Está en la página 1de 15

Thc hin: Nguyn Ngc Tin - 09520441 Ng Thnh Lun - 09520421 Sm Vit Anh Khoa - 09520137

I. Tnh hnh s dng Internet Vit Nam II.Th no l cng ngh 3G III.Cng ngh 3G IV.Cc tiu chun 3G thng mi V.u & nhc im ca mng 3G VI.Tnh hnh th trng 3G Vit Nam

I. Tnh hnh s dng Internet Vit Nam

Biu tng trng Internet Vit Nam thng 7-2010

Internet Vit Nam khng ngng pht trin, nhanh hn c

th trng ng dn nht th gii l Trung Quc. y l mt du hiu ng mng to bc m cho s pht trin CNTT Vit trong tng lai.
Internet 3G mc d mi c pht trin Vit Nam,

nhng nhiu nh mng ln u t pht trin c quy m nn th phn tng trng kh nhanh, c khch hng ht sc a chung.

II.Th no l cng ngh 3G


3G l thut ng dng ch cc h thng thng tin di

ng th h th 3 (Third Generation). c rt nhiu ngi nhm ln mt gia hai khi nim 3G v UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Mng 3G (Third-generation technology) l th h th ba ca chun cng ngh in thoi di ng, cho php truyn c d liu thoi v d liu ngoi thoi (ti d liu, gi email, tin nhn nhanh, hnh nh...).

Tin thn ca cng ngh 3G l 1G & 2G cng vi

2.5G im mnh ca cng ngh ny so vi cng ngh 2G v 2.5G l cho php truyn, nhn cc d liu, m thanh, hnh nh cht lng cao cho c thu bao c nh v thu bao ang di chuyn cc tc khc nhau. Quc gia u tin a mng 3G vo s dng rng ri l Nht Bn. Vo nm 2001, NTT Docomo l cng ty u tin ra mt phin bn thng mi ca mng WCDMA

III.Cng ngh 3G
Da trn c im ca cc xut, nm 1999, ITU phn cc xut thnh 5 nhm

chnh v xy dng thnh chun IMT-2000. Nm 2007, WiMAX c b sung vo IMT2000:


ITU IMT-2000 TDMA Single-Car rier (IMT-SC) CDMA Multi-Carr ier (IMT-MC) Tn thng dng Bng thng d liu EDGE Evolution M t

EDGE (UWT-136)

Cn gi l TDMA mt sng mang. L tiu chun c pht trin t cc h thng GSM/GPRS hin c ln GSM 2+.
Cn gi l CDMA a sng mang. y l phin bn 3G ca h thng IS-95 (hin nay gi l cdmaOne).

CDMA2000

EV-DO

CDMA Direct Spr ead (IMT-DS) UMTS

W-CDMA HSPA TD-CDMA TD-SCDMA DECT

CDMA TDD (IMT-TC)

y thc cht l 2 tiu chun "h hng". Chun IMT-DS cn gi l CDMA tri ph dy trc tip, hay UTRA FDD hoc WCDMA. Chun IMT-TC cn gi l CDMA TDD, hay UTRA TDD, ngha l h thng UTRA s dng phng php song cng phn chia theo thi gian (Time-division duplex). UTRA l t vit tt ca UMTS Terrestrial Radio Access

FDMA/TDMA (IMT-FT)

y l tiu chun cho cc h thng thit b in thoi s tm ngn chu u. y l tiu chun IEEE 802.16 cho vic kt ni Internet bng thng rng khng dy khong cch ln.

IP-OFDMA

WiMAX (IEEE 802.16)

IMT-2000 a ra cc yu cu cho cc mng di ng th h k tip

bao gm: +Tng dung lng h thng + Tng thch ngc vi cc h thng thng tin di ng trc y (gi l 2G) + H tr a phng tin + Dch v d liu gi tc cao, vi cc tiu chun v tc truyn c xc nh: >2Mbps khi ng yn hay trong khu vc ni th >384Kbps khu vc ngoi vi >144Kbps khu vc nng thn > Vi thng tin v tinh,kh nng ph sng rng, tc truyn s liu c kh nng thay i.

IV.Cc tiu chun 3G thng mi


Cng ngh 3G c nhc n nh l mt chun IMT-2000 ca T chc Vin thng Th gii (ITU), thng nht trn th gii. Tuy nhin, trn thc t cc nh sn xut thit b vin thng ln trn th gii xy dng thnh 4 chun 3G thng mi chnh:
W-CDMA

CDMA 2000
TD-CDMA TD-SCDMA

V. u & nhc im ca mng 3G


1.u im Bng thng cao Lun lun-online thit b 2.Nhc im Chi ph cao Ngun in ln

VI.Tnh hnh th trng 3G Vit Nam


Ngy nay c nhiu thit b 3G, tiu biu l cc dng in thoi 3G nh Iphone, Black Berry, mt s model ca Nokia..., mi loi thiet bi 3G u c cc u im v nhc im ring. Ngi dng cn cn c vo iu kin v nhu cu s dng a ra la chn tt nht cho mnh.

USB 3G

WWAN 3G

Data Card 3G

Chn thnh cm n