Está en la página 1de 30

LEERDOELEN

• JE KAN INFORMATIE PRESENTEREN IN DE VORM VAN EEN VERSLAG


• JE KAN DE PRESENT SIMPLE GEBRUIKEN OM INFORMATIE TE PRESENTEREN
• JE KAN INFORMATIE ZOEKEN EN SELECTEREN OM HET IN EEN RAPPORT TE GEBRUIKEN
• JE KAN EEN EENVOUDIGE BRONVERMELDING MAKEN
• JE KAN EEN DUIDELIJKE EN HELDERE STRUCTUUR AANBRENGEN IN EEN TEKST
• JE KAN VERTELLEN WIE JE DOELGROEP IS EN EEN VERSLAG SCHRIJVEN DAT VOOR JE DOELGROEP
GESCHIKT IS
• JE KAN OP INTERNET INFORMATIE OPZOEKEN DAT JE NODIG HEBT VOOR JE VERSLAG

MARIJKE LAMPAERT 2
WHAT IS A REPORT

• PRESENTATION OF FACTS AND INFORMATION


• ANIMATED REPORT
• WRITTEN REPORT

MARIJKE LAMPAERT 3
LANGUAGE FOR FACTS AND INFORMATION

MARIJKE LAMPAERT 4
LANGUAGE FOR FACTS AND INFORMATION
THAT ARE NOT TRUE

MARIJKE LAMPAERT 5
EXAMPLES OF REPORTS
• LEGAL REPORTS
• FINANCIAL REPORTS
• INFORMATION ABOUT A PRODUCT
• INFORMATION ABOUT A COMPANY
• INFORMATION ABOUT A COMPLAINT

MARIJKE LAMPAERT 6
PLANNING YOUR REPORT
BEFORE YOU START WRITING

• PLAN FIRST
• COLLECT INFORMATION
• WRITE LAST

MARIJKE LAMPAERT 7
PLANNING STEP 1

• WHAT IS MY REPORT ABOUT? THE SUBJECT


• WHAT DO YOU ALREADY KNOW ABOUT THE SUBJECT?
• MAKE A MIND MAP ABOUT WHAT YOU ALREADY KNOW.

MARIJKE LAMPAERT 8
PLANNING STEP 2 AUDIENCE

• WHOM ARE YOU WRITING FOR?


• YOUR CLASS MATES?
• YOUR BOSS?
• YOUR TEACHER?

MARIJKE LAMPAERT 9
PLANNING STEP 3 FACT FINDING

• RESEARCH WHAT YOU DO NOT KNOW


• WHAT YOU NEED TO KNOW FOR YOUR REPORT
• WRITE DOWN WHAT YOU FOUND: MAKE NOTES (AANTEKENINGEN MAKEN)
• WRITE DOWN WHERE YOU FOUND YOUR INFORMATION (SOURCE : BRONVERMELDING)

MARIJKE LAMPAERT 10
PLANNING STEP 4 THINK ABOUT….

• WAT WETEN DE LEZERS AL?


• WELKE ACHTERGROND INFORMATIE HEBBEN ZE NOG NODIG ?
• WAT WIL IK VERTELLEN IN MIJN VERSLAG?
• WAT WIL IK MET MIJN VERSLAG BEREIKEN?

MARIJKE LAMPAERT 11
SOURCES
BRONVERMELDING
• ALS JE INFORMATIE GEBRUIKT DAT ANDEREN AL HEBBEN GEVONDEN, MAG JE DAT GEBRUIKEN
• ALS JE INFORMATIE GEBRUIKT DAT ANDEREN AL HEBBEN GESCHREVEN, MAG JE DAT
GEBRUIKEN
• DIT MOET JE WEL VERMELDEN !
• DE BRON VAN CIJFERS EN FEITEN ALTIJD VERMELDEN
• WAAR MOET JE JE BRONNEN VERMELDEN: HELEMAAL ACHTERAAN IN JE VERSLAG
• ONDER DE TITEL: SOURCES

MARIJKE LAMPAERT 12
EXAMPLE OF A SOURCE
• A WEBSITE
• THE NAME OF A BOOK
• A NEWSPAPER
• A MAGAZINE
• AN INTERVIEW
MARIJKE LAMPAERT 13
STRUCTURE AND FORMAT
• WHAT SHOULD A REPORT LOOK LIKE
• WHAT ELEMENTS DO YOU NEED TO PUT IN YOUR REPORT
• PRESENT SIMPLE FOR FACTS

MARIJKE LAMPAERT 14
WHAT SHOULD A REPORT LOOK LIKE:
STRUCTURE
• TITLES
• SUBTITLES
• PARAGRAPHS
• PICTURES

MARIJKE LAMPAERT 15
FORMAT
• TITLE

• AUTHOR

• SUBJECT

• TABLE OF CONTENTS (INHOUDSOPGAVE)

• SUMMARY (KORTE SAMENVATTING VAN INTRODUCTION, MAIN BODY EN CONCLUSION)

• INTRODUCTION

• MAIN BODY

• CONCLUSION

• RECOMMENDATIONS (AANBEVELINGEN)

• SOURCES (JE BRONNENLIJST)

MARIJKE LAMPAERT 16
PAGE 1: TITLE PAGE
• TITLE
• AUTHOR
• DATE
• REPORT TO
• NICE PICTURE

MARIJKE LAMPAERT 17
TITLE

• EXAMPLE: LEGAL ADVICE FOR THE NEIGHBORHOOD WATCH


• EXAMPLE: FINANCIAL ADVICE FOR LOCAL SHOP OWNERS
• EXAMPLE: WEATHER IN THE NETHERLANDS

MARIJKE LAMPAERT 18
AUTHORS

• YOUR OWN NAME EN JOB TITLE : JOE BLOG, INTERN ACCOUNTING DEPARTMENT
• ANY OTHER AUTHORS: JANE DOE, ACCOUNTANT

MARIJKE LAMPAERT 19
REPORT TO

• FOR WHOM IS THE REPORT


• EXAMPLE: SHOP OWNERS, HIGH STREET, LONDON
• EXAMPLE: ACCOUNTANTS AND LEGAL ADVISORS, CENTRAL ADMINISTRATION

MARIJKE LAMPAERT 20
PAGE 2: TABLE OF CONTENTS

• DE INHOUDSOPGAVE
• GEBRUIK PAGINANUMMERS!!!!!

MARIJKE LAMPAERT 21
PAGE 3: SOURCES USED

•LIST OF WEBSITES
•LIST OF BOOKS
•IN ALPHABETICAL ORDER (NAME OF BOOK OR WEBSITE)

MARIJKE LAMPAERT 22
PAGE 4: SUMMARY
• MAKE THE PAGE, WRITE IT LAST!!!!!
• SHORT SUMMARY (KORTE SAMENVATTING)
• MAJOR POINTS
• CONCLUSIONS
• RECOMMENDATIONS
MARIJKE LAMPAERT 23
PAGE 5: MAIN BODY
• YOUR INFORMATION
• STRUCTURE IS IMPORTANT:
• USE PARAGRAPHS (ALINEA)
• USE TITELS AND SUBTITELS KOPPEN EN TUSSENKOPPEN
• STUCTURE IS IMPORTANT TO MAKE THE MAIN BODY EASY AND INTERESTING TO READ
• USE PICTURES

MARIJKE LAMPAERT 24
PUNCTUATION

MARIJKE LAMPAERT 25
HOW TO BUILD
A PARAGRAPH

MARIJKE LAMPAERT 26
HOW TO WRITE
A PARAGRAPH

MARIJKE LAMPAERT 27
EXAMPLE OF
A PARAGRAPH

MARIJKE LAMPAERT 28
PAGE 6: CONCLUSION

•WHAT DID YOU LEARN?


•WHAT WAS IMPORTANT?
•WHAT DOES EVERYONE NEED TO REMEMBER

MARIJKE LAMPAERT 29
PAGE 7: RECOMMENDATION

• WHAT WOULD YOU ADVISE PEOPLE TO DO


• WHAT DO YOU THINK IS A GOOD IDEA

MARIJKE LAMPAERT 30