Está en la página 1de 12

A csodák kora

avagy az óvodáskor
Fejlődéslélektan I. gyakorlat
Márkus Panna
2018.10.11.
Áttekintés
• Mit tud a 3 éves?
• Világkép
• Gondolkodás
• Önmaga felfedezése
• Játék
• Kapcsolatok
• Erkölcs
Mit tud a 3 éves?
• szabad mozgás
• nyelvi készség
• öntudat
• kezdeményezőkészség
Világkép
• állandó és összefüggő
• minden megmagyarázható
• elméletképzés

• mágikus gondolkodás
Gondolkodás - Mit gondol?
• artificializmus (mesterséges előállítás)
– teljes artificializmus
– vegyes artificializmus
• animizmus (megelevenítő gondolkodás)
• finalizmus (céllal való meghatározás)
• gyermeki realizmus
– gondolat, álom, nevek, értelmetlen szavak
Gondolkodás - Hogyan gondolja?
• egyszempontú
• szemléletvezérelt
• prelogikus
• élményvezérelt
Önmaga felfedezése
• tapasztalja a testét
• nemi különbségek
 hol volt, amikor még nem volt?
 Öidipusz konfliktus, Elektra konfliktus
 identifikáció
 nemi szerepek megszilárdulása
Játék
• közös játék alakulása
• együttlét  összedolgozás
• szerepjáték
• utánzás
• mintha játékok
Kapcsolatok
• gyorsan változnak
• konfliktusok
• szempontok
Erkölcs
• Szigorú következményetika
• Háttere:
– A megingathatatlan tekintélynek
engedelmességgel tartozik
• Heteronóm erkölcsi felfogás
Összefoglalás
óriási fejlődés
– gondolkodás
– társas kapcsolatok
– világról alkotott kép
Köszönöm a figyelmet!