Está en la página 1de 8

ASP.

Net MVC ile Web Uygulamalar -18


(Web)

brahim ATAY | .Net Developer

www.ibrahimatay.org

@ibrahim_atay

info@ibrahimatay.org

Yap lacaklar

View Tasarlamak Controller nesneleri ile View aras nda veri ileti imi. Ayalar n yklenmesi

ASP .Net MVC Nas l al r ?

Controller

Render

CRUD

GET,POST, DELETE, PUT

Model

View

Select nsert, Update,Delete


Database

Arayzlerin Olu turlmas ve Veri Aktar m

DEMO

View Tasarlamak

http://www.ibrahimatay.org/post/2010/08/28/ASPNet-MVC-de-View-nasilGelistirilmeli.aspx

Ayarlar n Yklenmesi

XML dosya ierisinde, ayarlar n tutulmas Xml serialization tekni ini kullanmak

Ayar Ynetimin ncelenmesi

DEMO

Ders 18 Son

Ders bitti