Está en la página 1de 45

GII THIU DCH V IPTV

Vin thng TP.HCM 09/2009

IPTV l g ?
Internet Protocol Television L dch v xem video (TV, phim) trn h tng mng IP C th s dng nhiu loi ng truyn (cp quang, cp ng, v tuyn)

Cc dch v IPTV
Chia lm 3 nhm: IPTV : Live TV/Broadcast TV, PPV, nPVR VOD (theo thi gian, theo ni dung) Cc dch v gi tr gia tng khc: Web, RoL, GoL, MoD,

Cc thnh phn ca h thng cung cp dch v IPTV


Head-End Mng bng rng (IP) + mng truy nhp Thit b u cui khch hng (modem/switch, Set Top Box - STB, TV)

Minh ho HDTV v SDTV

HDTV

SDTV
5

Cc dch v trn ng dy DSL


TV

Set Top Box Modem


Video

Data

PC

POTS

ng day

Voive, Data, Video trn cc "knh" khc nhau ti cc "ch" n khc nhau Modem phi c t nht 2 cng (ports) hoc Modem + Switch Ty theo yu cu, chn cng ngh DSL ph hp
6

Lap at thiet b tai nha khach hang (1)

Splitter

Mng xDSL

ng dy DSL Hop u day nha thue bao

Modem DSL

STB

Lap at thiet b tai nha khach hang (2)

Splitter

Splitter
Modem DSL

Mng xDSL

ng dy DSL Hop u day nha thue bao

STB

Cc dch v trn FTTH (Metro Ethernet)


TV

Set Top Box


Video 1

Switch
Video 2

PC

Data

So snh truyn hnh cp HFC v IPTV


HFC
- Knh TV thng trc. (SCTV, HTVC hin gi cha cung cp kh nng tng tc) - Bng thng cp ng trc n vi trm Mhz nn s knh TV thng trc ti nh khch hng ln nhng vn c gii hn. - Thi gian chuyn knh nhanh

IPTV
- Knh TV khng thng trc - C kh nng tng tc d pht trin thm cc dch v, tin ch khc - S knh TV cha ti Headend

do s knh ty thuc vo cu hnh, nng lc Head End. Theo l thuyt s knh hoc s phim khng gii hn. - Thi gian chuyn knh : 1-2 giy - Cht lng truyn hnh ph thuc vo ng truyn

10

Xem xt mt s tnh hung (1)


(vi ADSL) 1. KH ang s dng MegaVNN Easy+ IPTV SD

?
2. KH ang s dng MegaVNN Maxi+ IPTV SD

3. KH ang s dng MegaVNN For Game + IPTV SD

4. KH ang s dng MegaVNN Extra+ IPTV SD (ng dy di 3km)


11

Cc gii php h tr
Thay ng dy Chuyn s dng ADSL2+ (c lu khong cch). Chuyn s dng FTTH

(Cn nhc: ko thm ng dy mi dnh ring cho dch


v IPTV)

12

Xem xt mt s tnh hung (2)


(vi ADSL2+) 1. KH ch yu cu IPTV HD

2. KH ang s dng MegaVNN Easy+ IPTV HD

?
2. KH ang s dng MegaVNN Pro+ IPTV HD

3. KH ang s dng MegaVNN For Game + IPTV HD


13

Xem xt mt s tnh hung (3)


(vi FTTH)

14

Mt s yu cu k thut v dch v IPTV

Vin thng TP.HCM 09/2009

15

M hnh cung cp a dch v


Voice HDTV VoD Internet Cp quang Cu hnh VLAN

Service Gateway
PE VLAN

DSLAM / MSAN
Cp ng

Internet
Service Gateway

Cu hnh PVC Voice BTV VoD Internet

Metro Ethernet

Video Server

DHCP Server

Softswitch

Broadcast TV 16

Cung cp dch v IPTV trn ng dy xDSL


DSLAM Video Server

STB

Modem xDSL

Head-End

6 7

Broadcast TV

9 Yu cu cht lng "xuyn sut" t Head-End n TV


17

Yu cu loi TV (1)
phn gii 1080p tng ng 1920 x 1080 im nh 1080i (1440 x 1080) tc s im nh nh hn so vi 1080p. Cng giao tip:

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).


18

Yu cu loi TV (2)
Gii php 1080p 1080i phn gii 1920x1080 1440x1080 (1366x768?) 720p 480p TV thng 1280x720 852x480 Ln n 480 c khng khng c c khng HDTV c c Mn hnh rng c c Ghi ch Qut lin tc dng Qut xen k dng chn/l

19

HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)

20

Yu cu Set Top Box

S dng ng chng loi STB , ph hp vi

Middleware ti Head-End.
21

Dch v IPTV ca 1 s nh cung cp dch v


VASC
Knh truyn hnh:

FPT
- 67 knh khng c knh HD - H tr cc dch v khc: TVoD ca 9 knh trong vng 48h EPG

VTC
- 69 knh 9 knh HD - Khng h tr cc dch v khc

- 32 knh 4 knh HD - H tr cc dch v khc: TVoD: xem li 8 knh trong vng 72h TSTV: p dng vi 10 knh, thi gian tm dng ti a 2h NPVR: p dng vi 10 knh, thi gian lu tr ti a 2h Parental Lock, iPPV, EPG

(Ngun : VASC)

22

Yu cu thit b u cui
xDSL: chn loi modem/router h tr ADSL/ADSL2+, kt ni c nhiu PVC, PPPoE/Bridge FTTH: chn loi switch c h tr 802.1q (v/hoc 802.1p, IGMP snooping/proxy).

23

Cu hnh cc thng s trn ng dy DSL

Cu hnh PVC 8/36 hoc 8/37, VBR, Bridge Cu hnh PVC 8/35, UBR, PPPoE

Video

Data

ng day xDSL

24

ATC trn ng dy xDSL

VBR-nrt ABR UBR VBR-rt CBR

CBR-Constant Bit Rate VBR-rt : Variable Bit Rate-Real Time VBR-nrt : Variable Bit Rate-

Not Real Time


ABR : Available Bit Rate UBR : Unspecified Bit Rate

25

Kh nng cung cp dch v xDSL theo khong cch


Mbps
24

12

ADSL2+

ADSL2
8

ADSL ADSL
1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km Km

26

Cng kt ni DSLAM/MSAN
Kt ni n IP-DSLAM. Trong trng hp ang kt ni n cc loi DSLAM khc th thc hin vic chuyn cng. Cng kt ni h tr ADSL/ADSL2+ v c cu hnh Profile ph hp

27

Cu hnh PVC v VLAN


Cu hnh to mi PVC cho dch v IPTV v VOD trn ng dy ADSL/ADSL2+ vi cc thng s VPI/VCI nh sau: VPI/VCI = 8/36 : dch v IPTV ca VTC VPI/VCI = 8/37 : dch v IPTV ca VASC nh x vo VLAN tng ng: VPI/VCI = 8/36 : nh x vo VLAN 98. VPI/VCI = 8/37 : nh x vo VLAN 99. Cc PVC c cu hnh ATC=VBR-rt (hoc VBR-nrt) MAN-E: cn cu hnh thm t nht 02 VLAN Unicast cho mi nh cung cp dch v
28

CUNG CP A DCH V TI DSLAM S DNG M HNH VLAN CROSS-CONNECT


DSLAM

Internet
PVC 1
STB
Modem xDSL

VLAN 1 IPTV

PVC 2 PVC 3

VLAN 2

VLAN 3

VoIP

Mi dch v s dng cc PVC khc nhau kt ni n cc VLAN cho cc dch v khc nhau. S dng VLAN 98, 99 nh x tng ng vi cc PVC 8/36, 8/37
29

xDSL line service profile

Ch thch nghi tc : ci t
ring cho tng hng truyn

S knh (max =2)


Cc tham s nh tc bit
Khng quan h vi loi xDSL

s dng

Cc tham s an xen bit


Tr ti a s xc nh su an xen Tham s m ho RS/an xen
30

M ho Reed-Solomon (RS)
Byte 1 2 3 4 k byte messag e vector n byte code vector 239 240 n-k check bytes With 16 check bytes, the RS code can correct up to 8 erroneous bytes per code vector Error correction overhead = 16/255 = 6.3 % 31

Distance : n-k+1 d= 255-239+1 d=17 Correction: (d-1)/2 c=(17-1)/2 c=8

254 255

K thut an xen (Interleaving)


Message vector
Ctrl

Data to be transmitted
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

Bloc 0

Burst errors

6 lost bytes Bloc 0


1 Byte error per bloc!

Transmitted Data
Bloc 3
Ctrl Correction

Bloc 1

Bloc 2

Received Data
Ctrl Correction Ctrl 32

Correction

Ctrl Correction

Ctrl Correction

Truyn ti Video stream trn mng IP


Video Server

Head-End
STB

STB

Mng khng c Multicast

Broadcast TV

33

Truyn ti Video stream trn mng IP


Video Server

Head-End
STB

STB

Mng vi Multicast

Broadcast TV

34

Truyn ti Video stream trn mng IP


STB

Video Server

STB

Head-End

STB

STB

Mng vi Multicast

Broadcast TV

Kch hot IGMP snooping/proxy


35

Minh ho trao i bn tin IGMP

36

Yu cu i vi Head-End
Ngun Video M ho sn sng (kh nng back-up) Kh nng phn tn Video Server Kh nng cung cp cc dch v gi tr gia tng

37

Cung cp dch v IPTV trn ng dy xDSL


DSLAM Video Server

STB

Modem xDSL

Head-End

6 7

Broadcast TV

9 Yu cu cht lng "xuyn sut" t Head-End n TV


38

Tm tt mt s vn nng cao cht lng dch v


S dng ng loi thit b u cui (TV, STB, modem, switch, cp ni). Gim chiu di ng dy thu bao (v tr lp t MSAN/DSLAM). Chn la i dy c cht lng tt La chn cng ngh ph hp ADSL/ADSL2/ADSL2+ S dng ng Profile ADSL/ADSL2+ Nng cao Noise Margin bng cch cu hnh ADSL2, interleaving delay (nu khng yu cu cao v thi gian thc), INP,gim tc Profile. Tch dch v trn cc i dy khc nhau Chuyn i FTTH Cu hnh IGMP Snooping/Proxy ph hp trn cc thit b 39 mng bng rng

Tm tt
1. u im IPTV Kh nng tng tc Nhiu dch v. 2. IPTV: SD-3Mb/s, HD:10-12Mb/s

3. C th cung cp nhiu loi dch v trn cng ng dy DSL hoc cp quang


4. Yu cu pha khch hng : ng truyn (cp ng, cp quang hoc s dng chung vi MegaVNN/FTTH) + thit b u cui ph hp Set Top Box + TV
40

Mt s vn khi cung cp dch v IPTV trn ng dy DSL


Gii hn tc ng dy DSL (ADSL:6Mb/s, ADSL2+:16Mb/s). IPTV -HD yu cu tc cao (10-12Mb/s) S dng dch v IPTV v MegaVNN trn cng ng dy DSL Tc ng dy = Tc IPTV + Tc MegaVNN m bo cht lng dch v
41

Cc gii php h tr
Thay ng dy Chuyn s dng ADSL2+ (lu khong cch). Chuyn s dng FTTH

(Cn nhc: ko thm ng dy mi dnh ring cho dch


v IPTV)

42

Ch vit tt
HD:High Definition SD: Standard Definition PPV: Pay Per View iPPV: instant Pay Per View nPVR:network-base Personal Video Recorder

43

44

trinhthuan@hcmtelecom.vn T: 0913 745355

45