Está en la página 1de 15

3ª Trobada de Centres Innovadors de Catalunya

escacs guimerà
Competències. Transversalitat. Gamificació.

Escola Àngel Guimerà de Pallejà
Xavier Garcia Bou
Escola Àngel Guimerà de Pallejà
Curs 2017-18: Context:
- Centre situat a l’àrea
- Escola pública d’infantil i metropolitana de Barcelona.
de primària. - Pallejà compta amb
11000 habitants, aprox.
- 25 mestres i 316 alumnes. - Nivell socioeconòmic de
les famílies: mitjà/mitjà-
baix.
- Una línia de P-3 a 1r. - Poca immigració
extranjera.
- Dues línies de 2n a 6è. - Situat fora del casc urbà,
al peu de la muntanya.
Model educatiu
PEC
Aconfessional, coeducació, sostenibilitat, convivència, pluralitat, innovació,
metodologia competencial

Objetius educatius d’especial atenció:
- Participació (alumnat i famílies).

- Sostenibilitat (Projecte d’Escola Verda).
- Innovació metodològica (de tipus competencial).
Recursos didàctics (laboratori i experimentació, hort, aula natura,
teatre, tallers matemàtics, anglès a infantil, taller de robòtica, Club Lego,
escacs…)
Projecte d’escacs
https://es.slideshare.net/XavierGarciaBou/projecte-descacs-de-lescola-ngel-
guimer-de-pallej
Objectius generals
• Contribuïr a l’adquisició de les diferents competències ordenades al currículum.

• Millorar la qualitat del raonament, precisió i verbalització del mateix.

• Aprendre a pensar abans d’actuar, tenir iniciativa personal i acceptar les conseqüències de les pròpies decisions.

• Fomentar valors com ara l’empatia i el respecte, millorar l’autoestima així com les relacions i afavorir la integració
social.

• Aprendre a resoldre problemes i prendre decisions individuals i en parella o en equips.

• Aprendre dels errors com a part de l’aprenentatge.

• Treballar i desenvolupar diferents capacitats: concentració, càlcul mental, creativitat, orientació espacial...

• Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc.

• Aprendre conceptes matemàtics variats: figures geomètriques, càlcul, mesura, àrees...

• Millorar les habilitats lectores dels infants.
Alguns continguts i competències al cicle inicial
Competències i transversalitat
Competències i transversalitat
Competències i transversalitat

Graella d’autoavaluació final. Taller d’escacs I Gens Poc Bastant Molt

- He estat atent/a a les explicacions?

- He entès bé les explicacions i he plantejat els meus
dubtes en cas contrari?
-He posat en pràctica durant el joc els nous
aprenentatges?
-M’he preguntat el perquè de la jugada del meu
company/a?
- He pensat bé la meva jugada abans de fer-la?

- He pensat abans de fer la meva jugada què podrà fer
després el meu company/a?
- He respectat en tot moment els meus companys així
com les normes del joc i del taller?
-Els continguts del taller han estat adequats?

- I les explicacions?

- Han estat d’utilitat el taller i els seus continguts?

- I interessants?
Competències i transversalitat
Superqueen,
una tragèdia interdisciplinar
https://www.youtube.com/watch?v=Lwr64ZFN2Bo
Gamificació
Creació de jocs educatius: doble o meitat.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/03/dobles-i-mettats-
dobles-y-mitades.html
Gamificació
Creació de jocs educatius: jocs de taules.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/04/joc-del-2-juego-del-
2.html
Gamificació
Gimcanes: 25 moviments. Una missió d’alt risc.
http://escacsxavixec.blogspot.com/search?q=25+moviments
Gamificació
Gimcanes: Gimcanèsia.
http://escacsxavixec.blogspot.com/2018/05/gimcanesia-
gincanesia.html
Si voleu saber-ne més...
Web de l’escola: http://agora.xtec.cat/ceip-guimera-palleja/

Bloc d’escacs: http://escacsxavixec.blogspot.com/

Canal youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA

Contacte: Xavier Garcia Bou: xgarcia@xtec.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció!!