Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Un treball sociolingüístic transversal amb alumnes de segon de batxillerat
ORETO DOMÉNECH MASIÀ

/

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic
Tres cursos lectius amb l’ús del blog com a suport de l’aprenentatge per a segon de batxillerat: la reflexió sociolingüística amb les TIC

http://2nbatpacomolla.blogspot.com/

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

1. Com va nàixer aquesta experiència didàctica?

Catalanoparlants o “catalanocallants? Heus ací la qüestió.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

I pensant en el bagatge cultural dels meus alumnes, ben aviat em vaig adonar que no podia defugir de cap manera la reflexió sociolingüística, ja que si no ho feia estava obviant la característica més definitòria de l’alumnat a qui havia de preparar: un alumnat amb una relació complexa amb el català.

Petrer ↔ valencià/castellà ↔ Petrel?

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

2. Una reflexió com a punt de partida: Què saben els meus alumnes? Què creuen els meus alumnes? Competència lingüística i creences lingüístiques.

planificació

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

3. Ensenyar català en un territori de frontera

L’alumnat catalanoparlant, és evident, sí que aprèn que la llengua té registres però ho aprèn bàsicament al llibre de text. Ara mateix, gran part del jovent catalanoparlant de determinades zones del País Valencià interioritza que el català és una llengua fragmentada d’usos arbitraris i limitats. Si observem el paisatge lingüístic que ens envolta, pense que la desafecció és més un fenomen d’identificació amb la llengua que d’identificació amb una determinada varietat estàndard o culta del valencià.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

“De fet, en una comunitat sociolingüísticament normal, els parlants individuals no tenen cap necessitat de definir un “espai personal”, perquè l’espai de la llengua ja està definit socialment, legalment i institucionalment. És en la nostra societat, històricament anormalitzada, on l’espai “normal” està ocupat per la llengua imposada. Així, cada catalanoparlant es veu obligat a fer un esforç personal suplementari, si és que pretén utilitzar la seua llengua, perquè, per defecte, serà l’altra la que serà considerada llengua vehicular”. F. Suay

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Malgrat que la literatura catalana està censurada per l’autoritat educativa al País Valencià (per un mecanisme de violència simbòlica) hem pogut recuperar Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Pedrolo i altres autors a les classes de segon de batxillerat.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Ens hem de sentir responsables d’alguna manera, això sí, de fer totes aquestes reflexions per poder establir el punt de partida de l’acció didàctica, però mai hem de caure en el victimisme ni en el drama; no hem de perdre de vista que amb el que tenim hem de treballar per poder traure alguna cosa positiva al final del curs.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

4. El blog com a prolongació de l’aula i d’altres espais comunicatius
 acadèmic
 la normalitat: en una cruïlla virtual entre el que hauria de ser la situació normal de la llengua i la realitat; un conflicte que faça de punt de suport.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

La pràctica a l’aula retroalimenta el blog de manera que, tant les pràctiques reeixides del blog com les menys exitoses són la conseqüència directa del diàleg, de la confiança i del treball a l’aula.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Iorwen Maria Edwards Colomer

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic Lola Moreno Madrona

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic Juan Payà, Mari Reme Silvestre i Maria Brown

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic Daniel S.

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

5. La clau de l’èxit i algunes conclusions sobre l’experiència

 situació sociolingüística de partida més greu poca comunicació amb el grup i aquesta comunicació estreta és la que legitima la llengua a ulls dels alumnes

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Els nostres alumnes necessiten un tractament de la llengua i la literatura que prioritze la reflexió sobre alguns aspectes sociolingüístics si volem, és clar, aturar el retrocés de l’ús social de la llengua i fer una societat més lliure

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

els nostres alumnes necessiten un tractament de la llengua i la literatura que prioritze la reflexió sobre alguns aspectes sociolingüístics hem d’equilibrar la presència del català a la seua vida

l’aprofitament didàctic del blog és molt alt, perquè és un aprenentatge connectat a la vida i a la més recent actualitat

Lliures volen: el blog com a espai lingüístic

Les visites al blog continuen comptant... tic tac, tic, tac

Però potser ara ha arribat l’hora d’assajar pràctiques educatives amb altres eines que encara no he explorat, eines que em faciliten la comunicació amb els alumnes

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful