Está en la página 1de 25

Kahalagahan

ng Enerhiya
Q4Week7 Day 1
Maylene M. Tubig
M. Kalaw MS
Awitin natin ang “Masdan mo ang Kapaligiran”

https://www.youtube.com/watch?v=wINpYbATXjM
Anong masasabi
ninyo kasalukuyan
sitwasyon ng
kapaligiran ?
( sa pamamagitan ng talk show}
Bakit natin kailangan ang
enerhiya?
Anu-ano ang mga pwede
nating gawin sa enerhiya?
Gumuhit ng mga
larawan nagpapakita
ng kahalagahan sa
enerhiya.
Gumawa ng awit at
tula o kwentong
nagpapakita sa
kahalagahan sa
enerhiya.
Bakit mahalaga
sa enerhiya sa
tao?
Isulat lahat ng
maaring gamit ng
enerhiya sa short
bondpaper
Alamin ang mga
paraan sa
pagtitipid ng
enerhiya