Está en la página 1de 19

N MN H C 2

CHUYN MCH MM TRONG NGN


GVHD SVTH MSSV : : : L ANH UYN V NGUYN THANH TON 0851040064

T NG QUAN V NGN
NI DUNG

CHUY N M CH MM

Gii thiu tng quan v NGN

1.1

Mng vin thng th h trc. L do pht trin ln mng NGN. S lc NGN.

1.2 1.3

1.1

Mng vin thng th h trc

Mng vin thng trc y


Telex, POST, Truyn s liu,Truyn hnh cp,LAN,

Hn ch
Dch v c lp Thiu mm do Km hiu qu trong bo dng v vn hnh Kin trc tng i c quyn Tng i chuyn mch knh tr nn lc hu

1.2

L do pht trin ln mng NGN

Xu h ng pht tri n cng ngh m ng v d ch v . Hi v ng i v i NGN

1.2

S lc v NGN

Khi ni m NGN

Cu trc mng NGN

Chuyn mch mm (Softswitch)

2.1 cng ngh chuyn mch 2.2 2.3 2.4 2.5

Khi nim chuyn mch mm Vai tr ca Softswitch Thnh phn chnh trong Softswitch Cc giao thc dng trong Softswitch

2.1

Xu hng hi t cng ngh mng cng cng


Mng Internet(data)

Mng PSTN (thoi)

Truyn thng a phng tin tc cao

AMT/MPLS

Inser/Diffser

IP + OPTICAL GMPLS

2.2

Khi nim chuyn mch mm

tng v chuyn mch mm: kt hp u im chuyn mch knh v gi . Gii php: to ra mt thit b thc hin chuyn mch thoi c dng knh v gi cng vi tch hp phn mm x l cuc gi.

Thc hin: tch ring chc nng x l cuc gi ra khi chc nng chuyn mch vt l.

V tr ca chuyn mch mm

2.3

Vai tr ca softswitch

q - L thit b u no trong mng NGN. q - Lm nhim v iu khin cuc gi, bo hiu. q - SW iu khin cuc gi thng qua cc bo hiu, c 2 loi chnh:

+ Peer to peer + iu khin truyn thng

q q

M hnh tham chiu thc th chc nng NGN

2.4

Thnh phn chnh trong Softswitch

Kt ni MGC vi cc thnh phn khc ca NGN

Chc nng iu khin ca MGC

Chc nng chnh ca MGC


iu khin, duy tr trng thi cuc goi trong MG . iu khin v h tr hot ng ca MG, SG. Trao i cc bn tin c bn gia hai MG-F X l bn tin SS7. X l bn tin lin quan QoS Pht hoc nhn bn tin bo hiu . nh tuyn . Tng tc vi AS-F . C th qun l cc ti nguyn mng (cng, bng tn) .

2.5

Cc giao thc trongMGC

thit lp cuc gi: H.323, SIP. iu khin Media Gateway: MGCP, MEGACO/ H.248 . truyn thng tin: RTP, RTCP. iu khin Signalling Gateway:

M hnh tham chiu ca NGN


MS MS-F
SIP/MGCP SIP/MGCP

AS AS-F
SIP

AS
ENUM /TRIP

SIP/H.323

ENUM/TRIP

IW-F

MGC A-F

Mng SS7

SS7

SG SG-F

SS7

SPS-F R-F MGC-F

SIP/ H.323 SIP

MGC khc

CA-F
SIGTRAN

MGCP/ Megaco TDM

SIP/MGCP /Megaco

MGCP/Megaco AG

PSTN

TG MG-F

RTP Proxy RTP /RTCP Truy nhp /RTCP RTP /RTCP

AGS-F

MG-F

Mng truy nhp

in thoi IP

THANKS FOR YOUR ATTENTION !!!