Está en la página 1de 43

Hướng dẫn

Commissioning và tích
hợp trạm 4G Nokia
Version FL16A
1 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.
Nội dung
• Chuẩn bị công cụ trước khi đến trạm
• Gói phần mềm eNodeB và phần mềm BTS
Site Manager FL16A
• Thủ tục Update SW
• Commissioning cho eNodeB
• Thủ tục reset Factory eNodeB
• Quy trình test dịch vụ sau khi commissioning
2 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.
Quy trình triển khai eNodeB Nokia

CHUYỂN
KHẢO SÁT LẮP ĐẶT
HÀNG

PHÁT
SỬA LỖI COMMISS
SÓNG

Mục quan trọng

3 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Mô hình mạng 4G dự án triển khai

4 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chuẩn bị công cụ trước khi đến site
• Dự án 1007 LTE triển khai Mobifone Hà Nội dùng phần mềm BTS
Site Manager phiên bản FL16A làm giao diện kết nối.
• Yêu cầu: Một laptop cài HĐH Windows 7,8,10
• Cài đặt sẵn BTS Site Manager, Java 8 trở lên trước khi tới trạm
commissioning.
• Copy sẵn file commissioning XML cho trạm
• Copy sẵn gói phần mềm cho eNodeB
• Một cáp mạng khoảng 2 mét đã bấm thẳng 2 đầu RJ45
• Tool: Kìm, tuốc-nơ-vít, găng tay, Vôn kế, bút thử điện…
Nhằm kiểm tra nguồn vào eNodeB, xử lý cơ bản nếu cần.

5 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Gói phần mềm eNodeB và phần mềm
BTS Site Manager FL16A
• Link download full phần mềm FL16A
https://drive.google.com/drive/folders/0B0QjYEVYagDC
RE5KN2lJQWpPQzQ?usp=sharing
• Gồm:
- Phần mềm BTS Site Manager
- Phần mềm để load vào trạm eNodeB

6 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Cài đặt phần mềm BTS Site Manager
FL16A
• Yêu cầu laptop:

7 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Cài đặt phần mềm BTS Site Manager
FL16A

• Tắt hết chương trinh BTS Site Manager đang chạy trên
máy tính
• Nháy đúp file exe để cài đặt (xem hình dưới)
• Click Next và Next

8 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Cài đặt phần mềm BTS Site Manager
FL16A
• Click Next và Next đến khi kết thúc cài đặt phần mềm
BTS Site Manager

9 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Cài đặt phần mềm BTS Site Manager
FL16A
• Chọn chế độ cài đặt là Normal Installation, những
phiên bản khác BTS không bị xóa đi

10 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Kết nối PC tới eNode B

11 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chạy phần mềm BTS Site Manager
FL16A
• Click Start  Chọn BTS
Site Manager để mở
chương trình
• Cắm dây mạng RJ45 từ
máy tính vào cổng Eth
trên eNode B, đặt IP
như sau:
• IP address:
192.168.255.126 (LTE)
• Subnet mask:
255.255.255.0 (LTE)

12 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


• Giao diện chính BTS Site Manager FL16A

13 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Kết nối PC tới eNode B
• Đặt IP cho PC
như hình bên

14 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Kết nối PC tới eNode B
• Log in vào System Module (Sử dụng port LMP)bằng cáp RJ45
• Username/Pass: Nemuadmin/nemuuser

15 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Update SW cho eNodeB
• Sau khi login vào trạm, chọn Menu Software, rồi chọn mục Update SW to
BTS Site. Ở phần file: chọn đường dẫn tới file SW được cung cấp là:
• (FL16A_ENB_0000_004115_000000_release_BTSSM_downloadable).
• Sau đó chọn Update rồi chờ cho quá trình update hoàn tất 30’

16 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Update SW cho eNodeB
• Sau khi quá trình update thành công, chọn vào mục Commissioning, ta
có cửa sổ.

17 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Bộ file commissioning XML cho eNodeB

• File XML có thể được tạo thủ công cho từng trạm hoặc
phía có thể viết script tạo toàn bộ file XML cho toàn
bộ 1007 trạm.
• Hướng dẫn tạo thủ công tham khảo ở phần tiếp theo.
• Khi update xong software sẽ dùng file XML tương ứng
cho từng trạm này để commissioning cho enodeB.
• Sau khi commissioning xong, trạm sẽ tự động reset.
Quá trình kéo dài khoảng 30 phút.

18 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Bắt đầu quá trình commissioning
• Chọn check vào các mục: BTS site, TRS, BTS
• Chọn mục Template
• Ở phần file, chọn đường dẫn tới file commission đã
được tạo ra (copy sẵn). Lưu ý là làm trạm nào thì chọn
đúng file đã tạo cho trạm đó.
• Có thể gõ tên trạm sẽ tự lọc ra đúng file của trạm để chọn
• Sau đó chọn Next, next,...,next liên tục khi tới hình sau
(trang tiếp theo)
• Ghi chú: Nếu file đã chuẩn sẵn, có thể chọn Planned và sau
đó Send Parameters luôn

19 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Quá trình Commissioning

20 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Bắt đầu quá trình commissioning
Tiếp tục chọn Send parameter. Trạm sẽ tiến hành reset (khoảng 15 đến 20 phút).
Chờ trạm lên và tiến hành kiểm tra trạng thái. Gọi lên đội phát sóng trên OMC để kiểm tra
trạng thái và cảnh báo trước khi rời trạm. Có thể test dịch vụ LTE nếu đủ điều kiện phát sóng.

21 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


System Module FSMF
Phần cứng
• 5 phiên bản chính đó là FSMB/C/D/E/F
• System Module cơ bản bao gồm:
1 module lõi
1 sub-module truyền dẫn (FTxx)
1 sub-module phân phối nguồn (FPFx)
• Với FSMF hỗ trợ thêm 2 sub-module xử lý băng gốc (baseband sub-
modules FBBA/FBBC) giúp tăng dung lượng cho Flexi BTS

22 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Transmission Sub-Module FTIF
Interfaces

23 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Lưu ý ngay sau khi commissioning

Phát sóng
• Sau khi thực hiện commissiong trạm xong, người
commissiong trạm phối hợp với người quản lý OMC để
khai báo trên OMS, NetAct theo các thông số đã được khai
báo trên Datafill.
• Phối hợp team OMC-R Kiểm tra thông truyền dẫn từ
eNodeB tới OMC
• Tiến hành mở cell phát sóng, test dịch vụ cơ bản,
• Theo dõi 5’ phát hiện cảnh báo trạm từ OMC và xử lý

24 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Lưu ý ngay sau khi commissioning

Sửa lỗi trạm


• Căn cứ cảnh báo theo dõi được từ OMC mà xác định lỗi
cần sửa sau khi commissioning:
 Lỗi lắp đặt:
 Lỗi chưa siết chặt jumper
 Lỗi cổng SFP
 …
 Lỗi sai thông số commiss:
 Lỗi địa chỉ, Gateways
 Lỗi license
 …

25 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chỉnh sửa eNodeB name, eNB ID
- Chọn File XML của trạm đang kết nối, chế độ Template, next đến
trang đầu tiên.

26 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chỉnh sửa eNodeB name, eNB ID
- Chỉnh sửa tên trạm ở mục Name, ID ở mục tương ứng.

27 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chỉnh sửa IP/VLAN cho eNodeB
- Từ BTS Site Manager, sau khi chỉnh xong eNodeB Name,
nest đến page về IP Interface
- sửa IP/VLAN sau đó next đến trang cuối cùng và Send
Parameters

28 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Chỉnh IP Gateway cho eNodeB
- Từ BTS Site Manager, sau khi chỉnh xong eNodeB Name,
next đến page về IP Interface

29 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Sửa khai báo cảnh báo ngoài cho eNodeB
- Next đến page gần cuối cùng, chỉnh theo đúng yêu cầu
của dự án

30 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Cách tạo file XML commissioning
• Giao diện chính của chương trình BTS Site Manager
• Màn hình khởi động, chọn tab Create, chọn phiên bản
FL16A và ấn Create

31 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo file XML commissioning
• Cửa sổ tạo fiell XML sẽ hiện ra

32 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo XML commissioning

- Chọn mục
create from
existing
commission
ing file
- Dẫn đến
thư mục
chưa 1 file
template
- Click Next

33 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo XML commissioning
Sửa lại các thông tin sau, lấy từ datafill: Name: eNB Name, Location: eNB Name
Description: cấu hình trạm và band, ở đây: Band 1800 hoặc Band 1800-2600
BTS ID: eNB ID, Primary OAM system : Primary OAM, NTP server : NTP

34 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo XML commissioning
Check vào FSM 2 (port quang), còn FSM 1 là dùng cho port điện

35 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo XML commissioning
Điền VLAN ID, IP address cho 2 VLAN theo datafill

36 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Tạo XML commissioning
Next đến bước tiếp theo điền 1 số thông tin và đến khi Finish. Lưu lại file XML.

37 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Hướng dẫn factory reset trạm eNB
• Cần chuẩn bị bộ SW và thủ tục như sau, phần mềm
Filezzila cài sẵn ở máy.
• Mục đích: Xử lý sự cố khi commissioning trạm bị lỗi
• Copy sẵn bộ SW này để phía đội OMC phối hợp
remote để reset factory trạm khi cần thiết.

38 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Quy trình test dịch vụ sau khi
commissioning/phát sóng
Test 4G: UE chọn chế độ 4G/3G/2G
• Test CSFB 4G  3G
• Gọi tổng đài miễn phí Mobifone: 18001090
• UE tự xuống 3G và thực hiện cuộc gọi khoảng 45s
• Sau khi kết thúc cuộc gọi UE tự lên 4G
• OK khi thực hiện cuộc gọi thành công và UE tự động lên 4G
• Test throughput
• Sử dụng app Speedtest tốc độ DL/UL khoảng: 50/25Mbps
• Check ID của PCI, LCID và eNB
• Sử dụng app Network Cell Info Lite

39 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Quy trình test dịch vụ sau khi
commissioning/phát sóng
• Giao diện app Network Cell Info Lite
• UE dùng HĐH Android, iOS, Windows Phone

40 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Kết luận
• Nội dung khi commissioning eNodeB NOKIA:
 Phần mềm kết nối với Node B: BTS Site Manager
 Phần mềm nạp cho eNodeB FL16A
 File cấu hình cho từng trạm đã được chuẩn bị sẵn
 Factory reset trạm để xử lý lỗi
 Test dịch vụ sau khi commissioning

 Các bước thực hiện:


1/ Chuẩn bị sẵn file cấu hình dựa trên datafill được gửi (sử dụng phần
mềm BTS Site Manager)
2/ Kết nối phần mềm BTS Site Manager với Node B (sử dụng dây Ethernet
RJ45)
3/ Send file cấu hình với đầy đủ các tham số cần thiết vào Node B
4/ Phối hợp với OMC kiểm tra trạng thái của trạm
5/Test dịch vụ 4G – Kết thúc quá trình commissioning

41 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


Q&A

42 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.


43 ©2016 VNPT Technology. All rights reserved.