Está en la página 1de 8

XUDAÍSMO

MARÍA FERNÁNDEZ MEIRIÑO


Nº8 1ºA
QUÉ É O XUDAÍSMO?
●O xudaísmo sitúa as súas orixes na antigüidade bíblica, especificamente á
vida de Abraham, un pastor nómade de Ur, na antiga Mesopotamia.
●É unha relixión monoteísta que se basea na Biblia e a Torá, caracterízase por
respectar a vontade de Deus para a humanidade, que se expresa nos
mandamentos da Lei, e por esperar a vinda dun Mesías, do que virá a
salvación e o triunfo do pobo xudeu.
Cómo se fundou?
O xudaísmo non posúe un fundador
recoñecido, pero a tradición remóntase ao
primeiro hebreo, Abraham, o mesmo patriarca
dos credos cristián e islámico.

O pobo xudeu denominábase a si mesmo


hebreo (“que vén doutro lado”) ou israelí,
primeiro reino establecido levaba o nome de
Israel (“que loitou con Deus”) .

O termo “xudeu” apareceu moito despois,


consecuencia da división do reino en dous:
Israel e Judea ou Judá.
LIBROS SAGRADOS
A fe xudía ten varios libros sacros:

1.O TANAJ: composto por 39 libros diferentes:


● A Torá ou Pentateuco, inspiración divina ,equivale aos cinco primeiros libros da Biblia
cristiá.
● Os Neviim ou o Libro dos Profetas.
● Os Ketuvim ou “Os escritos”.

2.LA MISHNÁ: supostamente entregadas ao propio Moisés por Deus no Monte Sinaí.
Contén unha recolección das tradicións orais e relatos da Torá.
3.O TALMUD OU GUEMARÁ: voluminoso corpus de anotacións posteriores á Mishná,
como dalgúns posteriores, do corpus relixioso.
4.O ZÓHAR: o libro central da cábala hebrea, escrita polo rabino Shimon bar Yojai.
CRENZAS
• As crenzas do xudaísmo son as descritas polo Antigo
Testamento da Biblia. Descríbese a formulación do culto,
de as leis e da sociedade mesma dos hebreos, baixo a
tutela rigorosa do seu Deus, cuxos 10 mandamentos
compoñen o código ético do pobo xudeu.
• A lingua sacra e litúrxica dos xudeus é o hebreo, idioma
que estivo dado por morto durante séculos e foi
recuperado en épocas modernas. Hoxe en día é a lingua
oficial do estado de Israel.
O DEUS XUDIO
• O deus dos xudeus non ten nome, ou máis ben, ten un nome que
non pode nin debe ser pronunciado.
• Por iso chámallo Yahveh ou Yahvé.
A SÚA DOCTRINA
• A doutrina do xudaísmo está contida na Torá, que é o seu texto
fundamental de lei e patrimonio identitario.Nel cóntase a revelación
total de Yahveh ao pobo israelí.

• Ofrece catro niveis de interpretación:


 Literal: como código individual.
 Alegórico: como instrumento didáctico.
 Interpretativo:como fonte dunha ética relixiosa.
 Místico: a procura dun sentido oculto.
• xudaísmo comprende diversas ramas, como son:

 ULTRAORTODOXO: é particularmente devoto e afastado do sionismo.

 REFORMISTA: é unha vertente progresista e menos dogmática, moito máis


moderna.

 ORTODOXO:É, xustamente, unha reacción conservadora fronte ao reformismo


nacida no século XIX.

 CONSERVADOR:É o froito estadounidense da unión de reformistas e ortodoxos.


Emprenden interpretacións máis modernas da lei xudía, entendendo ao pobo
xudeu como unha nación.

 SECULAR: Aquí estarían todos os xudeus por sangue ou pertenza familiar, pero
que non practica as leis xudías. Serían os xudeus ateos.