Está en la página 1de 16

TRNG I HC PHNG NG KHOA CNG NGH THNG TIN

TI PHN TCH V KHC PHC NHIU TRONG H THNG THNG TIN V TUYN, DI NG S DNG CNG NGH MIMO V GHP KNH OFDM

1. Trn Th Chang Nhm nghin cu: 2. ng Ngc Hng 3. H ng Ph Lp: 508102 TVT Khoa: Cng ngh thng tin Ngi HDKH: PGS.TS PHAN HU HUN
H 1 Ni, 03/2012
16

Tng quan v nhiu trong h thng thng tin v tuyn

TI

M hnh knh v tuyn v phn tch nhiu ISI, ICI trong h thng MIMO - OFDM

c lng knh v s trit nhiu trong h thng MIMO OFDM.


2 16

TNG QUAN Nhiu

T nhin

Nhn to

Nhiu trng

Nhiu ng knh CCI

Nhiu knh gn k ACI


3

Nhiu xuyn k t ISI

Nhiu xuyn knh ICI


16

M hnh knh thng tin c nhiu


Nhiu n(t)

x(t) Tn hiu pht

Knh h(t)

y(t) Tn hiu thu

Tn hiu thu: y(t) = x(t) * h(t) + n(t)


16

1. Tnh ton hoc c lng mt cng sut nhiu

2. Tnh ton t s cng sut C/I

Phng php phn tch nhiu


6. S dng t s C/I nh l php o ti u ha s cp pht ti nguyn v cht lng 7.Khai thc k thut, cc tiu chun gim nhiu v xc nh nh hng ca nhiu 16 5 3. Xc nh mi quan h gia C/I v S/I hoc xc sut li Pc

4. Xc nh quan h gia S/I hoc Pc v hiu nng h thng


5. Xc nh quan h gia hiu nng v mc thay i tham s ca h thng

Tn hiu

Tng t (analog) Tnh t s Xy dng cng sut quan h sng mang ton hc C/I

S (digital)

Tnh t s C/I v S/I + H thng PSK + H thng di ng t bo

16

Knh v tuyn

Suy hao ng truyn

Dch doppler

Phading a ng

Theo p ng tn s

Theo ng bao

Knh truyn Knh khng Knh Knh truyn chn lc bin i bin i chn lc tn s nhanh chm tn s 7 (phng)

Knh Rayleigh

Knh Rician
16

MIMO Khng tng quan

M HNH

MIMO Tng quan

Monte Carlo

Bng hp

Bng rng

M hnh tham chiu

M hnh m phng ngu nhin

N Phn t
L phn mnh Ni phn t phn tn

16

ISI

PHN TCH NHIU

ICI

Do nh hng cc k hiu trc v sau trong cng sng mang

di

GI
khng m bo TIC

di GI m bo

di GI khng m bo

TVC

TIC

TVC

16

+ Pha thu khng bit v tn hiu pht v p ng xung knh + Tn hiu: ngu nhin hoc tin nh + Bin i theo gian chm

M (Blind)

Pilot (PSAM)

C LNG KNH

Bn m (Semi Blind)

+ Ci thin tc hi t + Cp nht h s, cn bng knh + Tch knh ph thuc

+Pha thu bit trc v pha v bin +So snh tn hiu nhn c V pilot nguyn thy =>Tn hiu chun hay khng 10 khi phc

16

Min Thi gian

PILOT

Min Tn s

B lc bnh phng ti thiu (LS)

Cn bng tn hiu cho h thng MIMO - OFDM


11 16

S TRIT NHIU (MIMO OFDM)


Trit ISI
B cn bng knh
MIMOOFDM

B cn bng knh
MIMOOFDM

B phn knh hoc m ha


STBC

Gii iu ch a:(I=1) Gii iu ch

iu ch li CSI

Tnh ton phn b ICI

iu ch li

b:(I>1)

CSI

Tnh ton phn b ICI


B ICI

Tnh ton thnh phn nhiu ISI Tnh ton thnh phn nhiu ISI
12

Tr mt mu tn hiu OFDM Tr mt mu tn hiu OFDM

B phn knh hoc m ha STBC

16

Thut ton

Chn pha ban u K thut iu bin v gii iu bin ng dng thng tin v trng thi knh CSI Tnh ton phn b ICI B ICI Tnh ton nhiu ISI Trit nhiu ISI Cn bng knh cho h thng MIMO - OFDM
13 Chun b cho ln lp tip theo 16

Kim v Stuber

Trn min thi gian Tnh nhiu ISI v phn b ICI Dng IFFT

Trn min tn s Tnh nhiu ISI v nhiu ICI Dng FFT chuyn i

MIMO & OFDM

K thut c lng knh Gii php v GI Khi phc chnh xc knh truyn S dng hiu qu bng thng.

Suyama

Dng MAP tnh nhiu hiu nng cao nhng phi c lng knh tt v ph14 thuc GI

16

KT LUN

Trong h thng thng tin hin nay, vic x l bng thng rng vi tc cao ang l xu hng chung. l nhng vn quan trng lin quan n vic nh hng v gii quyt trit nhiu.

Bng vic vn dng cc kin thc hc, ti liu tham kho v p dng mt s thnh tu khoa hc k thut, nhm chng em thc hin nghin cu ti Phn tch v khc phc nhiu trong h thng thng tin v tuyn, di ng s dng cng ngh MIMO v ghp knh OFDM.
16

15

16

16