Está en la página 1de 29

HNG DN LP T TRUYN DN MINI-LINK

COMATEL.,CORP
HANOI - VIETNAM

Cc bc thc hin c bn
I. Khu chun b thi cng II. Lp t trong phng (Indoor) III. Lp t ngoi tri (Outdoor)

I. KHU CHUN B THI CNG


1.Trc khi di chuyn n v tr trm cn ch : - Kim tra dng c lp t v trang b bo h lao ng. - Kim tra tnh trng sc khe ca cc thnh vin trong nhm. - Kim tra thng tin v trm v iu kin vo trm tin hnh lp t. - Kim tra thng tin v vt t, thit b. c bit cn ch mt s vt t ph nh DY T, lt, bng dnh, cao su non

COMATEL.,CORP

I. KHU CHUN B THI CNG


2. Cc bc chun b khi n v tr thi cng: - Kim tra s lng v chng loi thit b theo thit k nu pht hin sai st g phi bo co vi cn b ph trch a ra bin php x l ph hp. - Kim tra cc iu kin thi cng phi m bo an ton cho con ngi v thit b.

II. LP T TRONG PHNG


- Khi lp t trong phng cn ch :

+ Ch n cc thit b trong phng.


+ Do kim tra cc ngun cung cp. + Chn v tr lp t ph hp. + Thi cng theo ng tiu chun chung. Tham kho cc bc lp t trong phong theo bng ch dn sau.

II-LP T TRONG PHNG

Tho hp ng ph kin

M hp thit b Indoor
Lm theo hng dn

Tho hp ng b gi 19

Lm u connector cho Indoor v dy ngun DC

Xc nh v tr lp b gi 19 C nh b gi 19

Thc hin theo nh hng dn

Gn khung AMM ln gi

Ni t cho b gi

Gn DDF vo gi, lp phin Krone v u lung Ni t cho b AMM

Bc tin hnh ci t

Cp ngun DC cho khi Indoor

COMATEL.,CORP

CC LI THNG GP KHI LP T TRONG PHNG

+ Khng c nh rack 19 bng c n + Khng vn cht cc thit b vo rack 19 + i dy khng gn gng + Thiu nhn, nh du nhn sai + Ra nhm lung trn phin krone + Thiu dy t, lp dy t sai

Lp ngun
Dn nhn

C nh rack19

Lp khung AMM trn rack 19

Hng dn ra lung trn phin krone


-Truyn dn Mini-link c 16 lung E1, c phn b trn 4 dy lung gn vo card SMU. - Mi dy lung c 8 i (bao gm 4 i pht v 4 i thu ). - Cc dy ca 1 i c cng mu - Cc u lung s c lm trc khi chuyn n trm, phn ra lung thc hin theo hng dn sau.

COMATEL.,CORP

Hng dn ra lung trn phin krone

COMATEL.,CORP

Hng dn lm u connector lung

COMATEL.,CORP

Hng dn ra lung trn phin krone


Phin Krone s 1 Out(Pht)1-8
1 2 3 4 5 6 7 8

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

DY 1

DY 2

Phin Krone s 2 In(Thu)1-8

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

DY 1

DY 2
COMATEL.,CORP

Hng dn ra lung trn phin krone


Phin Krone s 3 Out(Pht) 9-16
1 2 3 4 5 6 7 8

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

Dng trng

Lc trng

Dng

Lc

DY 3

DY 4

Phin Krone s 4 In(Thu) 9-16


Cam trng Nu trng Cam Nu Cam trng Nu trng Cam Nu

DY 3

DY 4
COMATEL.,CORP

Hng dn ra lung trn phin krone

COMATEL.,CORP

Hng dn ra lung trn phin krone

COMATEL.,CORP

S ni t Indoor cho MinilinkE

Rack 19

COMATEL.,CORP

III. LP T NGOI TRI


Nhng im cn ch khi lp t phn Outdoor:
+ Lp t tuyt i ch n an ton. + Khng tc ng n cc thit b c sn trn ct. + Cc thit b lp trn cao phi c lp t chc chn. + Tun theo thit k kho st.
COMATEL.,CORP

Kim tra thng s thit b


Tin hnh kim tra mt s gi tr thit b (theo s liu thit k) Tn s 15GHz 1. Chng loi ca khi RAU 2. Kch thc anten
Loi RAU Loi Anten
S Serial
COMATEL.,CORP

Loi Subband 21

Phn bit loi RAU


- Mt s loi RAU thng gp
LOI RAU (RADIO UNIT)

Thit b 15GHz K hiu RAU 1 15/21 HP RAU 1 15/25 HP Bng tn J J x u cao u thp X K hiu RAU 1 7/31 HP RAU 1 7/35 HP

Thit b 7 GHz Bng tn G G x u cao u thp X

RAU 1 15/22 HP

RAU 1 7/33 HP

RAU 1 15/26 HP

RAU 1 7/37 HP

III.Cc bc lp t Outdoor

Tho hp ng ph kin

Tho hp dng thit b outdoor


Tho v ca RAU xc nh phn cc

Tho hp ng anten Lp t b gi anten, gn anten ln gi

Lm u connector cho b RAU

Thc hin theo hng dn

Gn RAU Vo Anten

Ni cp tn hiu vi RAU Ni t RAU

Ni ti IDU

Sp t cp i vo phng

COMATEL.,CORP

Ch v phn tip t cho RAU v feeder

Lp tip a cho RAU nn bt trc tip vo bng ng hoc dy t chnh

Lp tip a cho feeder

Ch :
+ Dy t cho RAU v Feeder phi c bt chc chn vo cc im t. + Dy feeder phi gi bng kp cp.

COMATEL.,CORP

Hng dn lm u connector cho feeder

Dng c thi cng (B cl 14 v 17)

Thc hin lm cc bc cho kt qu nh hnh v

Hng dn lm u connector cho feeder (2)

Phn li ng cn c lm nhn phn u

Dng ng o thng v, li v cch in gia v v li.

Mt s li c bn
Khng dng ke connector
Khng ct lt buc dy

Khi tip a vo ct khng co sn, khng c tc dng.

Chy dy ngun v dy tn hiu khng gn gng

Mu ghi Serial thit b Minilink

- Sau khi thc hin cc phn cng vic lp t, i trng i thi cng phi trc tip check li cc s serial ca thit b theo nh bng trn.

Mu bn v sau khi lp t
Sau khi thc hin cc phn cng vic lp t, i trng i thi cng phi trc tip v li s ton b trm. Ghi r cao anten, hng, chiu cao ct, chiu di cu cp, v tr phng my(tng), s cc thit b trong phng my(c ghi r khong cch). V d nh hnh di :

Cc ch khc!
Ch cc hng dn lp t i km theo thit b. C gng thc hin y cc khu thi cng v kim tra li phn lp t khi kt thc cng vic. Bo co cho qun l d n tin v thi gian hon thnh cng vic. Ch trng an ton, cht lng v tin .

Chn thnh cm n!