Está en la página 1de 12

SPEAKING &

WRITING
PREPARING FOR YOUR
SEE Pearson ENGLISH EXAMS
Wat je moet kunnen om te slagen
A2 basisgebruiker B1 onafhankelijke gebruiker

■ Kan zinnen en regelmatig voorkomende ■ Kan de belangrijkste punten begrijpen uit


uitdrukkingen begrijpen die verband hebben duidelijke standaardteksten over vertrouwde
met zaken van direct belang (bijvoorbeeld zaken die regelmatig voorkomen op het
persoonsgegevens, familie, winkelen, werk, op school en in de vrije tijd.
plaatselijke geografie, werk).
■ Kan zich redden in de meeste situaties die
■ Kan communiceren in simpele en alledaagse kunnen optreden tijdens het reizen in
taken die een eenvoudige en directe gebieden waar de betreffende taal wordt
uitwisseling over vertrouwde en alledaagse gesproken.
kwesties vereisen.
■ Kan een eenvoudige lopende tekst
■ Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten produceren over onderwerpen die vertrouwd
van de eigen achtergrond, de onmiddellijke of die van persoonlijk belang zijn.
omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven. ■ Kan een beschrijving geven van ervaringen
en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen
en ambities en kan kort redenen en
verklaringen geven voor meningen en
plannen.
Can do - statements

■ Wat je precies moeten kunnen vertellen


■ Wat je precies moet kunnen schrijven
■ Voor A2
■ Voor B1

■ Zie word document voor Alle Can Do – Statements


Hoe ziet je examen eruit?

■ Computer examen
■ Duur: 1 uur
■ Met koptelefoon en microfoon

■ LET OP: na een uur sluit de computer automatisch voor je af


■ Doorwerken dus
■ Gefocust blijven
Hier wordt je op
■ Voldoende woorden om je correct uit te drukken

■ Korte zinnen om je uit te drukken

getoetst in het A2 ■ Voldoende woordenschat om een gesprek te volgen of om een tekst te


begrijpen

examen ■ Voldoende grammatica om je verstaanbaar te maken en om anderen en


teksten te begrijpen

■ Korte teksten, berichten en briefjes begrijpen

■ Woorden om je mening te kunnen geven

■ Photo of situatie kunnen omschrijven


Grammatica
■ Details en algemene strekking uit een tekst kunnen halen
Woordenschat Om precies te ■ Vloeiend kunnen spreken en hardop kunnen lezen
zijn
■ Verstaanbare uitspraak
Lezen
■ Goede zinsopbouw (spreken en schrijven)
Luisteren ■ Goede woordvolgorde

■ Linking words
Spreken
■ Alinea’s toepassen
Gesprekken ■ Interpunctie gebruiken
■ Werkwoordtijden om over verleden, nu en toekomst te praten
examenopdrachten
Lezen, woordenschat, woordvolgorde en
grammatica oefenen

■ Learn English Teens van de British ■ Grammatica: voor de basis klik op


Council (gratis en goed) onderstaande link. Deze Beginner
Grammar heb je nodig voor spreken,
■ http://learnenglishteens.britishcounci
gesprekken en schrijven!
l.org/study-break/graded-reading
■ http://learnenglishteens.britishcounci
■ Level 2 intermediate is B1 l.org/grammar/beginner-grammar
■ Maak alle opdrachten, je krijgt
■ Voor meer gevorderde studenten: de
meteen je resultaat te zien Intermediate Grammar
■ http://learnenglishteens.britishcounci
l.org/grammar/intermediate-grammar
Woordenschat Je mening geven
Advies geven
■ Vocabulary list: de nodige ■ Language for opinion: taal om je
woordenschat : mening te geven:
■ https://marijkeenglish.weebly.com/ ■ https://marijkeenglish.weebly.com/l
vocabulary.html anguage-for-opinion.html
■ A2 en B1: beide lijsten bieden de ■ Kijk ook naar de YouTube clip die je
woorden die je nodig hebt voor je daar vindt
examen Engels
■ Advies geven:
■ Leuke spelletjes om te oefenen:
■ http://learnenglishteens.britishcou
■ http://learnenglishteens.britishcou ncil.org/grammar/beginner-
ncil.org/study-break/games grammar/have-must-should-
obligation-advice
Een foto beschrijven en een verhaal vertellen voor je
examen: hoe pak je dat aan?

■ Een foto beschrijven: hoe pak je dat ■ Hoe vertel je een (persoonlijk
aan? verhaal?)
■ http://learnenglishteens.britishcounci ■ http://learnenglishteens.britishcounci
l.org/exams/speaking- l.org/exams/speaking-exams/tell-
exams/describe-photo-or-picture story-or-personal-anecdote
■ Klik op de site en maak de ■ Klik op de site en lees de tips, maak
opdrachten en lees de tips de opdrachten
■ Bij de opdrachten kan je meteen zien ■ Bij de opdrachten kan je meteen zien
of je een goed antwoord hebt gegeven of je een goed antwoord hebt gegeven
en wat het antwoord had moeten zijn en wat het antwoord had moeten zijn
Tenslotte: je eindcijfer voor Engels
5 cijfers
■ Bij CITO niveau B1 ■ Bij SEE Pearson niveau A2
■ CE lezen ■ Spreken, gesprekken en schrijven
■ CE luisteren ■ 3 cijfers
■ Let op: dit is 1 examen, het cijfer telt 2 x ■ LET OP: je moet alle opdrachten maken, ook
mee! lezen en luisteren. Vragen overslaan mag
niet! Sommige vragen combineren lezen en
■ Zie volgende slide voor uitleg en waar je kan schrijven bijvoorbeeld.
oefenen

Je hebt dus 5 cijfers


Van alle 5 wordt het gemiddelde genomen
Het gemiddelde van de 5 is is je eind resultaat
Je moet minimaal een 5.5 hebben om te slagen
Een 5.4 is dus onvoldoende!
Het CE examen lezen en luisteren
B1 niveau
■ Het CE examen lezen en luisteren is een ■ Hoe ziet het CE examen er uit: computer
apart examen examen
■ Het cijfer voor CE examen telt mee voor je ■ Hier kan je oefenen:
diploma
■ http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/
■ Niet de lezen en luisteren cijfers van SEE start/
Pearson
■ Waarom toch lezen en luisteren ■ Extra informatie om je voor te bereiden:
beantwoorden: ze horen bij spreek en schrijf
opdrachten en dus moet je ze doen. ■ https://marijkeenglish.weebly.com/reading.h
tml
■ Je kan niet schrijven zonder lezen
■ Je kan niet praten zonder luisteren
■ https://marijkeenglish.weebly.com/listening.
■ Waarom toch grammatica en woordenschat: html
zonder ben je niet te verstaan en komt je
boodschap niet over