3ª Trobada de Centres Innovadors de Catalunya

escacs guimerà
Competències. Transversalitat. Gamificació.

Escola Àngel Guimerà de Pallejà
Xavier Garcia Bou
Escola Àngel Guimerà de Pallejà
Curs 2017-18: Context:
- Centre situat a l’àrea
- Escola pública d’infantil i metropolitana de Barcelona.
de primària. - Pallejà compta amb
11000 habitants, aprox.
- 25 mestres i 316 alumnes. - Nivell socioeconòmic de
les famílies: mitjà/mitjà-
baix.
- Una línia de P-3 a 1r. - Poca immigració
extranjera.
- Dues línies de 2n a 6è. - Situat fora del casc urbà,
al peu de la muntanya.
Model educatiu
PEC
Aconfessional, coeducació, sostenibilitat, convivència, pluralitat, innovació,
metodologia competencial

Objetius educatius d’especial atenció:
- Participació (alumnat i famílies).

- Sostenibilitat (Projecte d’Escola Verda).
- Innovació metodològica (de tipus competencial).
Recursos didàctics (laboratori i experimentació, hort, aula natura,
teatre, tallers matemàtics, anglès a infantil, taller de robòtica, Club Lego,
escacs…)
Projecte d’escacs
https://es.slideshare.net/XavierGarciaBou/projecte-descacs-de-lescola-ngel-
guimer-de-pallej
Objectius generals
• Contribuïr a l’adquisició de les diferents competències ordenades al currículum.

• Millorar la qualitat del raonament, precisió i verbalització del mateix.

• Aprendre a pensar abans d’actuar, tenir iniciativa personal i acceptar les conseqüències de les pròpies decisions.

• Fomentar valors com ara l’empatia i el respecte, millorar l’autoestima així com les relacions i afavorir la integració
social.

• Aprendre a resoldre problemes i prendre decisions individuals i en parella o en equips.

• Aprendre dels errors com a part de l’aprenentatge.

• Treballar i desenvolupar diferents capacitats: concentració, càlcul mental, creativitat, orientació espacial...

• Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc.

• Aprendre conceptes matemàtics variats: figures geomètriques, càlcul, mesura, àrees...

• Millorar les habilitats lectores dels infants.
Alguns continguts i competències al cicle inicial
Competències i transversalitat
Competències i transversalitat
Competències i transversalitat

Graella d’autoavaluació final. Taller d’escacs I Gens Poc Bastant Molt

- He estat atent/a a les explicacions?

- He entès bé les explicacions i he plantejat els meus
dubtes en cas contrari?
-He posat en pràctica durant el joc els nous
aprenentatges?
-M’he preguntat el perquè de la jugada del meu
company/a?
- He pensat bé la meva jugada abans de fer-la?

- He pensat abans de fer la meva jugada què podrà fer
després el meu company/a?
- He respectat en tot moment els meus companys així
com les normes del joc i del taller?
-Els continguts del taller han estat adequats?

- I les explicacions?

- Han estat d’utilitat el taller i els seus continguts?

- I interessants?
Competències i transversalitat
Superqueen,
una tragèdia interdisciplinar
https://www.youtube.com/watch?v=Lwr64ZFN2Bo
Gamificació
Creació de jocs educatius: doble o meitat.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/03/dobles-i-mettats-
dobles-y-mitades.html
Gamificació
Creació de jocs educatius: jocs de taules.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/04/joc-del-2-juego-del-
2.html
Gamificació
Gimcanes: 25 moviments. Una missió d’alt risc.
http://escacsxavixec.blogspot.com/search?q=25+moviments
Gamificació
Gimcanes: Gimcanèsia.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/05/gimcanesia-
gincanesia.html
Si voleu saber-ne més...
Web de l’escola: http://agora.xtec.cat/ceip-guimera-palleja/

Bloc d’escacs: http://escacsxavixec.blogspot.com/

Canal youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA

Contacte: Xavier Garcia Bou: xgarcia@xtec.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció!!