ºEL GUERN¡CA

"
ÞA8LC ÞlCASSC
ÞS-@A L 8CM8AlC
Cu-lCA
!ER8ONATGE8
ARE DE8CON8OLADA
8OLDAT ORT
CAVALL
DONA DE GENOLL8
CA8A EN FLAE8
DONA A E8!ELA
EL OU
COLO
LLU
LLU
E8!ELA
COLOR8 DEL OUADRE
LANC NEGRE GR¡8