Está en la página 1de 13

NG DNG TRONG MNG VIN THNG VNPT

1 Qu trnh trin khai mng NGN ca VNPT

2 H thng nh tuyn bin ERX1400


3 H thng nh tuyn li M32 4 H thng nh tuyn T1600

Qu trnh trin khai mng NGN ca VNPT

ng trc nhu cu ngy cng cao v s bng n v lu lng, h thng mng vin thng s dng cng ngh ca nhng nm c khng cn sc p ng nhu cu. VNPT xy dng n v trin khai m hnh mng vin thng th h mi NGN. Thng 12/2003, VNPT lp t xong giai on 1 mng vin thng th h mi NGN (Mng NGN-Mt phng 1) v i vo vn hnh thnh cng. Nhm p ng nhu cu ngy cng tng v lu lng ca cc dch v thng tin v truyn thng mi, VNPT v ang trin khai a vo khai thc mng NGN mt phng 2 vi nhiu u th vt tri v nng lc truyn dn, tc x l chuyn mch v nh tuyn.

Qu trnh trin khai mng NGN ca VNPT

M hnh kt ni mng trc VN1

Qu trnh trin khai mng NGN ca VNPT

M hnh kt ni mng trc VN2

H thng nh tuyn bin ERX-1400


Cc h h thng nh tuyn bin

ERX 310 ERX 705 ERX 710 ERX 1410


Vi hiu nng cao c thit k s dng trong nhng v tr vi khng gian hn hp. ERX710 ERX705 tc c cu mch l 5 Gbps ERX310 c c th chuynhnh vi tc vi ty mch l 5 Gbps 5 khe 10 Gbps (Vi chuyn chn d phng,l 10 Gbps. m - Tc chuyn mch hoc module rng, h tr c 2 giao din module ty khe gn c nh module. ni m - 2 chn d phng), 5 khe kt OC12c/STM4 v giao ni OC12c /STM4 v rng,tr giao dinGigabit Ethernet. - H h tr c 2 kt din kt ni OC12c/STM4 v Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet

ERX 1440

H thng nh tuyn bin ERX-1400


ng dng h thng nh tuyn bin ERX-1400

Kt hp ng dy ring

H thng nh tuyn bin ERX-1400


ng dng h thng nh tuyn bin ERX-1400

Kt cui xDSL

H thng nh tuyn bin ERX-1400


ng dng h thng nh tuyn bin ERX-1400

Mng ring o

H thng nh tuyn li M320

H thng nh tuyn li M320


ng dng

H thng nh tuyn T1600

H thng nh tuyn T1600


ng dng

KT LUN