Está en la página 1de 36

VEHUIAH

(VAV – HEI – VAV)


YELIEL

(YOD – LAMED – YOD)


SITAEL

(TET – YOD – SAMEJ)


ELEMIAH

(MEM – LAMED – AYIN)


MAHASIAH

(SHIN – HEI – MEM)


LEHALEL

(HEI – LAMED – LAMED)


AHAIAH

(ALEF – KAF – ALEF)


CAHETEL

(TAV – HEI – KAF)


HAZAYAEL

(YOD -ZAIN- HEI)


ALADIAH

(DALED – LAMED – ALEF)


LAUVIAH

(VAV – ALEF- LAMED)


HEHAIA

(AYIN – HEI – HEI)


EZALEL

(LAMED – ZAIN – YOD)


MEBAHEL

(HEI – BET – MEM)


HARIEL

(YOD – RESH – HEI)


HAKAMIAH

(MEM – KUF – HEI)


LAVIAH

(VAV – ALEF – LAMED)


CALIEL

(YOD – LAMED – KAF)


LEUVIAH

(VAV – VAV – LAMED)


PAHALIAH

(LAMED – HEI – PE)


NELAHEL

(CAF – LAMED – NUN)


YEYALEL

(YOD – YOD – YOD)


MELAHEL

(HEI – LAMED – MEM)


HAHEUIAH

(VAV – HEI – JET)


NITHAHAIA

(HEI – TAV – NUN)


HAAIA

(ALEF – ALEF – HEI)


YERATEL

(TAV – RESH – YOD)


SEEHAIAH

(HEI – ALEF – SHIN)


REIYEL

(YOD – YOD – RESH)


OMAEL

(MEM – VAV – ALEF)


LECABEL

(BET – KAF – LAMED)


VASARIAH

(RESH – SHIN – VAV)


YEHUIAH

(VAV – JET – YOD)


LEHAHAIAH

(JET – HEI – LAMED)


KHAVAKIAH

(KUF – VAV – KAF)


MENADEL

(DALED – NUN – MEM)


ANIEL

(YOD – NUN – ALEF)


HAAMIAH

(MEM – AYIN – MEM)


REHEAEL

(AYIN – HEI – RESH)


YEIAZEL

(ZAIN – YOD – YOD)


HAHEHEL

(HEI – HEI – HEI)


MIKAEL

(KAF – YOD – MEM)


VEULIAH

(LAMED – VAV – VAV)


YELAHIAH

(HEI – LAMED – YOD)


SEALIAH

(LAMED – ALEF – SAMEG)


ARIEL

(YOD – RESH – AYIN)


ASALIAH

(LAMED – SHIN – AYIN)


MIHAEL

(HEI – YOD – MEM)


VEHUEL

(VAV – HEI – VAV)


DANIEL

(YOD – NUN – DALET)


HASAHIAH

(SHIN – JET – HEI)


IMAMIAH

(MEM – MEM – AYIN)


NANAEL

(ALEF – NUN – NUN)


NITAEL

(TAV – YOD – NUN)


MEBAHIAH

(HEI – BET – MEM)


POYEL

(YOD – VAV – PE)


NEMAMIAH

(MEM – MEM – NUN)


YEIALEL

(LAMED – YOD – YOD)


HARAHEL

(JET – RESH – HEI)


MITZRAEL

(RESH – TZADIK – MEM)


UMABEL

(BET – MEM – VAV)


IAH-HEL

(HEI – HEI – YOD)


ANAUEL

(VAV – NUN – AYIN)


MEHIEL

(YOD – JET – MEM)


DAMABIAH

(BET – MEM – DALED)


MENAKEL

(KUF – NUN – MEM)


EYAEL

(AYIN – YOD – ALEF)


HABUIAH

(VAV – BET – JET)


REOHAEL

(HEI – ALEF – RESH)


YABAMIAH

(MEM – BET – YOD)


HAYAYEL

(YOD – YOD – HEI)


MUMIAH

(MEM – VAV – MEM)