Está en la página 1de 6

Alexandru Ioan Cuza

• Elev: Cehan
Alexander Florin
• Clasa a V –a D
• Școala Gimnaziala
Nr. 37, Constanța
• Născut în Bîrlad, Moldova
ALEXANDRU IOAN CUZA în data de 20 martie 1820,
Alexandru Ioan CUZA a
aparţinut clasei tradiţionale
de boieri moldoveni, fiind
fiul ispravnicului Ioan Cuza.
• Alexandru primeşte o
educaţie europeană,
devenind ofiţer în armata
moldovenească şi ajungînd
la rangul de colonel. S-a
căsătorit cu Elena Rosetti în
1844.
• A decedat în 15 mai 1873,
Heidelberg, Germania
• În anul 1848, Moldova şi
ALEXANDRU IOAN CUZA
Muntenia au fost
cuprinse şi ele de febra
revoluţiilor europene.
• Alexandru Ioan Cuza a
devenit ministru de
război al Moldovei, în
1858, şi a reprezentat
Galaţiul în divanul ad-hoc
de la Iaşi.
• Cuza a fost un politician
ALEXANDRU IOAN CUZA puternic şi a susţinut cu tărie
uniunea Moldovei şi Țării
Românești.
• A fost nominalizat în ambele
ţări de către Partida
Naţională, care milita pentru
unire, în defavoarea unui prinţ
străin.
• Profitând de o neclaritate în
textul Tratatului de la Paris,
este ales domn al Moldovei
pe 15 ianuarie 1859 şi în
Muntenia pe 24 ianuarie
1859.
• După realizarea unirii,
domnitorul Alexandru Ioan
ALEXANDRU IOAN CUZA Cuza şi colaboratorul său
cel mai apropiat, Mihail
Kogălniceanu (ministru,
apoi prim-ministru al
României), iniţiază
importante reforme
interne: secularizarea
averilor mânăstireşti
(1863), reforma agrară
(1864), reforma
învăţămîntului (1864), care
au fixat un cadru modern
de dezvoltare al ţării.