Ori Agba Olofin Lanire Oba Dupe Ori 3) Ori Beni Kori Ash Ash Bilari Ipori Layeo

Olorun Osha Lewle Eke Eleri Agbada Emi Muyora Ori Oloni Ori Alaba Osha Orun Okun Olofin Layeni Eledda Made Ori Bashe Olodumare