Está en la página 1de 22

TRNG AI HOC S PHAM K THUT TPHCM KHOA IN - IN T B MN IN T-VIN THNG

TAI

GIAO VIN HNG DN: ThS. NGUYN HUY HNG SINH VIN THC HIN: NGUYN HUY DANH V HU TI 07117012 07117071

NI DUNG BAO CAO

t vn Cu trc mng 4G LTE Cc c tnh v truyn d liu trong LTE K thut truy nhp v tuyn trong LTE M phng Kt lun

T VN
Hin nay, cc mng thng tin di ng pht trin rt mnh, nhu cu ca khch hng lun tc ng ln n s ra i, tn ti v pht trin ca mt cng ngh mi , ngi dng lun mun cng ngh khng dy mi ra i vn s cung cp cc dch v v tin ch nh mng hu tuyn v hin nhin nhu cu v cht lng dch v cung cp c tt hn, tc cao hn, tc truy cp Web, ti xung cc ti nguyn mng nhanh hn. p ng cc nhu cu cng ngh 4G LTE ra i vi cc tnh nng vt tri hn hiu hn v cng ngh mi ny, nhm thc hin ti tm hiu v nghin cu cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE gm cc k thut nh l : OFDM, SC-FDMA, MIMO

Cc h thng thng tin di ng

Tng quan mng 4G LTE


S dng k thut v tuyn OFDM, SC-FDMA v MIMO Tc d liu vi bng thng 20 Mhz Ti ln: 50 Mbps Ti xung: 100 Mbps Hot ng tt vi tc di chuyn ca thu bao l 0-15km/h Hot ng bng tn 700Mhz-2.6Ghz

Cu trc mng 4G LTE

S chuyn i cu trc mng t UTRAN sang E- UTRAN

Cu trc mng 4G LTE

Mng li (EPC): p ng cho vic iu khin UE v thit lp cc thng bo Mng truy cp(EUTRAN) : l mt mng li cc eNodeB

ng giao tip gia mng li v mng v tuyn


Chia lm hai thc th lun l Serving gateway( S-GW) Mobility Manager Entity(MME)

Cu trc chuyn vng Roaming


LTE/SAE cho php s dng P-SW hoc ca mng khch hoc ca mng nh

S d ng P-S W mng nh cho php s dng dch v ca mng nh ngay khi mng khch P-S W trong mng khch cho php ngt cc b mng Internet trong mng khch

Cc c tnh v truyn d liu trong LTE


Cc c tnh ca knh truyn v tuyn

Tri tr a ng Rayleigh fading Fading chn lc tn s Dch tn Doppler Nhiu AWGN Nhiu lin k t ISI Nhiu lin sng mang ICI Nhiu MAI

Cc c tnh v truyn d liu trong LTE


Truyn d liu hng xung S dng k thut OFDM cho hng xung. u im S dng c hiu qu bng thng OFDM cho php truyn dn tc cao trong mi trng di ng Chu k k t tng ln v vy nhy cm ca h thng vi tri rng tr gim xung. Nhc im Tn hiu OFDM b nh hng bi mo phi tuyn ca b khuch i cng sut pha pht OFDM nhy cm vi dch tn s sng mang

Cc c tnh v truyn d liu trong LTE


Truyn d liu hng ln S dng k thut SC- FDMA u im S dng SC-FDMA, cho PAPR nh hn nn tiu th cng sut t hn u cui di ng, do vy tit kim pin cho thit b u cui. S dng SC-FDMA t nhy cm vi hiu ng Doppler nn tng tnh di ng cho thit b u cui. Nhc im bng thng thp hn so vi OFDM nhng c ci thin nh s dng k thut MIMO

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE


K thut OFDM : l kiu truyn dn a sng mang vi cc

c im sau
S dng nhiu sng mang, cng bng thng l 20MHz nhng MC- WCDMA s dng 4 sng mang cn OFDM s dng 2048 sng mang Cc sng mang con trc giao vi nhau

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

Khong cch gia cc sng mang con -Khong cch gia cc sng mang con cn nh cng tt - Khong cch gia cc sng mang con qu nh s tng s nhy cm ca truyn dn OFDM vi tri Doppler S lng sng mang con - c xc nh da trn bng thng kh dng v pht x ngoi bng S dng OFDM cho ghp knh v a truy nhp -Trn ng xung OFDM s dng lm s ghp knh cho nhng ngi s dng -Tr n ng ln OFDM c s dng lm s a truy nhp

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

S iu ch tn hiu OFDM trm pht v thu

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE


OFDMA - Cho php cc nhm nh ca sng mang con c cp pht dao ng gia nhng ngi dng khc nhau trn cng bng tn

- Vn a truy cp c thc hin bng cchcung cp cho mi ngi dng mt phn trong s cc sng mang c sn

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

K thut SC-FDMA : l k thut a truy cp phn tn mt knh truyn duy nht, c s dng v c tn hiu PARP tt hn OFDMA -Truyn d liu qua giao tip v tuyn trong nhiu knh con - So vi OFDM t cc bit vi nhau to thnh tn hiu cho mt knh con th SC-FDMA tri thng tin ca mi bt trn tt c cc knh con

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

Tn hiu SC-FDMA c to ra bng k thut tri ph DFT-s-OFDM

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

K thut MIMO: l k thut c s dng ci thin cng sut ca h thng, ci thin hn v dung lng v hiu qu s dng ph MIMO li dng tn hiu a ng ci thin dung lng bng cch s dng nhiu anten bn pht v thu vi vic x l tn hiu s

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE

SU-MIMO : c s dng trong tuyn xung, vi mc ch l tng dung lng cell v tc d liu MU-MIMO : oc dng vi mc ch l tng dung lng cell nhng khng tng tc d liu

Cc k thut truy nhp v tuyn trong LTE


Ngoi cc k thut trn cng c cc k thut x l li trong lc pht v thu cc tn hiu

M ha Tubo Thch ng ng truyn Lp biu ph thuc knh HARQ

KT LUN
Sau thi gian thc tp, nghin cu v xy dng ti cng s gip nhit tnh ca cc thy c gio trong khoa to iu kin cho nhm hon thnh ti ca mnh mt cch tt nht. Do iu kin v thi gian cng nh kinh nghim lm vic nn khng trnh khi nhng thiu st trong bo co cng nh trong chng trnh. Nhm rt mong nhn c s quan tm, ch bo ca cc thy c gio, bn b ti ca em c hon thin hn. Cui cng, nhm thc hin xin chn thnh cm n cc thy c gio trong khoa v c bit l thy gio Thc s Nguyn Huy Hng tn tnh gip nhm thc hin trong sut qu trnh xy dng v hon thnh ti.