Está en la página 1de 28

Het zesde leerjaar

Een kijkje in onze klas


verloop van een dag:

08:15-08:30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
boekentas:

 controle agenda
 huiswerkmap + brieven indienen
 boterhamdozen in de bak steken
 Uitvoeren klastaken
agenda
1 keer per week
ondertekenen
huiswerk op ma, di,
en do
ziektebriefjes
communicatie met mij
eventuele nota’s
Proeven worden altijd
aangekondigd
(groene balpen)
huistakenmap
toetsenmap

 wekelijks ONDERTEKENEN
verloop van een dag:

08:15-08:30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
wiskunde:

1. getallenkennis
2. bewerkingen
3. cijferen
4. meetkunde
5. meten en metend rekenen
5. Toepassingen

 Weekproef op vrijdag
verloop van een dag:

08:15 – 08:30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
taal spelling

 spreken  10 thema’s spelling


 luisteren  elke maandag huiswerk
 lezen spelling
(begrijpend lezen – leesplezier)
 om de 3 weken: dictee
 schrijven
 taalbeschouwing
(woorden – zinnen - teksten – communicatie)
verloop van een dag:

08:15 - 08:30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
godsdienst:

2 uur door klasleerkracht


1 uur (juf Sofie) op dinsdag
verloop van een dag:

08:15 – 08u30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
wereldoriëntatie

 na elk thema een toets: open en


gesloten toets
 oefentoetsen op computer!
verloop van een dag:

08:15 – 08u30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
computer
verloop van een dag:

08:15 – 08u30 10:15

10:30 11:45 13:10

14:55 16:00
Frans

8 Unités – nadruk op spreken


Toetsen zie schoolagenda (groen)
Contractwerk
andere vakken
muzische opvoeding
bewegingsopvoeding (juf Sarah/ Juf
Julie)
muzische
beweging

 Geen zwemmen  Op vrijdag (L6A)


meer in L6  Op donderdag (L6B)
 Om de 2 weken op
maandag

!
brieven
donderdag
tussendoortjes
woensdag: Tutti Frutti
vrijdag: zelf fruit meebrengen

maandag, dinsdag, donderdag:


zelf iets meebrengen, liefst zo weinig

mogelijk papiertjes.
proeven

toetsenmap: weekproef, dictee, taal,


frans, wero
Rapport+ oudercontact
herfstvakantie, krokusvakantie en
juni
bibliotheekbezoek

Max 5 boeken
Kinderen zijn verantwoordelijk voor
hun boeken
Boekbespreking (L6B)
verjaardag

Liedje, bon
trakteren?
Beloningsysteem (L6B)
Goed gedrag.
Heel de klas op groen om 16u?  groene dag= tetrisblokje
X aantal rijtjes tetris beloning.

Je doet iets fout  je zakt een magneet.


Wie op geel staat kan terug naar groen.

Je deed meerdere dingen fout  straf + nota in de agenda


Wie op rood staat, blijft op rood.
Vragen stellen kan steeds op school