Está en la página 1de 18

INFORMATIEAVOND SEPTEMBER

5e leerjaar
Juf Tiny
DOEL :

Optimaliseren van de band tussen de twee


werelden van het kind
THUIS EN SCHOOL
Graag naar school komen.
Iets opsteken.
Samenwerken, niet tegen elkaar
op.
Inbreng hebben.
Zelfstandig leren werken.
De kans krijgen om te leren.
Vragen durven, leren stellen.
Begrip tonen, begrip krijgen.
BELONINGSSYSTEEM

Goede punten

Taken in orde
Flinke inzet
Behulpzaam zijn
Niets te maken met schoolresultaten.
Als er problemen of vragen zijn ?
Niet met probleem of vraag
blijven rondlopen a.u.b.!
Noteren in agenda.
Naar school komen.
Een briefje schrijven
Telefoneren.
Mailen
juftiny5@gmail.com
Handtekenen van :

Agenda : wekelijks
Toetsen : als ze in map zitten
Wiskunde

Kommagetallen rekenmachine
Tot 10 000 000 geodriehoek
Procenten passer

Katapult : oefenboek, onthoudboekje, scheurblok,


oefenen op Kweetet
Bij elk Target zijn er 2 toetsen toetsenwijzer en
Rakkertje
FRANS

Speelse manier.
Functioneel.
Elke dag oefenen.
Woordverklaring op fiches kennen.
Zelfevaluaties
Na elke Module is er een toets.
*Basis (Toetsen van de
methode)
* Verdieping (Schrijven
Taal
Veel aandacht voor Spelling:
lezen!
Spellingboek
Computer Kweetet
Toets na elk thema :
Scheurblok
Taalwijzertje Loepje (onthoudboekje)
(onthoudboekje)
!!!Leerlingen met dyslectiecontract krijgen
extra voorbereiding!!!
WERELDORINTATIE

* Nieuwe methode Mundo


* Verschillende themas
* Verkeer Viamundo
Oefentoetsen op computer
Toets na elk thema.
Werken met mindmapping !!!
http://juftinycentrumschool.yurls.net/nl/page/
683222#topboxes
Muzische vorming

Drama
Muziek
Elke vrijdagnamiddag muzische carrousel
Beeld
5de en 6de leerjaar
Media

Verschillende technieken.
Materiaal meebrengen(tijdig
verwittigen)
Lichamelijke Opvoeding/Zwemmen

Alles naamtekenen.
Turnkledij voor een vakantie mee naar
huis nemen om te wassen.
Zwemmen om de twee weken op
donderdag tussen de middag.
Hoekenwerk
Computer
Wiskundespelletjes
Taalspelletjes
Kruiswoordraadsels
Spelling
Frans
Beeld

Leren samenwerken
LESSENROOSTER 5DE LEERJAAR A 2017
2018 TINY ROSSAR
LESSENROOSTER 5DE LEERJAAR B 2017
2018 KAMIEL DUPONT
Oefensite voor het vijfde leerjaar :

http://juftinycentrumschool.yurls.net
Bedankt voor jullie aandacht!

Hopelijk wordt het een tof en leerzaam


schooljaar!